De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 23 november Ophalen zusters:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 23 november Ophalen zusters:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 23 november Ophalen zusters: mw. G. de Vries (H. Boerma) 08:45Oppas (Renske & Karel) 09:00Kerkdienst: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo) 14:00Kerkdienst: br. D. Wagenaar 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - De zondeval dinsdag 25 november 19:30Gemeentekring (di) woensdag 26 november 19:30Vrouwen voor Vrouwen (crea-avond)

2 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Agenda aanstaande week 2/2 donderdag 27 november 20:00Koorrepetitie Voices zondag 30 november Ophalen zusters: L. v/d Meulen 09:15Oppas 09:30Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 14:00Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met lofprijzing

3 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Jarigen aanstaande week Op 23 november 2014 wordt jarig: zr. B. Lengkeek-van de Molen. Op 25 november 2014 worden jarig: Oebele Spriensma; zr. M. van den Bos-Baron. Op 26 november 2014 wordt jarig: zr. E.H. de Boer. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

4 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Welkom Voorganger:ds. L.E. Leeftink Organist:br. A. de Boer Beamist:br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

5 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

6 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Gezang 115: 1, 2 1Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

7 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Gezang 115: 1, 2 2Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

8 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

9 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

10 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

11 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Gezang 145: 1-4 1Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. 2Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

12 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Gezang 145: 1-4 3U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 4Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

13 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

14 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 118: 1, 8, 10 1Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

15 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 118: 1, 8, 10 8De steen, die door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

16 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 118: 1, 8, 10 10De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

17 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

18 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Lezen Johannes 4: 43-54 Genezing in Kana 43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.

19 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Lezen Johannes 4: 43-54 Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was.

20 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Lezen Johannes 4: 43-54 52 Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

21 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

22 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 86: 1, 5, 7 1Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende. Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht.

23 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 86: 1, 5, 7 5Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

24 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 86: 1, 5, 7 7Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen. Maak Gijzelf voor hem vrij baan, die U dient van jongs af aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbleken, als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt.

25 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

26 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Tot 10 tellen in geloof -samen oefenen om leerling van Jezus te zijn- God heb ik lief! Daarom wil ik als kind van God: gehoorzaam zijn aan al zijn geboden; in alle omstandigheden op hem vertrouwen; in alle situaties Jezus volgen.

27 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Jezus maakt naam door zijn wonderen 1.Welk wonder van hem maakt het meeste indruk op jou? 2.Welk wonder van hem vind jij lastig om te geloven?

28 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Je kunt niet van me verwachten dat ik in wonderen geloof Wonderen zijn: 1.niet-wetenschappelijk; 2.niet-onhistorisch.

29 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Bedenk, als het om wonderen en de wetenschap gaat: aan bewezen zekerheid is God niet noodzakelijk gebonden.

30 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Bedenk, als het om wonderen en het historisch bewijs gaat: de wonderen van Jezus zijn echte DROOM- wonderen.

31 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Jezus deed DROOM-wonderen Duidelijk Reactie Onomstreden Opzienbarend Middel

32 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek In Galilea ontvangt men Jezus gastvrij. In Jeruzalem geloven velen in Jezus. Toch eren ze Jezus niet. Ze komen voor de wonderen. Ze komen voor zichzelf. Ze willen: lichamelijke genezing; altijd fris water; altijd lekker brood.

33 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Jezus is niet gekomen om het leven van mensen aangenamer te maken. Jezus is gekomen om voor mensen het leven met God weer mogelijk te maken.

34 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. J OHANNES 20: 30-31

35 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Preek Ga niet voor het wonder, maar leeft uit verwondering.

36 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

37 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 9: 1, 7, 8 1Ik zal met heel mijn hart, o HEER, in psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. 7Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven. 8Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft en Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren de grootheid van zijn daden horen!

38 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

39 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Collecte 1e collecte:Beheer en Administratie 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

40 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

41 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Psalm 72: 10 10De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

42 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

43 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Amen A-men, a-men, a-men.

44 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10

45 Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.145 Ps.118: 1, 8, 10 Lz.Johannes 4: 43–54 Ps.86: 1, 5, 7 Ps.9: 1, 7, 8 Ps.72: 10 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 23 november Ophalen zusters:"

Verwante presentaties


Ads door Google