De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intro: Wie van jullie wil graag naar de hemel, bij God zijn, in de eeuwigheid? Wie van jullie weet zeker dat je inderdaad in de hemel zult zijn in de eeuwigheid? 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intro: Wie van jullie wil graag naar de hemel, bij God zijn, in de eeuwigheid? Wie van jullie weet zeker dat je inderdaad in de hemel zult zijn in de eeuwigheid? "— Transcript van de presentatie:

1 Intro: Wie van jullie wil graag naar de hemel, bij God zijn, in de eeuwigheid? Wie van jullie weet zeker dat je inderdaad in de hemel zult zijn in de eeuwigheid?  Wie van jullie weet veel over de hel?

2 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:
Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’: Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in de hel geloven. Wie wil er nou in de hel geloven? En ik geef toe dat ik de neiging heb om in de Schrift te lezen wat ik graag wil horen. Misschien herkent u dat wel. Vanuit dit besef heb ik urenlang gevast en gebeden en God gevraagd om mij te helpen voorkomen dat ik de Bijbel verdraai omdat het mij dan beter uitkomt. Hoewel ik met mijn verstand altijd wel in de hel geloofd heb, deed ik er alles aan om te voorkomen dat het dogma in mijn hart belandde. Ik kwam echter op een punt waarop ik dit niet langer kon. Ik kon gewoon niet doorgaan met mijn mond het bestaan van de hel te erkennen, maar te weigeren mijn hart het gewicht ervan te laten voelen. Ik moest weten of de Bijbel echt leert dat er een letterlijke hel bestaat. Zou het niet heerlijk zijn als dat niet het geval bleek te zijn? Dan zou ik eens mijn grootmoeder terug kunnen zien! Ik besloot dus een boek over de hel te schrijven.“ vervolg ….> 1

3 CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:
Met het onderwerp van 'de hel' staat er enorm veel op het spel, concludeert Francis Chan. "Ga maar na. Als ik zeg dat de hel niet bestaat en hij blijkt er toch te zijn, dan ben ik er misschien verantwoordelijk voor dat mensen naar de plek gaan waarvan ik gezegd heb dat hij niet bestaat. Als ik zeg dat hij wel bestaat en ik heb het mis, dan overtuig ik er misschien mensen van om hun hele leven lang bijna paniekerig hun geliefden te waarschuwen voor een vreselijke plek, die niet eens echt is. Als het over de hel gaat, kunnen wij het ons niet veroorloven om ernaast te zitten. Dit is geen dogma waarover je zomaar je schouders kunt ophalen en overgaan tot de orde van de dag." Christenen zouden het bestaan van de hel serieus moeten nemen. "Er staat te veel op het spel. Er staan te veel mensen op het spel. En de Bijbel heeft er veel te veel over te zeggen om het niet serieus te nemen. De hel bestaat.”

4 HEMEL OF HEL, ER STAAT ENORM VEEL OP HET SPEL. welke deur kies jij?
3 HEMEL OF HEL, ER STAAT ENORM VEEL OP HET SPEL. welke deur kies jij? HEMEL OF HEL, ER STAAT ENORM VEEL OP HET SPEL. Daarom wil ik jullie vandaag, met Gods hulp, proberen duidelijk te maken dat er eeuwig leven is, òf in de hel, òf in de hemel. STERVEN, WAT DAN? Eén ding weten we zeker in dit leven: er komt een dag dat we sterven en onze laatste adem hier op aarde uitblazen. Veel christenen zien uit naar de dag dat Jezus hen komt halen van de aarde en brengen in het Vaderhuis. Er hoeft dan niet gestorven te worden. Paulus zegt het zo: ‘Overkleedt te worden is veel fijner dan ontkleedt te worden’! Veel mensen lijken zonder enige angst voor de dood te zijn, of het wat er na komt. Ze vinden dat ze goed geleefd hebben en vertrekken vol goede moed naar het hiernamaals. Maar zou iedereen hier zo onbezorgd over moeten zijn? Misschien is het toch beter om je hier wat meer zorgen hierover maken….

