De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014

2 Leven in 2030?

3

4

5

6 Geboortedatum 24-12-1953 AOW-leeftijd66 jaar U krijgt AOW vanaf24-12-2019 Toekomstplan Het kabinet wil dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. Daarvoor heeft het kabinet toestemming nodig van de Eerste en Tweede Kamer. Als het plan doorgaat, krijgt u uw AOW vanaf: 24-08-2020 AOW-leeftijd berekenen De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

7 even/oneven/etc 49.68% van de uitslagen valt op een oneven eindcijfer. 40.15% van de uitslagen (eindcijfer) valt op een priem getal (40% van de eindcijfers is priem). Van alle uitslagen viel 50.31% op eindcijfers 0...4 (en dus % op 5...9

8

9 Toekomstige omgeving Strategische visie Strategische keuzen Strategische acties Zelfbeeld in toekomst Heden en verleden Strategie-ontwikkeling Waar komen we vandaan en wie zijn we nu? Welke wegen zal onze omgeving ons toestaan in te slaan? Wie en wat willen we zielsgraag worden?

10 Onderwijs? Onderzoek? Concullega‘s ? Regio? Instroom? Arbeidsmarkt? Financiering ? hoe leren? Besturen?Gebouwen? Brede hogeschool?

11 Het nieuwe IP Visionair met beperkt aantal doelstellingen en beperkter van omvang Doorontwikkelen huidige IP en beperkt nieuw (80%-20%) Primaire processen in de lead, ondersteuning volgend

12 IP: twee deelprocessen Ontwikkeling van scenario’s, strategieën en droombeeld (tot januari) Ontwerpen van het HAN plan (vanaf januari/februari tot augustus)

13 Deelproces 1: Scenario’s: leren van de toekomst

14 Fasen in het scenarioproces 1. Vaststellen kernvraag: hoe ontwikkelt zich de omgeving tot 2030 en wat tekent dat voor de strategie van de HAN? 2. Trendanalyse 3. Scoren op onzekerheid/impact 4. Vaststellen dimensies 5. Schrijven (beleidsarme) scenario’s 6. Werken met scenario’s (robuuste strategie en beleidstoetsingen)

15 Hoe ver zijn we?

16 Groslijst trends Algemeen economische en maatschappelijke trends Regionale trends Studenteninstroom Ontwikkelingen in onderwijs Arbeidsmarktperspectieven HBO-ers

17 Lage impact Hoge impact Richting zeker Richting onzeker Netwerk- samen- leving Veranderende financiering Digitalisering Demografische ontwikkelingen Globalisering/ Regionalisering Inno- vatie Flexibili- sering onderwijs Arbeids- markt

18 Demografie en instroom Demografische krimp in relevante wervingsgebieden Ouder wordende beroepsbevolking Toename nieuwe instroom (internationale studenten, werkend lerenden) Kwalitatieve mismatch beroep en opleiding

19 Leerlingendaling in het VO in relevante wervingsgebied GebiedInstroom HANDaling VO Arnhem/Nijmegen36%2020: - 7% 2025: - 11% 2030: - 14% Achterhoek13%2020: - 14% 2025: - 25% 2030: - 29% Veluwe10%2020: - 7% 2025: - 11% 2030: - 14% Noordoost Noord-Brabant13%2020: - 8% 2025: - 14% 2030: - 16% Noord-Limburg4%2020: - 11% 2025: - 18% 2030: - 18% Zuidwest-Gelderland1,5%2020: - 11% 2025: - 22% 2030: - 26%

20 Arbeidsmarkt en economie Topsectoren en maatschappelijke uitdagingen Nederland innovatieland: Kennisontwikkeling maar vooral ook - benutting Bipolaire arbeidsmarkt Verminderd arbeidsmarktperspectief HBO-ers Discrepanties tussen en binnen sectoren Dynamische arbeidsmarkt: van baanzekerheid naar werkzekerheid Gevraagd: flexibiliteit en responsiviteit, in co-creatie met het werkveld

21 Globalisering - regionalisering Mondiale kennisontwikkeling Europese arbeidsmarkt: internationale mobiliteit Toenemend belang Euregio Focus op Europese maatschappelijke uitdagingen én regionale speerpunten De stad als motor voor economische groei War for talent

22 De student van de toekomst: generatie Z Digitale netwerkers Multi-taskers Informatie uit vele bronnen tegelijk Behoefte aan inspiratie en ervaring (ipv autoriteit) Werken, leren en recreëren lopen door elkaar Docent en groep blijven belangrijk Meepraten, mee beslissen, eigen verantwoordelijkheid

23 Flexibilisering onderwijs Shoppende student Belang informeel en non-formeel leren neemt toe Behoefte aan personaliseren en flexibiliseren van aanbod Blended, Open en online leren Leven lang leren, ook horizontaal Publiek en privaat

24 Digitalisering Digitalisering samenleving: robotisering en automatisering in alle sectoren. Vraagt veel van toekomstige werknemers (en dus van onderwijs). Digitalisering onderwijs: plaats en tijd onafhankelijk leren, nieuwe onderwijsvormen. Vraag veel van docent en organisatie

25 Financiering Afname instroom, minder geld Van aanbod- naar meer vraagfinanciering? Subsidiestromen verminderen Toenemend belang PPS Effect leenstelsel?

26 Volgende stappen verfijnen trendanalyse ontwikkelen en toetsen drie toekomstscenario’s ontwikkelen en toetsen robuuste strategie nader bepalen van zelfbeeld 2030 inrichten ontwerpteams rondom de thema’s Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie, HR, Marketing, Huisvesting, Financiën

27 Naar een robuuste strategie Scenario A Scenario B Scenario C Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie ICT, Huisvesting, HR, Financiën, Marketing IP 2016 – 2020

28 Robuuste keuzes in beleid Windesheim Verbinding leggen met topsectorenbeleid Verbinding van onderwijs, onderzoek en ondernemen Inzetten op blended learning en flexibilisering van het onderwijs Inzetten op andere doelgroepen: marktwerking, deeltijdonderwijs, afstandsleren m.b.t. professionals Generieke basis: 21st century skills en internationale oriëntatie van studenten Inzetten op praktijkgericht en vraaggestuurd onderzoek Flexibilisering van de onderwijsgebouwen ICT: Centraal stellen databeheer en ontwikkelen van digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Creëren van onderscheidend profiel door aanbrengen focus Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid, aanbieden ontwikkelkansen, continue professionalisering)

29 Zie www.han.nl/essaywedstrijd


Download ppt "Laat je inspireren door de toekomst: Op weg naar het HAN Instellingsplan 2016-2020 Presentatie BMC SB 11 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google