De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Branche-aanpak Omgevingsdiensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Branche-aanpak Omgevingsdiensten"— Transcript van de presentatie:

1 Branche-aanpak Omgevingsdiensten
Resultaat voor alles Branche-aanpak Omgevingsdiensten Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

2 An offer you can’t refuse
Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

3 Overal dezelfde bedrijven Voorbeeld alle Shell tankstations
Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

4 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

5 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
5.000 Inspecteurs bedrijven Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

6 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Projectleiders 29 5.000 Inspecteurs bedrijven branches plannen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

7 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Projectleiders 29 5.000 Inspecteurs Resultaat!!! bedrijven branches Plannen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

8 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Projectleiders 29 5.000 Inspecteurs Resultaat!!! bedrijven branches plannen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

9 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Opdrachtgevers Opdrachtgevers Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Projectleiders 29 5.000 Inspecteurs Resultaat!!! bedrijven branches plannen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

10 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Bestuur Opdrachtgevers Opdrachtgevers Opdrachtgevers Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Projectleiders 29 5.000 Inspecteurs Resultaat!!! bedrijven branches plannen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

11 Wij zijn uitvoerings diensten
We moeten effectief en slagvaardig zijn We kiezen daarvoor de slimste aanpak We gaan samenwerken indien nodig Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

12 Kwaliteit van toezicht moet volgende stap maken
Inzichten in beter toezicht zijn aanwezig Het is nu vooral een kwestie van doen En dat kan alleen samen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

13 Branchegericht werken leidt tot meer resultaat
Meer kwaliteit; betere focus op risico’s Meer controles in minder tijd Meer ‘level playing field’ Beter analyse van niet naleving Meer structurele oplossingen in overleg met branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

14 Voortborduren op en verbeteren van bestaande aanpak
Aanpak voor de afvalbranche loopt al Tankstations als pilot opgepakt Uitbreiden naar 29 branches of thema’s Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

15 Al lopende branche projecten zijn zeer succesvol
Autodemontagebedrijven Metaalrecycling Puinbrekers Op- en overslag bedrijven AVI’s (ligt nu stil) Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

16 Gelderland loopt voorop, met Brabant en Friesland
Gelderland trekker van twee brancheteams Brabant en Friesland een branche trekker DCMR actieve deelnemer Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

17 Branche aanpak ontstaan vanuit vernieuwend toezicht
Rijksbreed programma Vernieuwing Toezicht VROM-Inspectie destijds trekker afval IPO haakt aan in 2011 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

18 Landelijke aanpak is succes én faalfactor
Alleen bij landelijke aanpak werkt de branche aanpak Deelname OD’s op basis van vrijblijvendheid Sturing op actieve deelname bij IPO al een probleem Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

19 Veel afvalbedrijven nu onder bevoegd gezag gemeente
De provincies zijn geen opdrachtgever meer Gemeenten zien meerwaarde branche aanpak wellicht minder Discussie over besteding budget bedreigt voortgang Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

20 Keuze voor branche aanpak vooral van de OD
De opdrachtgever gaat over het ‘wat’ De uitvoeringsdienst over het ‘hoe’ Branche aanpak is voorbeeld van ‘hoe’ dus keuze van OD zelf Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

21 AVI’s voorbeeld van hoe branchegroep uiteen valt
Branchetrekker wordt BRZO inspecteur Notulen niet meer gemaakt, geen vervolgoverleg gepland Niemand neemt rol over Er is geen sturing (meer) op totaal Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

22 Metaalrecycling als voorbeeld verminderde actieve deelname
Branchevereniging werkt met certificaat, externe audit met eigen checklist Checklist altijd afgestemd met overheid Dit jaar alleen reactie ODNV, ODRA en DCMR Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

23 Autodemontage als voorbeeld ‘verbod’ op deelname
Bij sommige omgevingsdiensten wordt het deelnemers door afdelingshoofden verboden nog naar de bijeenkomsten te gaan Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

24 Puinbrekers als voorbeeld terugval in kwaliteit
ER worden nieuwe inspecteurs ingezet Nieuwe, onervaren inspecteurs halen vereiste kwaliteit niet Overheid is controle op puinbrekers kwijt Bedrijven geven aan: “Deze inspecteurs weten totaal niet waar ze mee bezig zijn.” Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

25 Stortplaatsen als voorbeeld nieuw initiatief
Toezichthouders bij Gelderse stortplaatsen zijn overleg gestart Voorbeeld van logische afstemming bij zelfde type ‘bedrijven’ Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

26 Elke professionele inspecteur wil afstemmen
Let ik op de juiste aandachtspunten? Hoe gaan anderen om met niet-naleving? Hoe kom ik in contact met de branche? Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

27 Branches hebben soortgelijke thema’s en risico’s
Focus en verdieping gaan vanzelf Uitwisselen kennis en ervaring Overleg met de branche mogelijk Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

28 Landelijke aanpak kan ook thema betreffen als asbest
Afstemming ook wenselijk bij grote toezichtsthema’s Denk aan grondstromen en asbest Deze projecten kunnen op dezelfde wijze meegenomen worden Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

