De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

08 oktober 2014 Warmte voor Antwerpen Een stand van zaken Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "08 oktober 2014 Warmte voor Antwerpen Een stand van zaken Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2014."— Transcript van de presentatie:

1 08 oktober 2014 Warmte voor Antwerpen Een stand van zaken Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2014

2 Inhoud ¬ Warmte@Zuid ¬ Warmtenet Noord 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

3 Facts & Figures Nieuw Zuid ¬ Grootste warmtenet van België in wording; ¬ 5 km warmteleiding; ¬ 5.000 inwoners bij volledige wijkontwikkeling (passiefstandaard) ¬ 16 Mio. EUR investeringswaarde; ¬ Pionier lokale warmteregelgeving; 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

4 Tijdslijn project ¬ 2012-2013 Voorbereiding (haalbaarheid/principebeslissing/PVA) ¬ 2013-2014 Aanbestedingsprocedure ¬ Herfst 2014 – goedkeuring overeenkomst gemeenteraad ¬ Voorjaar 2015 – aanleg eerste warmteleidingen ¬ Zomer 2015 – ingebruikname eerste warmteaansluiting 08 oktober 2014 Energie & Milieu Stad Antwerpen

5 Consortiumleden concessiehouder 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen Verenigd onder de naam:

6 Overeenkomst - Contractstructuur 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen concessiehouder Afsprakenverklaring dd 17/08/2013 + RUP Concessieovereenkomst Afsprakennota (in opmaak) warmteklant Aansluit- & leveringscontract

7 Overeenkomst - basisinfo ¬ Concessieprocedure ¬ Sui generis overeenkomst ¬ Verzorgingsgebied ¬ Overeenkomst met 2 deelopdrachten: ¬ Warmtelevering (20 j) ¬ Warmtedistributienet (40 j) ¬ Concessiegever faciliteert 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen Vast Voorwaardelijk

8 Omgevingspotentieel 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

9 Uitgangspunten overeenkomst 1.Stad als regisseur - concessiehouder als piloot voor uitbouw en exploitatie 2.Inherent zelfbedruipende projecten - subsidies voor versnelling, verduurzaming en reservecapaciteit 3.Maximale flexibiliteit naar organisatiestructuur 4.Maximale transparantie en betrokkenheid naar de gebruikers 5.Bescherming van de consument conform aardgasregelgeving 6.Gericht op netgroei 7.Inherent streven naar continue efficiëntieverbetering en verduurzaming 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

10 Stedelijke opvolging ¬ Overeenkomst geeft concessiegever recht op: ¬ Audit tijdens exploitatiefase ¬ Verificatiemomenten tijdens bouwfase 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

11 Leermoment! 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen ¬ Procedure Nieuw Zuid → Maximale concurrentie ¬ Tijd- en middelenrovend voor alle partijen ¬ Juridische risico’s ¬ Natuurlijke partners: DNB’s ¬ Conclusie ¬ Samenwerkingsmodel? ¬ Via intentieverklaringen en afsprakennota’s

12 Warmtenet Noord - Situatieschets 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen 7 km

13 Warmtenet Noord - Warmtevraag 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen ¬ Residentieel ¬ ~ 92 GWh ¬ ~ 40MW ¬ Tertiair ¬ Nog te verfijnen ¬ ~ 30 GWh ¬ ~ 19 MW

14 Warmtenet Noord - Haalbaarheid 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen ¬ Haalbaarheidsstudie in 2013 ¬ Technisch/financieel/juridisch ¬ Distributienet (Luchtbal) ¬ Restwarmte koppeling positief voor financiële haalbaarheid ¬ Lopende Haalbaarheidsstudie ¬ Alternatief tracé ¬ Restwarmtekoppeling ¬ Transportleiding

15 Warmtenet Noord - Aanpak 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen

16 Warmtenet Noord - Financiering 08 oktober 2014Energie & Milieu Stad Antwerpen ¬ Projectvoorbereiding ¬ Eigen middelen stad ¬ Steunprogramma’s (Europees – Regionaal) ¬ Restwarmte-uitkoppeling ¬ Voor rekening warmtebedrijf ¬ Transportnet ¬ Warmtebedrijf? ¬ Publieke financiering reservecapaciteit? ¬ Distributienet ¬ Warmtebedrijf ¬ Inherent zelfbedruipend (cfr Nieuw Zuid)


Download ppt "08 oktober 2014 Warmte voor Antwerpen Een stand van zaken Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google