De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, september 2013

2 Vandaag Terugblik les 1 Transportrecht Expediteur Week 3

3 Terugblik Schrijf 3 vragen op die betrekking hebben op de gelezen theorie Geef deze 3 vragen aan je buurman Werk de 3 ontvangen vragen uit Bespreek met elkaar de antwoorden

4 Koopovereenkomst Vervoer Koper Land B Verkoper Land A Bank A Bank B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verzekeraar 11 12

5 Goederentrans- portverzekeraar Verkoper (afzender) Koper (geadresseerde) Transportaansprakelijk- heidsverzekeraar Vervoerder Wie is wie in het vervoer?

6 Unilever (afzender) Albert Heijn (geadresseerde) Simon Loos (vervoerder) Nationale Nederlanden (verzekeraar) TVM (verzekeraar) Voorbeeld

7 Vervoerrecht Vervoerovereenkomst Art. 8:20 BW De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren. Soort verbintenis: inspanningsverbintenis garantieverbintenis resultaatsverbintenis

8 Vervoerrecht 1. Uitgangspunt: er is sprake van een vervoersovereenkomst 2. Afzender/ontvanger stelt dat hij de goederen niet volledig, gaaf of tijdig heeft ontvangen 3. Vervoerder stelt dat hij niet aansprakelijk is 4. Afzender zet tegenaanval in 5. Discussie over beperkte aansprakelijkheid

9 Vervoerrecht Verplichtingen vervoerder In dezelde staat, zonder vertraging, afleveren als dat hij de zaken ontvangen heeft (artikel 8:21 en 8:22 BW) “Goed erin goed eruit” Vervoerdersovermacht Omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen (artikel 8:23 BW) Aan beide vereisten moet zijn voldaan

10 Vervoerrecht Vervoerder kan beroep doen op: Overmacht Bevrijdende omstandigheid Geen overmacht, maar vervoerder toch niet aansprakelijk Afhankelijk van wetgeving Bijvoorbeeld: –wegvervoer, gebruik van open voertuig of aard van het goed –zeevervoer, gevaren en onheilen van de zee, brand, navigatiefout van kapitein, bemanning of loods

11 Vervoerrecht Verweer ladingbelanghebbende bevrijdende oorzaak was niet onvermijdelijk (oorlog, torpedo, ander gebied) gevolgen bevrijdende oorzaak waren wel te verhinderen (brand aan boord, te weinig blussers) naast de bevrijdende oorzaak nog een andere oorzaak (slecht verpakte lading wordt door vervoerder ruw behandeld)

12 Vervoerrecht Beperkte aansprakelijkheid Vervoerder is in het algemeen snel aansprakelijk Beperkte aansprakelijkheid Is afhankelijk van geldende wetgeving, meestal bedrag per kilogram Alleen onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld van de vervoerder

13 Vervoerrecht Opdracht, bladzijde 141 reader Lees beide artikelen Geef aan wie de betrokken partijen zijn Benoem de hiervoor omschreven stappen in de uitspraak

14 Relevante vragen Modaliteit Welk vervoermiddel? Nationaal/ Internationaal Transport internationaal? Dwingend recht/regelend recht? Dwingend recht van toepassing of afwijking mogelijk?

15 Bronnen vervoersrecht Modaliteit Boek 8 BW (nationaal vervoer) Verdrag (internationaal vervoer) zeevervoer Art 8:370 BW e.v. Hague-Visby Rules Hamburg Rules (Rotterdam Rules) binnenvaart Art 8:889 BW e.v. CMNI wegvervoer 8:1080 BW e.v. AVCCMR-verdrag spoorvervoer Art 8: 1550 e.v. COTIF Luchtrecht Luchtrecht Tart 8: 1350 e.v. Verdrag van Montreal Gecombineerd vervoer Art 8:40 BW e.v. - Expediteur Art 8:60 BW e.v. Fenex condities -

16 Vervoerrecht Retentierecht Vervoerder heeft machtig middel om betaling af te dwingen: goederen Onder zich houden is toegestaan Retentierecht: recht van vervoerder om afgifte goederen te weigeren tot opdrachtgever heeft betaald Recht om afgifte van goederen te weigeren: recht tegenover iedereen betrokken bij vervoersovereenkomst

17 Expediteur Expeditieovereenkomst Artikel 8:60 BW, expediteur doet vervoeren Boek 8 BW of Fenex-voorwaarden Artikel 8:61 BW, selbsteintritt De expediteur die zelf vervoert wordt gezien als vervoerder Dwingend recht

18 Expediteur Opdracht Zeeman Lees casus Is Furness vervoerder of expediteur? Schrijf de argumenten op waarom je denkt dat hij vervoerder of expediteur is

19 Expediteur Expeditie in enge zin Overeenkomst tot het doen vervoeren (dus niet de toezegging tot het verplaatsen van de goederen.) Vertegenwoordiger van de opdrachtgever of op eigen naam.