5 4 De Bijbel laat ons zien dat sterven iets bijzonders is.
Je hoeft als kind van God niet bang te zijn om te sterven, omdat je na je dood naar de hemel gaat. Maar geldt dit ook voor ongelovigen? Eén ding staat vast: er wordt veel vaker over de hemel gesproken dan over de hel. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want de hemel is een geweldige plek om naar toe te gaan De hel een verschrikkelijke plaats is waar je voor eeuwig gepijnigd wordt. En het is nu eenmaal geen onderwerp waar je makkelijk over praat of iets waar je vrolijk van wordt. Sterven is het gevolg van de zonde De dood is het gevolg van de zonde van Adam en Eva. Hoewel in eerste instantie alleen Adam en Eva zondigden, werd hiermee de zonde ook op alle nakomelingen overgebracht, waardoor ieder mens vanaf dat moment moest sterven. De dood is dus de straf op de zonde. Sterven is het gevolg van de zonde waarmee Adam en Eva ons “opgezadeld” hebben. Maar, alleen sterven is niet voldoende om verzoening tussen ons en God tot stand te brengen. Daarom is de Here Jezus op aarde gekomen, omdat alleen Hij verzoening kon bewerken. Door Zijn offerdood, maar vooral door ZIJN opstanding heeft Jezus de dood overwonnen. Door geloof in Jezus ben je gered en hoef je niet bang te zijn voor de dood. Omdat jedan, na je sterven, naar de hemel gaat. De plaats waar Jezus is, daar hoor je thuis. God wil dat iedereen bij Hem in de hemel komt Jezus is “de Weg” naar de hemel en God wil graag dat iedereen hier bij Hem zal zijn. Het is Zijn verlangen dat we allemaal bij Hem in de hemel samen zullen zijn. Maar God kan niet iedereen in de hemel toelaten. De hemel is een perfecte, zondeloze plaats en God is een perfecte zondeloze God. Hij is zo heilig dat Hij geen zonde en onreinheid in Zijn nabijheid kan tolereren. Door Jezus te aanvaarden wordt je gereinigd van alle zonden en wordt je verzoend met God. Je hoeft alleen dit geschenk in geloof aan te nemen. God heeft ons geschapen met een vrije wil. We kunnen bewust kiezen voor God. Als je niet vóór God kiest, dan kies je automatisch tegen Hem. Hij zal je niet dwingen om voor Hem te kiezen. Afhankelijk van je keuze ga je na je sterven naar de hemel of naar de hel. De hel is geen grapje Als er al over de hel wordt gesproken, dan maakt men er vaak grapjes over. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak het woord hel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van Pim Fortuyn. Hij omschreef zijn toekomstige taak als “een hel van een baan”. En ik betwijfel of de Hell’s angels weten wat de gevallen engelen te wachten staat, als ze eenmaal door God in de hel worden gegooid. Maar wat is nu eigenlijk de hel? Is de hel hetzelfde als het dodenrijk? En wie komen er allemaal in de hel? Op deze vragen krijg je zo meteen een antwoord. Is de hel hetzelfde als dodenrijk? In de tijd van het Oude Testament was er één grote verzamelplaats voor de zielen van de gestorvenen, ongeacht of het om verloren of behouden mensen ging. Wel was die verzamelplaats verdeeld in twee gescheiden afdelingen, waarbij de behouden mensen in de ene afdeling waren en de verlorenen in de andere afdeling. De verzamelplaats voor al deze zielen noemt de Bijbel het “dodenrijk”. Het woord “dodenrijk” is de vertaling van het Hebreeuwse woord “sheool” en van het Griekse woord “hades”. In Psalm 9:10 wijst David op dit dodenrijk, als hij zegt dat zijn ziel niet in het dodenrijk achtergelaten zal worden. Hij bevestigt dus dat zijn ziel eens naar het dodenrijk zal gaan. Het zal er echter niet voor altijd blijven. Op de dag van de opstandig zal Davids ziel het dodenrijk verlaten en verenigd worden met het uit de aarde opgestane lichaam. De woorden sheool en hades zijn niet in alle Bijbelvertalingen op de juiste manier vertaald, waardoor er verwarring ontstaan is. De SV, die vaak juist zeer correct vertaalt, heeft hier ook een verkeerde vertaling; die vertaalt deze beide woorden als “hel”. In de SV wordt in Psalm 9:10 dus niet over het dodenrijk gesproken, maar over de hel. Zo ook in Lukas 16:23 waar wij in de SV lezen dat de rijke man zijn ogen opsloeg in de hel in plaats van in het dodenrijk. Hierdoor is ook het misverstand ontstaan zoals in de apostolische geloofsbelijdenis staat, als zou de Here Jezus “nedergedaald zijn ter helle”. Maar de Here Jezus is nooit in de hel geweest. Na Zijn sterven aan het kruis was Zijn ziel gedurende 3 dagen en 2 nachten in het dodenrijk en niet in de hel! De hel is nog leeg Ik denk dat het veilig is om te zeggen, dat er nog niemand in de hel is. Dat is: omdat de hel de uiteindelijke bestemming is voor hen die Jezus hebben verworpen. Het is de plaats, waar je pas naar wordt verwezen, na het oordeel voor de grote witte troon. Pas dan wordt de hel bevolkt.

