De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en Planning Structuur en organisatie van de inkoop Hoofdstuk 13 HOOFDSTUK 13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en Planning Structuur en organisatie van de inkoop Hoofdstuk 13 HOOFDSTUK 13."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en Planning Structuur en organisatie van de inkoop Hoofdstuk 13 HOOFDSTUK 13

2 Inkoop in Strategisch Perspectief Programma  Structuur van de inkooporganisatie  Factoren van invloed op positionering  Taken, bevoegdheden en verantwordelijkheden  Organisatievormen van inkoop  Het profiel van de inkoper Hoofdstuk 13

3 Inkoop in Strategisch Perspectief Structuur van de inkooporganisatie  Sterk ondernemings- en situatie gebonden  In hoeverre centraal of decentraal inkopen?  Alles, voor vestigingen door centrale inkoopafdeling  Alleen omvangrijke aankopen, rest decentraal  Alleen strategische goederen die werkmaatschappijen gemeeschappelijk hebben centraal inkopen  Iedere vestiging koopt voor haar eigen behoeften in, decentraal  Meestal niet decentraal óf centraal  Coördinatie op artikelniveau, geografisch marktgebied of leveranciersniveau Hoofdstuk 13

4 Inkoop in Strategisch Perspectief Factoren van invloed op positionering Inkoop rapporteert aan Kenmerk Algemeen management Productie- management Logistiek management Financieel- economisch Management Inkoopaandeel Hoog Laag █ ██ █ Technische complexiteit Hoog Laag █ ██ █ Logistieke complexiteit Hoog Laag █ ██ █ Strategisch belang Hoog Laag █ ██ █ Hoofdstuk 12

5 Inkoop in Strategisch Perspectief Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  Inkoopbeslissingen op strategisch niveau beïnvloeden concurrentiepositie op lange termijn  Make-or-buy  Verticale integratie, strategische allianties, partnershipovereenkomsten  Intercompany inkopen  Compensatie-inkopen  Inkoopgovernance  Ontwikkelen en implementeren audit- en reviewprogramma’s  Meerjarencontracten of partnershiprelaties  Accepteren van single sources  Besluitvorming aankoop investeringsgoederen Hoofdstuk 12

6 Inkoop in Strategisch Perspectief Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  Tactisch niveau richt zich op inbreng in product- en procesontwikkeling en leveranciersontwikkeling  Afsluiten jaarcontracten  Waardeanalyseprogramma’s  Certificeringsprogramma’s voor leveranciers  Leveranciersonderzoek  Selecteren van leveranciers  Voorbereiden en aangaan van contracten  Werven, selecteren en opleiden van inkoopspecialisten  Beoordelen leveranciersprestaties Hoofdstuk 12

7 Inkoop in Strategisch Perspectief Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  Operationele niveau richt zich op uitvoering van de bestelfunctie  Orderbehandeling  Orderopvolging  Troubleshooting  Factuurverificatie en betaalbaar stellen van facturen Niveau inkooptaak Top- management Logistiek management Inkoop manager InkoperInkoop assistent/ materiaal- planner Strategisch niveau ███ Tactisch niveau ███ Operationeel nivau ██ Hoofdstuk 12

8 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen  Decentrale inkoop  Iedere werkmaatschappij koopt afzonderlijk in  Grote betrokkenheid bij eigen inkoop  Weinig commerciële kracht Hoofdstuk 13

9 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen  Centrale inkoop  Gecoördineerd, betere condities  Beperkte zeggenschap werkmaatschappijen Hoofdstuk 13

10 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen  Lijnstaforganisatie  Inhoud geven aan strategische en tactische inkooptaak Hoofdstuk 13

11 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in multi unit-ondernemingen  Coördinatie  Vrijwillige coördinatie  Penvoerderschap  Lead-design concept  Op verschillende niveaus Hoofdstuk 13

12 Inkoop in Strategisch Perspectief Cross-functionele sourcingteams  Op basis van model IBM  Contractering centraal  Operationele inkoop gedecentraliseerd  Selectie, keuze en contractering volgens vast proces  Procurement managers rapporteren aan CPO Hoofdstuk 13

13 Inkoop in Strategisch Perspectief Centrale versus decentrale inkoop: criteria  Mate van productverwantschap  Geografische afstand tussen vestigingen  Kwetsbaarheid onderneming op inkoopmarkt  Kostenbesparingspotentieel  Benodigde inkoopexpertise  Politieke gevoeligheid  Mate van klanteninvloed  Grootte van leverancier  Beleid tav. autonomie en winstverantwoordelijkheid werkmaatschappijen  Beleid tav. productontwikkeling, standaardisatie, kwaliteit en flexibiliteit Hoofdstuk 12

14 Inkoop in Strategisch Perspectief Voor- en nadelen (de)centrale inkoop Voordelen  Directe verantwoordelijkheid profitcenters  Hogere klantgerichtheid naar interne gebruikers  Kortere inkoopprocedures  Minder interne coördinatie nodig  Rechtstreekse contacten met leveranciers Nadelen  Verdeelde inkoopkracht, geen economies of scale  Geen uniforme instelling naar leveranciers  Verspreid marktonderzoek  Weinig mogelijkheden tot opbouwen van specifieke inkoop- en materiedeskundigheid  Mogelijk verschillende commerciële condities per werkmaatschappij  Minder standaardisatie Hoofdstuk 13

15 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in single unit-ondernemingen  Volledig geïntegreerde logistieke structuur  Mate waarin van automatisering binnen onderneming gebruik wordt gemaakt  Capaciteiten leidinggevende van logistieke organisatie  Wijze waarop kwaliteits-, service- en prijsfactoren binnen de onderneming worden afgewogen Hoofdstuk 13

16 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkooporganisatie in single unit-ondernemingen  Partieel geïntegreerde logistieke structuur  Toeleveringsgeörienteerd  Distributiegeörienteerd  Productiegeörienteerd Hoofdstuk 13

17 Inkoop in Strategisch Perspectief Het profiel van de inkoper  Gewijzigde concurrentiesituatie West-Europese industrie  Veranderde inrichting primaire proces Hoofdstuk 13

18 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopfuncties, verantwoordelijkheden en vaardigheden FunctieVerantwoordelijkhedenBenodigde vaardigheden Chieff Procurement Officer Ontwikkelen van concern-inkoopstrategieën, - systemen en rapportages Algemene managementvaardigheden Leiderschap Communicatievaardigheden Corporate inkoperStrategische artikelgroepenCommerciële vaardigheden Langetermijn-planninghorizon Brede bedrijfskundige oriëntatie Communicatievaardigheden Initiële koperNieuwe materialen en componenten Nieuwe leveranciers All-round techn.achtergrond Mediumplanninghorizon Communicatie- en commerciële vaardigheden Project inkoperInvesteringsgoederen Onderhoudsgoederen Project management vaardigheden Technische opleiding NPR inkoperAlgemene goederen en dienstenGeneralist Bedrijfskundige opleiding Communicatievaardigheden Operationele inkoperMateriaalplanning Bestellen ‘Troubleshooting’ Vendorrating All round Pragmatisch Klantgericht Stressbestendig Hoofdstuk 12


Download ppt "Inkoop in Strategisch Perspectief Strategie en Planning Structuur en organisatie van de inkoop Hoofdstuk 13 HOOFDSTUK 13."

Verwante presentaties


Ads door Google