De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn. Wat is de Haagse Pandbrigade  Handhavingsafdeling van de bestaande stad Den Haag  Meldpunt Woonoverlast  Formeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn. Wat is de Haagse Pandbrigade  Handhavingsafdeling van de bestaande stad Den Haag  Meldpunt Woonoverlast  Formeel."— Transcript van de presentatie:

1 Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn

2

3 Wat is de Haagse Pandbrigade  Handhavingsafdeling van de bestaande stad Den Haag  Meldpunt Woonoverlast  Formeel 70 fte  Waarvan kleine 25 man buitendienst  Integrale handhaving  Op het gebied van Hvw, Wro en Ww  Maar ook op het gebied van Wwb en wet BRP  Talloze samenwerkingsverbanden  Intern: andere gemeentelijke diensten  Extern: politie, ISZW, Bd enz.

4 Handhaving naar thema  Illegale kamerverhuur  Achterstallig (woning)onderhoud  Illegale bouw  Woningonttrekking  Woonoverlast  Hennep  Periodieke controles risicobouwwerken: vergunde kamerbewoning, woonwagens  Precarioheffing  Bijzondere handhaving 1%MC’s, moslim internaten, mensenhandel, illegale prostitutie, huisjesmelkerij, mobiel banditisme enz.

5 Een combinatie van problemen….

6 En nog een combinatie van problemen….

7 Wettelijke kaders  Voornaamste wettelijke kaders:  Woningwet – Bouwbesluit 2012  Huisvestingswet – Huisvestingsverordening 2012  Wet ruimtelijke ordening – Bestemmingsplannen  En overkoepelend Wabo, Awb, Gemeentewet.

8

9

10

11

12 Instrumentarium  Van lichte naar zware overtredingen:  Waarschuwingsbrief  Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang (herstel)  Bestuurlijke boete (= straf)  Inzet van de Wet op de economische delicten  (Nauwe samenwerking met handhavingspartners)

13 Maar er is een probleem:  Aardig wat komt vanzelf aangewaaid…  …maar veel ook niet door…  Ontbreken van meldingsbereidheid  Slimmer worden van overtreders  Migranten  Ontbreken van toezicht  Duivelse dilemma’s

14 Context van digitale gegevensvergelijking  Krimp  Ernst van de overtredingen  Aantal overtredingen  Welwillende burger met rust laten  Mogelijkheden op ict terrein

15 Digitale gegevensvergelijking (DIGIschouw)  Vergelijking van indicatoren van 282.000 adressen  Per adres zijn 20 á 30 indicatoren per adres beschikbaar  Volledig in eigen beheer  Op basis van (overwegend) eigen datasets  (bijna) gratis

16 Digitale gegevensvergelijking DIGIschouw De kracht is de eenvoud (en andersom) Geen ingewikkelde vergelijkingen, maar de indicator is er wel of niet (binair), hierdoor zie je niet logische verschillen Eindeloze combinatie van indicatoren is mogelijk Iedereen kan het gebruiken Rendementsverbetering (trefkans op overtredingen) van 10 á 15% naar 50 tot 75%

17 Waarvoor…?  Beheersbaar maken van de werkvoorraad  Gerichte inzet van handhavingsinstrumenten  Uitfilteren van echte overtredingen  Opsporen van malafide eigenaren  Opsporen van misbruik van gebouwen  Vergelijken van vergunningen met de werkelijkheid

18 Er is nog een probleem: Casus “Andromeda” Ingrediënten:  Eigenaar van 7 onroerende zaken (woningen)  Ritselaar van nog wat andere corporatiewoningen  Faciliteert huisvesting van Hongaarse prostitués  Resultaat, veel gehandhaafd maar alle woningen hebben nu een onttrekkingsvergunning

19 ANDROMEDA  Instrument reguliere handhaving beperkt  Voor/na verlenen onttrekkingsvergunning  Ingrediënten toepassen Bibob-instrument  Ernstig strafbaar feit (mensenhandel), bestuurlijke boetes, aanvullende informatie politie en belastingdienst

20 ANDROMEDA  Zowel voor a-grond als b-grond relevant  a-grond: vermogen dat is opgebouwd met mensenhandel  b-grond: gevaar voortzetting door bezit panden, meerdere relevante strafbare feiten en vermoedens  Meerwaarde Bibob-instrument:  Naast strafrechtelijke aanpak een extra bestuurlijk sterk instrument

21 Café  Verschillende bedrijven: connecties met de gemeente  Uitzendbureau MOE-landers, horecabedrijven en vastgoed  Aanleiding onderzoek: aanvraag exploitatievergunning  Ernstig gevaar (fraude: uitzendbureau)  Weigering exploitatievergunning: ook bestuurlijke boete meegenomen  Meerwaarde Bibob-instrument:  Meer toetsmomenten  aanpak verschillende gebieden

22 Vragen!?


Download ppt "Haagse Pandbrigade Anjo Hoogendoorn. Wat is de Haagse Pandbrigade  Handhavingsafdeling van de bestaande stad Den Haag  Meldpunt Woonoverlast  Formeel."

Verwante presentaties


Ads door Google