De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Internationaal Verzekeringsbewijs. “De groene kaart” Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Internationaal Verzekeringsbewijs. “De groene kaart” Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Het Internationaal Verzekeringsbewijs. “De groene kaart” Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

2 Inhoud Wat? Wetgeving Maatschappijen Praktijkvoorbeelden Aandachtspunten voor de makelaar Rechtspraak Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

3 Wat? Het internationale verzekeringscertificaat of “De groene kaart” is het officiële bewijs dat de bestuurder in orde is met de verplichte verzekering. U ontvangt dit document, uitgegeven door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, van uw verzekeraar pas na betaling van de premie. http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Assurance_auto/Assurance_R C_auto/Carte_verte/#.VInnsjGG-SoBelgisch Bureau van de Autoverzekeraars Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

4 Wat? Het systeem van de groene kaart heeft een dubbele doelstelling, enerzijds het internationale verkeer vergemakkelijken en anderzijds ervoor zorgen dat alle slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door een in het buitenland ingeschreven motorrijtuig vergoed zouden worden overeenkomstig de wetgeving van het land van het schadegeval. Het internationale certificaat, de groene kaart, is in dit systeem het bewijs dat de verplichting om een BA- motorrijverzekering te onderschrijven vervuld is overeenkomstig de wetgeving van het bezochte land. Bron: http://www.bbaa-bbav.be/nl/missions.html Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

5 Wat? Een groene kaart (officiële term internationaal verzekeringsbewijs, afgekort IVB) is een document of pasje dat door de verzekeraar wordt afgegeven. Met de groene kaart kan eenvoudig worden aangetoond dat een voertuig verzekerd is.verzekeraar Wikipedia Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

6 Wat? Is deze definitie (nog) correct? In de Europese Unie is dit geen verplicht boorddocument meer. Enkel België is hierop een uitzondering. De politie zal bij controle van buitenlandse voertuigen er moeten vanuit gaan dat deze geldig verzekerd zijn. Wat indien de klant zijn premie niet meer betaald? Wat indien de waarborgen geschorst zijn? -Wat indien de maatschappij het risico niet aanvaardt of de klant de premie niet aanvaardt? Er zijn maatschappijen die een groene kaart afleveren voor één jaar ook al betaald de klant niet jaarlijks. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

7 Wat? Waar is de groene kaart geldig? Evenwel, iedere Groene Kaart die wordt uitgegeven bij wijze van dekking van een motorrijtuig met gewoonlijke standplaats in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), moet verplicht dekking verlenen voor het hele grondgebied van de EER. De verzekeraars mogen enkel die landen doorstrepen die geen deel uitmaken van de EER EER = EU (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk) + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein Bovendien is het verboden de afkortingen van de volgende landen te doorstrepen: Andorra (land van de multilaterale garantieovereenkomst), Marokko (verplichte dekking door de Belgische modelovereenkomst), Zwitserland (land van de multilaterale garantieovereenkomst),Tunesië (verplichte dekking door de Belgische modelovereenkomst), Turkije (verplichte dekking door de Belgische modelovereenkomst). Vanaf 1 januari 2012 is het verboden de afkorting van Servië te doorstrepen (land van de multilaterale garantieovereenkomst). Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

8 Wetgeving In de algemene voorwaarden van de maatschappijen wordt melding gemaakt van wie en wat er verzekerd is in de autoverzekering. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het modelcontract van 14/12/1992. Vooral artikel 4 van deze modelovereenkomst is belangrijk in het kader van de groene kaart. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

9 Wetgeving De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder : Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

10 Wetgeving a) van een motorrijtuig, dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven rijtuig, indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven rijtuig, dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn, vervangt. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

11 Wetgeving b) van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is. Onder "derden" in de zin van dit artikel 4 wordt verstaan, elke andere persoon dan : - de verzekeringnemer van deze overeenkomst en, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de bestuurder bedoeld in a) of b); - zijn echtgenoot; - zijn bij hem inwonende kinderen; - de eigenaar of de houder van het omschreven rijtuig zelf. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