6 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat.
5 Dit kunnen we lezen in Openbaring 20:11-15 (HSV): 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

7 6 Wat is nu de hel? De hel is zeer reëel en daarom doen we er goed aan er aandacht aan te besteden. Ook al zwijgen mensen tegenwoordig liever over de hel, is daarmee de hel niet verdwenen is! De hel is een plek van straf voor hen die tijdens hun leven de verkeerde keuze hebben gemaakt en Jezus hebben buitengesloten. Velen zeggen dat ze altijd het goede gedaan hebben en met iedereen het beste voor hebben gehad. Maar God denkt hier anders over. Zij hebben verzuimd in te gaan op Gods liefdesaanbod! Daarom zijn zij voor eeuwig verloren. Ze hebben geleefd wetend dat God hen in Zijn liefde vergeving aanbood en ze hebben het niet aangenomen. Benamingen voor de hel in de Bijbel De hel wordt met verschillende namen in de Bijbel beschreven. Al deze verschillende namen moeten duidelijk maken hoe het in de hel zal zijn. Ik noem er twaalf.

8 NAMEN VAN DE HEL IN HET NIEUWE TESTAMENT:
7 NAMEN VAN DE HEL IN HET NIEUWE TESTAMENT: hel (Matt.5:29-30; 10:28; 23:15,33; Mar.9:43,45,47; Luk. 12:5; Jac. 3:6) hellevuur (Matt. 5:22; 18:9) onuitblusbaar vuur (Matt. 18:8) het eeuwige vuur (Matt. 25:41; Mar. 9:43,44,48) eeuwige straf (Matt. 25:46) de vurige oven (Matt. 13:42,50) de donkerste duisternis (Matth. 8:12; 22:13; 25:30) de poel van vuur en zwavel (Opb.g 19:20; 20:10,14,15; 21:8) de plaats van geween en tandengeknars (Matth. 8:12; 24:51), dat wil zeggen: het is de plaats van foltering de plaats van pijniging in alle eeuwigheden (Matt. 25:46; 2 Ths. 1:9) de plaats van verdrukking, benauwdheid en verderf (Matt. 7:13; Rom. 2:9; 9:22) een eeuwig verderf (Matt. 7:13; 2 Ths. 1:9)

