De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfdst. 29 Wet Mulder Blz. 309-322.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfdst. 29 Wet Mulder Blz. 309-322."— Transcript van de presentatie:

1 Hfdst. 29 Wet Mulder Blz

2 Wet Mulder Officiële naam van de Wet Mulder= Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Doel Wet Mulder= het sneller af kunnen handelen van bekeuringen De invoering van de Wet Mulder heeft ervoor gezorgd dat veel overtredingen overgeheveld zijn naar het Bestuursrecht. Inning van een boete gebeurd door het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) Art. 1 Wet Mulder geeft de definities van de in de wet gebruikte termen.

3 Verschil Strafrecht en Wet Mulder
Strafrecht Wet Mulder Overtreding Gedraging Beschikking Proces-Verbaal Verdachte Betrokkene Sanctie Transactie Opsporingsambtenaar Toezichthouder Beroep bij Rechtbank Beroep bij OvJ Cassatie bij de Hoge Raad Zekerheidsstelling betaling boete Beroep bij Kantonrechter Hierna evt. innen boete Hoger beroep gerechtshof indien boete meer 70 euro

4 Mulderfeiten Opdracht: Noteer 6 verschillende Wet Mulder feiten.
Mulderfeiten staan o.a. in: Wegenverkeerswet Het RVV 1990 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) In het feitenboekje wordt de Wet Mulder vooraf gegaan door de letter M. Opdracht: Noteer 6 verschillende Wet Mulder feiten.

5 Wet Mulder en Strafrecht/strafvordering
Op grond van art. 2 Wet Mulder is het NIET toegestaan om bij Mulderfeiten gebruik te maken van bevoegdheden uit Sv, Sr en overige strafrechtelijke wetten. Er mag dus bijv. niet worden aangehouden of inbeslaggenomen. Bij schade of letsel in de Wet Mulder, moet er proces-verbaal opgemaakt worden en moet je terug naar Sr.

6 Geldboetes Binnen de Wet Mulder mag maximaal een geldboete van de categorie 1 worden opgelegd (art. 23 Sr) Geldboetes aan jongeren onder de 16 jaar, moeten worden gehalveerd. Jongeren onder de 12 jaar kunnen geen geldboete krijgen opgelegd. Art. 2 van het Besluit Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften geeft aan welke ambtenaren een de Wet Mulder mogen toepassen: Dit zijn o.a. politieambtenaren ( en studenten PA) , ambtenaren Kmar, aangewezen BOA

7 Toezichthouder Binnen de Wet Mulder is er geen sprake van een opsporingsambtenaar, maar van een toezichthouder. Definitie toezichthouder (art. 51 Algemene wet bestuursrecht): Toezichthouder is een ieder die in een wettelijk voorschrift (wet, verordening, AMvB) is genoemd en belast is met toezicht. De toezichthouder is wel ondergeschikt aan het Openbaar Ministerie. De OvJ houdt toezicht op het opleggen van administratieve sancties. Als de toezichthouder ook proces-verbaal opmaakt tegen de betrokkene, moet dit op de Aankondiging van Beschikking worden vermeld en op het proces-verbaal.

8 Art. 4 Wet Mulder Opdracht:
Art. 4 Wet Mulder schrijft voor aan welke eisen de Beschikking en de Aankondiging van beschikking moet voldoen. Opdracht: Noteer aan welke eisen de Beschikking en Aankondiging van beschikking moet voldoen.

9 Aansprakelijkheid kentekenhouder/bestuurder
Art. 5 Wet Mulder: De betrokkene moet zoveel mogelijk staande gehouden worden, zodat de beschikking in persoon kan worden uitgereikt. Als de betrokkene niet ter plaatse is, dan wordt de sanctie op kenteken opgelegd (de kentekenhouder is altijd aansprakelijk). De toezichthouder moet dan wel vermelden (bij opmerkingen) waarom de sanctie op kenteken wordt opgelegd. Als de bestuurder zich meldt, als er al op kenteken wordt geschreven, dan vermeld je de personalia van de bestuurder bij bijzonderheden. Je hebt namelijk niet gezien of diegene daadwerkelijk de strafbare gedraging heeft gepleegd.

10 Vernietigen beschikking
Art. 8 Wet Mulder schrijft voor dat de beschikking wordt vernietigd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het vernietigen gebeurd door de OvJ. Opdracht: Noteer aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor vernietiging.

11 Beroep De beroepsprocedure staat op de achterzijde van de (Aankondiging van) Beschikking. Hier dien je de betrokkene op te wijzen. Beroep instellen kan alleen schriftelijk en moet binnen 6 weken bij de OvJ ingediend worden. (art. 6 Wet Mulder) Eventueel is beroep bij de kantonrechter mogelijk. De sanctie dient dan wel eerst te zijn voldaan. Dit noem je zekerheidsstelling. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter, dan kun je in Hoger Beroep bij het Gerechtshof. Dit kan alleen als de sanctie hoger is dan 70 euro.

12 Contante betaling In principe mag door de toezichthouder geen contante betaling worden geaccepteerd. In art. 31 Wet Mulder staan de uitzonderingen: Een kentekengedraging met een buitenlands voertuig waarbij de aankondiging van Beschikking op het voertuig werd achtergelaten, mits binnen 3 weken betaald Voertuigen die in het kader van de wegsleepregeling zijn overgebracht naar een bewaarplaats. De sleep- en bewaarkosten en de Mulderbeschikking kunnen in 1 keer worden betaald. Directe betaling bij betaalplaatsen die, in overleg met het OM zijn vastgesteld.


Download ppt "Hfdst. 29 Wet Mulder Blz. 309-322."

Verwante presentaties


Ads door Google