12 Wetgeving Iedere Groene Kaart wordt geacht geldig te zijn gedurende ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de aanvangsdatum. Een Groene Kaart met een kortere geldigheidsduur blijft niettemin gedurende 15 dagen geldig en wordt gewaarborgd door het Bureau onder wiens toezicht deze werd uitgereikt. Indien een maatschappij een groene kaart afleverde zonder voorafgaandelijk een premie te innen kan de dekking niet geschorst noch opgezegd worden gedurende de geldigheid van deze groene kaart. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

13 Maatschappijen Algemene voorwaarden Conventies groene kaarten Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

14 Maatschappijen Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn gelijklopend met de voorwaarden voor het modelcontract. Echter kunnen sommige zaken anders verwoord zijn. Dit moet altijd leiden tot uitgebreidere waarborgen omdat het modelcontract de minimum waarborgen bevat. Belangrijk voor ons item is ook weer artikel 4. Vervangvoertuig, toevallig bestuurd voertuig, wie zijn derden?. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

15 Maatschappijen Conventies groene kaarten Deze geven aan de makelaar een overzicht in welke gevallen er wel of niet een groene kaart mag worden uitgeschreven en voor welke termijn. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt indien het gaat om een nieuwe zaak of vervanging voertuig. (getekend voorstel, controle boorddocumenten, achterstallige premies, voorschot op premie, niet aanvaarding door maatschappij…) Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

16 Praktijkvoorbeelden Een klant heeft een andere wagen gekocht en zal deze afhalen met de nummerplaat van zijn huidige wagen. Mag er een groene kaart afgeleverd worden? Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

17 Praktijkvoorbeelden Een klant zijn wagen staat in de garage voor herstelling. De garagist heeft nog een onverzekerde en niet ingeschreven wagen staan waarop hij de platen van onze klant hangt. Mag er een groene kaart worden uitgeschreven? Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

18 Praktijkvoorbeelden Een klant zijn wagen is buiten gebruik. Hij gebruikt de wagen van een vriend die niet verzekerd is en hangt zijn platen er op. Mag er een groene kaart worden uitgeschreven? Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

19 Praktijkvoorbeelden Bij een controle in het weekend blijkt de klant geen geldige groene kaart te kunnen voorleggen. Zijn wagen wordt (tijdelijk) in beslag genomen. Na het weekend komt hij naar het kantoor om een groene kaart te halen zodat hij zijn wagen kan gaan ophalen. Mogen wij een groene kaart afleveren? Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

20 Aandachtspunten voor de makelaar Op 9 van de 10 websites van makelaars staat dat de groene kaart een bewijs van verzekering is. Geen groene kaarten uitschrijven met terugwerkende kracht. (conventie) Zorg steeds voor een volledig ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel.(conventie) In steeds een voorschot op de premie bij het uitschrijven van een voorlopige groene kaart voor een nieuwe zaak. (conventie) Geen groene kaarten afleveren voor tijdelijke vervangvoertuigen. (beperking valt weg <> Politiecontrole) Laat de klant een document tekenen dat hij weet dat hij voor het vervangvoertuig geldig verzekerd is maar dat dit alsnog door de Politie in beslag kan worden genomen omdat het niet ingeschreven is. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

21 Aandachtpunten voor de makelaar Ondanks de geldende wetgeving en omzendbrieven vraagt de Politie in Limburg een groene kaart voor drie maanden. Zij doen dit op bevel van de Procureur van Limburg. (Wettelijk?? Wat bij procedure??) Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

22 Rechtspraak Ondanks opzeg wegens niet betaling moet de maatschappij de schade betalen. (Politierechtbank Antwerpen) Ondanks de weigering van het risico moet de maatschappij vergoeden (Politierechtbank Antwerpen) De nietigheid van een polis is niet tegenstelbaar aan benadeelden. (Hof van Cassatie) Duidelijk mandaat makelaar – groene kaart voor één jaar – ongeval na verstrijken geldigheid Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

23 VRAGEN?? Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014

24 Dank voor uw aandacht. Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014


Download ppt "Het Internationaal Verzekeringsbewijs. “De groene kaart” Limburgse Verzekeringskring 18/12/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google