De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaat voor alles Branche-aanpak Omgevingsdiensten Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaat voor alles Branche-aanpak Omgevingsdiensten Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 1."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaat voor alles Branche-aanpak Omgevingsdiensten Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 1

2 An offer you can’t refuse Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 2

3 Overal dezelfde bedrijven Voorbeeld alle Shell tankstations Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 3

4 4 29 omgevingsdiensten

5 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 5 400.000 bedrijven 5.000 Inspecteurs

6 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 400.000 bedrijven28 branches plannen 5.000 Inspecteurs 29 Projectleiders

7 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 7 400.000 bedrijven29 branches Plannen Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Resultaat!!! 5.000 Inspecteurs 29 Projectleiders

8 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 8 400.000 bedrijven29 branches plannen Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Resultaat!!! 5.000 Inspecteurs 29 Projectleiders

9 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 9 400.000 bedrijven29 branches plannen Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Resultaat!!! 5.000 Inspecteurs 29 Projectleiders Opdrachtgevers

10 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 10 400.000 bedrijven29 branches plannen Probleem Checklist Eenduidig Analyse Oplossing Branche Opdrachtgevers Resultaat!!! 5.000 Inspecteurs 29 Projectleiders Opdrachtgevers Bestuur

11 Wij zijn uitvoerings diensten We moeten effectief en slagvaardig zijn We kiezen daarvoor de slimste aanpak We gaan samenwerken indien nodig Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 11

12 Kwaliteit van toezicht moet volgende stap maken Inzichten in beter toezicht zijn aanwezig Het is nu vooral een kwestie van doen En dat kan alleen samen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 12

13 Branchegericht werken leidt tot meer resultaat Meer kwaliteit; betere focus op risico’s Meer controles in minder tijd Meer ‘level playing field’ Beter analyse van niet naleving Meer structurele oplossingen in overleg met branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 13

14 Voortborduren op en verbeteren van bestaande aanpak Aanpak voor de afvalbranche loopt al Tankstations als pilot opgepakt Uitbreiden naar 29 branches of thema’s Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 14

15 Al lopende branche projecten zijn zeer succesvol Autodemontagebedrijven Metaalrecycling Puinbrekers Op- en overslag bedrijven AVI’s (ligt nu stil) Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 15

16 Gelderland loopt voorop, met Brabant en Friesland Gelderland trekker van twee brancheteams Brabant en Friesland een branche trekker DCMR actieve deelnemer Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 16

17 Branche aanpak ontstaan vanuit vernieuwend toezicht Rijksbreed programma Vernieuwing Toezicht VROM-Inspectie destijds trekker afval IPO haakt aan in 2011 Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 17

18 Landelijke aanpak is succes én faalfactor Alleen bij landelijke aanpak werkt de branche aanpak Deelname OD’s op basis van vrijblijvendheid Sturing op actieve deelname bij IPO al een probleem Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 18

19 Veel afvalbedrijven nu onder bevoegd gezag gemeente De provincies zijn geen opdrachtgever meer Gemeenten zien meerwaarde branche aanpak wellicht minder Discussie over besteding budget bedreigt voortgang Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 19

20 Keuze voor branche aanpak vooral van de OD De opdrachtgever gaat over het ‘wat’ De uitvoeringsdienst over het ‘hoe’ Branche aanpak is voorbeeld van ‘hoe’ dus keuze van OD zelf Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 20

21 AVI’s voorbeeld van hoe branchegroep uiteen valt Branchetrekker wordt BRZO inspecteur Notulen niet meer gemaakt, geen vervolgoverleg gepland Niemand neemt rol over Er is geen sturing (meer) op totaal Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 21

22 Metaalrecycling als voorbeeld verminderde actieve deelname Branchevereniging werkt met certificaat, externe audit met eigen checklist Checklist altijd afgestemd met overheid Dit jaar alleen reactie ODNV, ODRA en DCMR Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 22

23 Autodemontage als voorbeeld ‘verbod’ op deelname Bij sommige omgevingsdiensten wordt het deelnemers door afdelingshoofden verboden nog naar de bijeenkomsten te gaan Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 23

24 Puinbrekers als voorbeeld terugval in kwaliteit ER worden nieuwe inspecteurs ingezet Nieuwe, onervaren inspecteurs halen vereiste kwaliteit niet Overheid is controle op puinbrekers kwijt Bedrijven geven aan: “Deze inspecteurs weten totaal niet waar ze mee bezig zijn.” Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 24

25 Stortplaatsen als voorbeeld nieuw initiatief Toezichthouders bij Gelderse stortplaatsen zijn overleg gestart Voorbeeld van logische afstemming bij zelfde type ‘bedrijven’ Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 25

26 Elke professionele inspecteur wil afstemmen Let ik op de juiste aandachtspunten? Hoe gaan anderen om met niet-naleving? Hoe kom ik in contact met de branche? Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 26

27 Branches hebben soortgelijke thema’s en risico’s Focus en verdieping gaan vanzelf Uitwisselen kennis en ervaring Overleg met de branche mogelijk Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 27

