De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg Overijssel

2 Transitieplan Jeugdzorg Overijssel

3 Gemeentenog niet aangevraagdopmerkingen Almelo28.400,00 Borne36.000,00 Dalfsen ,00 Deventer ,00plan in voorbereiding. Dinkelland ,00 plan in voorbereiding. Enschede ,00plan in voorbereiding Haaksbergen ,00 Hardenberg ,00 Hellendoorn29.800,00 Hengelo ,00 Hof van Twente ,00 Kampen ,00 Losser ,00 Oldenzaal0,00 Olst-Wijhe42.000,00 Ommen ,00 Raalte ,00plan in voorbereiding. Rijssen-Holten ,00 Staphorst ,00plan in voorbereiding. Steenwijkerland5.000,00 Tubbergen0,00 Twenterand0,00 Wierden50.601,00 Zwartewaterland ,00plan in voorbereiding. Zwolle ,00plan in voorbereiding ,00 v Stand van zaken subsidieregeling Transitie (regeling 2.4)

4 Thema’s v. projectplannen

5 Wat nog te doen?

6 Subsidieregeling  miv 03/3/2014 Hoofdlijnen van nieuwe regeling  Kennis/inzicht/ervaring mbt. provinciale jeugdzorg  Onderwerpen gericht op Transitie en Governance  Jeugdzorg Transitieproof binnen 3D’s  Oa. kosten derden, projectkosten én evt. tijdelijke uitbreiding eigen personeel (UBS 1.1.6)

7 miv (2)  Lokale, (sub)regionale en bovenregionale aanvragen mogelijk  SMART projecten/activiteiten  Haalbare resultaten op korte termijn  Alleen (via) gemeente  Vooroverleg is voorwaarde

8 Externe methodische toetsing proces en product kwaliteit  ± 35 projecten (gesubsidieerd uit regeling 2.4)  Startbijeenkomsten o aanhaken bij regionaal (ambtelijk) overleg  Aansluiten bij evt. regionale afspraken over evaluatie  Interviews / instrument / internetenquête / rapportages  2 metingen (maart/april en sept./okt.)  Rapportage 1 e meting te gebruiken als tussenrapportage richting provincie

9 € miljoen beschikbaar ± 6 miljoen besteed (dec. 2013) Projectkosten (max. 70%) oa: ontwikkelen en uitvoeren deskundigheidsbevordering projectleiding inzet 'derden' tijdelijke uitbreiding Experimenteren/ projecten Multimediale verslaglegginng transitieproces Learning history's Risicomanagement Methodische / gestandaardiseerde evaluatie vd. projecten (dmv. externen) Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland Effectiviteit Transitie Provincie Overijssel Monitoring en onderzoek Detacering adviseurs vauit team PDJ Deelname en ondersteuning werkgroepen Inzet EK-Centrale in transitieprojecten Extra ondersteuning v. gemeenten (dmv. uitbreiding team transitie/PDJ) Facilitering organisatie en uitvoering ‘praktijk oefensituaties' Mede Facilitering (boven)regionale thematische ontwikkelingen 'Facilitering proces' afhankelijk van uitkomsten van 'Verkenning informatievoorziening cq. beleidsinformatie jeugdzorg' (nov./dec ) 'Doorontwikkeling beleidsinformatie' In afstemming met oa. Transitiebureau bv. Info sessies Workshops Kennisateliers etc. Facilitering uitwisseling Statenleden met Raadsleden 'Kennisdeling' Ondersteuning cliëntorganisaties Communicatie Overig

10 (mede) Facilitering 2014 oa:  Extra ondersteuning  Multimediale verslaglegging transitieproces  (boven)regionale thematische ontwikkelingen  learning History’s  ‘Praktijk-oefensituaties’  Kennisdeling in afstemming met oa. Transitiebureau

11 Vragen ?  Simon Gorter  Jaco Zandhuis


Download ppt "Transitie Jeugdzorg Overijssel. Transitieplan Jeugdzorg Overijssel."

Verwante presentaties


Ads door Google