De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 januari 2014 Validatie bioanalyse volgens EMA-richtlijn Yvo de Beer Researchanalist MUMC+

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 januari 2014 Validatie bioanalyse volgens EMA-richtlijn Yvo de Beer Researchanalist MUMC+"— Transcript van de presentatie:

1 30 januari 2014 Validatie bioanalyse volgens EMA-richtlijn Yvo de Beer Researchanalist MUMC+

2 30 januari 2014 European Medicines Agency  Opgericht in 1995, London  Grotendeels betaald door farmaceutische industrie TAKEN  Pre-autorisatie / Post-autorisatie geneesmiddelen  Inspectie ( GMP / GLP )  Communicatie / Administratie ( documentatie )

3 Traject opzet validatieprotocol 30 januari 2014 Draft agreed by the Efficacy Working Party September 2009 Adoption by CHMP for release for consultation 19 November 2009 End of consultation (deadline for comments) 31 May 2010 Agreed by Pharmacokinetics Working Party (PKWP) June 2011 Adoption by CHMP 21 July 2011 Date for coming into effect 1 February 2012 Guideline on bioanalytical method validation

4 30 januari 2014 Voorbeeld Comment Stakeholder

5 30 januari 2014 METHODEVALIDATIE HPLC GC MS LIGAND BINDING IMMUNO ASSAY VOLLEDIGE VALIDATIE PARTIELE VALIDATIE CROSS VALIDATIE VOLLEDIGE VALIDATIE PARTIELE en CROSS VALIDATIE VALIDATIERAPPORT ANALYSE MONSTERS ANALYTISCH RAPPORT HERANALYSE FOUTIEVE RUNS HERANALYSE AFGEHANDELDE RUNS

6 30 januari 2014 VOLLEDIGE VALIDATIE  SELECTIVITEIT  CARRY-OVER  LLOQ  CALIBRATIECURVE  NAUWKEURIGHEID  PRECISIE  VERDUNNINGS EFFECT  MATRIX EFFECT ( MS )  STABILITEIT

7 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014  Uitvoeren in monstermatrix indien mogelijk.  Gebruik van gecertificeerde referentiestoffen ( bv LCLABS, Lipomed, LGC-standards ).  Analysecertificaat verplicht ( opslag condities, exp-datum, batch )  Interne standaard hoeft niet gecertificeerd te zijn ( geen anal. certif )  Bij MS  isotoop gelabelde I.S. aanbevolen. Check voor unlabeling

8 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 SELECTIVITEIT  Minstens 6 verschillende blanco matrices.  Bij interferentie: response <20% LLOQ. <5% I.S.  Co-medicatie  Bij MS:conversie metaboliet  Parent

9 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 CARRY OVER  Injectie van zero sample na hoogste standaard tijdens validatie  Concentratie <20 van LLOQ ( 5% I.S. )  Indien >20 %  blanco’s injecteren

10 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 LOWER LIMIT OF QUANTIFICATION  LLOQ = laagste standaard calibratiecurve  Response LLOQ minimaal 5x response blanco  LLOQ niet hoger dan 5% van C max

11 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 CALIBRATIE CURVE  Range moet vooraf bekend zijn  LLOQ=laagste standaard, ULOQ=hoogste standaard  Minimaal 6 calibratiepunten  1 blanco ( zonder component(en) / interne standaard  1 “zero-sample”, met interne standaard  Calibratiepunten mogen in duplo, maar is niet verplicht  Rapporteer van curve: Slope, intercept, back-calculated concentraties  Minimaal 3 curves rapporteren  Calibratielijn hoeft niet vers gemaakt te worden. Calibratiepunten mogen opgeslagen worden ( bv bij -70°C ) en op een later tijdstip gebruikt worden. Stabiliteit moet in dit geval worden aangetoond

12 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014  Rapporteer van curve: Slope, intercept, back-calculated concentraties  Minimaal 3 curves rapporteren  Back-calculated concentratie ijkpunten <15%  Back calculated concentratie LLOQ <20%  Minimaal 75% van calibratiepunten moeten voldoen aan criteria  Bij duplo’s  50% per concentratieniveau moet voldoen  Indien er niet wordt voldaan aan criteria  Methode herzien (aanpassen) RAPPORTAGE CALIBRATIECURVE

13 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 ACCURACY  QC’s bereiden uit andere stockoplossing  Minimaal 4 QC’s maken: LLOQ LOW QC (=< 3xLLOQ) MED QC ( +/- 50% calibratierange ) HIGH QC ( minimaal 75% van calibratierange )  Within run  minimaal 5x opwerken per level  Between run  minimaal 3x opwerken per level  Eisen Within runGemiddelde berekende conc < 15% Gemiddelde berekenede conc LLOQ <20%  Eisen Between runBerekende concentratie <15% Berekende concentratie LLOQ <20%  Minimaal 1 run size-equivalent uitvoeren

