De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Programma Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Programma Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

2 Programma Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen

3 CJG Maassluis Het CJG is de plaats voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en alle vormen van dienstverlening, die hiermee verband houden Vrijwillige hulpverlening voor gezinnen met kinderen/jongeren van -9 maanden tot 23 jaar Zet in op preventie Is een netwerkorganisatie

4 CJG Maassluis Front Office Jeugdgezondheidszorg Wijkteam Jeugd&Gezin

5 De Jeugdgezondheidszorg Alle kinderen in beeld Vaste contactmomenten Maatwerk medewerkers o Jeugdartsen o Jeugdverpleegkundigen o Doktersassistente o CB assistente o (Ortho)pedagogen

6 Wijkteam J&G Maassluis Actief vanaf 01-02-2014 in Maassluis oost, vanaf 01-11-2014 geheel Maassluis Door wijkgericht te gaan werken moet de nodige hulp efficiënter, effectiever en kostenbesparend ingezet worden.

7 Wijkteam J&G Maassluis Gezin centraal Gezin

8 Informele Wijknetwerk Gezin Sport- vereniging Buurt- vereniging Kerk/ Moskee BurenVriendenFamilie Wijkteam J&G Maassluis Oost

9 Wijkteam J&G Maassluis Rol informeel netwerk Heeft een grote rol bij het: Signaleren Inzetten van hulp Ondersteunen van wijkgenoten ….

10 Formele Wijknetwerk Gezin School Kinder- opvang AMWMEEHuisartsPolitieJGZSMW Wijkteam J&G Maassluis

11 Rol formeel netwerk Is verantwoordelijk voor 80% van de zorg Vroegsignalering van problematiek Inzetten van gerichte interventies op signalen Uitvoeren van gerichte preventieve programma’s Stimuleren van eigen kracht Betrekken van het Wijkteam bij het gezin

12 WIJKNETWERK Gezin School Kinder- opvang AMWMEEHuisartsPolitieJGZSMW Kerk/ Moskee SportVriendenFamilieBuren Wijkteam J&G Maassluis Wijkteam

13 Wijkteam J&G Maassluis Jeugd- en gezinscoaches Professionals vanuit verschillende organisaties Werken generalistisch en hebben ieder hun eigen specialisaties om hulp in te zetten Zetten zich in voor de meest kwetsbare gezinnen Werken samen

14 Wijkteam J&G Maassluis Oost Inzet hulp bij meervoudige problematiek Schulden Opvoedvragen/opvoednood Verstandelijke beperking Psychiatrische stoornissen Organiseren huishouden Gezinsproblematiek Huisvesting Dagbesteding Tienermoeders

15 Neemt binnen een week na de aanmelding contact met de cliënt! Werkt met 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur De casusregisseur is het vaste aanspreekpunt voor het gezin Heeft een directe verbinding met de verschillende organisaties en professionals uit het wijknetwerk Zet in op de eigen kracht van het gezin en hun omgeving Start met wat nodig is: Geeft advies, ondersteuning of zet door naar zwaardere hulp of specialistische hulp Wijkteam J&G Maassluis De kracht van het wijkteam

16 Wijkteam J&G Maassluis Specialistische hulp

17 Regionaal geregeld Minder schakels, snelle doorstroom; aanmeldingen binnen 48 uur op JB tafel, binnen 5 dagen aan de tafel met de cliënt. Jeugdbeschermingstafel heeft één overleg Besluitvorming i.s.m. de keten op basis van beschikbare informatie en beschikbare expertise: - Dwang: Vrijwillig kader/outreachend - Drang: Uitspraak van de rechter Wijkteam J&G Maassluis Jeugdbeschermingsplein

18 Doelgroep Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden Wijkteam J&G Maassluis Jeugdbeschermingsplein

19 Jeugdbeschermingsplein Doelgroep Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden

20 Jeugdbeschermingsplein Resultaat 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur Casusregie vanuit gecertificeerde instelling. Bestaande gezinsplan is uitgangsput met als aanvulling de bedreigde ontwikkeling en/of veiligheid Veiligheid en ontwikkeling van het kind staan centraal. Onderzoek, zorg/begeleiding en toezicht lopen parallel, zo nodig inzet Spoed Interventie Team Zorg voor op- en afschalen. Melder blijft aangehaakt bij vervolg, uitvoering in samenwerking met WT, ouders en netwerk.

21 Jeugdbeschermingsplein Aanmelden Aanmelding Ouders/jeugdigen moeten geïnformeerd zijn over de melding en de werkwijze JBP, tenzij veiligheid van de melder in gevaar is. (folder io). Niet geschikte meldingen Als het een VOTS betreft/als er een acuut veiligheidsrisico is. Als het een middel is de wachtlijst te bekorten. Een melding zonder hulpverlening geschiedenis, als hulp geen kans gekregen heeft. Om een andere organisatie te omzeilen. Als de melding ongegrond of onvoldoende ernstig is of enkel als ‘niet pluis’ wordt gekaraktiseerd.

22 Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GOSA

23 Privacyreglement moederorganisatie Privacy afspraken Toestemming cliënten delen gegevens In gesprek en transparant naar cliënten Wijkteam J&G Maassluis Privacy

24 Wijkteam J&G Maassluis Resultaat Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving.

25


Download ppt "Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Programma Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google