De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw in 2014 - 2015 Caroline Vanbrabant 18 juni 2014 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw in 2014 - 2015 Caroline Vanbrabant 18 juni 2014 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw in 2014 - 2015 Caroline Vanbrabant 18 juni 2014 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers

2 Inhoud M-decreet Rechtspositie leerlingen Andere nieuwe regelgeving BPT Mijn Onderwijs

3 I. M-DECREET

4 M-decreet EEN STAP IN DE RICHTING NAAR MEER INCLUSIE Inwerkingtreding: 1 september 2015 Beperkt aantal maatregelen schooljaar 2014-2015 1 januari 2015 mentaal kantelpunt Gevoelig, veel besproken dossier

5 Terugblik 1970: wet op buitengewoon onderwijs 1980: wet op buitengewoon en geïntegreerd onderwijs 1994: Salamanca Statement 1998: VLOR-advies over inclusief onderwijs 1999-2004: Eindverslag Maatwerk in Samenspraak – Memorandum Ruimte voor Inclusief Onderwijs (O&V / VAPH / GKV) 2004-2009: Leerzorgkader 2006: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2008: Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet (handicap) 2009: Ratificering VN-Verdrag en optioneel protocol 2012: DAM-decreet (D®AM) 2013 (09/09): BNM-decreet 2013 (08/11): M-decreet: ingediend in Commissie Onderwijs 2014 (12/03): stemming in plenaire vergadering Vlaams Parlement 2014 (21/03): afkondiging door VlaReg – Interfederaal Gelijkekansencentrum

6 M-decreet VAN Aandeel Buo/gewoon onderwijs (2012-2013): Totaal: 4,49% (50.681 leerlingen) Kleuter: 0,75% Lager: 6,77% (10,2% van 11-jarige jongens – geboortejaar 2001) Secundair: 4,60% GON: 1,33% (± 15.000 leerlingen) Budget 2013: 880mio € /10,6mia € totaal onderwijsbudget NAAR Meer inclusie Sociaal model van handicap: beperking in de participatiemogelijkheid = afstemmingsprobleem tussen klas- en schoolcontext en leer- en onderwijsbehoefte van jongere

7 M-decreet : concrete maatregelen Aanbod Buitengewoon onderwijs Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsrecht Ondersteunende maatregelen

8 Aanbod buitengewoon onderwijs Type 1 en 8 vervangen door basisaanbod  Geen medische criteria, wel op basis van onderwijsbehoefte  Zijn aanpassingen onredelijk binnen gemeenschappelijk curriculum  Evaluatie om de 2 jaar (bao) of op het einde van de opleidingsfase OV3 (so) Andere types omschreven volgens wetenschappelijke criteria Type 9: leerlingen met autismespectrumstoornissen (die geen verstandelijke beperking hebben)

9 Aanbod buitengewoon onderwijs Type basisaanbod –Onderwijsbehoeften van die aard dat aanpassingen binnen gewoon disproportioneel of onvoldoende zijn Type 2 –Verstandelijke beperking Type 3 –Emotionele en gedragsstoornissen Type 4 –Motorische beperking Type 5 –Ziekenhuis of preventorium Type 6 –Visuele beperking Type 7 –Auditieve stoornis + spraak- of taalstoornis Type 9 –autismespectrumstoornis

10 Aanbod buitengewoon onderwijs Nieuw aanbod op 1 september 2015: programmatieprocedure  Goedgekeurd door Vlaamse Regering  Advies VLOR, inspectie, AgODi  Uiterste datum aanvraag (Mijn Onderwijs?) type 9: 1 juli 2014 overige: 30 november 2014

11 Toelatingsvoorwaarden Vóór doorverwijzing BuO zet gewone school een aantal stappen:  Redelijke aanpassingen aanbieden (leerling en omgeving), bv. sticordi  CLB + school + ouders maken analyse en zoeken best passende ondersteuning  Aanpassingen blijken onredelijk:  individueel curriculum  attest verworven bekwaamheid  Niet op basis van SES of GOK!  Verwijzing naar buitengewoon onderwijs indien voldaan aan criteria types (+ OV) door CLB

12 Toelatingsvoorwaarden Ondersteuning IN het gewoon VANUIT het buitengewoon: GON en ION blijven bestaan GON:  Geïntegreerd onderwijs  Leerlingen voldoen aan kenmerken types BuO  Volgen gemeenschappelijk curriculum ION:  Inclusief onderwijs  Leerlingen voldoen aan kenmerken types BuO  Volgen individueel curriculum

