De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lessenreeks debatteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lessenreeks debatteren"— Transcript van de presentatie:

1 Lessenreeks debatteren

2 Deze lessenserie Les 1 – 3 : Film Les 4: stellingen ontleden
Les 5: uitleg opdracht en groepjes maken Les 6 + 7: Debattraining Les 8: citaten en statistiek Les 9: afmaken en inleveren verslagje Les 10: generale repetitie met je groepje Les 1: 15-1 Les 2: 22-1 Les 3: 29-1 Les 4: 5-2 Les 5: 12-2 VERKORT Les 6: 19-2 Les 7: 05-03 Les 8: 12-3 Les 9: 19-3 (in de SE week) Hierna activiteitenweek en paleis op dam enz dus weinig lessen Les 10: 2-4 Les 11: 16 of 17 april het debat

3 Les 1-3: The Great Debaters
Trailer

4 Les 4: stellingen ontleden in 5 stappen
Uitleg 5 stappen Opdracht: problemen zoeken Uitleg ontleden Opdracht: ontleden

5 Stellingen ontleden in 5 stappen
Om welk maatschappelijk probleem gaat dit? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat zijn de gevolgen van die oorzaken? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe kun je onderbouwen dat die oplossing echt gaat helpen?

6 Opdracht: Wat is het maatschappelijke probleem?
“Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar moet worden verboden” “In Nederland moet strenger worden gestraft dan nu, ook bij kleine vergrijpen” ”Het dragen van een boerka moet worden verboden” Leerlingen schrijven voor zichzelf de problemen op voor de volgende stellingen uit het kieskompas: “Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar moet worden verboden” Leerlingen moeten hier het maatschappelijke probleem van alcoholmisbruik door 16 en 17 jarige kunnen noemen. “In Nederland moet strenger worden gestraft dan nu, ook bij kleine vergrijpen” Hier kunnen leerlingen zowel het veiliger maken van Nederland als de behoefte van meer genoegdoening bij het slachtoffer noemen. ”Het dragen van een boerka moet worden verboden” Hier moeten leerlingen lang nadenken omdat het maatschappelijke probleem met name een gevoel van sommige mensen van onveiligheid en aantasting van de eigen cultuur is.

7 Alle volwassenen zijn automatisch orgaandonor, tenzij zij expliciet hebben aangegeven dat niet te willen Wat is het probleem? Wat is de oorzaak van het probleem? Wat is het gevolg van deze oorzaak? Wat is de mogelijke oplossing voor de oorzaak? Kun je deze oplossing onderbouwen? Dit voorbeeld klassikaal doen

8 Ontleed nu zelf deze stellingen
“In Nederland mogen nieuwe kerncentrales worden gebouwd” “Om illegale immigratie te voorkomen, moet de Amerikaanse regering een hek langs de gehele Mexicaanse grens bouwen” “harddrugs zoals cocaïne moeten gelegaliseerd worden” “In Nederland moet de doodstraf opnieuw worden ingevoerd” Na het ontleden is het mogelijk over één van deze stellingen een proefdebat te voeren tussen enthousiaste groepjes.

9 Les 5: Uitleg opdracht Uitleg over de opdracht
Groepen maken en stelling kiezen Uitleg over je cijfer en wat je moet inleveren Verkort lesrooster

10 Uitleg opdracht 16 of 17 april debat voor een SE cijfer maatschappijleer 7 groepjes van 3 gaan de strijd aan Groepjes maken en stelling kiezen doen we deze les Regels van het debat, argumenteren en presenteren leer je bij Nederlands. Theorie en debatteren leer je bij maatschappijleer Verkort lesrooster

11 Het Debat in groepjes van drie:
Stellingen: Voorstanders Tegenstanders Tegenstanders/voorstanders Stelling 1 Groep 1: Groep 2: Stelling 2 Groep 3: Groep 4: Stelling 3 Groep 5: Groep 6: Groep 7: We doen niet per loting wie voor of tegen is, je kunt kiezen of je dit van te voren wil weten of per loting wil als groepjes. Groep 5 of 6 of 7 moet dus twee keer debatteren. Welke dit wordt gaat per loting. In beide debatten moet je serieus je best doen.

12 Kies een stelling Rijke ouderen moeten meer betalen om de vergrijzing te financieren De verzorgingsstaat heeft immigratie nodig om de vergrijzing te compenseren De verzorgingsstaat moet langzaam overgaan in een participatiesamenleving Allochtonen kunnen pas aanspraak maken op de verzorgingsstaat als ze 5 jaar in Nederland wonen Het is goed dat de basisbeurs wordt vervangen door een sociaal leenstelsel Zelf een stelling bedenken over de verzorgingsstaat en door de docent laten goedkeuren Als er 1 team duidelijk voor is en een ander duidelijk tegen dan gaan we niet loten voor het debat. De opdracht van maatschappijleer voorziet er namelijk al in dat je ook de andere kant van het verhaal moet bestuderen. Mochten twee teams voor zijn dan gaan we vooraf aan het debat loten wie tegen moet spelen.