28 Landelijke aanpak kan ook thema betreffen als asbest Afstemming ook wenselijk bij grote toezichtsthema’s Denk aan grondstromen en asbest Deze projecten kunnen op dezelfde wijze meegenomen worden Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 28

29 De branche komt in actie Contact met branche is nu beter mogelijk Denkt mee over oorzaak niet naleving Branche treft structurele maatregelen (bv installatiehandboek) Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 29

30 Betere analyse Wat zijn veel voorkomende overtredingen? Wat is de oorzaak van niet naleving? Oplossing die écht werkt zoeken met branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 30

31 Alleen als het resultaat oplevert OD’s werken ieder voor zich Samenwerking MOET wat opleveren No nonsense nodig in de uitvoering Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 31

32 Laat het resultaat zien Maak het probleem zichtbaar Analyseer nog beter risico en oorzaak Maak de oplossing meetbaar Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 32

33 Stevige projectleiders nodig Kennis van de inhoud Probleem en resultaatgericht Kan rapporteren Communiceert met de branche Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 33

34 Ik lever 200 uur maar krijg 29 projecten terug Mijn mensen doen hun controles sneller De kwaliteit van de controle neemt toe Er is meer en beter contact met de branche Naleefgedrag structureel aanzienlijk beter Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 34 Investeren in projectleider

35 Afdelingshoofd ondersteunt projectleider actief Altijd aanwezig bij vergaderingen Geeft mede sturing aan project Rapporteert in Vakberaad Helpt in contact met branche, zo nodig met directeur Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 35

36 Alle projectleiders worden speciaal opgeleid Probleemgerichte aanpak Schrijven plan en rapportage Voorzitten en communicatie Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 36

37 Wat is een goed project? Analyse van probleem Inzet communicatie Keuze in controlepunten Overleg met de branche Analyse van niet nakoming Onderscheid koplopers en achterblijvers Rapporteren over resultaat Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 37

38 Twee goed voorbereide bijeenkomsten per jaar Branche trekker organiseert Deelname brancheteam leden verplicht Sturing op kwaliteit en voortgang Centraal in Nederland Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 38

39 Branche trekker maakt checklist in overleg Uniformiteit in breedte en diepgang Keuzes branchetrekker niet vrijblijvend Branchetrekker mag beslissen en sturen Forse bereidheid tot samenwerking is voorwaarde Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 39

40 Voor elk project een pagina op kennisnet omgevingsdienst.nl Brancheplan en checklist in tekst op kennisnet Verslagen bijeenkomsten en nieuws Deelnemende inspecteurs Foto’s en voorbeeldbrieven geordend Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 40

41 Jaarlijkse rapportage in meetbare resultaten Concrete nalevingsdoelen Verbetermaatregelen door branche Naleefgedrag per thema, probleem, risico Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 41

42 An offer you can’t refuse Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 42

43 Steun nodig van directeuren in omgevingsdienst.nl Bereidheid tot samenwerking is cruciaal Geloof in meerwaarde essentieel Kwaliteit project(leider) doorslaggevend Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 43

44 Succes door enthousiasme in de uitvoering Elke OD heeft bijzondere toezichthouders Enorm bevlogen met de inhoud Deze ‘helden’ in de uitvoering zijn sleutel tot succes Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 44

45 Gelderland kan trekkende rol blijven vervullen Vanuit provinciale traditie doorpakken Eigen belang Gelderse opdrachtgevers Afstemmen binnen Gelderland sowieso wenselijk Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 45

46 Gelderland kan kiezen voor doorstart lopende projecten AVI’s en stortplaatsen sowieso Metaalrecycling en autodemontage Actieve deelname puinbrekers en op- en overslag Deelname ‘nieuwe’ initiatieven als Tankstations Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 46

47 Durven investeren in projectleiders Huidige branchetrekkers de ruimte geven om door te pakken Vertrouwen dat andere omgevingsdiensten goede voorbeeld zullen volgen Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 47

48 Kies het beste project voor jouw omgevingsdienst Wat hoort bij jouw gebied? Wat is voor jouw opdrachtgevers belangrijk? Waar zijn jouw inspecteurs heel goed in? Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 48

49 CONCEPT Wild voorstel verdeling projecten Groningen Akkerbouw Friesland Op- en overslag Drenthe Veehouderij IJsselland Metalektro Twente Textiel Flevoland Energiedistributie OVIJ Slachterijen ODA Bouwnijverheid ODRA Metaalrecycling ODRN AVI’s Rivierenland Asbest ODNV Autodemontage ODDV Voeding ODRU Groot en detailhandel RUD Utrecht Grafische activiteiten Limburg-Noord Illegale bewoning Limburg-Zuid Horeca NHN RO advisering IJmond Garagebedrijven NZKG BEVI ODWH Ondergrondse tanks ODMH Grondstromen Haaglanden Glastuinbouw DCMR Tankstations OZHZ Scheepswerven OMWB Kunststofindustrie ODBN Puinbrekers ODZOB Chemische wasserijen Zeeland Sport en recreatie Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 49

50 Speciaal dank aan … Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 50


Download ppt "Resultaat voor alles Branche-aanpak Omgevingsdiensten Landelijke brancheaanpak omgevingsdiensten 1."

Verwante presentaties


Ads door Google