De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mechanical Engineering1 Voorlichting over afsluiting 1 e jaar en opzet van 2 e en 3 e jaar Werktuigbouwkunde Kees Ruijter, Opleidingsdirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mechanical Engineering1 Voorlichting over afsluiting 1 e jaar en opzet van 2 e en 3 e jaar Werktuigbouwkunde Kees Ruijter, Opleidingsdirecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Mechanical Engineering1 Voorlichting over afsluiting 1 e jaar en opzet van 2 e en 3 e jaar Werktuigbouwkunde Kees Ruijter, Opleidingsdirecteur

2 Mechanical Engineering2 Programma Afronding eerste jaar Opzet tweede en derde studiejaar Wat als….. Vragen (tussendoor mag ook!!!) Maar eerst…..

3 Mechanical Engineering3 Group dynamics Werktuigbouwer worden is meer dan alle vakken en projecten halen Nadenken over wie je bent en wilt zijn (persoonlijk en professioneel) –Spiegelen aan mede-studenten –Nadenken over rollen, taken –Bewust oefenen met nieuwe rollen en taken Leren communiceren over functioneren

4 Mechanical Engineering4 Afronding eerste jaar Afronden project C en tentamenvakken Augustustentamens  goed plannen  Tentamenvoorbereiding ≠vakantie Opleiding stuurt wettelijke adviesbrief (eind augustus)  Herkansingen zijn niet meegenomen!!

5 Mechanical Engineering5 Adviesbrief 1.Geslaagd 60 EC  ga zo door 2.Bijna geslaagd> 52 EC  niet versagen 3.Niet geslaagd; zorg > 42 EC  andere aanpak! 4.Niet geslaagd; twijfel > 35 EC  heroverweeg studiekeuze 5.Stop advies< 35 EC  stop met deze opleiding 1.,2.,3. mogen tweedejaarsvakken doen; 4. besluit examencommissie, welke tweedejaarsvakken (op advies mentor of studieadviseur (studieplan)…. 5. idem, eerstejaar overdoen met enkele tweedejaarsvakken  in je derde studiejaar moet je P hebben, anders ……..

6 Mechanical Engineering6 Afronding eerste jaar Opleiding stuurt een wettelijke adviesbrief (eind augustus) potentiële Universiteit stuurt uitnodiging aan alle potentiële P-geslaagden (dus iedereen) voor bijeenkomst t.g.v. centrale P-ceremonie (9/10/2009) opleiding stuurt uitnodiging aan P-geslaagden (in september) uitnodiging voor de diploma-uitreiking waarschijnlijk in sportcentrum (9/10/2009) datum staat op de tweedejaarsroosters.

7 Mechanical Engineering7 Afronding eerste jaar Als je na vier kwartielen niet alles hebt gehaald: Probeer te scoren in augustus Overleg met mentor over welke vakken je herkanst (examencie staat één 5 toe, mits gecompenseerd) Laatste cijfer telt …. Kijk naar vereiste voorkennis en rooster van tweedejaar! Als je weinig hebt gehaald en wilt doorgaan: P-vakken moeten absolute prioriteit hebben! Als je weinig hebt gehaald en wilt stoppen: Mentor, overstapcoördinator van Saxion of anderen!

8 Mechanical Engineering8 Studieplan: een voorbeeld Niet gehaald/gedaan: –152026Calculus 13.5 ec –115718Stijfheid en Sterkte3.0 ec – BEAM B2.0 ec – BEAM C2.0 ec –110304Project C8.0 ec

9 Mechanical Engineering9 Studieplan: een voorbeeld Nu doen (kwartiel 1.4): –114101TTD4.5 ec –110403BEAM D2.0 ec –151073Calculus 32.0 ec 8.5 ec Totaal: 40,5 ec

10 Mechanical Engineering10 Studieplan: een voorbeeld Herkansingen (augustus) –115718Stijfheid & Sterkte3.0 ec –xxxxxxxEvt. vakken uit kwartiel 1.4

11 Mechanical Engineering11 Studieplan: een voorbeeld Volgend studiejaar: kwartiel 1 B1 programmaB2 programma Calculus Statica BEAM A Materiaalkunde Project A CAD/CAM Dynamica Lineaire Algebra 3.0 ( VEK 3.0) ( Project R 10.0) Studielast 15 ec

