De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten"— Transcript van de presentatie:

1 Aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten
Gemeente Hulshout i.s.m. HidroRio 21 mei 2014

2 Onderwerpen Inleiding Algemene voorwaarden en beperkingen
Uitvoeringswijze 21 mei 2014

3 Inleiding Situatieschets Doel van dit infomoment Partners 21 mei 2014

4 Wateroverlast 21 mei 2014

5 Inleiding Situatieschets Doel van de infoavond Partners
Gemeenteraadbesluit van 24 juni 2013 (aanpassing van bestaand reglement van 2011) Basis: Wateroverlast bij diverse inwoners Hergebruik, infiltreren, bufferen, vertraagd afvoeren Infiltreren: minder verharding en/of infiltreerbare bermen Doel van de infoavond Partners 21 mei 2014

6 Inleiding Situatieschets Doel van dit infomoment Partners
Informatie verstrekken over de mogelijkheden voor (bijkomende) opritten, grasbermen, gazongras, infiltreerbare bermen en/of bodembedekkers via enkele voorbeelden Partners 21 mei 2014

7 Voorbeelden NOG toevoegen Straat met 12 m rooilijn Indeling: Rijweg 6m
Zuid: met fiets-/voetpad en groenstrook (cfr. Woonwijken) Driewoon Halfopen nr. 1 Gesloten nr. 3 Halfopen nr. 5 Vrijstaande woning met dubbele garagepoort nr. 7 Noord: met gracht en grachtbermen Woning nr. 10 KMO-gebouw nr. 12 Gekoppelde woning nr. 14 NOG toevoegen 21 mei 2014

8 Inleiding Situatieschets Doel van de infoavond
Partners uitvoering “Vennekensstraat” Gemeente: wegeninfrastructuur (opdrachtgever, coördinatie en communicatiebeheer) Studiebureel Infrabo (ontwerp en opvolging) Provincie: waterlopenbeheer (Hengst-Mortersloop) Aannemer Roos (wegenwerken) HidroRio: baangrachten en rioleringen(deel gemeente Herselt) 21 mei 2014

9 Onderwerpen Inleiding Algemene voorwaarden en beperkingen
Uitvoeringswijze 21 mei 2014

10 Algemene voorwaarden en beperkingen
De aanleg van een (bijkomende) oprit dient uitgevoerd te worden onder volgende voorwaarden en lasten: Maximaal 4 m breedte (evenwijdig met de rijweg), inclusief de insluitende lijnvormige elementen (boordstenen). 21 mei 2014

11 21 mei 2014

12 Kan, mits voorafgaandelijke vergunning, oprit verbreden tot max. 4 m
Voorbeeld 1 : Halfopen bebouwing (nr. 1) met garageoprit (3 m) op perceel van 15m breedte (of meer) Kan, mits voorafgaandelijke vergunning, oprit verbreden tot max. 4 m Kan ófwel bijkomend een pad naar zijn voordeur aanleggen (tot max. 4 m) ófwel kiezen voor de toegang tot een bijkomend gebouw (garage, carport,…), dus een bijkomende oprit bekomen tot max. 4m Kan dus geen drie afzonderlijke toegangen naar de straat aanleggen (max. 2 x 4 m bij perceelsbreedte van minstens 15 m) 21 mei 2014

13 Voorbeeld 2 : Ingesloten gekoppelde bebouwing (huisnr
Voorbeeld 2 : Ingesloten gekoppelde bebouwing (huisnr. 3) van 10 breedte met garageoprit (3 m) en afzonderlijk voordeurpad Perceel is minder dan 15 m GEEN 2e aansluiting op de rijweg mogelijk Geen toelating om groenstrook of beplanting of grasberm te verwijderen voor bijkomende oprit of voordeurpad Geen toelating om wegberm of groenstrook bijkomend te verharden aan voordeurpad WEL Bestaande oprit van 3 m uitbreiden tot 4 m Toelating mogelijk voor verwijderen van 1 bijkomende meter groen/gras tot max. 1 x 4m breedte 21 mei 2014

14 Bestaande oprit is in orde en kan blijven bestaan
Voorbeeld 3 : Gekoppelde woning (huisnr. 5) met garage en voordeur (samen 4m breedte) op perceel van slechts 8 m breedte Bestaande oprit is in orde en kan blijven bestaan Geen bijkomende verhardingen, opritten,…. mogelijk 21 mei 2014

15 21 mei 2014

16 1 bijkomende oprit aanvragen aan de andere zijde van de woning
Voorbeeld 4 : Perceel van 15 m breedte (of breder) en woning (huisnr. 7) met dubbele garage en voordeurpad (bestaande oprit 4 m) KAN: 1 bijkomende oprit aanvragen aan de andere zijde van de woning ófwel zijn bestaande oprit verbreden uitzonderlijk tot max. 6m (als aanvrager in een smalle straat zou wonen of om een extra lang voertuig toegang te verlenen of beide ófwel een voordeurpaadje NIET: Bijkomende oprit en voordeurpaadje tegelijk (max. 2 x 4m of 1 x 6m) 21 mei 2014