13 Inschrijvingsrecht Inschrijvingsrecht in gewoon onderwijs: Geldt voor leerlingen die gemeenschappelijk curriculum volgen – met aanpassingen (cfr. GON) Geldt voor leerlingen met verslag BuO:  Overleg ouders, klassenraad, CLB  Analyse: zijn aanpassingen onredelijk of onvoldoende  Inschrijving ontbinden of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION

14 Inschrijvingsrecht Nood aan aanpassingen wijzigt tijdens schoolloopbaan:  Analyse: zijn aanpassingen onredelijk  Overleg ouders, klassenraad en CLB  Inschrijving ontbinden volgend schooljaar of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION Rechtsbescherming:  Samenstelling en bevoegdheden Commissie Leerlingenrechten  Dossier overmaken aan Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

15 Ondersteunende maatregelen Welke extra ondersteuning?  70-tal begeleiders: structurele ondersteuning  Prioritaire nascholing  Informatie, brochures: website specifieke onderwijsbehoeften Geen besparing  vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd in zorg  Expertise BuO waarderen en inschakelen

16 II. RECHTSPOSITIE LEERLINGEN EN PARTICIPATIE Schoolreglement –Afschaffing opdeling in studie-, orde- en tuchtreglement –Geen opgelegd model, wel uitbreiding lijst van verplicht minimale onderdelen Evaluatie en beroep tegen evaluatiebeslissing Leerlingengegevens

17 Rechtspositie en participatie Lokale leefregels en beroep tegen definitieve uitsluiting Moederschapsverlof voor tienermoeders Participatie

18 III. ANDERE NIEUWE REGELGEVING Programmaties in het secundair onderwijs: drie categorieën Aanvragen nieuwe vestigingsplaatsen SO: nieuwe procedure Nieuwe scholengemeenschappen – scholen met bepaalde kenmerken vanaf 2017 Onthaalonderwijs: afwijkingen Verplichte stages 5 de en 6 de jaar SO Overgangen versoepeld SO Synchroon internetonderwijs en TOAH

19 Andere nieuwe regelgeving Toelatingsvoorwaarden/taalproef BaO Genadejaar BaO Capaciteitslestijden BaO Wereldoriëntatie BaO

20 IV. BPT-UREN BPT = bijzondere pedagogische taken Max 3% urenpakket tenzij protocol akkoord in lokaal comité AgODi bezorgt eind schooljaar totaal aantal uren die basis is voor berekening 3 % AgODi houdt toezicht op naleving

21 V. MIJN ONDERWIJS Persoonlijk, beveiligd onderwijsportaal Nu toegankelijk voor basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB Later uitbreiding naar scholengemeenschappen, GO! en koepels --> al meer dan 5.000 gebruikers ingelogd

22 Mijn Onderwijs Databundels Nu beschikbaar leerlingenaantallen personeelsaantallen leerlingenkenmerken attesteringen en studiebewijzen demografie instroom zittenblijven en schoolse vordering Zie ook de leeswijzer voor duiding van de begrippen

23 Mijn Onderwijs Databundels Nieuw tegen september 2014 studierendement Later: uitstroom andere personeelsgegevens vroegtijdig schoolverlaten

24 Mijn Onderwijs Databundels In de toekomst: Dynamische rapporteringsomgeving bvb. eigen keuze van referentiegroep "vergelijkbare scholen" en eigen clustering van pedagogische eenheden

25 Mijn Onderwijs Documenten Alle dienstbrieven  omkadering en werkingstoelagen  programmaties SO  bepaling capaciteitsgemeentes BaO ... Documenten van de onderwijsinspectie Overzichtsrapporten met geregistreerde gegevens via Discimus

26 Mijn Onderwijs Toekomst Mijn Onderwijs verbeterde structuur documentbibliotheek: zoeken op thema, schooljaar,... mogelijkheid tot delen van documenten uitbreiding met personeelsgegevens overzichtsrapporten met geregistreerde gegevens "op vraag" gepersonaliseerde agenda

27 Mijn Onderwijs Formulieren Liefst bezorgen via e-mail In de toekomst --> integratie in Mijn Onderwijs


Download ppt "Nieuw in 2014 - 2015 Caroline Vanbrabant 18 juni 2014 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers."

Verwante presentaties


Ads door Google