9 8 Dat de hel een realiteit is maakt de Bijbel heel duidelijk.
In Mattheüs komt ‘hel’ wel zo’n 12 keer voor. Daarnaast komt het ook nog voor in het evangelie van Marcus en Lukas. Het is ook opmerkelijk dat vooral de Here Jezus zelf, meer over dit onderwerp heeft gesproken dan wie ook. Gehenna en het Dal Ben-Hinnom Het woord “hel” is de vertaling van “Gehenna”. In de NB-vertaling staat ook overal Gehenna in plaats van hel. “Ge” betekent “dal” of “vallei”. “Henna” is afgeleid van het Hebreeuws “Ben-Hinnom”. “Ben” betekent “zoon” of “zonen”. “Hinnom” is de naam van een man. Voeg je deze begrippen samen, dan betekent Gehenna: “Het dal van de zonen van Hinnom”. Het gaat hier over een dal, dat oorspronkelijk het eigendom was van een zekere Hinnom, die het naliet aan zijn zonen. Dit dal lag net even buiten de stad Jeruzalem. Van dit dal ging een afschrikwekkende invloed uit op de mensen, omdat in dit dal verschrikkelijke dingen gebeurd waren. Daarom is het Dal Ben-Hinnom het beeld geworden voor de plaats van de eeuwige straf.

10 Ben-Hinnom dal. 9 Achtergrond van het Ben-Hinnomdal
Het Ben-Hinnomdal ligt net naast de tegenwoordige Oude Stad van Jeruzalem. Het ligt in de vallei die begint bij het Kidrondal, aan de voet van de Olijfberg en draait dan mee met de stad naar het dal Refaïm. Dat is het dal, waar in vroegere tijden de reuzen vaak gevonden werden. Deze reuzen hebben een demonische oorsprong. Zij zijn het bijzondere werk van de duivel, die geprobeerd heeft het werk van God te vernietigen. Daarom kun je ook zeggen, dat het bij het dal van Refaïm gaat om de duivel. Het dal Ben-Hinnom ligt precies tussen twee bijzondere dalen in. Aan de ene kant het Kidrondal, dat verbonden is met de tempel en de dienst aan God en aan de andere kant het dal Refaïm dat ons herinnert aan het werk van de duivel. Precies daar tussen in is het dal Ben-Hinnom en hier moet je kiezen tussen God en satan. In het Ben-Hinnom dal sta je dus voor de keus. Als je hier de keus maakt voor satan dan is de hel je eindbestemming. Even tussen door: ook niet een keus voor Jezus is een keus voor satan. Ben-Hinnom dal.

11 “Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn
10 In 2 Koningen 16:3 en 2 Kronieken 28:3 lezen we over de gruwelijke daden die koning Achaz deed in het dal Ben-Hinnom: “Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven”. In 2 Koningen 21:6 en 2 Kronieken 33:6 lezen we dat ook koning Manasse zich aan dezelfde gruwelen schuldig maakte, maar dat hij ook nog andere gruweldaden verrichte in het dal Ben-Hinnom: “Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen”.

12 11 De koningen Achaz en Manasse hebben dus vreselijke gruweldaden gepleegd in het dal Ben-Hinnom. Hier stond een groot afgodsbeeld, waarin een verschrikkelijk vuur brandde. De koningen lieten d.m.v. afgodspriesters hun eigen kinderen en de kinderen van het volk verbranden. Het afgodsbeeld had twee geopende handen om de kinderoffers in ontvangst te nemen. Priesters sloegen op trommels, zodat de ouders het schreeuwen van hun kinderen niet zouden horen, als zij in het afgodsbeeld in het vuur geworpen en verbrand werden. In dit dal liet men zich in met occultisme en spiritisme, met afgoderij en waarzeggerij. Koning Josia heeft het dal vervolgens laten reinigen (dat kun je lezen in 2 Koningen 23:5-10) en maakte het dal daarna volledig ongeschikt voor deze gruweldaden. Het dal Ben-Hinnom werd de vuilnisplaats voor Jeruzalem. Hier lag het vuil van de stad en werd alles wat brandbaar was verbrand. Hier brandde het vuur altijd! Deze bestemming als brandende vuilnisbelt is een en plaats van vloek. Er zullen lijken liggen en opgegeten zullen worden door de dieren. De mensen van de stad zullen in grote psychische nood komen. De naam van het dal werd later gebruikt voor de plaats waar de ongelovigen eens in het oordeel zullen komen: de hel. Zoals het was in het dal Ben-Hinnom, zo zal het ook in de plaats van de toekomstige straf zijn, maar dan veel erger. De joden zeiden altijd: “De ingang naar de hel, ja de poort naar de hel, is het dal Ben-Hinnom”.