17 De verharding kan uitzonderlijk worden uitgebreid (1):
De verharding kan enkel bij een perceelsbreedte van ≥ 15 meter (ter hoogte van de berm grenzend aan de rooilijn), gemotiveerd worden uitgebreid tot twee afzonderlijke verhardingen van elk maximaal 4 m of uitzonderlijk slechts één toegang van maximaal 6 m breedte. In het geval dat de aanvraag de aanleg betreft van een verharding tussen vergunde kopmuren, kan de toelating worden uitgebreid tot een verharding over de volledige breedte tussen de vergunde kopmuren. 21 mei 2014

18 Voorbeeld 5 : Perceel van 17 m breedte met woning (huisnr
Voorbeeld 5 : Perceel van 17 m breedte met woning (huisnr. 10) met garage (bestaande oprit 3 m) aan een baangracht Kan Oprit verbreden naar 4 m 21 mei 2014

19 De verharding kan uitzonderlijk worden uitgebreid (2):
Bij KMO-gebouwen en industriegebouwen en ter hoogte van gebouwen waar een activiteiten van geregistreerde lokale economie plaats vindt, kan de verharding worden uitgebreid over maximum de helft van de perceelbreedte. 21 mei 2014

20 Voorbeeld 6 : Perceel van 25 m breedte met KMO + woning (huisnr
Voorbeeld 6 : Perceel van 25 m breedte met KMO + woning (huisnr. 12) met bestaande oprit 6 m) aan een baangracht Kan Oprit verbreden naar 50 % van de perceelbreedte Tweede oprit als noodzakelijke toegang naar vergund gebouw 21 mei 2014

21 Voorbeeld 7 : Perceel van 10m breedte met woning (huisnr
Voorbeeld 7 : Perceel van 10m breedte met woning (huisnr. 14) in halfopen bebouwing en met bestaande oprit 4 m aan een baangracht met overwelving van 4m Oprit 4m is OK KAN GEEN: Bijkomende oprit bekomen Bijkomende overwelving bekomen 21 mei 2014

22 Voorafgaandelijke vergunning
Voor de uitvoering van aanpassingen (door de overheid) aan de bermen (o.a. aanleg van een infiltreerbare bermverharding (grastegels) of alternatieve grasmat (gazon) en voorzieningen in de tussenbermen van de gemeentewegen (o.a. aanleg van een bijkomende oprit of het verbreden van een bestaande oprit,…) is een voorafgaandelijke vergunning van de dienst “Openbare Werken” noodzakelijk. Overtredingen zullen verzocht worden zich in orde te stellen door bijv. de toestand te herstellen of kunnen bestraft worden met een GAS-boete. 21 mei 2014

23 Financiering De uitvoering van een oprit gebeurt door een externe aannemer in opdracht van gemeente. Enkel bij algemene vernieuwing van de infrastructuur is een eerste oprit ten laste van de aanneming (=financiering door gemeente volgens bovenvermelde modaliteiten). De aanleg en onkosten noodzakelijk voor de uitvoering van een bijkomende oprit of een opritverbreding of de aanleg van grastegels gebeuren steeds door de aannemer van de gemeente ten laste van de vergunninghouder mits 100 euro/m² excl. Btw (in 2014) De uitvoering van een nieuwe alternatieve grasmat (buiten de lastvoorwaarden van algemene gemeentelijke infrastructuurwerken) gebeurt door de vergunninghouder of door derden aangesteld door de vergunninghouder op kosten van de vergunninghouder. 21 mei 2014

24 Onkostennota bij accidentele aanvragen (= buiten infrastructuurwerken)
Oprit (nieuw of uitbreiding) = 100 euro/m² excl. btw Infiltreerbare berm door grastegels Grasberm vervangen door GAZONGRAS =….? (t.l.v. vergunninghouder) Bodembedekkers ( enkel in een restberm) =…. ? (t.l.v. vergunninghouder) 21 mei 2014

25 Onderwerpen Inleiding Algemene voorwaarden en beperkingen
Uitvoeringswijze 21 mei 2014

26 Uitvoeringswijze STANDAARD = Grasberm
De gewone grasberm bestaat uit bermgras en wordt door en ten laste van de gemeente, overeenkomstig het bermdecreet 2x per jaar gemaaid: een eerste maal niet voor 15 juni een tweede maaibeurt nà 15 september. Enkel om reden van verkeersveiligheid kunnen plaatselijke uitzonderingen worden opgelegd. Een verhoging van de maaifrequentie is voor particuliere doeleinden toegestaan door de aangelanden of in opdracht van de aangelanden. 21 mei 2014

27 Uitvoeringswijze Opritten
De opritverharding wordt uitgevoerd door de gemeentediensten (of aangestelde aannemer) op een zandcementfundering met dikte 15 cm en met een cementgehalte van 150 kg/m³. Grijze betonkeien van Belgisch formaat (22/11 cm) met een dikte van 10 cm gelegd in halfsteensverband. De verharding wordt opgesloten door middel van een trottoirband van 10 cm breedte, 100 cm lengte en 30 cm hoogte, geplaatst op een fundering, en achteraan voorzien van een betonstut 21 mei 2014

