De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 5 februari 2012 morgendienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 5 februari 2012 morgendienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 5 februari 2012 morgendienst

2

3 ds. H. de Bruijne voorgaan.
Welkom in deze dienst. In deze dienst zal ds. H. de Bruijne voorgaan.

4 Welkom en mededelingen Psalm 84: 1, 5 en 6 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Sing-in Welkom en mededelingen Psalm 84: 1, 5 en 6 Stil gebed, votum en groet Psalm 15 Tien geboden Zingen: “Wees eerlijk…” Gebed Schriftlezing I: Psalm 15 Schriftlezing II: Lucas 6: 27 – 36

5 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek
Orde van de dienst - 2 Psalm 37: 6 en 8 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Zingen: Het lied van het bezit Gebeden De kinderen komen terug Collectes: werelddiaconaat en kerk Zingen: “O God…”: 1, 2 en 4 Zegen

6 Vanuit onze kerken richten deputaten diaconaat zich het hele jaar door op hulp aan de naaste dichtbij en ver weg. De diaconie van de Singelkerk draagt ook haar steentje bij. Dit jaar vragen zij in het bijzonder uw aandacht voor 4 hulpprojecten: Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

7 1. Dorpsontwikkeling – Mocuba, Mozambique 2. Kleuterscholen –
Diaconale projecten 2012: 1. Dorpsontwikkeling – Mocuba, Mozambique 2. Kleuterscholen – Bokamoso, Botswana 3. Hazenlipproject – Makassar, Indonesië 4. Watervoorziening – Kampong Speu, Cambodja Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

8 Alvast hartelijk bedankt!
Ook dit jaar rekenen we weer op uw steun. Alvast hartelijk bedankt! Eerlijk is eerlijk - Diaconale projecten Christelijke Gereformeerde Kerken 2012

9 “Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd,
wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.” (Spreuken 10: 25)

10 Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5 Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

11 Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op,
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op, bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

12 vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God, die verschijnt in Zijn heilige stad.

13 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever een dag dichtbij U, dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

14 eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Opwekking 715: 1, 2, 3, 4 en 5 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van uw huis!

15 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
Goed nieuws, goed nieuws, voor jou en mij, halleluja! Ja, zelfs de eng’len zingen blij, halleluja!

16 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

17 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
Hij verdrijft de schaduw van de nacht, halleluja! Vandaag begint een eeuwige dag, halleluja!

18 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

19 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
God reikt de mens verzoening aan, halleluja! De hemel is wijd open gegaan, halleluja!

20 Opwekking 526: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja!

21 “Laat zo je licht maar schijnen”
bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed!

22 “Laat zo je licht maar schijnen”
God is liefde, God is, God is goed!

23 “Laat zo je licht maar schijnen”
bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed!

24 ’k Stel mijn vertrouwen op de heer mijn God. Want in Zijn hand
Opwekking 42 (in canon) ’k Stel mijn vertrouwen op de heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. ’k Zie naar Hem op en ’k weet Hij is mij steeds nabij.

25 Welkom en mededelingen

26 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer
Psalm 84: 1, 5 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

27 O Here, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog
Psalm 84: 1, 5 en 6 O Here, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog op uw gezalfde in uw tempel. Eén dag in uw paleis is meer dan duizend elders. Ik verkeer veel liever needrig aan uw drempel dan dat ik aanzit, hooggeacht waar men den HERE God veracht.

28 Want God onze Heer die ons mild
Psalm 84: 1, 5 en 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. HEER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

29 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

30 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heilge berg doen wonen?
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heilge berg doen wonen? Hem die, o HEER, uw recht niet schendt, in heel zijn wandel U erkent, die zult Gij U een gastheer tonen.

31 Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade,
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade, wiens tong geen goed in kwaad verkeert, die van zijn naaste onheil weert en hem nooit krenken zal of smaden.

32 Slechts zij die U verwerpen, HEER, die zijn verwerplijk in zijn ogen;
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 Slechts zij die U verwerpen, HEER, die zijn verwerplijk in zijn ogen; maar wie U vrezen geeft hij eer, hij breekt zijn eden nimmermeer, hij woekert niet met zijn vermogen.

33 Wie mag te gast zijn in uw tent, wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 Wie mag te gast zijn in uw tent, wie zult Gij drank en voedsel reiken? Die onomkoopbaar 't recht erkent van ieder die zich tot hem wendt. Nooit zal hij wanklen en bezwijken.