13 Jezus waarschuwde regelmatig voor de hel
12 Jezus waarschuwde regelmatig voor de hel Zoals al eerder vermeld sprak Jezus regelmatig over de hel. In Marcus 9:43-48 (HSV) zegt Hij het volgende hierover: En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

14 13 Zoals we hebben gelezen draaide Jezus er bepaald niet omheen en zei de mensen recht in het gezicht hoe het er voor stond. Waar is de hel en hoe groot is het? Het is niet duidelijk waar de hel precies is. In de Bijbel wordt het dodenrijk aangewezen als “beneden” en de hemel “boven”, maar in welke richting de hel zich bevindt wordt niet in de Bijbel genoemd. Hoe groot de hel is, kan ook niet opgemaakt worden uit de Bijbel, maar het is in ieder geval groot genoeg voor de duivel en allen die Jezus Christus hebben afgewezen. Nog eens: “Ook als je Jezus niet aanneemt, heb je Hem afgewezen”! De hel is niet de woonplaats van de duivel Let op: de hel is niet de woonplaats van de duivel! Ook de duivel wordt net als alle verlorenen gestraft! Hij zal er absoluut niet regeren en zich niet koesteren in het vuur van de hel en daar met satanisch genoegen alle verlorenen folteren. Het is ook voor hem de plaats van eeuwige pijniging en foltering! Iedereen wordt in de hel gepijnigd, maar er is wel onderscheid tussen satan met zijn demonen en de verloren mensen. Satan zal er zeker veel zwaarder gepijnigd worden dan de verlorenen. Wie worden de toekomstige “bewoners” van de hel? De Bijbel maakt duidelijk dat de toekomstige “bewoners” van de hel in een volgorde zullen aankomen. De eersten die naar de hel gestuurd zullen worden, zijn het “beest” en de “valse profeet”, die in de toekomstige grote verdrukking veel verderf teweeg zullen brengen.

15 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun
14 DE EERSTE GROEP NAAR DE HEL! In Openbaring 19:19-21 (HSV) lezen we: En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Wat hier beschreven wordt, zal plaatsvinden aan het eind van de 7 jaar durende grote verdrukking, als de Here Jezus zal komen om als Koning te gaan regeren op aarde. Het “beest” dat hier genoemd wordt, is niemand anders dan de antichrist, de grote leider en verleider tijdens de grote verdrukking; of te wel de satan zelf. De tweede die naar de hel gezonden zal worden is de duivel zelf,

16 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel
15 DE TWEEDE GROEP NAAR DE HEL! In Openbaring 20:10 (HSV) lezen we: En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden … in alle eeuwigheid. De derde groep die naar de hel zal gaan, is de onvoorstelbaar grote groep verlorenen uit alle tijden, die ooit op aarde geleefd hebben. Nadat het beest, de valse profeet en de duivel in de hel zijn geworpen, wordt deze groep mensen door God geoordeeld voor Zijn grote witte troon.