13 Je cijfer Nederlands en Maatschappijleer geven apart een cijfer.
Je moet een verslagje van je argumenten in les 9 inleveren anders mag je niet debatteren punten Wat moet je doen 2 Leerling spreekt vol zelfvertrouwen en enthousiast (meen wat je zegt) 1 Leerling kan wisselen in spraaktempo; nadruk leggen waar nodig en stiltes laten vallen waar passend Leerling gebruikt gebaren en lichaamshouding om zijn verhaal krachtiger over te laten komen De leerling spreekt los van papier en kijkt publiek aan Leerling gebruikt anekdotes / metaforen/ humor / citaten Leerling gebruikt debattrucjes zoals stroman / vals dilemma / bewijslast verschuiven 3 Groep van leerling maakt duidelijk gebruik van de theorie van de verzorgingsstaat gebaseerd op bronnen Het laatste (theorie) is een groepsding ook vooral op het verslagje gebaseerd. Dat is wel zo reëel omdat de argumenten samen bedacht en gezocht worden.

14 Opdracht verslagje argumenten
Schrijf minimaal 15 argumenten om jouw standpunt te verdedigen. Schrijf minimaal 15 argumenten op die je van je tegenstander verwacht en schrijf op hoe je daarop gaat reageren Zorg dat je je argumenten kan onderbouwen met diverse bronnen! Argumenten zijn niet alleen feiten, schrijf duidelijk op hoe je ze gaat overbrengen, denk aan: anekdotes, metaforen, humor, vergelijkingen, beeldend praten, citaten, vals dilemma, enz.

15 Les 6: Debatteren kun je leren
Deze les: hoe zeg je iets? tips uitgelegd via filmpjes Obama oefening Wat wil je verbeteren? Volgende les: Hoe probeer je je gelijk te krijgen? Debat oefening Speech obama: Vanavond, meer dan tweehonderd jaar nadat een voormalige kolonie het recht had verworven om haar eigen lot te bepalen, wordt de taak om onze unie te vervolmaken voortgezet. Die voortzetting is aan u te danken. Onze taak wordt voortgezet omdat u opnieuw de geest heeft bevestigd die oorlog en crisis heeft overwonnen, de geest die ons land uit diepe wanhoop naar grote hoogten van hoop heeft verheven, het geloof dat ieder van ons zijn persoonlijke dromen nastreeft, maar dat wij tegelijk een Amerikaanse familie zijn en samen als één land en één volk voor- en tegenspoed delen. Vanavond, in deze verkiezing, hebt u, het Amerikaanse volk, ons eraan herinnerd dat we dan wel een moeilijke weg hebben afgelegd en een lange reis hebben gemaakt, maar dat we ons hebben vermand en ons een weg terug hebben gevochten, en in ons hart weten we dat voor de Verenigde Staten van Amerika het beste nog moet komen.

16 Hoe zeg je iets? Ethos, Pathos, Logos. (presentatie, emotie en de inhoud) Enthousiasme / zelfvertrouwen / emotie --> zorg dat je het meent! Wissel spreektempo en laat soms een stilte vallen Geef je woorden en zinnen kracht mee (leg accent) Gebruik non-verbale communicatie (gebaren / kom dichterbij / kijk je publiek aan)

17 Obama oefening Obama 2012

18 Wat wil je verbeteren? Schrijf voor jezelf op welke feedback je hebt gehad en wat je nog moet en wil verbeteren

19 Les 7: Debatteren kun je leren
Vorige les: hoe zeg je iets? tips uitgelegd via filmpjes Spreek oefening Wat wil je verbeteren? Deze les: Hoe probeer je je gelijk te krijgen? Debat oefening 0- 5: intro wat we doen en absenten. 5 – 20 de 6 tips uitleggen met filmpjes 20 – 60 opdracht oefenen debat 60 – 70: schrijf op wat je moet verbeteren voor het debat.

20 Debatteren kun je leren
Laat je publiek weten wat ze echt moeten onthouden Humor en metaforen gebruiken die blijven hangen Maak het persoonlijk met verhalen of anekdotes Selectief reageren en tegenstander zijn argument vervormen Citaten en bronnen gebruiken Betrek je publiek door hun als voorbeeld te nemen 5 zit ook 2 en 4 in

21 Debattips oefenen Bereid een twijfelaarsdebat voor
We kijken of we het oneens zijn over de stellingen op de volgende sheet We bereiden in 10 minuten de gekozen stellingen voor We doen ongeveer 5 minuten per stelling Wie het meeste twijfelaars aan zijn kant heeft, heeft gewonnen. twijfelaarsdebat

22 Stelling 1: een baas mag op basis van uiterlijk potentiele werknemers weigeren
Stelling 5: de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken moet verlaagd worden naar 14 jaar Stelling 3: Mannen die zaaddonor zijn mogen de rest van hun leven anoniem blijven Stelling 2: Mensen die ongezond leven moeten meer betalen voor hun zorgverzekering Stelling 4: arme mensen moeten meer belasting betalen en rijke mensen minder Deze sheet is door havo leerlingen hun inbreng aantal keer veranderd. Dus ik ga nog even kijken welke stellingen bij VWO leuk gevonden worden.

23 Les 8: citaten en statistiek
Citaten en statistiek opdracht Verder met twijfelaarsdebatten als oefening

24 “Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen”

25 Citaten en statistiek Samen op de site van CBS eens zoeken naar statistieken over verzorgingsstaat samen bekijken Centrale vraag deze les: zoek eens uit wie het met jou eens zijn en hoe je dat kan gebruiken in je debat.

26 Les 9 en Les 10 Geen sheets nodig. Verslag in les 9 afmaken en inleveren. In Les 10 de kans na activiteitenweek even weer bij te praten en te oefenen.


Download ppt "Lessenreeks debatteren"

Verwante presentaties


Ads door Google