De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Jeugd en Gezin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Jeugd en Gezin"— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) Voorstellen Wilma en Kim Korte uitleg GB-GGZ vs SGGZ (Gripp vs Delfland) sinds 2014  verwijzing naar logo’s

2 Programma Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen Voorstellen

3 CJG Maassluis Het CJG is de plaats voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en alle vormen van dienstverlening, die hiermee verband houden Vrijwillige hulpverlening voor gezinnen met kinderen/jongeren van -9 maanden tot 23 jaar Zet in op preventie Is een netwerkorganisatie

4 CJG Maassluis Front Office Jeugdgezondheidszorg Wijkteam Jeugd&Gezin

5 De Jeugdgezondheidszorg
Alle kinderen in beeld Vaste contactmomenten Maatwerk medewerkers Jeugdartsen Jeugdverpleegkundigen Doktersassistente CB assistente (Ortho)pedagogen

6 Wijkteam J&G Maassluis
Actief vanaf in Maassluis oost, vanaf geheel Maassluis Door wijkgericht te gaan werken moet de nodige hulp efficiënter, effectiever en kostenbesparend ingezet worden.

7 Wijkteam J&G Maassluis
Gezin centraal Gezin In de wijk Omgeven door formele en informele netwerken

8 Informele Wijknetwerk
Wijkteam J&G Maassluis Oost Informele Wijknetwerk Gezin Sport- vereniging Buurt- vereniging Kerk/ Moskee Buren Vrienden Familie

9 Wijkteam J&G Maassluis
Rol informeel netwerk Heeft een grote rol bij het: Signaleren Inzetten van hulp Ondersteunen van wijkgenoten ….

10 Wijkteam J&G Maassluis
Formele Wijknetwerk Gezin School Kinder- opvang AMW MEE Huisarts Politie JGZ SMW

11 Wijkteam J&G Maassluis
Rol formeel netwerk Is verantwoordelijk voor 80% van de zorg Vroegsignalering van problematiek Inzetten van gerichte interventies op signalen Uitvoeren van gerichte preventieve programma’s Stimuleren van eigen kracht Betrekken van het Wijkteam bij het gezin

12 Wijkteam J&G Maassluis
WIJKNETWERK Gezin School Kinder- opvang AMW MEE Huisarts Politie JGZ SMW Kerk/ Moskee Sport Vrienden Familie Buren Wijkteam

13 Wijkteam J&G Maassluis
Jeugd- en gezinscoaches Professionals vanuit verschillende organisaties Werken generalistisch en hebben ieder hun eigen specialisaties om hulp in te zetten Zetten zich in voor de meest kwetsbare gezinnen Werken samen

14 Wijkteam J&G Maassluis Oost Inzet hulp bij meervoudige problematiek
Schulden Opvoedvragen/opvoednood Verstandelijke beperking Psychiatrische stoornissen Organiseren huishouden Gezinsproblematiek Huisvesting Dagbesteding Tienermoeders

15 Wijkteam J&G Maassluis
De kracht van het wijkteam Neemt binnen een week na de aanmelding contact met de cliënt! Werkt met 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur De casusregisseur is het vaste aanspreekpunt voor het gezin Heeft een directe verbinding met de verschillende organisaties en professionals uit het wijknetwerk Zet in op de eigen kracht van het gezin en hun omgeving Start met wat nodig is: Geeft advies, ondersteuning of zet door naar zwaardere hulp of specialistische hulp

16 Wijkteam J&G Maassluis
Specialistische hulp

17 Jeugdbeschermingsplein
Wijkteam J&G Maassluis Jeugdbeschermingsplein Regionaal geregeld Minder schakels, snelle doorstroom; aanmeldingen binnen 48 uur op JB tafel, binnen 5 dagen aan de tafel met de cliënt. Jeugdbeschermingstafel heeft één overleg Besluitvorming i.s.m. de keten op basis van beschikbare informatie en beschikbare expertise: - Dwang: Vrijwillig kader/outreachend - Drang: Uitspraak van de rechter

18 Jeugdbeschermingsplein
Wijkteam J&G Maassluis Jeugdbeschermingsplein Doelgroep Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden

19 Jeugdbeschermingsplein Doelgroep
Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden

20 Jeugdbeschermingsplein Resultaat
1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur Casusregie vanuit gecertificeerde instelling. Bestaande gezinsplan is uitgangsput met als aanvulling de bedreigde ontwikkeling en/of veiligheid Veiligheid en ontwikkeling van het kind staan centraal. Onderzoek, zorg/begeleiding en toezicht lopen parallel, zo nodig inzet Spoed Interventie Team Zorg voor op- en afschalen. Melder blijft aangehaakt bij vervolg, uitvoering in samenwerking met WT, ouders en netwerk.

21 Jeugdbeschermingsplein Aanmelden
Aanmelding Ouders/jeugdigen moeten geïnformeerd zijn over de melding en de werkwijze JBP , tenzij veiligheid van de melder in gevaar is. (folder io). Niet geschikte meldingen Als het een VOTS betreft/als er een acuut veiligheidsrisico is. Als het een middel is de wachtlijst te bekorten. Een melding zonder hulpverlening geschiedenis, als hulp geen kans gekregen heeft. Om een andere organisatie te omzeilen. Als de melding ongegrond of onvoldoende ernstig is of enkel als ‘niet pluis’ wordt gekaraktiseerd.

22 Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GOSA

23 Wijkteam J&G Maassluis
Privacy Privacyreglement moederorganisatie Privacy afspraken Toestemming cliënten delen gegevens In gesprek en transparant naar cliënten

24 Wijkteam J&G Maassluis
Resultaat Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving.

25


Download ppt "Centrum voor Jeugd en Gezin"

Verwante presentaties


Ads door Google