De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’: Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’: Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in."— Transcript van de presentatie:

1 0

2 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’: Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in de hel geloven. Wie wil er nou in de hel geloven? En ik geef toe dat ik de neiging heb om in de Schrift te lezen wat ik graag wil horen. Misschien herkent u dat wel. Vanuit dit besef heb ik urenlang gevast en gebeden en God gevraagd om mij te helpen voorkomen dat ik de Bijbel verdraai omdat het mij dan beter uitkomt. Hoewel ik met mijn verstand altijd wel in de hel geloofd heb, deed ik er alles aan om te voorkomen dat het dogma in mijn hart belandde. Ik kwam echter op een punt waarop ik dit niet langer kon. Ik kon gewoon niet doorgaan met mijn mond het bestaan van de hel te erkennen, maar te weigeren mijn hart het gewicht ervan te laten voelen. Ik moest weten of de Bijbel echt leert dat er een letterlijke hel bestaat. Zou het niet heerlijk zijn als dat niet het geval bleek te zijn? Dan zou ik eens mijn grootmoeder terug kunnen zien! Ik besloot dus een boek over de hel te schrijven.“ vervolg ….> 1

3 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Met het onderwerp van 'de hel' staat er enorm veel op het spel, concludeert Francis Chan. "Ga maar na. Als ik zeg dat de hel niet bestaat en hij blijkt er toch te zijn, dan ben ik er misschien verantwoordelijk voor dat mensen naar de plek gaan waarvan ik gezegd heb dat hij niet bestaat. Als ik zeg dat hij wel bestaat en ik heb het mis, dan overtuig ik er misschien mensen van om hun hele leven lang bijna paniekerig hun geliefden te waarschuwen voor een vreselijke plek, die niet eens echt is. Als het over de hel gaat, kunnen wij het ons niet veroorloven om ernaast te zitten. Dit is geen dogma waarover je zomaar je schouders kunt ophalen en overgaan tot de orde van de dag." Christenen zouden het bestaan van de hel serieus moeten nemen. "Er staat te veel op het spel. Er staan te veel mensen op het spel. En de Bijbel heeft er veel te veel over te zeggen om het niet serieus te nemen. De hel bestaat.” 2

4 welke deur kies jij? HEMEL OF HEL, ER STAAT ENORM VEEL OP HET SPEL. 3

5 4

6 Dit kunnen we lezen in Openbaring 20:11-15 (HSV): 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 5

7 6

8 hel (Matt.5:29-30; 10:28; 23:15,33; Mar.9:43,45,47; Luk. 12:5; Jac. 3:6) hellevuur (Matt. 5:22; 18:9) onuitblusbaar vuur (Matt. 18:8) het eeuwige vuur (Matt. 25:41; Mar. 9:43,44,48) eeuwige straf (Matt. 25:46) de vurige oven (Matt. 13:42,50) de donkerste duisternis (Matth. 8:12; 22:13; 25:30) de poel van vuur en zwavel (Opb.g 19:20; 20:10,14,15; 21:8) de plaats van geween en tandengeknars (Matth. 8:12; 24:51), dat wil zeggen: het is de plaats van foltering de plaats van pijniging in alle eeuwigheden (Matt. 25:46; 2 Ths. 1:9) de plaats van verdrukking, benauwdheid en verderf (Matt. 7:13; Rom. 2:9; 9:22) een eeuwig verderf (Matt. 7:13; 2 Ths. 1:9) 7 NAMEN VAN DE HEL IN HET NIEUWE TESTAMENT:

9 8

10 Ben-Hinnom dal. 9

11 In 2 Koningen 16:3 en 2 Kronieken 28:3 lezen we over de gruwelijke daden die koning Achaz deed in het dal Ben-Hinnom: “Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven”. In 2 Koningen 21:6 en 2 Kronieken 33:6 lezen we dat ook koning Manasse zich aan dezelfde gruwelen schuldig maakte, maar dat hij ook nog andere gruweldaden verrichte in het dal Ben-Hinnom: “Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen”. 10

12 11

13 Jezus waarschuwde regelmatig voor de hel Zoals al eerder vermeld sprak Jezus regelmatig over de hel. In Marcus 9:43-48 (HSV) zegt Hij het volgende hierover: 43En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 12

14 13

15 DE EERSTE GROEP NAAR DE HEL! In Openbaring 19:19-21 (HSV) lezen we: 19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. 14

16 DE TWEEDE GROEP NAAR DE HEL! In Openbaring 20:10 (HSV) lezen we: 19En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden … in alle eeuwigheid. 15

17 DE DERDE GROEP NAAR DE HEL: Dit noemde ik al eerder; we lezen het nog eens uit Openbaring 20:11-15: 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeldovereenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 16

18 17

19 18 Het lijden van Jezus is zowel lichamelijk als psychisch onbeschrijfelijk geweest. Jezus wilde dit vreselijke lijden van jou overnemen, zodat jij dat nooit zou meemaken en nooit van God verlaten zou zijn. Het beeld wat je hierna te zien krijgt geeft dat weer. Bereidt je voor op een vreselijk beeld. OF KIJK NIET!

20 19

21 20

22 Er staat niet voor niets in de Bijbel: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16). 21

23 God de Vader wil je graag in de hemel! Lied 307 (Opw. 438) Ik buig neer, voor U, mijn Heer. Trouw en rechtvaardig, heilig en goed, U bent mijn God Refrein: U bent Jezus, mijn Bevrijder, en met diep ontzag en eerbied buig ik neer voor U. Ik kniel neer, voor U, mijn Heer. Verlosser en Trooster, eeuwige Rots. U bent mijn God. 22 ZET JE HART OPEN, LAAT JEZUS BINNEN!

24 Vader in de hemel, Ik begrijp nu dat U niets liever wilt dan dat ik Uw echt kind word, zodat ik later voor eeuwig bij U in de hemel zal zijn. U bent zo ver gegaan in het bewijzen van Uw liefde aan mij, dat U Uw Zoon Jezus Christus naar de aarde hebt gestuurd, om in mijn plaats te lijden en te sterven. U hebt Hem gestraft voor alles wat ik misdaan heb. Ik wil U zeggen dat ik erken dat ik in Uw rechtvaardige ogen, het niet waard ben Uw kind te worden. Ik dank U wel dat U Jezus Christus voor mij hebt willen afstaan, zodat ik toch Uw kind mag worden. Ik aanvaard Uw liefdesaanbod in Jezus Christus, en vraag om vergeving van alles wat mij van U afhoudt. Dank U wel dat ik mag vertrouwen op Uw vergeving. Dank U wel dat U mij kent en dat U mij tot Uw echt kind wilt maken. Dank U wel dat U bent Wie U bent in Uw grootheid en liefde. Ik zet mijn hart open voor wat U in mij wilt doen. Hier ben ik, doe met mij zoals U wilt. Amen 23

25 AARZEL NIET ALS JE NA WILT PRATEN OVER DIE BELANGRIJKE BESLISSING VAN JE. KLAMP MIJ, OF MARJOLEIN, OF IEMAND VAN HET GEBEDSTEAM AAN! ER IS NIETS OM JE VOOR TE SCHAMEN! ER IS VREUGDE IN DE HEMEL OF JOUW BESLUIT! 24


Download ppt "0 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’: Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in."

Verwante presentaties


Ads door Google