28 Uitvoeringswijze Infiltreerbare bermverharding met grastegels (1)
De infiltreerbare bermverharding wordt uitgevoerd (door een door de gemeente aangestelde aannemer) als semi-verharding van de grasberm door de aanleg van waterdoorlatende PE-grastegels met honinggraatstructuur (TUV en COPRO – gekeurd). Om reden van infiltratiebeperking kunnen onder de PE-grastegels geen gesloten verhardingen (gebonden steenslag, grondcement of beton,….) worden toegelaten. 21 mei 2014

29 Uitvoeringswijze Infiltreerbare bermverharding met grastegels (2)
Een grondkoffer van 25 cm diepte wordt voorbereid met als doel de aanleg van de PE-grastegels (33 x 33 x 5 cm) met een druksterkte 10 ton aslast volgens DIN uitgevoerd op een gebroken steenslagfundering (dikte 10 cm) met daar bovenop een niet-gesloten onderfundering van lavastenen (dikte 10 cm) kaliber (0/16), getrild en geëgaliseerd. De PE-grastegels worden uitgevuld met grasdalsubstraat tot gelijk met de rand. De grastegels worden tot bovenaan gevuld en ingezaaid met Sahara Sportgras. Na inklinking blijft genoeg ruimte over zodat het gras niet beschadigt. Het latere onderhoud gebeurt door of in opdracht van de vergunninghouder. 21 mei 2014

30 Uitvoeringswijze Alternatieve grasmat (=gazon in Sahara Sport gazongras)
Bermgras kan, nà het bekomen van de vereiste vergunning door en ten laste van de vergunninghouder, vervangen worden door een alternatieve grasmat (Gazongras van de soort Sahara Sport). Het onderhoud gebeurt door of in opdracht van de vergunninghouder. 21 mei 2014

31 Uitvoeringswijze Invulling van de restberm met bodembedekkers
Bermgras in de restberm (=smalle overblijvende strook tussen verhardingen en rooilijn) kan vervangen worden door een bodembedekkers, zonder evenwel de infiltratiecapaciteit van de berm te mogen wijzigen (t.t.z. dus geen dolomiet, porfiersteentjes, keien, asfalt, betondallen,….) Het onderhoud blijft te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Overgroeiing over de openbare verhardingen is niet toegelaten. 21 mei 2014

32 21 mei 2014

33 21 mei 2014 Oprit Berm Rest berm Opties
Opties Technische omschrijving en voorwaarden Prijs Uitvoering door Uw keuze (Duidt aan Oprit Grijze betonklinkers (Standaard) Basis= maximaal 4 m breedte (incl. boordsteen) in grijze betonklinkers (22x11x10 cm) Uitzonderlijke afmetingen: Twee opritten: max. 4 m elk of één oprit van maximum 6 m breedte (enkel als perceel ≥ 15m) KMO:max. helft van de perceelbreedte Eerste oprit is kosteloos ( enkel bij herinrichtingswerken van de straat). Uitvoering door de gemeente. Accidentele aanleg of verbreding t.l.v. de aanvrager. Gemeente Keuze van opritverharding bij herinrichtingswerken van de straat Enkel bestaande klinkers of bestaande kasseien (met de afmetingsgrenzen van hierboven vermeld) GEEN monolietbeton, zand, dolomiet, asfalt of losse steentjes) Aanvrager staat in voor het aanleveren van het ontbrekend materiaal (tekorten worden aangevuld met grijze betonklinkers) Berm Bermgras (Standaard) De gemeente onderhoudt de berm volgens het bermdecreet. Kosteloos Grasdallen Waterdoorlatende TUV- en COPRO gekeurde PE-grastegels (33x33x5 cm) op een infiltreerbare fundering, ingezaaid met Sahara Sportgras De gemeente voorziet de aanleg. De aanvrager betaalt een kostendekkende vergoeding. Gazongras De aangrenzende eigenaar gebruikt t.b.v. uniformiteit enkel Sahara Sportgras en staat in voor het eigen onderhoud van het bermgazongras. De eigenaar weert overgroei op de openbare verharding. Aanvrager Wijziging aan gemeentelijke groenbeplanting De aangrenzende eigenaar wenst de verwijdering van een gemeentelijke groenstrook voor de toegang tot perceel of gebouw Gemeente (zie ‘oprit’) Rest berm Bodembedekkers (enkel bij restbermen van zeer beperkte breedte) Een groene bodembedekker naar keuze. De aanvrager staat in voor het onderhoud en weert de plant van de openbare weg. Aanvrager staat in voor de aankoop en aanplanting van de planten. Aangelande 21 mei 2014

34 Info Gemeentehuis (gelijkvloers) Cluster ‘Grondgebiedzaken’
Dienst : ‘Openbare Werken’ (Diensthoofd : Luc Van Roie) 21 mei 2014

35 Vragen? Opmerkingen? 21 mei 2014


Download ppt "Aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten"

Verwante presentaties


Ads door Google