34 Tien geboden Tien geboden

35 Bron: “Zing met de hemelboden”, Gezang 2.
“Wees eerlijk…” Bron: “Zing met de hemelboden”, Gezang 2. Na de wet, bij Leviticus 19: 15 – 18. Tekst: Ria Borkent. Melodie: Willem Vogel

36 Wees eerlijk, doe de mensen recht, geen aanzien van persoon.
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3 Wees eerlijk, doe de mensen recht, geen aanzien van persoon. Trek geen partij voor arm of rijk, houd hart en handen schoon. Ik ben de HEER.

37 Wees open naar uw broeder toe en strooi geen lasterpraat,
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3 Wees open naar uw broeder toe en strooi geen lasterpraat, leg onderling geschillen bij, wees trouw, pleeg geen verraad. Ik ben de HEER.

38 Wees niet haatdragend in uw hart en wijs elkaar terecht.
“Wees eerlijk…”: 1, 2 en 3 Wees niet haatdragend in uw hart en wijs elkaar terecht. Heb lief de ander als uzelf; hoor wat de Rechter zegt. Ik ben de HEER.

39 Gebed Gebed

40 Schriftlezing I: Psalm 15 (HSV)

41 HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Psalm 15 1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt.

42 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet
Psalm 15 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet.

43 5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,
Psalm 15 5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

44 Schriftlezing II: Lucas 6: 27 – 36 (HSV)

45 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
Lucas 6: 27 – 36 27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.

46 31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
Lucas 6: 27 – 36 30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. 31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. 32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

47 Lucas 6: 27 – 36 33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. 34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.

48 36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.
Lucas 6: 27 – 36 35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

49 Is niet het schamel deel van de oprechten
Psalm 37: 6 en 8 Is niet het schamel deel van de oprechten meer dan het goud, door bozen opgetast? God breekt en maakt. Hij ondersteunt zijn knechten. Hij kent hun tijd, hun heil staat bij Hem vast. Als zorg hen kwelt, Hij zal hun zaak beslechten. Als honger dreigt, zij gaan bij Hem te gast.

50 Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen.
Psalm 37: 6 en 8 Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen. Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet stoot. Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood. Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen, zijn nageslacht is God een gunstgenoot.

51 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas
De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over Zacheüs (Lucas 19: 1 – 10).

52 Preek Preek

53 Bron: “Zingenderwijs”
Het lied van het bezit Bron: “Zingenderwijs” Tekst: Hans Bouma Melodie: Psalm 146

54 Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
Wie gaf ons een plaats op aarde, uit wiens hand kwam ons geluk, wij bestaan bij Gods genade, in Hem vindt ons leven rust, alles danken wij aan Hem, alles luistert naar zijn stem.

55 Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
God gunt ons het volle leven, zijn bezit geeft Hij in pacht, armen mogen er niet wezen, hen bindt Hij ons op het hart, wie niet met de ander deelt doet hem onrecht, ja hij steelt.

56 Het lied van het bezit: 1, 2 en 3
Jezus deed vrijwillig afstand van zijn heerlijkheid bij God, Hij behoorde bij de armen, alles deelde Hij met ons, mensen die Hij heeft gered leven niet meer voor zichzelf.

57 Gebeden Gebeden

58 De kinderen komen nu terug. Daarna zal er gecollecteerd worden voor:
1. werelddiaconaat deputaten werelddiaconaat 2. kerk

59 “O God, barmhartig God…”
Bron: “Poëzie om te zingen” Vertaling: Ad den Besten Origineel: Johann Heermann’s “O Gott,du frommer Gott, du Brunnquell guter Gaben”.

60 “O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
O God, barmhartig God, bronwel van al het goede, uit wie ’t al vloeit wat is, ik weet mij in uw hoede. Houd mij van lijf en ziel gezond en laat mij rein, Vader, zo bid ik U, rein van geweten zijn.

61 “O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
Geef dat ik nooit vol vrees, Heer, uw talent begrave, maar wat mij staat te doen volbreng met overgave; en wat gezegd moet zijn, sterk mij, dat ik het mag te rechter tijd in uw naam spreken met gezag.

62 “O God, barmhartig God…”: 1, 2 en 4
Doe mij met iedereen in vrede en vriendschap leven, zolang Gij het verkiest. Wilt Gij mij welstand geven, geef dan vooral, o Heer, dat ik om geld of goed in deze wereld mij voor niemand schamen moet.

63 Zegen, te beantwoorden met

64 Wel thuis. Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.


Download ppt "Zondag 5 februari 2012 morgendienst"

Verwante presentaties


Ads door Google