29 De branche komt in actie
Contact met branche is nu beter mogelijk Denkt mee over oorzaak niet naleving Branche treft structurele maatregelen (bv installatiehandboek) Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

30 Betere analyse Wat zijn veel voorkomende overtredingen?
Wat is de oorzaak van niet naleving? Oplossing die écht werkt zoeken met branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

31 Alleen als het resultaat oplevert
OD’s werken ieder voor zich Samenwerking MOET wat opleveren No nonsense nodig in de uitvoering Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

32 Laat het resultaat zien
Maak het probleem zichtbaar Analyseer nog beter risico en oorzaak Maak de oplossing meetbaar Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

33 Stevige projectleiders nodig
Kennis van de inhoud Probleem en resultaatgericht Kan rapporteren Communiceert met de branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

34 Investeren in projectleider
Ik lever 200 uur maar krijg 29 projecten terug Mijn mensen doen hun controles sneller De kwaliteit van de controle neemt toe Er is meer en beter contact met de branche Naleefgedrag structureel aanzienlijk beter Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

35 Afdelingshoofd ondersteunt projectleider actief
Altijd aanwezig bij vergaderingen Geeft mede sturing aan project Rapporteert in Vakberaad Helpt in contact met branche, zo nodig met directeur Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

36 Alle projectleiders worden speciaal opgeleid
Probleemgerichte aanpak Schrijven plan en rapportage Voorzitten en communicatie Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

37 Wat is een goed project? Analyse van probleem Inzet communicatie
Keuze in controlepunten Overleg met de branche Analyse van niet nakoming Onderscheid koplopers en achterblijvers Rapporteren over resultaat Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

38 Twee goed voorbereide bijeenkomsten per jaar
Branche trekker organiseert Deelname brancheteam leden verplicht Sturing op kwaliteit en voortgang Centraal in Nederland Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

39 Branche trekker maakt checklist in overleg
Uniformiteit in breedte en diepgang Keuzes branchetrekker niet vrijblijvend Branchetrekker mag beslissen en sturen Forse bereidheid tot samenwerking is voorwaarde Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

40 Voor elk project een pagina op kennisnet omgevingsdienst.nl
Brancheplan en checklist in tekst op kennisnet Verslagen bijeenkomsten en nieuws Deelnemende inspecteurs Foto’s en voorbeeldbrieven geordend Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

41 Jaarlijkse rapportage in meetbare resultaten
Concrete nalevingsdoelen Verbetermaatregelen door branche Naleefgedrag per thema, probleem, risico Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

42 An offer you can’t refuse
Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

43 Steun nodig van directeuren in omgevingsdienst.nl
Bereidheid tot samenwerking is cruciaal Geloof in meerwaarde essentieel Kwaliteit project(leider) doorslaggevend Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

44 Succes door enthousiasme in de uitvoering
Elke OD heeft bijzondere toezichthouders Enorm bevlogen met de inhoud Deze ‘helden’ in de uitvoering zijn sleutel tot succes Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

45 Gelderland kan trekkende rol blijven vervullen
Vanuit provinciale traditie doorpakken Eigen belang Gelderse opdrachtgevers Afstemmen binnen Gelderland sowieso wenselijk Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

46 Gelderland kan kiezen voor doorstart lopende projecten
AVI’s en stortplaatsen sowieso Metaalrecycling en autodemontage Actieve deelname puinbrekers en op- en overslag Deelname ‘nieuwe’ initiatieven als Tankstations Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

47 Durven investeren in projectleiders
Huidige branchetrekkers de ruimte geven om door te pakken Vertrouwen dat andere omgevingsdiensten goede voorbeeld zullen volgen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

48 Kies het beste project voor jouw omgevingsdienst
Wat hoort bij jouw gebied? Wat is voor jouw opdrachtgevers belangrijk? Waar zijn jouw inspecteurs heel goed in? Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

49 Wild voorstel verdeling projecten
Groningen Akkerbouw Friesland Op- en overslag Drenthe Veehouderij IJsselland Metalektro Twente Textiel Flevoland Energiedistributie OVIJ Slachterijen ODA Bouwnijverheid ODRA Metaalrecycling ODRN AVI’s Rivierenland Asbest ODNV Autodemontage ODDV Voeding ODRU Groot en detailhandel RUD Utrecht Grafische activiteiten Limburg-Noord Illegale bewoning Limburg-Zuid Horeca NHN RO advisering IJmond Garagebedrijven NZKG BEVI ODWH Ondergrondse tanks ODMH Grondstromen Haaglanden Glastuinbouw DCMR Tankstations OZHZ Scheepswerven OMWB Kunststofindustrie ODBN Puinbrekers ODZOB Chemische wasserijen Zeeland Sport en recreatie CONCEPT Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten

50 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten
Speciaal dank aan … Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten


Download ppt "Branche-aanpak Omgevingsdiensten"

Verwante presentaties


Ads door Google