De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MLT Middenlange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MLT Middenlange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 MLT Middenlange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015

2 Agenda  Introductie  Achtergrond en omgevingsfactoren  MLT Visie  En hoe nu verder….

3 Introductie Wat heeft ertoe geleid dat we nu bij elkaar zitten  Zorg geuit door WdL voor de ALV 2013 per email aan bestuur  Rob + Wim 2 x in gesprek tot diep in de nacht  MLT Commissie bij elkaar gezocht

4 Achtergrond en Omgevingsfactoren (1/4) In 3 vergaderingen zijn vele punten aan de orde gekomen die naar mening van het MLT extra aandacht verdienen. Conclusie: De Hulk is best een goede club die last heeft van…… De dip in de economie De keuzes die leden maken (individualisering) Veel en goed kader maar… Teruglopende interesse om daar deel van uit te maken Daardoor steeds grotere druk op bestuur en commissies Leidt tot vermoeidheidsverschijnselen Club heeft dringend een positieve “boost” nodig Kwaliteitsverhoging bij diverse zaken is zeer gewenst! Maar….alles tegelijk aanpakken is niet mogelijk dus…. Prioriteiten stellen!!

5 Achtergrond en Omgevingsfactoren (2/4) Prioriteit 1: De communicatie op allerlei fronten verbeteren Reden: goede communicatie is essentieel. Allerlei zaken staan of vallen daarmee. Prioriteit 2: De Bestuurlijke organisatie Reden: de huidige bestuurlijke organisatie (van 1983) is achterhaald en dient te worden aangepast aan de situatie van 2015.

6 Achtergrond en Omgevingsfactoren (3/4) Zijn wij de enigen met problemen?.....nee! Zie maar eens wat daarover de laatste tijd in het Dagblad voor Westfriesland is geschreven.

7 Achtergrond en Omgevingsfactoren (4/4) Prognose Ledental KNLTB

8 Uitgangspunt prognose KNLTB Prognose ledental KNLTB in 2015 600.000 } dus 3,57% tennist! Aantal inwoners in Nederland op 1-1-2015 16.800.000 } Wat getallen onder elkaar

9 Aantal inwoners Hoorn: 71.703 x 3,57% = 2560 tennissers Conclusie: op basis van de prognosecijfers KNLTB is de “tennismarkt” in Hoorn 2560 stuks. Dit is dus de vijver waarin Juliana, Swaegh, Wings, TV Hoorn, de Balletuin en de Hulk “vissen”……. Gezamenlijk hebben deze 6 verenigingen 2979 leden (Sep 2013) = 4,15% Aantal Inwoners Grote Waal: 7.980 x 3.57% = 285 tennissers Het ledental van TV de Hulk was 422 (Sep 2013) = 5,29% En is nu 388 (Dec 2014) = 4,86% Hoe ziet dit er uit in Hoorn?

10 Ook andere sporten hebben vergelijkbare problemen, zie KNVB Interessant is ook de visie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond die een onderzoek heeft laten verrichten. Zie filmpje Back to Basics (deel 1) gevolgd door korte discussie. www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w Zie filmpje Back to Basics (deel 2) met de oplossingen www.youtube.com/watch?v=vrCHG-S0nyY

11 MLT Visie (1/4) 1) Zorg voor een optimale communicatiecultuur binnen de vereniging. Met als doel de kwaliteit binnen de vereniging te verbeteren. Vooral gericht op het behoud en aanwas van nieuwe leden. Zie tabel bestuursleden en commissies 2) Aanpassing bestuurlijke organisatie Zie nieuw schema bestuurlijke organisatie met bijbehorende functiebeschrijvingen (alleen taken?)

12 MLT Visie (2/4) Relatie Tabel tussen Bestuursleden en Commissies - TV de Hulk, MLT Voorstel Bestu urslidCoCoSeCcJuCoLAASPMV(AZ) Commissie TC2322212 JC2232212 AC2111332 KC2111222 CC3222223 EC2223212 PR2113213 OTC Legenda: 3 = vaak overleg (wekelijks of aantal keren per maand), 2 = regelmatig (maandelijks), 1 = af en toe (ad hoc)

13 MLT Visie (3/4) Nieuwe Bestuurlijke Organisatie Communicatie Coordinator (CoCo) Senioren Coordinator (SeCo) Junioren Coordinator (JuCo) Leden Administrateur (LA) Algemeen Secretaris (AS) Penningmeester (PM) Voorzitter (Algemene Zaken) (V/AZ)

14 MLT Visie (4/4) Ideeën voor Implementatie van de plannen Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden in september 2015 in een weekend! als onderdeel van speciaal Hulk evenement Consequenties dient te voldoen aan de statuten van TV de Hulk Rob geeft hierover eventueel uitleg.

15 En hoe nu verder….


Download ppt "MLT Middenlange Termijn Visie TV De Hulk Bestuursvergadering – 21 Januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google