14 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 PRECISION  VC between run<15% LLOQ<20%  VC within run<15% LLOQ<20%

15 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 DILUTION INTEGRITY Verdunning mag de nauwkeurigheid en precisie niet beinvloeden. De verdunningsintegriteit moet worden aangetoond door de matrix te spiken met analyt boven de ULOQ en deze te verdunnen met blanco matrix ( minstens 5x per verdunningsfactor ). De eisen die gelden voor de verdunde monsters zijn voor nauwkeurigheid en precisie beide 15%

16 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 MATRIX EFFECT ( Massaspectromterie )  6 verschillende blanco’s ( geen poolmonsters !! )  Bereken ratio spike in matrix / spike in oplossing ( analyt + I.S )  Uitvoeren bij lage conc. en hoge conc. ( max 3xLLOQ en bij ULOQ )  Wanneer bovenstaande niet uitvoerbaar is vanwege on-line sample prep.  Check variatie in response. CV <15 Zeer uitgebreid verhaal ( paragraaf 4.1.8 ). I Hoofdpunten zijn:

17 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 STABILITY  Stabiliteit aantonen met QCLOW en QC HIGH  Direct bepalen en wegzetten onder opslagcondities  QC’s bepalen op vers gemaakte ijklijn  Berekende concentratie QC’s binnen 15% van nominale waarde  Duur stabiliteit studie ≥ leeftijd monsters

18 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 STABILITY ( VERVOLG )  Stabiliteit stock en werk oplossingen ( analyten en interne standaard )  Vries/dooi stabiliteit analyt in matrix  minimaal 12 uur in diepvries tussen cicli  Korte termijn stabiliteit bij kamertemperatuur  Lange termijn stabiliteit in vriezer ( -20 °C / -70 °C )  Indien mogelijk  Stabiliteit opgewerkt monster bij kamertemperatuur (bv na droogdampen of in vial  Stabiliteit in autoinjector

19 VOLLEDIGE VALIDATIE 30 januari 2014 VALIDATIERAPPORT  Opsomming gevalideerde parameters  Beschrijving methode ( analyten, IS, monstervoorbwerking,extractie, analyse )  Referentiestandaarden  Bron, batch nummers, COA, stabiliteit en opslag condities  Run acceptatie criteria  Tabel van alle runs met analysedatum ( goedgekeurd, afgekeurd, reden afkeuring )  Tabel van alle calibratieresultaten ( inclusief range, response functie, terugberekende concentraties en nauwkeurigheid  Tabel van QC resultaten van alle geaccepteerde runs ( within en between run  precisie en nauwkeurigheid. Waarden buiten de grenzen duidelijk markeren  Stabiliteitsdata stock/werk oplossing en QC’s  Selectiviteitsdata, LLOQ, Carry-over, matrix effect, verdunningsintegriteit  Afwijkende resultaten en bijbehorende acties cq afwijking SOP

20 30 januari 2014

21 ANALYTISCHE RUN  Minimaal 6 calibratiepunten in enkelvoud  Blanco + zero sample  Minimaal 3 QC’s in duplo ( onafhankelijk ) of minimaal 5% van het totaal aantal monsters  Studie monsters in enkelvoud ( in duplo mag )  Acceptatiecriteria gelijk aan criteria validatie  67% QC’s moet voldoen (+minstens 1 van de duplo)

22 ANALYTISCHE RUN Mogelijke redenen voor heranalyse  Afwijking van criteria  Duidelijk verschil IS bij monsters en standaarden  Apparatuur probleem  Afwijking in LLOQ of ULOQ waardoor range veranderd  Analyt aanwezig in placebo  Slechte chromatografie

23 ANALYTISCHE RUN Heranalyse goedgekeurde runs  Bij <1000 monsters  10% heranalyseren  Bij >1000 monster  5% heranalyseren  Minder dan 20% afwijking t.o.v. gemiddelde voor 67% van alle monsters

24 ANALYTISCH RAPPORT  Vermelding referentiestandaard ( batch, COA, stabiliteit etc )  Opslag condities standaarden en QC’s  Acceptatiecriteria  Assay procedure  Sample tracking ( codering monsters, opslag )  Tabel alle runs ( datum, calibratieresultaten, QC resulaten )  Afgekeurde runs ( datum, reden )  Andere afwijkingen  Datasheet Datasheet

25 LINKS EMA WEBSITE Website: http://www.ema.europa.eu/ema/http://www.ema.europa.eu/ema/ Validatiedocument: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_lib rary/Scientific_guideline/2011/08/WC500109686.pdf http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_lib rary/Scientific_guideline/2011/08/WC500109686.pdf Commentaren op guideline: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_librar y/Other/2011/08/WC500109687.pdf

26 VRAGEN / DISCUSSIE


Download ppt "30 januari 2014 Validatie bioanalyse volgens EMA-richtlijn Yvo de Beer Researchanalist MUMC+"

Verwante presentaties


Ads door Google