De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Notarissen / 1 9 april 2014. Netwerk Notarissen / 2 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Notarissen / 1 9 april 2014. Netwerk Notarissen / 2 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Notarissen / 1 9 april 2014

2 Netwerk Notarissen / 2 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman Toegevoegd Notaris Notarishuys Veldhoven Postbus 278 5500 AG VELDHOVEN Telefoonnummer: 040 -2309494 E-mail: info@notarisveldhoven.nl Internet: www.notarisveldhoven.nl

3 Netwerk Notarissen / 3 STICHTING ONS ZONDERWIJK Thema: Houd zelf de regie over uw leven en uw bezit

4 Netwerk Notarissen / 4 ONDERWERPEN -Levenstestament -AWBZ -Schenking -Testament

5 Netwerk Notarissen / 5 LEVENSTESTA MENT

6 Netwerk Notarissen / 6 Waarvoor is een levenstestament? Als u uw eigen zaken tijdelijk of definitief niet meer kunt behartigen. Dit kan zijn door: -dementie -coma -verblijf in het buitenland -langdurige opname in ziekenhuis

7 Netwerk Notarissen / 7 Voor wie is een levenstestament? Voor iedereen, maar in het bijzonder voor:  alleenstaanden  Ouderen  Ondernemers  (Samenwonende) partners  Ouders

8 Netwerk Notarissen / 8 In het levenstestament wordt geregeld wie beslissingen kan nemen over:  geld / financiële zaken  onderneming/bedrijf  over inboedel, huis, huisdieren  medische behandelingen  euthanasieverklaring

9 Netwerk Notarissen / 9 Het levenstestament: inhoud  Aan wie geef je volmacht ? Onderscheid mogelijk.  Moet de volmacht direct ingaan of na een artsenverklaring ?  Is er een toezichthouder ?  Mogen er giften namens u worden gedaan?

10 Netwerk Notarissen / 10 Het levenstestament: inhoud  Als u niet meer in eigen huis kunt blijven, wat moet er met huis en inboedel gebeuren?  Wat moet er met eventuele huisdieren gebeuren?

11 Netwerk Notarissen / 11 Onbekwaam en geen levenstestament? Gevolg: Er kan NIET gehandeld worden, bijvoorbeeld huis kan niet verkocht worden, er kunnen geen bankzaken meer gedaan worden, geen schenkingen meer; ->Er moet een bewind via de rechter worden aangevraagd

12 Netwerk Notarissen / 12 Gehuwden (in gemeenschap van goederen) hebben geen probleem, de andere echtgenoot kan gewoon handelen. JUIST OF ONJUIST ? STELLING:

13 Netwerk Notarissen / 13 Onbekwaam en geen levenstestament ? Nadelen bewind: -In de meeste gevallen geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt of hoe de bewindvoerder u moet vertegenwoordigen; -Indien gemeenschap van goederen: alle bezittingen onder bewind, partner kan ook niet meer beschikken en heeft toestemming nodig voor handelingen; -Aanvraag procedure via rechter, kost tijd en geld; je moet jaarlijks verantwoording afleggen

14 Netwerk Notarissen / 14 AWBZ

15 Netwerk Notarissen / 15

16 Netwerk Notarissen / 16 Hogere zorgbijdrage AWBZ vanaf 1.1.2013 12 % van het box 3 vermogen wordt meegeteld De bijdrage is maximaal € 2.248,60 per maand De eerste zes maanden betaal je een lage bijdrage.

17 Netwerk Notarissen / 17

18 Netwerk Notarissen / 18 In de praktijk geconstateerde knelpunten -Het toetsmoment voor het vermogen ligt twee jaar terug. Het duurt twee jaar voordat de vermindering van het vermogen doorwerkt in de bijdrage. -Betalingsproblemen door te weinig liquiditeit. -Rechtvaardigheidsgevoel

19 Netwerk Notarissen / 19

20 Netwerk Notarissen / 20 Fiscale regels omtrent woning De eigen woning blijft nog gedurende twee jaar in box 1 als men is opgenomen (als een van de partners nog in de woning woont blijft deze ook in box 1) Indien de woning te koop wordt gezet kan dit zelfs maximaal 5 jaar zijn. Voordeel: rente-aftrek Tussentijdse verhuur of overdragen aan kinderen onder voorbehoud van vruchtgebruik - > woning gaat naar box 3 !

21 Netwerk Notarissen / 21 Voorkomen van financiële problemen bij betaling zorgbijdrage -In testament clausule opnemen dat erfdelen van de kinderen kunnen worden opgeëist bij opname in AWBZ-instelling. -Het is niet zeker of clausules uit oudere testamenten nog geldig zijn. -Toekomstige erfgenamen aanspraak geven op het vermogen, dat kan in geld maar ook op papier.

22 Netwerk Notarissen / 22

23 Netwerk Notarissen / 23 PAUZE

24 Netwerk Notarissen / 24 SCHENKING

25 Netwerk Notarissen / 25 Schenkingsvrijstellingen 2014 PersoonVrijstelling in euro's Kinderen5.229 (jaarlijks) Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) of Kinderen 18-40 jaar (eenmalig voor eigen woning of studie) 25.096 52.281 Overig2.092 (jaarlijks) Overig (eenmalig van 1-10-2013 tot 1-1-2015 voor eigen woning) 100.000

26 Netwerk Notarissen / 26 Schenking op papier Bij een ‘papieren schenking’ blijft de portemonnee van de schenker dicht. Voorwaarden: notariële akte en ieder jaar 6% rente betalen. Zo kunnen de vrijstellingen worden benut, verkleint u uw vermogen in box 3 voor AWBZ en bespaart u erfbelasting.

