De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaterdag 8 april 2017 9 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaterdag 8 april 2017 9 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 zaterdag 8 april 2017 9 april 2014

2 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen
zaterdag 8 april 2017 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman Toegevoegd Notaris Notarishuys Veldhoven Postbus 278 5500 AG VELDHOVEN Telefoonnummer: Internet:

3 STICHTING ONS ZONDERWIJK
Thema: Houd zelf de regie over uw leven en uw bezit

4 ONDERWERPEN Levenstestament AWBZ Schenking Testament

5 LEVENSTESTAMENT

6 Waarvoor is een levenstestament?
zaterdag 8 april 2017 Waarvoor is een levenstestament? Als u uw eigen zaken tijdelijk of definitief niet meer kunt behartigen. Dit kan zijn door: dementie coma verblijf in het buitenland langdurige opname in ziekenhuis

7 Voor wie is een levenstestament?
zaterdag 8 april 2017 Voor wie is een levenstestament? Voor iedereen, maar in het bijzonder voor: alleenstaanden Ouderen Ondernemers (Samenwonende) partners Ouders

8 In het levenstestament wordt geregeld wie
beslissingen kan nemen over: geld / financiële zaken onderneming/bedrijf over inboedel, huis, huisdieren medische behandelingen euthanasieverklaring

9 Het levenstestament: inhoud
Aan wie geef je volmacht ? Onderscheid mogelijk. Moet de volmacht direct ingaan of na een artsenverklaring ? Is er een toezichthouder ? Mogen er giften namens u worden gedaan?

10 Het levenstestament: inhoud
Als u niet meer in eigen huis kunt blijven, wat moet er met huis en inboedel gebeuren? Wat moet er met eventuele huisdieren gebeuren?

11 Onbekwaam en geen levenstestament?
Gevolg: Er kan NIET gehandeld worden, bijvoorbeeld huis kan niet verkocht worden, er kunnen geen bankzaken meer gedaan worden, geen schenkingen meer; -> Er moet een bewind via de rechter worden aangevraagd

12 JUIST OF ONJUIST ? STELLING:
Gehuwden (in gemeenschap van goederen) hebben geen probleem, de andere echtgenoot kan gewoon handelen. JUIST OF ONJUIST ?

13 Onbekwaam en geen levenstestament ?
Nadelen bewind: - In de meeste gevallen geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt of hoe de bewindvoerder u moet vertegenwoordigen; Indien gemeenschap van goederen: alle bezittingen onder bewind, partner kan ook niet meer beschikken en heeft toestemming nodig voor handelingen; Aanvraag procedure via rechter, kost tijd en geld; je moet jaarlijks verantwoording afleggen

14 AWBZ

15

16 Hogere zorgbijdrage AWBZ vanaf 1.1.2013
12 % van het box 3 vermogen wordt meegeteld De bijdrage is maximaal € 2.248,60 per maand De eerste zes maanden betaal je een lage bijdrage.

17

18 In de praktijk geconstateerde knelpunten
Het toetsmoment voor het vermogen ligt twee jaar terug. Het duurt twee jaar voordat de vermindering van het vermogen doorwerkt in de bijdrage. Betalingsproblemen door te weinig liquiditeit. Rechtvaardigheidsgevoel

19

20 Fiscale regels omtrent woning
De eigen woning blijft nog gedurende twee jaar in box 1 als men is opgenomen (als een van de partners nog in de woning woont blijft deze ook in box 1) Indien de woning te koop wordt gezet kan dit zelfs maximaal 5 jaar zijn. Voordeel: rente-aftrek Tussentijdse verhuur of overdragen aan kinderen onder voorbehoud van vruchtgebruik - > woning gaat naar box 3 !

21 Voorkomen van financiële problemen bij betaling zorgbijdrage
In testament clausule opnemen dat erfdelen van de kinderen kunnen worden opgeëist bij opname in AWBZ-instelling. Het is niet zeker of clausules uit oudere testamenten nog geldig zijn. Toekomstige erfgenamen aanspraak geven op het vermogen, dat kan in geld maar ook op papier.

