De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs Wie zijn wij Volwassenenonderwijs Kisp Schaalvergroting 2013-2015 4 centra in Oost-Vlaanderen cvo Kisp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs Wie zijn wij Volwassenenonderwijs Kisp Schaalvergroting 2013-2015 4 centra in Oost-Vlaanderen cvo Kisp."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs

3 Wie zijn wij Volwassenenonderwijs Kisp Schaalvergroting 2013-2015 4 centra in Oost-Vlaanderen cvo Kisp - Gent cvo Kisp - VTI Aalst cvo Kisp – VTH Aalst cvo Vazov

4 Ervaring binnen Kisp Met gecombineerd onderwijs Specifieke lerarenopleiding (sinds…) Diverse opleidingen SVWO Bedrijfsbeheer Boekhoudkundig bediende Webdesigner Talen ICT Met aanvragen aanvullende middelen Specifieke lerarenopleiding (LIO) Webdesigner Boekhoudkundig bediende Computer- en besturingssystemen Autotechnieker (niet gekregen) Secretariaatsmedewerker (niet gekregen) Wisselwerking en groeiende expertise

5 Aandachtspunten bij opmaak dossier Vertrek vanuit de doelstellingen van project Meer cursisten kans geven een diplomagerichte opleiding te volgen Door meer flexibele leerwegen te creëren via gecombineerd onderwijs Vraag: welke van onze diplomagerichte opleidingen heeft potentieel? Maatschappelijk relevant en voldoende cursisten? Nieuwe doelgroep aantrekken: cursisten met nood aan flexibiliteit ICT en studievaardig? Ondersteuningsc apaciteit cvo?

6 Aandachtspunten bij opmaak dossier Check de ontvankelijkheidscriteria en voorrangsregels Minstens 50% afstand (70% =voorrang, maar ook meer flexibiliteit voor die doelgroep dus beter?) Integrale opleidingen = voorrang (maar ook beter voor de cursist)  lijst diplomagerichte opleidingen checken Engagement: effectief inrichten van de opleiding binnen de 2 jaar. Haalbaar? Zie profiel/doelgroep Doelgroep: werk/gezin + opleiding = nood aan anytime anywhere leren

7 Aandachtspunten bij opmaak dossier Selectiecriteria zijn inhoudelijk best wel relevant OLC (open leercentrum) Cursisten steeds toegang tot leerplatform geven LOC Akkoord noodzakelijk (ifv betrokkenheid) Betrokkenheid lesgevers = cruciaal voor succes Andere didactiek en methodiek Zeker nood aan bijscholing (ICT en e-didactiek) Voorzie ondersteuning en zet mensen samen: delen van expertise Bv: hoe cursisten begeleiden via afstand (frequentie, vorm contact,…) Ook tijdens de aanvraag reeds lesgevers betrekken

8 Aandachtspunten bij opmaak dossier Selectiecriteria Inbedding in de organisatie en innovatieve draagkracht Link met eerdere initiatieven en ervaringen van het centrum rond afstandsonderwijs/e-didactiek Maak gebruik van bestaande expertise uit andere vakgroepen/opleidingen (bv SLO) of zoek relevante partners (bv webleren VDAB) Zoek samenwerkingsverbanden (expertise binnenhalen + dissemineren) Zelf organiseren opleiding iTEacher Lid van expertisegroepen e-didactiek Stel een stuurgroep samen waarin je alle nodige expertise verzameld

9 Aandachtspunten bij opmaak dossier Selectiecriteria Inhoudelijke afstemming afstand-contactgedeelte Duidelijk uitschrijven functie en verhouding afstandsgedeelte en contactsessies Hoe/waar aanbieden en verwerken leerinhouden Hoe/waar evalueren en begeleiden en feedback (gebruik zelfevaluatie, fora, teamviewer,..) Rol/functie van het leerplatform en de lesgever = e-didactiek (en organisatorische component) Belangrijk: hier geef je aan hoe je flexibiliteit kwalitatief invult (input experten kan zinvol zijn) bv Contactsessie: aanbieden nieuwe inhouden en remediëring vorig gedeelte Afstand: nieuwe inhouden verwerken en begeleiden Voor veel lesgevers grote vraag hoe afstandsgedeelte vorm te geven (multimediaal) en te begeleiden/evalueren, hoe uitval vermijden,…

10 Aandachtspunten bij opmaak dossier Wat onthouden Vertrek vanuit centrale doelstelling: flexibele leerwegen en nieuwe doelgroep Middelen creëren ruimte om Traject kwaliteitsvol uit werken Maar ook: lesgevers voor te bereiden Ondersteun en betrek lesgevers van meet af aan Gebruik aanwezige expertise Partnerschappen om expertise binnen te halen Project is kans om vernieuwing in centrum te brengen

11 Vragen en reacties mark.verbeke@kisp.be Verantwoordelijke onderwijsontwikkeling en – ondersteuning volwassenenonderwijs Kisp


Download ppt "Aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs Wie zijn wij Volwassenenonderwijs Kisp Schaalvergroting 2013-2015 4 centra in Oost-Vlaanderen cvo Kisp."

Verwante presentaties


Ads door Google