27 Netwerk Notarissen / 27 Schenking op papier Rentebetaling: voordeel of nadeel ? Kinderen betalen over de waarde van de gedane schenkingen box 3-heffing maar kunnen dat uit jaarlijkse rentebedrag doen

28 Netwerk Notarissen / 28 Schenken met voorwaarden De notaris kan u bij schenken van dienst zijn door de schenking juridisch juist vast te leggen in een akte, zoals: -De uitsluitingsclausule -Herroepingsmogelijkheid -Tweetrapsschenking -Inbreng

29 Netwerk Notarissen / 29

30 Netwerk Notarissen / 30 Actualiteiten schenking vrijstelling € 100.000,- bij schenking: -aankoop eigen woning; -verbetering of onderhoud eigen woning; -aflossen eigen woning schuld; -betaling restant schuld na verkoop. geen beperking in relatie of leeftijd

31 Netwerk Notarissen / 31 Actualiteiten schenking Tips: -Denk aan mogelijke boeterente; -Schenking zorgt voor toekomstige eigen woningreserve en minder rente-aftrek; -Aflossing dient in één keer, dus niet verdelen; -180-dagen regel niet van toepassing.

32 Netwerk Notarissen / 32 TESTAMENT

33 Netwerk Notarissen / 33

34 Netwerk Notarissen / 34 Testament In een testament kun je opnemen: Wie zijn erfgenamen ? Hoe is de verdeling ? Wie is de executeur ? Legaten goed doel/kleinkinderen Voogdij/Bewind Onterven kinderen “exotische” testamenten

35 Netwerk Notarissen / 35 Testament – erfgenamen / verdeling Wettelijke verdeling gemeenschap van goederen Partnertestament Echtscheidingstestament Combi-testament Tweetrapstestament langstlevende kind 1 Kind 2

36 Netwerk Notarissen / 36 Testament Echtscheidingstestament: Je zorgt er dan voor dat je ex-partner niets meer kan verkrijgen (via de kinderen) Tweetrapstestament-Radar: Kinderen bij eerste overlijden onterfd zodat er geen erfbelasting verschuldigd is

37 Netwerk Notarissen / 37 Testament - executeur Executeur is de persoon die “alles” mag/moet regelen Je bent vrij in de keuze van een executeur. Je mag meerdere executeurs aanwijzen. Je kunt instructies aan de executeur meegeven. Bekende of professional

38 Netwerk Notarissen / 38 Testament – voogdij en bewind Sinds 1 april jl. is het mogelijk een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de Rechtbank. Via testament kun je reeds in een opvolgend voogd voorzien en kun je specifieke wensen opnemen (bijvoorbeeld het bestaande gezinsverband handhaven of contact met opa’s en oma’s)

39 Netwerk Notarissen / 39 Testament – voogdij en bewind In het testament kun je een bewind opnemen en een bewindvoerder aanwijzen, om het kind te begeleiden Bij een verstandig vermogensbeheer. Persoon en leeftijd kun je zelf kiezen

40 Netwerk Notarissen / 40 Kun je een kind onterven ? JUIST OF ONJUIST ? STELLING:

41 Netwerk Notarissen / 41 Testament – kinderen onterven Het is in een testament mogelijk om een kind te onterven. Het kind heeft een termijn van 5 jaar na het overlijden om alsnog zijn/haar legitieme op te eisen. Doet het kind niets (bewust of onbewust) dan krijgt hij/zij dus ook niets uit de erfenis.

42 Netwerk Notarissen / 42 Tarieven schenk- en erfbelasting Deel van de belaste verkrijging in euro’s Partner of kinderen Klein- kinderen Overige verkrijgers 0 tot 117.21410%18%30% 117.214 en hoger20%36%40%

43 Netwerk Notarissen / 43 Vrijstellingen erfbelasting 2014 PersoonVrijstelling in euro's Partner627.367 Kinderen en kleinkinderen19.868 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 59.601 Ouders47.053 Alle overige personen2.092  De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

44 Netwerk Notarissen / 44 Erfbelasting besparen Mogelijkheden: Testament- legaat kleinkinderen - rentebepaling Schenking- op papier - in contanten

45 Netwerk Notarissen / 45

46 Netwerk Notarissen / 46 mr. Henk van Kruijsdijk mw. mr. Jacqueline Erdkamp Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman Toegevoegd-notaris Notarishuys Veldhoven Postbus 278 5500 AG VELDHOVEN Telefoonnummer: 040 -2309494 E-mail: info@notarisveldhoven.nl Internet: www.notarisveldhoven.nl


Download ppt "Netwerk Notarissen / 1 9 april 2014. Netwerk Notarissen / 2 mw. mr. Jacqueline Erdkamp mr. Henk van Kruijsdijk Notarissen mw. mr. Victoria Ogier-Heitman."

Verwante presentaties


Ads door Google