De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg
OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg

2 Historiek Concept onder verschillende projectvormen ingediend
Basisgegeven: Na ZH opname wens om terug naar huis te keren maar thuissituatie is niet klaar Vanuit de 1° lijn op deze behoeften inspelen Locatie – tijdelijk verblijf – tot thuissituatie klaar is

3 Huidige project Protocol III project RIZIV Ruimere insteek
Focus → Traject = tijdelijk verblijf + opvolging 1 jaar na opname Equipe met speciale expertise: P / MZ / HV Instroom ZH + thuissituatie

4 OOTT

5 Oriëntatie en observatie
OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

6 Oriëntatie en observatie
OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

7 Instroom thuissituatie
Aanmelding – 2 stromen Aanmelding bij casemanagers: 016/ Centrumcoördinator: 016/ Screening inclusiecriteria Instroom ziekenhuis Via Geriatrisch SteunTeam of sociale dienst Instroom thuissituatie Via aanvraag eerstelijnshulpverlener

8 Aanmelding - inclusiecriteria (1)
EN Minstens 60 jaar woonachtig in arrondissement Leuven Minstens Katz B OF Edmonton Frail Scale (kwetsbaarheid): 6 ↔ 17 Cliënt wenst terugkeer naar huis Cliënt staat open voor professionele thuiszorg Zorgaanbod is nog onvoldoende georganiseerd om de thuiszorg mogelijk te maken De grenzen van de thuiszorg worden bewaakt

9 Aanmelding - inclusiecriteria (2)
OF Mantelzorg weggevallen + onduidelijkheid over toekomst-perspectief Professioneel netwerk schiet acuut te kort en heeft tevergeefs oplossing gezocht Sociale indicaties vb oudermis-behandeling, verwaarlozing, onaangepaste woonsituatie Situatie thuis onhoudbaar zonder interventie op vlak van hygiëne, verzorging, sociale interacties Ouderen met zorgnetwerk: voorafgaandelijk MDO noodzaak opname Ouderen zonder zorgnetwerk: hulpverleners voorafgaandelijk geprobeerd om problemen op te lossen

10 Beslissing tot includering
Overleg casemanager & centrumcoördinator Indien onvoldoende info wordt huisbezoek gepland Includering OK Voor opname: Uitleg doel project aan patiënt en mantelzorg Akkoordverklaring laten tekenen door patiënt Includering niet OK Doorverwijzing van patiënt

11 Opname Op weekdagen: 10u-12u en 14u-16u Opnameverklaring
Nodig ? Opnameverklaring Geïnformeerde toestemming P registratie “BelRai” Verslag indien instroom vanuit ziekenhuis Nodige medicatie en voorschriften (verpleegkundige zorg, kinesitherapie, ... Eigen hulpmiddelen (rollator, rolstoel, antidecubituskussen, incontinentiemateriaal) Wasgerief, kledij

12 Oriëntatie en observatie
OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

13 OOTT: verblijf 13 kamers, 15 bedden
Geen ziekenhuisopname, wel thuissituatie in ziekenhuisomgeving Vast team van experten: 10 verzorgenden, 3 verpleegkundigen (1 centrumcoördinator en 2 BELRAI vpk) en 3 casemanagers 24/24u permanentie: Verzorgende 24/24 aanwezig Verpleegkundige 24/24u aanwezig of bereikbaar Er wordt beroep gedaan op hulpverleners eerstelijns: huisarts, kine, thuisverpleegkundige, evt. pedicure en kapster aan huis Kans om verschillende hulpmiddelen uit te testen Verblijf max. 3 weken

14 Oriëntatie en observatiefase
Intake Vragenlijsten BelRai Edmonton WHOQoL Economische deel A + B Zarit Burden Observatie Bijkomende assessments Valkliniek, geheugentest, bezoek ergo observatieverslag Oriëntatie Organisatie MDO + aanduiding zorgbemiddelaar Opstellen zorgplan Voorbereiding ontslag

15 Oriëntatie en observatiefase
Casemanager doet gesprek met cliënt en familie/mantelzorgers. Observaties en gegevensverzameling tijdens verblijf, in samenwerking met verzorgenden, verpleegkundigen en centrum coördinator Vaststelling van de problematiek Uitwerken oplossingen voor de thuissituatie Terugkoppeling naar reguliere thuiszorg tijdens multidisciplinair zorgoverleg (oriëntatieoverleg). Terugkeer van de oudere naar huis

16 Oriëntatie en observatie
OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

17 Opvolgingsfase Casemanager contacteert zorgbemiddelaar na 1,3,6 maand na ontslag OOTT en 12 maanden na opname OOTT Assessment door BelRai VPK (BELRAI - …) in de thuiszorg na 6 en 12 maanden. Indien nodig wordt een bijkomend MDO opgestart Na 12 maanden: tevredenheidsonderzoek en einde opvolging in project

18 OOTT Kostprijs: 60 euro per nacht Meer info ? OOTT: 016 33 70 38
Tussenkomst bij bepaalde mutualiteiten Incl.: kamer, bed, lakens, verzorging, maaltijden Excl.: Medicatie, verzorgingsmateriaal, kinesitherapie, dokterskosten, vervoer = thuissituatie Meer info ? OOTT: Gebouw St-Pieter, 10de verdieping Brusselsestraat 69 3000 Leuven

19 Huidige situatie OOTT Bezetting Bewaken inclusiecriteria 2014
50 aanmeldingen 25 inclusies Bekendmaking project Misverstanden rond mogelijkheden OOTT kosten, vervoer Bewaken inclusiecriteria

20 OOTT = succesverhaal! Indien we erin slagen om opname in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis uit te stellen of te vermijden Dankzij project OOTT levenskwaliteit verhogen Voldoende bezetting: 281 ouderen per jaar Verstevigen multidisciplinaire samenwerking Projectfase → bestendigen

21 OOTT Dag van de zorg Zondag 15 maart 2015 OOTT
Brusselsestraat 69 – 10 verdieping 3000 Leuven Van 14u tot 17u Rondleidingen 14u30 – 15u30 – 16u30

22 In samenwerking met


Download ppt "Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google