20 Expediteur (afzender?) Verkoper (opdrachtgever/ afzender?) Koper (geadresseerde) Vervoerder Expediteur

21 Expediteur in ruime zin Douaneformaliteiten (douane-expediteur), In ontvangst nemen van vervoerde zaken (ontvangst- expediteur) Het controleren en/of tellen van zaken De opslag van zaken Het verzorgen van hele logistieke processen zoals voorraadbeheer, orderbehandeling, assemblage, etikettering ed. (fysieke distributie)

22 Kernverplichtingen expediteur Art. 8:60 BW › Regel dat er tussen de afzender en de vervoerder een vervoersovereenkomst tot stand komt. › Doet u dat niet, dan bent u als expediteur aansprakelijk. › Doet u dat slecht, bijvoorbeeld zodat de goederen aan de verkeerde vervoerder worden afgegeven, dan bent u ook aansprakelijk. › In andere gevallen normaliter niet, tenzij u geen expediteursverklaring afgeeft!

23 Vraag 1 › Transport BV spreekt met Unilever af om goederen te vervoeren naar Albert Heijn. › Transport BV schakelt ‘normale’ vervoerders in om de opdracht uit te voeren. › Is Transport BV vervoerder of expediteur?

24 Vraag 2 › Transport BV spreekt af met Unilever om goederen te doen vervoeren naar Albert Heijn. › Transport BV voert zelf de vervoerovereenkomst uit. › Is Transport BV vervoerder of expediteur?

25 Vraag 3 › Transport BV maakt een onduidelijke afspraak met Unilever. Strekking is dat de goederen bij Albert Heijn terecht komen. › Transport BV schakelt ‘normale’ vervoerders in om de opdracht uit te voeren. › Is Transport BV vervoerder of expediteur?

26 Expediteur Maak opdracht Impex/Blakker, bladzijde 134 reader

27 Expediteur Toepasselijkheid FENEX-voorwaarden Verwijzen in briefpapier is voldoende voor binnenlandse professionele relaties Professionele opdrachtgevers worden geacht de FENEX- voorwaarden te kennen Verwijzing is niet voldoende voor buitenlandse relaties of niet-professionele opdrachtgevers

28 Expediteur Verplichtingen opdrachtgever Art. 11 lid 6: opdrachtgever aansprakelijk voor schade n.a.v. onjuiste informatie Art. 11 lid 7: vrijwaring expediteur Art. 17 lid 1: betaling expediteur Art. 17 lid 5: zekerheid stellen voor vordering van expediteur Art. 17 lid 6: zekerheid stellen heffingen en belastingen Art. 17 lid 7: vergoeden bedragen en boetes overheid

29 Expediteur Aansprakelijkheid expediteur Artikel 11 FENEX: Lid 1: In beginsel alle handelingen voor risico en rekening van opdrachtgever Lid 2: alleen aansprakelijk bij schuld Lid 3: beperkte aansprakelijkheid 10.000 SDR per gebeurtenis Bij verlies of beschadiging –4 SDR per kilogram (max 4.000 SDR per zending)

30 Expediteur Expediteursbrief (artikel 8:63 BW) De zaken dienen zonder vertraging ter bestemming te worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld. Als de expediteur het vervoer niet zelf heeft uitgevoerd dient hij: aan de opdrachtgever te melden wie het vervoer wel heeft uitgevoerd; en aan de opdrachtgever alle documenten en gegevens ter beschikking te stellen, die nuttig zijn om de schade op de vervoerder te verhalen; en is de expediteur niet aansprakelijk.

31 Expediteur – Aansprakelijkheid na expediteursbrief Expediteur (afzender) Verkoper (Opdrachtgever) Vervoerder Koper (Geadresseerde)

32 Expediteur – Aansprakelijkheid zonder expediteursbrief Expediteur (afzender) Verkoper (opdrachtgever) Koper (geadresseerde) Vervoerder

33 Expediteur Arbitrage (Fenex) Artikel 23: Indien expliciet overeengekomen Arbitrage met uitsluiting van rechter Hoogste ressort: geen beroep mogelijk 3 scheidslieden Indien arbitrage overeengekomen, geding bij rechter slechts in bepaalde zaken mogelijk

34 Volgende week Wegvervoer Reader meenemen Maak opdracht Blakker/Impex af en neem uitwerking mee naar de les Ga op zoek naar een uitspraak waarin de wegvervoerder wel of niet aansprakelijk is (www.rechtspraak.nl) Lezen Pagina 171 - 186


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google