De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Wim van Kreij KBO Nistelrode 15 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Wim van Kreij KBO Nistelrode 15 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Wim van Kreij KBO Nistelrode 15 januari 2015

3 Zo lang mogelijk thuis wonen

4 Hier gaat het vandaag over Aan de orde komen Aanleiding voor veranderingen Oplossingen vanuit de overheid De veranderende wetten en het tijdpad De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente De directe gevolgen van de veranderingen voor u Vervolg op volgende pag.

5 Hier gaat het vandaag over Terminologie en zorgvarianten De toegang tot de zorg (+keukentafelgesprek) Mantelzorg en informele zorg Financiële gevolgen Op de valreep Wat kunt u zelf doen? U krijgt informatie op papier mee zodat u het rustig kunt teruglezen. KB

6 Uit haar Kersttoespraak Uit haar Kersttoespraak

7 De aanleiding voor de veranderingen De overheid zorgde voor u. Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Behoefte om zorg op maat te ontvangen. Oplopende zorgkosten…… 2002(18)nu(28)2020(38) De economische crisis zorgt voor urgentie. Het appél op de hele samenleving is daarom; Het moet dus anders, goedkoper en daarom vanuit nog meer plichtsbesef en solidariteit naar elkaar toe!

8 Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en ombuigen Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf. De toelatingsdrempel tot de zorg verhogen en zorg als dat kan aan huis leveren. Zelfredzaamheid en informele zorg (niet vrijblijvend) stimuleren. Verantwoordelijkheden (AWBZ-Wmo) van Rijk naar Gemeente overzetten met een forse efficiëntie opdracht. Zodat de meest kwetsbare mensen optimaal geholpen kunnen blijven worden

9 De wetten die veranderen en het tempo waarop die veranderingen worden doorgevoerd. Van de bestaande Wmo (2007) gaan we naar de Wmo 2015. AWBZ-taken gaan naar de gemeenten met een bezuinigingsopdracht. De Wet langdurige zorg (WLZ) ( invoering 1 januari 2015) in plaats van de AWBZ.) De Zorgverzekeringswet krijgt ook taken uit de AWBZ. De AWBZ verdwijnt in 2016 (2015 overgangsjaar). ‘Participatiewet’ en ‘participatiesamenleving’. Er veranderen nog zaken dus let op, Sorry voor dit ongemak.

10 Na 1960: de tijden veranderen Meer aandacht voor welzijn  Dr. Willem Drees (AOW) (1948-1958)  Marga Klompé (1956–1971)  Oprichting Ouderen bonden  Democratiseringsbeweging (Provo’s Nozems)

11 Transitie AWBZ

12 Wat kunt u zelf doen Laat u goed informeren, geloof niet alle spookverhalen. Trek zoveel mogelijk uw eigen plan en niet dat van een ander. Denk goed na wat voor u tussen nu en 1 januari 2016 de beste opties zijn als u in een overgangssituatie zit. Zorg voor een wel afgewogen financiële planning en timing. Neemt u voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld: *beoordeel uw toekomstig hulpnetwerk *richt uw huis, waar dat zinvol is, toekomstbestendig in En….. Vergeet vooral niet om ook NU te leven. Positief denken Laat u niet in de put praten. Het leven bestaat namelijk uit meer dan zorg.

13 Rol en verantwoordelijkheid van de Gemeenten Gemeenten worden verantwoordelijk voor de WMO (Uiteindelijk zal van hetgeen nu in de AWBZ wordt uitgegeven zal naar de WLZ gaan… stapsgewijs) Zij krijgen een grote mate van beleidsvrijheid. Zij bundelen de krachten met collega gemeenten via regionale samenwerking. Zij zullen strakker gaan beoordelen of begeleiding en voorzieningen niet anders georganiseerd kunnen worden. Gemeenten willen het beste voor hun burgers en zijn beter toegerust om maatwerk te leveren!

14 Het roept veel vragen op! *

15 De directe gevolgen van de veranderingen voor u De zorg om wie komt helpen neemt toe. U dient eerst uw naasten en uw omgeving te vragen voor hulp en ondersteuning. Compenserende mogelijkheden bij ouderen nemen af naarmate men ouder wordt. Oplossingen die u nog kent uit vroeger tijden werken niet meer, omdat de wereld teveel is veranderd.

16 Langer thuis wonen en elkaar helpen!  Tekst

17 We sturen de ouderen niet het bos in

18 Terminologie en zorgvarianten Verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning VPT (volledig pakket thuis) PGB (persoonsgebonden budget) Zorg in natura Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Mantelzorg en informele zorg

19 De toegang tot de Zorg De toegang tot de WMO-2015 (begeleiding en ondersteuning) De toegang tot de Wlz (langdurige – mogelijk intramurale-zorg) Zorgwonen: huur en zorg zijn gescheiden

20 Het keukentafelgesprek Het onderzoek gesprek (voorheen keukentafelgesprek) De gemeente bespreekt mét u uw aanvraag. Een gemeenteambtenaar voert het gesprek met u aan Keukentafel. Er wordt naar oplossingen voor uw probleem en kijkt eerst naar uw eigen mogelijkheden en die van uw omgeving. Pas daarna komen andere (Wmo) oplossingen in beeld. Als u het oneens bent met de uitslag kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. Laat u bijstaan in het gesprek en bereid het goed voor. KBO-Brabant cliëntondersteuners kunnen u bijstaan.

