De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

2 Agenda 31 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 3 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 31 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 3 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 1 November V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 9 Inl: Janneke Helder 1 November V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 9 Inl: Janneke Helder

3 Agenda 4 November 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 4 November 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 8 November M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 8 November M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 11 November 09:30 Kinderclub 11 November 09:30 Kinderclub

4 Diensten 9:30voorganger: ds. C. v. d Berg uit Amersfoort - Oost 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen. Diensten 9:30voorganger: ds. C. v. d Berg uit Amersfoort - Oost 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen. Mededelingen kerkenraad

5 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

6 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

7 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

8 175 C

9 ● Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

10 Psalm 99: 1, 2, 3 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

11 Psalm 99: 1, 2, 3 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren!

12 Psalm 99: 1, 2, 3 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

13 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

14 Psalm99:1, 2, 3 ● Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

15 Psalm 99: 4, 5, 6 4 Maakt Hem altezaam Groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik, Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere, Is de Heer der heren.

16 Psalm 99: 4, 5, 6 5 Mozes trad in’t licht voor zijn aangezicht met Aäron saam, priesters in Gods naam. ook verhief tot Hem Samuël zijn stem waar Hij werd aanbeden schonk de Heer zijn vrede.

17 Psalm 99: 4, 5, 6 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. ’t Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

18 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

19 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 ● 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

20 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: ● LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

21 LvdK 9: 1, 2, 3, 4 1 Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer. Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoonde spreken.

22 LvdK 9: 1, 2, 3, 4 2 Niemand ter wereld is van rang en stand gewis, want God alleen is heilig. Maar wie zijn onmacht kent en tot de Heer zich wendt, is in zijn hoede veilig.

23 LvdK 9: 1, 2, 3, 4 3 Waartoe dat loos gepraat van eigen hoge staat, die trots van kloeke mannen! De Heer die alles weet beoordeelt lief en leed en weegt der mensen plannen.

24 LvdK 9: 1, 2, 3, 4 4 De boog valt uit de hand van wie hem pochend spant om needrigen te treffen. Maar wie versaagde wordt met nieuwe kracht omgord en zal zich blij verheffen.

25 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

26 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 ● LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

27 LvdK 9: 7, 9, 10 7 De Heer, zijn naam zij lof, werpt levenden in ‘t stof, doet doden weer herleven. De trotsen slaat Hij neer. Geringen wordt de eer van edelen gegeven.

28 LvdK 9: 7, 9, 10 9 De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert een rijk voor al de zijnen. Zij gerust en stil. Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen

29 LvdK 9: 7, 9, 10 10 Des Heren woord beslist eer volken oude twist. De laatsten worden eersten. Mijn hart verheugt zich zeer, en roemt in God, de Heer. Zijn vredevorst zal heersen.

30 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

31 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

32 Afgelopen dinsdag zijn we weer thuis gekomen van ons bezoek aan Inaktelke

33 Het viel ons op dat een aantal mensen een manier hebben gevonden om geld te verdienen… Een kas

34 en de ouders van Csilla hebben 50 schapen aangeschaft. Het hooi voor de winter ligt al klaar.

35 Ook is er nog steeds tijd voor burenhulp.

36 We bezochten de school.

37 De kids hebben genoten van de bellenblaas.

38 Helaas is er niets meer gedaan aan de omheining van het speelveld.

39 Wel ligt het gaas klaar. Lóránt was zo van plan geweest…

40 Elke dag leggen dorpelingen verse bloemen op zijn graf.

41 Maandag is het graf bedekt met gras. Lóránts wens: nu nog een open boek.

42 Feri Bacsi en zijn vrouw waren blij met ons bezoek.

43 We mochten een lichtstraal uitbrengen bij 1 van onze weduwen en haar moeder

44 Op de diaconie vergadering hebben we ook Be Inaktie 2013 voorbesproken.

45 Dan hopen ze ook jullie echte appelsap aan te bieden.

46 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 ● Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

47 Psalm 40: 2, 4 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

48 Psalm 40: 2, 4 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

49 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 ● Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke

50 182 D

51 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke


Download ppt "Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:4, 5, 6 1 Samuël3: LvdK9:1, 2, 3, 4 LvdK9:7, 9, 10 Psalm40:2, 4 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost Collecte:Inaktelke."

Verwante presentaties


Ads door Google