12 Mechanical Engineering12 Studieplan: een voorbeeld Volgend studiejaar: kwartiel 2 B1 programmaB2 programma Wiskunde Stijfheid en sterkte BEAM B 2.0 ec Technische thermodynamica Project A ( Project R 10.0) Analyse B Systeemanalyse 3.0 xxxxxx Keuzevakken 6,5 Studielast 14.5 ec

13 Mechanical Engineering13 Studieplan: een voorbeeld Volgend studiejaar: kwartiel 3 B1 programmaB2 programma Wiskunde Materiaalkunde Project B Technische thermodynamica BEAM C Inleiding stromingsleer St. & Sterkte Stromingsleer en warmteoverdracht 3.5 ( Project T 8.0) Studielast 12.5 ec

14 Mechanical Engineering14 Studieplan: een voorbeeld Volgend studiejaar: kwartiel 4 B1 programmaB2 programma Technische thermodynamica Calculus BEAM D Project C 8.0 ( Statistiek 3.0) Materiaalkunde Systeem en regeltechniek ( Project T 8.0) Studielast 14.5 ec

15 Mechanical Engineering15 Vragen? 1.nu algemene vragen? 2.voor persoonlijke vragen:  mentor  studieadviseur  bachelorcoördinator  opleidingsdirecteur

16 Mechanical Engineering16 Tweede cursusjaar lineaire algebra dynamica ontwerpmethoden analyse B project ‘consumentenproduct’ cad/cam systeemanalyse statistiek materiaalkunde 2 systeem & regeltechniek inleiding stromingsleer project ‘stroming en warmte’ stroming en warmteoverdracht stijfheid en sterkte 2 kunststoffen

17 Mechanical Engineering17 Tweede cursusjaar twee projecten R: consumentenproduct T: stroming en warmteoverdracht Roosters (ruwweg) 7 weken theorievakken 14 weken project + projectvakken + theorievakken 7 weken theorie

18 Mechanical Engineering18 Tweede cursusjaar Let op toelaatbaarheid Studiepunten voor deelname projecten Voorkennisvakken: –Gewenst: Stijfheid & Sterkte 1 voor St & St2 –Gewenst: Analyse B en Systeemanalyse voor Systeem & Regeltechniek –Gewenst: alle wiskunde voor Inleiding Stromingsleer –Zeer gewenst Inl. Stromingsleer en SWO voor project T –Verplicht: Systeem en Regeltechniek voor project F

19 Mechanical Engineering19 Tweede cursusjaar Andere onderwijsmethodiek Gedeelde projectkamers Multifunctionele ruimte in de Oosthorst + Educafe –Zelf nadenken hoe je effectief kan werken in een kantoortuin –Meer zelfstudie plannen Vakken hebben minder begeleiding (niet altijd werkcolleges) Docenten staan verder af van de opleiding: deskundig op specialistisch vakgebied Niveau weer een tree hoger

20 Mechanical Engineering20 Derde cursusjaar Afsluitend project (F) (je moet dan ‘bij’ zijn!) Individuele variatie door de minor Kennismaken met wetenschappelijk onderzoek Oriëntatie op de masterspecialisaties  je kan al minorvakken doen in je tweede jaar als je tijd over hebt of dat qua rooster beter uitkomt (zie regelingen rond de vrije minor)!!  als je het tweede jaar haalt kan je in eerste weken juli deelnemen aan zomercursus

21 Mechanical Engineering21 Extra: Je wilt je onderscheiden BSc diploma met ‘cum laude’ (cijfers ≥ 8,0) Deelname aan wiskunde ‘excellence stream’ aan ‘honours programme’ op UT met ‘goede’ studenten van verschillende opleidingen; In derdejaar minor naar buitenlandse partner- universiteiten –Als je nominaal studeert: met financiële ondersteuning van de opleiding en met verplichte wb-vakken bij de partner

22 Mechanical Engineering22 Naast je studie Studentassistentschappen –Evaluatiecommissie, onderwijsondersteuning, gerichte taken –Studentmentoraat als je >45 EC verwacht te halen (incl. herkansing in de zomer) nodigen we je uit om studentmentor te worden, om te helpen de eerstejaars een zo goed mogelijke start te geven; (onderwijscommissaris IN, interesseformulier, aanmelden voor 26 juni) Actief binnen en via Isaac Newton In je derdejaar in nieuwe Solar Team etc…

23 Mechanical Engineering23 ?


Download ppt "Mechanical Engineering1 Voorlichting over afsluiting 1 e jaar en opzet van 2 e en 3 e jaar Werktuigbouwkunde Kees Ruijter, Opleidingsdirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google