De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg Overijssel

2 Transitieplan Jeugdzorg Overijssel

3 Gemeentenog niet aangevraagdopmerkingen Almelo28.400,00 Borne36.000,00 Dalfsen214.000,00 Deventer180.000,00plan in voorbereiding. Dinkelland250.000,00 plan in voorbereiding. Enschede800.000,00plan in voorbereiding Haaksbergen113.898,00 Hardenberg203.950,00 Hellendoorn29.800,00 Hengelo125.400,00 Hof van Twente250.000,00 Kampen280.000,00 Losser250.000,00 Oldenzaal0,00 Olst-Wijhe42.000,00 Ommen196.600,00 Raalte324.000,00plan in voorbereiding. Rijssen-Holten250.000,00 Staphorst250.000,00plan in voorbereiding. Steenwijkerland5.000,00 Tubbergen0,00 Twenterand0,00 Wierden50.601,00 Zwartewaterland250.000,00plan in voorbereiding. Zwolle230.000,00plan in voorbereiding. 4.359.649,00 v18122013 Stand van zaken subsidieregeling Transitie (regeling 2.4)

4 Thema’s v. projectplannen

5 Wat nog te doen?

6 Subsidieregeling  miv 03/3/2014 Hoofdlijnen van nieuwe regeling  Kennis/inzicht/ervaring mbt. provinciale jeugdzorg  Onderwerpen gericht op Transitie en Governance  Jeugdzorg Transitieproof binnen 3D’s  Oa. kosten derden, projectkosten én evt. tijdelijke uitbreiding eigen personeel (UBS 1.1.6)

7 miv. 03-03-2014(2)  Lokale, (sub)regionale en bovenregionale aanvragen mogelijk  SMART projecten/activiteiten  Haalbare resultaten op korte termijn  Alleen (via) gemeente  Vooroverleg is voorwaarde

8 Externe methodische toetsing proces en product kwaliteit  ± 35 projecten (gesubsidieerd uit regeling 2.4)  Startbijeenkomsten o aanhaken bij regionaal (ambtelijk) overleg  Aansluiten bij evt. regionale afspraken over evaluatie  Interviews / instrument / internetenquête / rapportages  2 metingen (maart/april en sept./okt.)  Rapportage 1 e meting te gebruiken als tussenrapportage richting provincie

9 € 10.45 miljoen beschikbaar ± 6 miljoen besteed (dec. 2013) Projectkosten (max. 70%) oa: ontwikkelen en uitvoeren deskundigheidsbevordering projectleiding inzet 'derden' tijdelijke uitbreiding Experimenteren/ projecten Multimediale verslaglegginng transitieproces Learning history's Risicomanagement Methodische / gestandaardiseerde evaluatie vd. projecten (dmv. externen) Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland Effectiviteit Transitie Provincie Overijssel Monitoring en onderzoek Detacering adviseurs vauit team PDJ Deelname en ondersteuning werkgroepen Inzet EK-Centrale in transitieprojecten Extra ondersteuning v. gemeenten (dmv. uitbreiding team transitie/PDJ) Facilitering organisatie en uitvoering ‘praktijk oefensituaties' Mede Facilitering (boven)regionale thematische ontwikkelingen 'Facilitering proces' afhankelijk van uitkomsten van 'Verkenning informatievoorziening cq. beleidsinformatie jeugdzorg' (nov./dec. 2013.) 'Doorontwikkeling beleidsinformatie' In afstemming met oa. Transitiebureau bv. Info sessies Workshops Kennisateliers etc. Facilitering uitwisseling Statenleden met Raadsleden 'Kennisdeling' Ondersteuning cliëntorganisaties Communicatie Overig

10 (mede) Facilitering 2014 oa:  Extra ondersteuning  Multimediale verslaglegging transitieproces  (boven)regionale thematische ontwikkelingen  learning History’s  ‘Praktijk-oefensituaties’  Kennisdeling in afstemming met oa. Transitiebureau

11 Vragen ?  Simon Gorter  Jaco Zandhuis


Download ppt "Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel."

Verwante presentaties


Ads door Google