De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. Historiek  Concept onder verschillende projectvormen ingediend  Basisgegeven: Na ZH opname wens om.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. Historiek  Concept onder verschillende projectvormen ingediend  Basisgegeven: Na ZH opname wens om."— Transcript van de presentatie:

1 OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg

2 Historiek  Concept onder verschillende projectvormen ingediend  Basisgegeven: Na ZH opname wens om terug naar huis te keren maar thuissituatie is niet klaar  Vanuit de 1° lijn op deze behoeften inspelen  Locatie – tijdelijk verblijf – tot thuissituatie klaar is

3 Huidige project  Protocol III project RIZIV  Ruimere insteek  Focus → Traject = tijdelijk verblijf + opvolging 1 jaar na opname  Equipe met speciale expertise: P / MZ / HV  Instroom ZH + thuissituatie

4 OOTT

5 Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

6 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

7 Aanmelding – 2 stromen  Aanmelding bij casemanagers: 016/33 70 37  Centrumcoördinator: 016/33 70 38  Screening inclusiecriteria Instroom ziekenhuis Via Geriatrisch SteunTeam of sociale dienst Instroom thuissituatie Via aanvraag eerstelijnshulpverlener

8 Aanmelding - inclusiecriteria (1) EN Minstens 60 jaar woonachtig in arrondissement Leuven EN Minstens Katz B OF Edmonton Frail Scale (kwetsbaarheid) : 6 ↔ 17 EN Cliënt wenst terugkeer naar huis Cliënt staat open voor professionele thuiszorg Zorgaanbod is nog onvoldoende georganiseerd om de thuiszorg mogelijk te maken De grenzen van de thuiszorg worden bewaakt

9 Aanmelding - inclusiecriteria (2) OF Mantelzorg weggevallen + onduidelijkheid over toekomst- perspectief OF Professioneel netwerk schiet acuut te kort en heeft tevergeefs oplossing gezocht OF Sociale indicaties vb oudermis- behandeling, verwaarlozing, onaangepaste woonsituatie OF Situatie thuis onhoudbaar zonder interventie op vlak van hygiëne, verzorging, sociale interacties Ouderen met zorgnetwerk: voorafgaandelijk MDO noodzaak opname Ouderen zonder zorgnetwerk: hulpverleners voorafgaandelijk geprobeerd om problemen op te lossen

10 Beslissing tot includering  Overleg casemanager & centrumcoördinator  Indien onvoldoende info wordt huisbezoek gepland Includering OK Voor opname: Uitleg doel project aan patiënt en mantelzorg Akkoordverklaring laten tekenen door patiënt Includering niet OK Doorverwijzing van patiënt

11 Opname Op weekdagen: 10u-12u en 14u-16u Nodig ? Opnameverklaring Geïnformeerde toestemming P registratie “BelRai” Verslag indien instroom vanuit ziekenhuis Nodige medicatie en voorschriften (verpleegkundige zorg, kinesitherapie,... Eigen hulpmiddelen (rollator, rolstoel, antidecubituskussen, incontinentiemateriaal) Wasgerief, kledij

12 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

13 OOTT: verblijf  13 kamers, 15 bedden  Geen ziekenhuisopname, wel thuissituatie in ziekenhuisomgeving  Vast team van experten: 10 verzorgenden, 3 verpleegkundigen (1 centrumcoördinator en 2 BELRAI vpk) en 3 casemanagers  24/24u permanentie:  Verzorgende 24/24 aanwezig  Verpleegkundige 24/24u aanwezig of bereikbaar  Er wordt beroep gedaan op hulpverleners eerstelijns: huisarts, kine, thuisverpleegkundige, evt. pedicure en kapster aan huis  Kans om verschillende hulpmiddelen uit te testen  Verblijf max. 3 weken

14 Oriëntatie en observatiefase Intake Vragenlijsten BelRai Edmonton WHOQoL Economische deel A + B Zarit Burden Observatie Bijkomende assessments Valkliniek, geheugentest, bezoek ergo observatieverslag Oriëntatie Organisatie MDO + aanduiding zorgbemiddelaar Opstellen zorgplan Voorbereiding ontslag

15  Casemanager doet gesprek met cliënt en familie/mantelzorgers.  Observaties en gegevensverzameling tijdens verblijf, in samenwerking met verzorgenden, verpleegkundigen en centrum coördinator  Vaststelling van de problematiek  Uitwerken oplossingen voor de thuissituatie  Terugkoppeling naar reguliere thuiszorg tijdens multidisciplinair zorgoverleg (oriëntatieoverleg).  Terugkeer van de oudere naar huis Oriëntatie en observatiefase

16 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

17 Opvolgingsfase  Casemanager contacteert zorgbemiddelaar na 1,3,6 maand na ontslag OOTT en 12 maanden na opname OOTT  Assessment door BelRai VPK (BELRAI - …) in de thuiszorg na 6 en 12 maanden.  Indien nodig wordt een bijkomend MDO opgestart  Na 12 maanden: tevredenheidsonderzoek en einde opvolging in project

18 OOTT  Kostprijs: 60 euro per nacht  Tussenkomst bij bepaalde mutualiteiten  Incl.: kamer, bed, lakens, verzorging, maaltijden  Excl.: Medicatie, verzorgingsmateriaal, kinesitherapie, dokterskosten, vervoer = thuissituatie  Meer info ? OOTT: 016 33 70 38 Gebouw St-Pieter, 10 de verdieping Brusselsestraat 69 3000 Leuven

19 Huidige situatie OOTT  Bezetting  2014  50 aanmeldingen  25 inclusies  Bekendmaking project  Misverstanden rond mogelijkheden OOTT  kosten, vervoer  Bewaken inclusiecriteria

20 OOTT = succesverhaal!  Indien we erin slagen om opname in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis uit te stellen of te vermijden  Dankzij project OOTT levenskwaliteit verhogen  Voldoende bezetting: 281 ouderen per jaar  Verstevigen multidisciplinaire samenwerking  Projectfase → bestendigen

21 OOTT Dag van de zorg  Zondag 15 maart 2015  OOTT  Brusselsestraat 69 – 10 verdieping  3000 Leuven  Van 14u tot 17u  Rondleidingen 14u30 – 15u30 – 16u30

22 In samenwerking met


Download ppt "OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. Historiek  Concept onder verschillende projectvormen ingediend  Basisgegeven: Na ZH opname wens om."

Verwante presentaties


Ads door Google