22

23 PAUZE

24 SCHENKING

25 Schenkingsvrijstellingen 2014
Persoon Vrijstelling in euro's Kinderen 5.229 (jaarlijks) Kinderen jaar (eenmalig) of Kinderen jaar (eenmalig voor eigen woning of studie) 25.096 52.281 Overig 2.092 (jaarlijks) Overig (eenmalig van tot voor eigen woning)

26 Schenking op papier Bij een ‘papieren schenking’ blijft de
portemonnee van de schenker dicht. Voorwaarden: notariële akte en ieder jaar 6% rente betalen. Zo kunnen de vrijstellingen worden benut, verkleint u uw vermogen in box 3 voor AWBZ en bespaart u erfbelasting.

27 Schenking op papier Rentebetaling: voordeel of nadeel ? Kinderen betalen over de waarde van de gedane schenkingen box 3-heffing maar kunnen dat uit jaarlijkse rentebedrag doen

28 Schenken met voorwaarden
De notaris kan u bij schenken van dienst zijn door de schenking juridisch juist vast te leggen in een akte, zoals: De uitsluitingsclausule Herroepingsmogelijkheid Tweetrapsschenking Inbreng

29

30 Actualiteiten schenking
vrijstelling € ,- bij schenking: aankoop eigen woning; verbetering of onderhoud eigen woning; aflossen eigen woning schuld; betaling restant schuld na verkoop. geen beperking in relatie of leeftijd

31 Actualiteiten schenking
Tips: Denk aan mogelijke boeterente; Schenking zorgt voor toekomstige eigen woningreserve en minder rente-aftrek; Aflossing dient in één keer, dus niet verdelen; 180-dagen regel niet van toepassing.

32 TESTAMENT

33

34 Testament In een testament kun je opnemen:
Wie zijn erfgenamen ? Hoe is de verdeling ? Wie is de executeur ? Legaten goed doel/kleinkinderen Voogdij/Bewind Onterven kinderen “exotische” testamenten

35 Testament – erfgenamen / verdeling
Wettelijke verdeling gemeenschap van goederen Partnertestament Echtscheidingstestament Combi-testament Tweetrapstestament langstlevende langstlevende kind 1 Kind 2

36 Testament Echtscheidingstestament:
Je zorgt er dan voor dat je ex-partner niets meer kan verkrijgen (via de kinderen) Tweetrapstestament-Radar: Kinderen bij eerste overlijden onterfd zodat er geen erfbelasting verschuldigd is

37 Testament - executeur Executeur is de persoon die “alles” mag/moet regelen Je bent vrij in de keuze van een executeur. Je mag meerdere executeurs aanwijzen. Je kunt instructies aan de executeur meegeven. Bekende of professional

38 Testament – voogdij en bewind
Sinds 1 april jl. is het mogelijk een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de Rechtbank. Via testament kun je reeds in een opvolgend voogd voorzien en kun je specifieke wensen opnemen (bijvoorbeeld het bestaande gezinsverband handhaven of contact met opa’s en oma’s)

39 Testament – voogdij en bewind
In het testament kun je een bewind opnemen en een bewindvoerder aanwijzen, om het kind te begeleiden Bij een verstandig vermogensbeheer. Persoon en leeftijd kun je zelf kiezen

40 STELLING: Kun je een kind onterven ? JUIST OF ONJUIST ?

41 Testament – kinderen onterven
Het is in een testament mogelijk om een kind te onterven. Het kind heeft een termijn van 5 jaar na het overlijden om alsnog zijn/haar legitieme op te eisen. Doet het kind niets (bewust of onbewust) dan krijgt hij/zij dus ook niets uit de erfenis.

42 Tarieven schenk- en erfbelasting
Deel van de belaste verkrijging in euro’s Partner of kinderen Klein-kinderen Overige verkrijgers 0 tot 10% 18% 30% en hoger 20% 36% 40%

43 Vrijstellingen erfbelasting 2014
Persoon Vrijstelling in euro's Partner Kinderen en kleinkinderen 19.868 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 59.601 Ouders 47.053 Alle overige personen 2.092 De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

44 Erfbelasting besparen
Mogelijkheden: Testament - legaat kleinkinderen - rentebepaling Schenking - op papier - in contanten

45

46 mr. Henk van Kruijsdijk mw. mr. Jacqueline Erdkamp Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman Toegevoegd-notaris Notarishuys Veldhoven Postbus 278 5500 AG VELDHOVEN Telefoonnummer: Internet:


Download ppt "Zaterdag 8 april 2017 9 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google