De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn"— Transcript van de presentatie:

1 Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn

2 Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn

3 Wat is de Haagse Pandbrigade
Handhavingsafdeling van de bestaande stad Den Haag Meldpunt Woonoverlast Formeel 70 fte Waarvan kleine 25 man buitendienst Integrale handhaving Op het gebied van Hvw, Wro en Ww Maar ook op het gebied van Wwb en wet BRP Talloze samenwerkingsverbanden Intern: andere gemeentelijke diensten Extern: politie, ISZW, Bd enz.

4 Handhaving naar thema Illegale kamerverhuur
Achterstallig (woning)onderhoud Illegale bouw Woningonttrekking Woonoverlast Hennep Periodieke controles risicobouwwerken: vergunde kamerbewoning, woonwagens Precarioheffing Bijzondere handhaving 1%MC’s, moslim internaten, mensenhandel, illegale prostitutie, huisjesmelkerij, mobiel banditisme enz.

5 Een combinatie van problemen….

6 En nog een combinatie van problemen….

7 Wettelijke kaders Voornaamste wettelijke kaders:
Woningwet – Bouwbesluit 2012 Huisvestingswet – Huisvestingsverordening 2012 Wet ruimtelijke ordening – Bestemmingsplannen En overkoepelend Wabo, Awb, Gemeentewet.

8

9

10

11

12 Instrumentarium Van lichte naar zware overtredingen:
Waarschuwingsbrief Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang (herstel) Bestuurlijke boete (= straf) Inzet van de Wet op de economische delicten (Nauwe samenwerking met handhavingspartners)

13 Maar er is een probleem:
Aardig wat komt vanzelf aangewaaid… …maar veel ook niet door… Ontbreken van meldingsbereidheid Slimmer worden van overtreders Migranten Ontbreken van toezicht Duivelse dilemma’s

14 Context van digitale gegevensvergelijking
Krimp Ernst van de overtredingen Aantal overtredingen Welwillende burger met rust laten Mogelijkheden op ict terrein

15 Digitale gegevensvergelijking (DIGIschouw)
Vergelijking van indicatoren van adressen Per adres zijn 20 á 30 indicatoren per adres beschikbaar Volledig in eigen beheer Op basis van (overwegend) eigen datasets (bijna) gratis

16 Digitale gegevensvergelijking DIGIschouw
De kracht is de eenvoud (en andersom) Geen ingewikkelde vergelijkingen, maar de indicator is er wel of niet (binair), hierdoor zie je niet logische verschillen Eindeloze combinatie van indicatoren is mogelijk Iedereen kan het gebruiken Rendementsverbetering (trefkans op overtredingen) van 10 á 15% naar 50 tot 75%

17 Waarvoor…? Beheersbaar maken van de werkvoorraad
Gerichte inzet van handhavingsinstrumenten Uitfilteren van echte overtredingen Opsporen van malafide eigenaren Opsporen van misbruik van gebouwen Vergelijken van vergunningen met de werkelijkheid

18 Er is nog een probleem: Casus “Andromeda” Ingrediënten:
Eigenaar van 7 onroerende zaken (woningen) Ritselaar van nog wat andere corporatiewoningen Faciliteert huisvesting van Hongaarse prostitués Resultaat, veel gehandhaafd maar alle woningen hebben nu een onttrekkingsvergunning

19 ANDROMEDA Instrument reguliere handhaving beperkt
Voor/na verlenen onttrekkingsvergunning Ingrediënten toepassen Bibob-instrument Ernstig strafbaar feit (mensenhandel), bestuurlijke boetes, aanvullende informatie politie en belastingdienst

20 ANDROMEDA Zowel voor a-grond als b-grond relevant
a-grond: vermogen dat is opgebouwd met mensenhandel b-grond: gevaar voortzetting door bezit panden, meerdere relevante strafbare feiten en vermoedens Meerwaarde Bibob-instrument: Naast strafrechtelijke aanpak een extra bestuurlijk sterk instrument

21 Café Verschillende bedrijven: connecties met de gemeente
Uitzendbureau MOE-landers, horecabedrijven en vastgoed Aanleiding onderzoek: aanvraag exploitatievergunning Ernstig gevaar (fraude: uitzendbureau) Weigering exploitatievergunning: ook bestuurlijke boete meegenomen Meerwaarde Bibob-instrument: Meer toetsmomenten aanpak verschillende gebieden

22 Vragen!?


Download ppt "Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn"

Verwante presentaties


Ads door Google