De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur en organisatie van de inkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur en organisatie van de inkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur en organisatie van de inkoop
8 april 2017 Strategie en Planning HOOFDSTUK 13 Structuur en organisatie van de inkoop 1 Hoofdstuk 13

2 Programma Structuur van de inkooporganisatie
Factoren van invloed op positionering Taken, bevoegdheden en verantwordelijkheden Organisatievormen van inkoop Het profiel van de inkoper Hoofdstuk 13

3 Structuur van de inkooporganisatie
Sterk ondernemings- en situatie gebonden In hoeverre centraal of decentraal inkopen? Alles, voor vestigingen door centrale inkoopafdeling Alleen omvangrijke aankopen, rest decentraal Alleen strategische goederen die werkmaatschappijen gemeeschappelijk hebben centraal inkopen Iedere vestiging koopt voor haar eigen behoeften in, decentraal Meestal niet decentraal óf centraal Coördinatie op artikelniveau, geografisch marktgebied of leveranciersniveau Hoofdstuk 13

4 Factoren van invloed op positionering
8 april 2017 Factoren van invloed op positionering Inkoop rapporteert aan Kenmerk Algemeen management Productie- management Logistiek Financieel- economisch Management Inkoopaandeel Hoog Laag Technische complexiteit Logistieke complexiteit Strategisch belang Hoofdstuk 12

5 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
8 april 2017 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Inkoopbeslissingen op strategisch niveau beïnvloeden concurrentiepositie op lange termijn Make-or-buy Verticale integratie, strategische allianties, partnershipovereenkomsten Intercompany inkopen Compensatie-inkopen Inkoopgovernance Ontwikkelen en implementeren audit- en reviewprogramma’s Meerjarencontracten of partnershiprelaties Accepteren van single sources Besluitvorming aankoop investeringsgoederen Hoofdstuk 12

6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
8 april 2017 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Tactisch niveau richt zich op inbreng in product- en procesontwikkeling en leveranciersontwikkeling Afsluiten jaarcontracten Waardeanalyseprogramma’s Certificeringsprogramma’s voor leveranciers Leveranciersonderzoek Selecteren van leveranciers Voorbereiden en aangaan van contracten Werven, selecteren en opleiden van inkoopspecialisten Beoordelen leveranciersprestaties Hoofdstuk 12

7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
8 april 2017 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Operationele niveau richt zich op uitvoering van de bestelfunctie Orderbehandeling Orderopvolging Troubleshooting Factuurverificatie en betaalbaar stellen van facturen Niveau inkooptaak Top-management Logistiek management Inkoop manager Inkoper Inkoop assistent/ materiaal-planner Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel nivau Hoofdstuk 12

8 Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen
Decentrale inkoop Iedere werkmaatschappij koopt afzonderlijk in Grote betrokkenheid bij eigen inkoop Weinig commerciële kracht Hoofdstuk 13

9 Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen
Centrale inkoop Gecoördineerd, betere condities Beperkte zeggenschap werkmaatschappijen Hoofdstuk 13

10 Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen
Lijnstaforganisatie Inhoud geven aan strategische en tactische inkooptaak Hoofdstuk 13

11 Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen
Coördinatie Vrijwillige coördinatie Penvoerderschap Lead-design concept Op verschillende niveaus Hoofdstuk 13

12 Cross-functionele sourcingteams
Op basis van model IBM Contractering centraal Operationele inkoop gedecentraliseerd Selectie, keuze en contractering volgens vast proces Procurement managers rapporteren aan CPO Hoofdstuk 13

13 Centrale versus decentrale inkoop: criteria
8 april 2017 Centrale versus decentrale inkoop: criteria Mate van productverwantschap Geografische afstand tussen vestigingen Kwetsbaarheid onderneming op inkoopmarkt Kostenbesparingspotentieel Benodigde inkoopexpertise Politieke gevoeligheid Mate van klanteninvloed Grootte van leverancier Beleid tav. autonomie en winstverantwoordelijkheid werkmaatschappijen Beleid tav. productontwikkeling, standaardisatie, kwaliteit en flexibiliteit Hoofdstuk 12

14 Voor- en nadelen (de)centrale inkoop
Voordelen Nadelen Directe verantwoordelijkheid profitcenters Hogere klantgerichtheid naar interne gebruikers Kortere inkoopprocedures Minder interne coördinatie nodig Rechtstreekse contacten met leveranciers Verdeelde inkoopkracht, geen economies of scale Geen uniforme instelling naar leveranciers Verspreid marktonderzoek Weinig mogelijkheden tot opbouwen van specifieke inkoop- en materiedeskundigheid Mogelijk verschillende commerciële condities per werkmaatschappij Minder standaardisatie Hoofdstuk 13

15 Inkooporganisatie in single unit-ondernemingen
Volledig geïntegreerde logistieke structuur Mate waarin van automatisering binnen onderneming gebruik wordt gemaakt Capaciteiten leidinggevende van logistieke organisatie Wijze waarop kwaliteits-, service- en prijsfactoren binnen de onderneming worden afgewogen Hoofdstuk 13

16 Inkooporganisatie in single unit-ondernemingen
Partieel geïntegreerde logistieke structuur Toeleveringsgeörienteerd Distributiegeörienteerd Productiegeörienteerd Hoofdstuk 13

17 Het profiel van de inkoper
Gewijzigde concurrentiesituatie West-Europese industrie Veranderde inrichting primaire proces Hoofdstuk 13

18 Inkoopfuncties, verantwoordelijkheden en vaardigheden
8 april 2017 Inkoopfuncties, verantwoordelijkheden en vaardigheden Functie Verantwoordelijkheden Benodigde vaardigheden Chieff Procurement Officer Ontwikkelen van concern-inkoopstrategieën, -systemen en rapportages Algemene managementvaardigheden Leiderschap Communicatievaardigheden Corporate inkoper Strategische artikelgroepen Commerciële vaardigheden Langetermijn-planninghorizon Brede bedrijfskundige oriëntatie Initiële koper Nieuwe materialen en componenten Nieuwe leveranciers All-round techn.achtergrond Mediumplanninghorizon Communicatie- en commerciële vaardigheden Project inkoper Investeringsgoederen Onderhoudsgoederen Project management vaardigheden Technische opleiding NPR inkoper Algemene goederen en diensten Generalist Bedrijfskundige opleiding Operationele inkoper Materiaalplanning Bestellen ‘Troubleshooting’ Vendorrating All round Pragmatisch Klantgericht Stressbestendig Hoofdstuk 12


Download ppt "Structuur en organisatie van de inkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google