17 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat.
16 DE DERDE GROEP NAAR DE HEL: Dit noemde ik al eerder; we lezen het nog eens uit Openbaring 20:11-15: 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

18 17 Hoe ziet de hel er nu precies uit?
Jezus zegt in Marcus 9:43-48 dat de hel een oord is waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Nu is het zonde van de tijd om te discussiëren of we dit letterlijk of symbolisch moeten nemen en of er dus sprake is van echt vuur en echte wormen. Als God het figuurlijk heeft bedoeld, hoe veel erger moet het dan in het echt wel niet zijn in de hel?! De hel is een plaats van lichamelijke pijniging De Here Jezus zei eens: “daar zullen ze jammeren en knarsetanden” (Mattheüs 13:42) en een andere keer zei Hij: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna” (Mattheüs 10:28). Nu denk ik persoonlijk dat het geestelijke lijden minstens zo erg is als de lichamelijke pijnen waar je in de hel aan blootstaat. De Here Jezus heeft heel veel lichamelijke pijn moeten lijden door toedoen van anderen. Hij is vreselijk mishandeld en met dikke spijkers (van 12 en 17cm) aan het kruis geslagen. De mensen hebben Hem een scherpe doornenkroon op het hoofd gedrukt en Zijn rug kapot geslagen met een zweep gemaakt van leer met stukjes glas. Ze hebben Jezus belachelijk gemaakt en de spot met Hem gedreven en hebben plukken haar uit Zijn baard getrokken. Op een gegeven moment werd Hij zelfs verlaten door Zijn discipelen.

19 Het lijden van Jezus is zowel lichamelijk als psychisch
18 Het lijden van Jezus is zowel lichamelijk als psychisch onbeschrijfelijk geweest. Jezus wilde dit vreselijke lijden van jou overnemen, zodat jij dat nooit zou meemaken en nooit van God verlaten zou zijn. Het beeld wat je hierna te zien krijgt geeft dat weer. Bereidt je voor op een vreselijk beeld. OF KIJK NIET!

20 19 BEELD VAN CHRISTUS’ LIJDEN
Jezus’ lichamelijke lijden was enorm groot, maar je hebt de Here Jezus op geen enkel moment horen klagen. Op het hoogtepunt van Zijn lijden en Zijn pijn schreeuwde Hij uit: “Eli, Eli, lema sabachtani?”. Dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”. Door God, verlaten te zijn; dat was Zijn érgste pijn!

21 20 De hel is de plek van groot psychisch lijden
Je bent voor eeuwig afgescheiden van God en een terugweg is er niet. Je zult voor altijd van God gescheiden blijven. De hel is een plaats van groot psychisch lijden, een plek van tranen, verdriet, leed, angst, schuldgevoelens en wroeging. Wroeging over het feit dat je je eeuwige geluk hebt verspeeld, doordat je je niet bekeerd hebt. Geen enkele helbewoner zal God kunnen aanklagen vanwege onrechtvaardigheid: ze zijn zich daar volkomen bewust van hun zonden en weten dat ze geen recht op vergeving of genade hebben. In de hel blijft de zondige menselijk natuur bestaan, met al zijn verlangens en begeerten, maar geen van die verlangens wordt er bevredigd. Wat moet dat een hel zijn! Komt er ooit een einde aan de hel? Dat de straf van de hel voor eeuwig duurt, kunnen we in de Bijbel teruglezen. In Mattheüs 25:46 wordt het oordeel over “de schapen en bokken” als volgt omschreven: “Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven”. Ook in Openbaring 20:10 lezen we dat de hel voor eeuwig is: “Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid”. Er komt geen eind aan de straf en de pijniging. De foltering, het martelen en kwellen, het van God verlaten zijn, zal nooit ophouden. In de hel ga je niet dood en wordt je niet gevoelloos of zonder bewustzijn. De hel is dus niet een plaats waarover je grappen wilt maken. Daarvoor is de straf in de hel veel te heftig en te ernstig! We zijn op weg naar een eeuwige bestemming…. de hemel óf de hel We zijn dus allemaal onderweg naar een andere eeuwige bestemming… ofwel naar de hemel ofwel naar de hel. Daarom is het belangrijk dat je tijdens dit leven de juiste keuze maakt! Kies ervoor om gered te worden door de Here Jezus! Wacht er niet te lang mee! Je weet nooit wanneer het zover is….. en straks is het te laat! Verander van richting als je onderweg bent naar de hel Kom je tot de ontdekking dat je onderweg bent naar de hel, verander dan vandaag nog van richting. God wil niets liever dan dat je het offer van Zijn Zoon Jezus aanvaardt. Hij wil dat je behouden wordt. Hij wil je ontvangen in de hemel … Zijn en ook jouw woonplaats dan. Geef je leven aan Jezus en wordt behouden voor de eeuwigheid!

