De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgen in de basisschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgen in de basisschool"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgen in de basisschool
Ineke Boonstra, directeur BAO      

2 Voor elk kind een plekje
Het veld van onderwijs en zorg is onduidelijk geworden. Een pleidooi voor: van wie doet nu wat en wie is nu waar verantwoordelijk voor naar gezamenlijke verantwoordelijkheid Voor elk kind een plekje

3 Van het kastje naar de muur of intensieve samenwerking?
Onderwijs Onderwijs zorgkoepel Gemeente Steunpunt Jeugdwet Zorgplicht Van het kastje naar de muur of intensieve samenwerking?

4 Casus Lisa Mersad Henriëtte en Fatima Renke
Vanuit onze eigen werkomgeving Praktische ervaring Hulpvraag SWV OZKNV

5 Lisa Onderwijs behoeften van Lisa: Wat bieden we haar:
Ik wil geaccepteerd worden Ik wil leren lezen Ik wil leren rekenen Ik wil spelen met vriendinnen Wat bieden we haar: Een veilig plekje in haar eigen groep Een leerkracht die geschoold is in omgaan met Down leerlingen 12 uur extra begeleiding per week Begeleiden van groepsproces/corrigeren van moeilijk gedrag Hoe bekostigen we dit: 4 uur vanuit de AWBZ 8 uur vanuit de middelen van passend onderwijs (€ 157,- per leerling op schoolniveau ) Wat vragen we van de zorgkoepel? Bezinning op deze doelgroep Ondersteuning vanuit het steunpunt Samenwerking met de gemeente

6 Mersad Wat bieden we hem: Hoe bekostigen we dit:
Onderwijsbehoeften van Mersad Ik wil de Nederlandse taal leren Ik wil Nijkerk leren kennen Ik wil vrienden maken Ik wil goed leren, zodat ik later een goede baan krijg Wat bieden we hem: NT2 onderwijs. Begeleiding bij inburgering en SOVA Een leerkracht / tolk die Farsi spreekt Een tolk voor gezin en school Hoe bekostigen we dit: Vanuit de leerlinggelden Leerkracht NT2 krijgt vanuit inburgering een uitkering van de gemeente Wat vragen we van de zorgkoepel? Bezinning op deze doelgroep Ondersteuning vanuit het steunpunt Samenwerking met de gemeente

7 Henriëtte en Fatima Onderwijs ondersteuningsvraag van Henriëtte en Fatima Wij vragen de school als partner bij ons burgerinitiatief Wij willen samen met de school ideeën uitwerken en beleid maken We vragen ruimte, ict ondersteuning en middelen Gezamenlijk richten we een taalsteunpunt in voor ouders van onze leerlingen Wat bieden we hen: Onze personeelsruimte Ict ondersteuning PR Hoe bekostigen we dit: Uit schoolmiddelen Subsidie aangevraagd Wat vragen we van de zorg- koepel? Bezinning op deze doelgroep Ondersteuning vanuit het steunpunt Samenwerking met de gemeente

8 Renke Onderwijsbehoeften van Renke Wat bieden we hem:
Ik ben autistisch, daar wil ik hulp bij Ik wil rust en overzicht in de klas Ik wil een stilte plek buiten de klas Ik wil leren omgaan met vrienden uit mijn klas Wat bieden we hem: Een leerkracht die geschoold is in autisme Begeleiding buiten de groep Een stilte plek buiten de eigen klas Leerkrachtondersteuning door een specialiste ASS Psycho-educatie door specialiste ASS Hoe bekostigen we leerlingen met ASS: Vanuit de middelen van het samenwerkingsverband Voorheen stond hier 4 uur per week voor Nu krijgen ze een uur begeleiding per week. Compensatiemiddelen AWBZ. Dit is dit jaar nog mogelijk. Wat vragen we van de zorgkoepel? Bezinning op deze doelgroep Ondersteuning vanuit het steunpunt Samenwerking met de gemeente

9 de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden
Scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio vormen een samenwerkingsverband. Doel is dat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma wordt geboden (geen thuiszitters). Het samenwerkingsverband legt afspraken vast in het ondersteuningsplan over: de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden de verwijzing naar het speciaal onderwijs de terugplaatsing na de plaatsing in het (v)so de verdeling van geld de resultaten die het samenwerkingsverband wil halen

10 Vraag: Het kind/ gezin School Gemeente Zorgkoepel Zorgaanbieders Hoe kan het onderwijs, de zorgkoepel en de gemeente optimaal samenwerken? De koepel spreekt veel gemeenten. Kan de koepel ook Good Practice doorgeven? Pleidooi voor plaatselijk waar kan en regionaal waar moet, i.p.v. alles regionaal via de zorgkoepel. Is LEA dan het platform?


Download ppt "Zorgen in de basisschool"

Verwante presentaties


Ads door Google