De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

2 Agenda 11 november 19:30 gelegenheidskoor, Lidwinakerk 14 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude testament, hst 4 Inl: Erik Schot Bij: Henny Visscher

3 Agenda 15 november V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 10 Inl: Aagje Gosker 18 november 19:30 gelegenheidskoor, Lidwinakerk LEF (in Eindhoven en Best)

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. J. Smit uit Nijkerk. 14:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen. In deze dienst zullen wij het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor het Evangelisatiewerk in Gent, België.

5 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

6 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

7 175 C

8 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
● Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

9 Psalm 27: 1, 3, 4 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

10 Psalm 27: 1, 3, 4 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

11 Psalm 27: 1, 3, 4 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

12 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

13 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 ● Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

14 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: ● Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

15 Tot God, de HERE, roep ik luid, mijn klachten stort ik voor Hem uit.
Psalm 142: 1, 2, 6 1 Tot God, de HERE, roep ik luid, mijn klachten stort ik voor Hem uit. Ik smeek de HEER met luide stem, mijn noden leg ik neer voor Hem. 2 Terwijl mijn geest in mij versmacht, kent U mijn pad en hoort mijn klacht. Een strik heeft men voor mij gezet, men wil mij vangen in een net. 15

16 Psalm 142: 1, 2, 6 6 Leid mij uit mijn gevangenis, dan prijs 'k uw naam, die heilig is. 't Rechtvaardig volk zal om staan en juichen: God heeft welgedaan. 16

17 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 ● Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

18 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 ● Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

19 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. 1/5

20 Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Opwekking 706 Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij? Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij. 2/5

21 Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft.
Opwekking 706 Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht! Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij. 3/5

22 Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Opwekking 706 Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan. 4/5

23 Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft.
Opwekking 706 Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft. 5/5

24 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

25 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

26 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

27 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: ● Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

28 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: ● Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

29 Gezang 176a (Gz 1) 1 Gedenk, o volk met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: 2 Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

30 Gezang 176a (Gz 1) 3 Geef nooit mijn eer aan andre goden. Leef heilig voor mijn aangezicht. Vertrouw op Mij in al uw noden, uw hart alleen op Mij gericht. 4 Voor beeldendienst zult gij u wachten, Ik duld geen eigenwilligheid. Ik straf dat kwaad in de geslachten, maar zegen uw gehoorzaamheid.

31 Gezang 176a (Gz 1) 5 Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal Hij wreken. Welzalig wie de HEER belijdt 6 Gedenk bij 't werk, u opgedragen, de sabbat, aan de HEER gewijd: God schiep de wereld in zes dagen en heeft Zich in zijn werk verblijd.

32 Gezang 176a (Gz 1) 7 Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw HEER, die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in 't land, dat Hij, uw God, u geeft. 8 Gij zult niet doodslaan en niet haten de mens, die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten. Doe goed aan hem die naast u leeft.

33 Gezang 176a (Gz 1) 9 Gij zult het huwlijk niet verbreken. Leef niet onkuis, maar houd u rein. Wees ingetogen in uw spreken. Gij zult de HERE heilig zijn. 10 Gij zult bedrog noch diefstal plegen, mijn is het zilver en het goud. Beheer 't bezit, door u verkregen, voor Hem die u dat toevertrouwt.

34 Gezang 176a (Gz 1) 11 Gij zult geen vals getuignis spreken, weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken, zijn toorn treft hem die leugens smeedt. 12 Uw hart zal nimmer iets begeren van al wat van uw naaste is. Al Gods geboden zult gij eren en houden zijn getuigenis.

35 Gezang 176a (Gz 1) 13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

36 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: ● Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

37 Psalm 116: 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

38 Psalm 116: 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid. 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

39 Psalm 116: 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet. 6 Ik heb geloofd, ook in mijn diepe smart, zelfs toen ik sprak: In angst vergaat mijn leven, aan niemand kan ik ooit vertrouwen geven, de leugen woont in ieder mensenhart.

40 Psalm 116: 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer. 8 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. In 's HEREN oog is kostbaar onze dood.

41 Psalm 116: 9 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid, ik ben u knecht, ik breng U offeranden. Gij hebt, o HEER, ontbonden al mijn banden. Ik zing mijn lied, uw grote naam gewijd. 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

42 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: ● Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

43 Psalm 118: 1, 2, 5 1 Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

44 Psalm 118: 1, 2, 5 2 Ik werd benauwd van alle zijden en riep den HEER ootmoedig aan. De HEER verhoorde en bevrijdde, Hij deed mij in de ruimte staan. De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De HEER wil mij tot helper wezen; ik zie op al mijn haters neer.

45 Psalm 118: 5 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

46 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

47 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

48 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 ● Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

49 Gezang 114, Gz22: 1 1 Jezus is mijn toeverlaat. Hij, mijn Heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Jaagt de dood nog angsten aan, Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.

50 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Gent

51 182 E 4-stemmig

52 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 27: 1, 3, 4 Hebreeën 2: Psalm 142: 1, 2, 6 Opwekking 706: Gezang 176a: Psalm 116: Psalm 118: 1, 2, 5 Gezang 114: 1 Gezang 182E: Amen Collecte: Gent


Download ppt "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google