De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOV door Noordvest-Molenbuurt

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOV door Noordvest-Molenbuurt"— Transcript van de presentatie:

1 HOV door Noordvest-Molenbuurt
Gerdien Raap Agnes Miedema Wijkbijeenkomst 02 maart 2015

2 Waar gaat het om Gemeente en provincie hebben besloten: Dit betekent:
Naast het stads openbaar vervoer (OV) komt er ook regionaal hoogwaardig openbaar vervoer(HOV) door de binnenstad. Er is gekozen voor het HoLa traject (Hooigracht-Langegracht) Deel van het HOV traject zal dus door onze wijk gaan: Klokpoort-Langegracht-Lammermarkt-Molenwerf  KL2M-traject Dit betekent: Veel meer bussen dan nu: Molenwerf:  1116 bussen per dag Lammermarkt / Nieuwe Beestenmarkt: richting  572 bussen per dag in 2-richtingen Langegracht:  544 bussen per dag Klokpoort:  476 bussen per dag HOV moet aan bepaalde eisen voldoen: kwaliteit en betrouwbaarheid Herinrichting HoLa traject

3 Waar staan we nu Enquête onder bewoners Raadscommissie
Gesprekken met gemeente Bijeenkomsten t.b.v. informatie en meedenken

4 Enquête wijkvereniging Noordvest - Molenbuurt
Ten aanzien van onderstaande gemeente projecten: Op welke punten moet de wijkvereniging de wijkbewoners vertegenwoordigen? De inrichting van de Molenwerf/Lammermarkt na de oplevering van de parkeergarage De gevolgen van de toename van het busverkeer (HOV en lokaal) door de wijk De inrichting van het Nuon terrein/Nieuwe Energiepark Uitkomst enquête: De bewoners vragen de wijkvereniging de wijk vooral te vertegenwoordigen op: -1- Behoud van bomen en groen -2- Luchtkwaliteit (fijnstof) -3- Geluidsoverlast door verkeer en evenementen -4- Verkeersveiligheid -5- Parkeergelegenheid -6- Sociale veiligheid en overlast zwervers

5 Raadscommissie 30 oktober 2014 was de Raadscommissie leefbaarheid en bereikbaarheid: Presentatie door project leiders van programmaopzet HOV Leiden Noordvest was met veel bewoners aanwezig en Rutger heeft ingesproken  dit heeft veel effect gehad op de aanwezige raadsleden Besloten: Akkoord met programmaopzet HOV Leiden Opdracht tot verdere uitwerking programma in diverse projecten t.b.v. het kaderbesluit herinrichting t.b.v. HOV Eén van de projecten is het traject door onze wijk waarbij gekeken moet worden naar verschillende opties waaronder de vrije bus baan Daarnaast: Gemeente heeft projectleider benoemd voor het KL2M-traject

6 Gesprekken met de gemeente (1/2)
26/1 is er overleg geweest met als onderwerpen: Het proces rond Kaderbesluit en Uitvoeringsbesluit Verplichte en gewenste onderzoeken Participatie bewoners Inrichting Langegracht Begin mei: Aanbieden Kaderbesluit aan college B&W Medio mei: Kaderbesluit naar Raadscommissie (mogelijkheid om in te spreken) Vóór zomer: Aanbieden aan Gemeenteraad (mogelijkheid om schriftelijk te reageren) Daarna mogelijkheid tot inspraak bij diverse Uitvoeringsbesluiten. Langegracht als een van de laatste delen van het HoLa-traject (waarschijnlijk na 2015) De gemeente moet zich houden aan de geldende wet-en regelgeving, waaronder: de wet Milieubeheer, Geluidshinder, Flora- en Fauna en de geldende bestemmingsplannen. Toegezegde onderzoeken: Luchtkwaliteit Geluidsbelasting Bomen (onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit bomen en bomen effect analyse) Verkeerskundig onderzoek Onderzoek naar bruggen, riolering, parkeerdrukmeting en financiën.

7 Gesprekken met de gemeente (2/2)
Participatie bewoners Projectleider: Langegracht als aparte stakeholdersgroep betrekken bij plannen, ook op inhoud Sessie 1: inventarisatie wensen en ideeën (maart) Sessie 2: toetsen uitgewerkte ideeën Deelname aan werkgroep belanghebbenden Bewoners, vertegenwoordigd door Noordvest HOV werkgroep (besluit bestuur) Ondernemers (uitgenodigd door gemeente) Resultaten afzonderlijke gesprekken met andere belanghebbende worden met ons gedeeld Inrichting Langegracht Er worden twee opties uitgewerkt voor het Kaderbesluit (met en zonder vrije busbaan) Argumenten tegen vrije busbaan lijken zwaarder te wegen dan argumenten voor Ook bij de optie géén vrije busbaan, blijft behoud van bomen prioriteit nummer één. Positie R-net haltes zijn gepland (zie plaatje) Inrichting kruispunt Langegracht-Klokpoort (extra onderzoek naar “bomensparende rechtsaffer”) Maximum snelheid Fiets corridors en fietspaden (verkeersveiligheid) Projectleider checkt met Portaal t.a.v. geluidsisolatie

8

9 Wat gaat Noordvest doen
Ronde langs politiek: leden raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid (eind april / begin mei) Afhankelijk van uitkomsten 1e sessie werkgroep projectleiding met bewoners denken we aan: Petitie gericht aan wethouder en gemeenteraad Bomenactie

10 Back-up


Download ppt "HOV door Noordvest-Molenbuurt"

Verwante presentaties


Ads door Google