De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020
Presentatie BMC SB 11 november 2014

2 Leven in 2030?

3

4

5

6 AOW-leeftijd berekenen Geboortedatum 24-12-1953 AOW-leeftijd 66 jaar
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Geboortedatum AOW-leeftijd 66 jaar U krijgt AOW vanaf Toekomstplan Het kabinet wil dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. Daarvoor heeft het kabinet toestemming nodig van de Eerste en Tweede Kamer.  Als het plan doorgaat, krijgt u uw AOW vanaf:

7 even/oneven/etc 49.68% van de uitslagen valt op een oneven eindcijfer. 40.15% van de uitslagen (eindcijfer) valt op een priem getal (40% van de eindcijfers is priem). Van alle uitslagen viel 50.31% op eindcijfers (en dus % op 5...9

8

9 Strategie-ontwikkeling
Wie en wat willen we zielsgraag worden? Toekomstige omgeving Zelfbeeld in toekomst Waar komen we vandaan en wie zijn we nu? Heden en verleden Welke wegen zal onze omgeving ons toestaan in te slaan? Strategische visie Strategische keuzen Strategische acties

10 Onderwijs? Onderzoek? Concullega‘s ? Regio? Instroom? Arbeidsmarkt? hoe leren? Brede hogeschool? Financiering? Besturen? Gebouwen?

11 Het nieuwe IP Visionair met beperkt aantal doelstellingen en beperkter van omvang Doorontwikkelen huidige IP en beperkt nieuw (80%-20%) Primaire processen in de lead, ondersteuning volgend

12 IP: twee deelprocessen
Ontwikkeling van scenario’s, strategieën en droombeeld (tot januari) Ontwerpen van het HAN plan (vanaf januari/februari tot augustus)

13 Deelproces 1: Scenario’s: leren van de toekomst

14 Fasen in het scenarioproces
1. Vaststellen kernvraag: hoe ontwikkelt zich de omgeving tot 2030 en wat tekent dat voor de strategie van de HAN? 2. Trendanalyse 3. Scoren op onzekerheid/impact 4. Vaststellen dimensies 5. Schrijven (beleidsarme) scenario’s 6. Werken met scenario’s (robuuste strategie en beleidstoetsingen)

15 Hoe ver zijn we?

16 Groslijst trends Algemeen economische en maatschappelijke trends
Regionale trends Studenteninstroom Ontwikkelingen in onderwijs Arbeidsmarktperspectieven HBO-ers

17 Richting zeker Lage impact Hoge impact Richting onzeker
Netwerk-samen-leving Veranderende financiering Digitalisering Demografische ontwikkelingen Globalisering/ Regionalisering Inno- vatie Flexibili- sering onderwijs Arbeids- markt

18 Demografie en instroom
Demografische krimp in relevante wervingsgebieden Ouder wordende beroepsbevolking Toename nieuwe instroom (internationale studenten, werkend lerenden) Kwalitatieve mismatch beroep en opleiding

19 Leerlingendaling in het VO in relevante wervingsgebied
Instroom HAN Daling VO Arnhem/Nijmegen 36% 2020: - 7% 2025: - 11% 2030: - 14% Achterhoek 13% 2020: - 14% 2025: - 25% 2030: - 29% Veluwe 10% Noordoost Noord-Brabant 2020: - 8% 2025: - 14% 2030: - 16%% Noord-Limburg 4% 2020: - 11% 2025: - 18% 2030: - 18% Zuidwest-Gelderland 1,5% 2025: - 22% 2030: - 26%

20 Arbeidsmarkt en economie
Topsectoren en maatschappelijke uitdagingen Nederland innovatieland: Kennisontwikkeling maar vooral ook -benutting Bipolaire arbeidsmarkt Verminderd arbeidsmarktperspectief HBO-ers Discrepanties tussen en binnen sectoren Dynamische arbeidsmarkt: van baanzekerheid naar werkzekerheid Gevraagd: flexibiliteit en responsiviteit, in co-creatie met het werkveld

21 Globalisering - regionalisering
Mondiale kennisontwikkeling Europese arbeidsmarkt: internationale mobiliteit Toenemend belang Euregio Focus op Europese maatschappelijke uitdagingen én regionale speerpunten De stad als motor voor economische groei War for talent

22 De student van de toekomst: generatie Z
Digitale netwerkers Multi-taskers Informatie uit vele bronnen tegelijk Behoefte aan inspiratie en ervaring (ipv autoriteit) Werken, leren en recreëren lopen door elkaar Docent en groep blijven belangrijk Meepraten, mee beslissen, eigen verantwoordelijkheid

23 Flexibilisering onderwijs
Shoppende student Belang informeel en non-formeel leren neemt toe Behoefte aan personaliseren en flexibiliseren van aanbod Blended, Open en online leren Leven lang leren, ook horizontaal Publiek en privaat

24 Digitalisering Digitalisering samenleving: robotisering en automatisering in alle sectoren. Vraagt veel van toekomstige werknemers (en dus van onderwijs). Digitalisering onderwijs: plaats en tijd onafhankelijk leren, nieuwe onderwijsvormen. Vraag veel van docent en organisatie

25 Financiering Afname instroom, minder geld
Van aanbod- naar meer vraagfinanciering? Subsidiestromen verminderen Toenemend belang PPS Effect leenstelsel?

26 Volgende stappen verfijnen trendanalyse
ontwikkelen en toetsen drie toekomstscenario’s ontwikkelen en toetsen robuuste strategie nader bepalen van zelfbeeld 2030 inrichten ontwerpteams rondom de thema’s Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie, HR, Marketing, Huisvesting, Financiën

27 Naar een robuuste strategie
Scenario A Scenario B Scenario C IP 2016 – 2020 Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie ICT, Huisvesting, HR, Financiën, Marketing

28 Robuuste keuzes in beleid Windesheim
Verbinding leggen met topsectorenbeleid Verbinding van onderwijs, onderzoek en ondernemen Inzetten op blended learning en flexibilisering van het onderwijs Inzetten op andere doelgroepen: marktwerking, deeltijdonderwijs, afstandsleren m.b.t. professionals Generieke basis: 21st century skills en internationale oriëntatie van studenten Inzetten op praktijkgericht en vraaggestuurd onderzoek Flexibilisering van de onderwijsgebouwen ICT: Centraal stellen databeheer en ontwikkelen van digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Creëren van onderscheidend profiel door aanbrengen focus Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid, aanbieden ontwikkelkansen, continue professionalisering)

29 Zie www.han.nl/essaywedstrijd


Download ppt "Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google