22 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
21 Er staat niet voor niets in de Bijbel: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

23 God de Vader wil je graag in de hemel!
22 God de Vader wil je graag in de hemel! Lied 307 (Opw. 438) Ik buig neer, voor U, mijn Heer. Trouw en rechtvaardig, heilig en goed, U bent mijn God Refrein: U bent Jezus, mijn Bevrijder, en met diep ontzag en eerbied buig ik neer voor U. Ik kniel neer, voor U, mijn Heer. Verlosser en Trooster, eeuwige Rots. U bent mijn God. Muziek-team: Lied 307 “Ik buig neer”, ook projectie van tekst. Misschien is hier vandaag iemand die de beslissing wil nemen om Jezus aan te nemen. Dat kun je doen daar op je stoel, in alle rust. Iedereen doet nu de ogen dicht; niemand kijkt rond. Ben je in je hart aangesproken? Wil je vandaag besluiten om bij de Here Jezus te horen? Wil je ook graag naar de hemel? Steek dan je hand op. Niemand kijkt, de Here God ziet jouw beslissing. Je hebt een heel belangrijke beslissing genomen. Je wilt Jezus aannemen als je Redder en Heer. We willen je samen helpen met het bidden van een gebed om je beslissing te bevestigen. ZET JE HART OPEN, LAAT JEZUS BINNEN!

24 Ik begrijp nu dat U niets liever wilt dan dat ik Uw echt kind word,
23 Vader in de hemel, Ik begrijp nu dat U niets liever wilt dan dat ik Uw echt kind word, zodat ik later voor eeuwig bij U in de hemel zal zijn. U bent zo ver gegaan in het bewijzen van Uw liefde aan mij, dat U Uw Zoon Jezus Christus naar de aarde hebt gestuurd, om in mijn plaats te lijden en te sterven. U hebt Hem gestraft voor alles wat ik misdaan heb. Ik wil U zeggen dat ik erken dat ik in Uw rechtvaardige ogen, het niet waard ben Uw kind te worden. Ik dank U wel dat U Jezus Christus voor mij hebt willen afstaan, zodat ik toch Uw kind mag worden. Ik aanvaard Uw liefdesaanbod in Jezus Christus, en vraag om vergeving van alles wat mij van U afhoudt. Dank U wel dat ik mag vertrouwen op Uw vergeving. Dank U wel dat U mij kent en dat U mij tot Uw echt kind wilt maken. Dank U wel dat U bent Wie U bent in Uw grootheid en liefde. Ik zet mijn hart open voor wat U in mij wilt doen. Hier ben ik, doe met mij zoals U wilt. Amen Als je nog na wil praten over je beslissing, klamp dan mij, of Marjolein Venhuizen, of iemand van het gebedsteam aan.

25 AARZEL NIET ALS JE NA WILT PRATEN OVER DIE
24 AARZEL NIET ALS JE NA WILT PRATEN OVER DIE BELANGRIJKE BESLISSING VAN JE. KLAMP MIJ, OF MARJOLEIN, OF IEMAND VAN HET GEBEDSTEAM AAN! ER IS NIETS OM JE VOOR TE SCHAMEN! ER IS VREUGDE IN DE HEMEL OF JOUW BESLUIT!


Download ppt "Intro: Wie van jullie wil graag naar de hemel, bij God zijn, in de eeuwigheid? Wie van jullie weet zeker dat je inderdaad in de hemel zult zijn in de eeuwigheid? "

Verwante presentaties


Ads door Google