21 De wijkverpleegkundige Kerntaken en aanvullende taken Rekening houden met omstandigheden van de cliënt Spin het web tussen zorgbehoefte en zorgaanbod Werkt samen met wijkteam Beoordeelt of indicering langdurige zorg nodig is

22

23 Financiële gevolgen Tegemoetkomingen / compensatieregelingen verdwijnen Zorgtoeslag verlaagt Afslanken (Wmo) pakket hulpmiddelen Beperking fiscale mogelijkheden In 2015 Wmo toelage (niet)pensioengerechtigden optioneel geïntroduceerd, “per gemeente”

24 Financiële gevolgen (eigen bijdrage zorgkosten ) -Op welke manier wordt uw eigen bijdrage voor de zorg berekend? -Het CAK (centraal administratie kantoor) voert uit -De eigen bijdrage voor zorgkosten met verblijf -Eigen bijdrage Wmo, deels vastgesteld (specifieke voorzieningen) en deels verantwoordelijkheid gemeente (algemene voorzieningen)

25 Op de valreep Heeft u in 2014 een indicatie voor zorg met verblijf, maar woont u thuis dan heeft u de keuze tot 1 januari 2016 om alsnog daar gebruik van te maken. Per 1 januari 2015 herindicatie,die thuis woont en gaat over naar de Wmo. Allen,die in een zorginstelling verblijven houden deze rechten

26 Wij maken de participatie samenleving! het gaat niet alleen over geld!

27 vroeger was alles beter / ouderenzorg is nergens ter wereld beter geregeld dan in Nederland / we hebben nog steeds niets te klagen / wie het langst leeft heeft toch alles / na mij de zondvloed / er moet ook nog iets overblijven voor onze kinderen en kleinkinderen / we waren ook te verwent / als het echt nodig is blijft de zorg gegarandeerd / het kan ook best goedkoper / het lijkt wel of ouderen de schuld krijgen / PGB of bonussen in de zorg? / wij regelen het wel onder elkaar / je zult nu bij de gemeente werken zeg / aan mijn keukentafel geen polonaise / tjonge jonge / zie je wel het komt allemaal omdat ze hiernaast ook zonodig een scootmobiel moesten hebben / als ik ergens mee kan helpen dan moet je het wel zeggen / ik haal je morgen wel op om naar de KBO te gaan / in ons buurtje regelen we het zelf / maar mijn kinderen wonen aan de andere kant van de wereld / was ik vroeger maar niet zo lastig geweest / is zo lang mogelijk thuis wonen eigenlijk wel zo ideaal / dement thuis wonen is echt onverantwoord / mijn ouders in huis nemen, geen haar op mijn hoofd / we zullen wel zien / moet ik nu jantje van 80 hiernaast gaan vragen om mij te helpen? / hoe moet dat nou als iedereen werkt / ik wil best iets voor een ander doen / kunnen we niet wat meer gaan ruilen? / ik hoop dat onze gemeente het goed voor elkaar heeft / ach ja! / ik denk dat ik het bij ons in de buurt zelf maar eens ga organiseren / oei, ik werk in de zorg, ontslag!

28  Samenvattend:  wlz ……. Ciz  Zvw……..Zorgver……….wijkverpleegkundige  Wmo……..Gemeente Thuiszorg------Thuishulp  Nog vragen…. dan dit even noteren  www. de zorg verandert mee.nl  Gratis telefoonnummer 0800 1026

29 Voorkomen is altijd beter dan….. genezen Door o.a.:  Bewegen en naar buiten gaan  Gezonde voeding  Woning aanpassen  Veiligheid in en om de woning  Investeren in relaties (familie en vrienden)  Positief leren denken  De geest blijven prikkelen

30 Informatie Nuttige websites; - Website van de gemeente waar u woonachtig bent - www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/ - www.iederin.nlwww.iederin.nl - www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klantenwww.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten - www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=truewww.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=true - www.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumentenwww.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumenten - www.ciz.nlwww.ciz.nl - www.kbo-brabant.nlwww.kbo-brabant.nl - www.aandachtvooriedereen.nlwww.aandachtvooriedereen.nl Telefoon nummers: - Het nummer van uw gemeentelijk Wmo-loket - KBO-Brabant 073-644 40 66 - Zorgbelang Brabant 013-594 21 70 - Ieder(in) 030-720 00 00

31 Geniet van het leven zo lang als je kunt maak pret en plezier je leeft toch maar eens want straks als het te laat is, heb je spijt er van geniet dus van het leven zolang als het nog kan

32 Dank voor de aandacht Geniet van het leven er is nog veel om van te genieten. leef nu en rol…….later


Download ppt "Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Wim van Kreij KBO Nistelrode 15 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google