De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugbetaling Psychometrische en functionele testen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugbetaling Psychometrische en functionele testen."— Transcript van de presentatie:

1 Terugbetaling Psychometrische en functionele testen

2 Neuro-psychologische testen MMSE ADAS-COG b-ADL I-ADL NPI GDS -tijdsduur -benodigdheden -wie wordt ondervraagd? -wat wordt onderzocht? -uitleg over de test -score -referentie

3 MMSE ADAS-COG b-ADL I-ADL NPI GDS

4 Mini Mental State Examination (MMSE) -tijdsduur -10 tot 15 minuten -benodigdheden -een polshorloge -een potlood -een gom -het scoreblad -1 wit blanco blad -1 blad met “Sluit uw ogen” -1 blad met de afbeelding van 2 vijfhoeken

5 MMSE -wie wordt ondervraagd? -de patiënt -wat wordt onderzocht? -geen diagnostische test -meet mogelijks aanwezige cognitieve stoornissen -oriëntatie in tijd en ruimte, inprentingsvermogen, aandacht, geheugen, taal en constructieve praxis. -een screeningsinstrument om verder onderzoek te oriënteren

6 MMSE oriëntatie  10 punten geheugen  6 aandacht  5 benoemen van voorwerpen  2 herhalen van een zin  1 uitvoeren van verbale opdrachten  3 uitvoeren van geschreven opdrachten  1 spontaan neerschrijven van een zin  1 correct natekenen van een geometrische figuur  1 Totaalscore op 30

7 MMSE -uitleg -rustige omgeving -geef de patiënt voldoende tijd om te antwoorden -patiënt mag zichzelf 1 x verbeteren -ondervrager moet zich neutraal opstellen (vb. reageren met ja, OK, …) -score -van 0 tot 30 -0 = ernstige aantasting / 30 = geen aantasting

8 MMSE -opmerkingen -leeftijd, opleidingsniveau, cultuur, gemoedstoestand, leereffect, slechtziendheid, … kunnen een invloed hebben op de uiteindelijke scoren -referentie -Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, Nov;12(3):189-98 (1975)

9 MMSE ADAS-COG b-ADL I-ADL NPI GDS

10 Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive SubScale (ADAS-COG) -tijdsduur -+- 45 minuten -benodigdheden -een polshorloge -een potlood -een postkaart -een gom -2 boekjes met woordkaarten -1 envelop -12 voorwerpen -het scoreblad -1 wit blanco blad -4 blaren met geometrische figuren

11 ADAS-COG -wie wordt ondervraagd? -de patiënt -wat wordt onderzocht? -geen diagnostische test -meet mogelijks aanwezige cognitieve stoornissen -oriëntatie in tijd en ruimte, aandacht, geheugen, taal, praxis. -een observatie instrument om de behandeling / het ziekteverloop te evalueren

12 ADAS-COG woordherinnering  10 punten open gesprek –spreekvaardigheid  5 –taalbegrip  5 –woordvindingsproblemen  5 benoemen van voorwerpen en vingers  5 opdrachten  5 constructieve praxis  5 ideationele praxis  5 oriëntatie  8 woordherkenning  12 onthouden van testinstructies  5 Totaalscore op 70

13 ADAS-COG -uitleg -rustige omgeving -geef de patiënt voldoende tijd om te antwoorden -patiënt mag zichzelf 1 x verbeteren -ondervrager moet zich neutraal opstellen (vb. reageren met ja, OK, …) -de test begint met de woordherinneringstaak. Vervolgens is er een open gesprek van +- 10 min met de patiënt. Daarna gaat men verder met de andere cognitieve opdrachten.

14 ADAS-COG -score -van 0 tot 70 -0 = geen aantasting / 70 = ernstige aantasting -opmerkingen -leeftijd, opleidingsniveau, gemoedstoestand, leereffect, … kunnen een invloed hebben op de totaalscore -referentie -Rosen WG, Mohs RC, Davis KL. "A new rating scale for Alzheimer's disease." American Journal of Psychiatry, Nov;141(11) :1356-64 (1984)

15 MMSE ADAS-COG b-ADL i-ADL NPI GDS

16 Basic and Instrumental Activities of Daily Living (ADL and iADL) -tijdsduur -+- 10 minuten -benodigdheden -het scoreblad -wie wordt ondervraagd? -de verzorger

17 ADL and iADL -wat wordt geëvalueerd? -het dagelijks functioneren van de patiënt gedurende de voorbije 4 weken (wat de patiënt echt doet en niet wat hij zou kunnen doen) -een observatie instrument om de behandeling / het ziekteverloop te evalueren -uitleg -rustige omgeving -ondervraag de verzorger in afwezigheid van de patiënt -de ondervrager moet nagaan of iedere vraag wel van toepassing is op de patiënt

18 ADL and iADL - score - ADL of Katz scale (6 activiteiten) -wassen- WC-gebruik -kleden - continentie -verplaatsen- voeding  score toekennen: ­ volledig zelfstandig  1 ­ nood aan toezicht  2 ­ nood aan gedeeltelijke hulp  3 ­ volledig afhankelijk  4

19 ADL and iADL -Score - iADL of 9 points of Lawton -gebruik van telefoon- zich kunnen verplaatsen -boodschappen doen- kleine klusjes doen -maaltijden bereiden- beheer van eigen medicatie -huishoudelijk werk- beheer van eigen financiënen -de was doen  score toekennen: -volledig onafhankelijk  3 -nood aan gedeeltelijke hulp  2 -volledig afhankelijk  1

20 ADL and iADL -opmerkingen -controleer of iedere vraag van toepassing is op de patiënt -(niet iedereen kan koken) -evalueer niet te streng -referentie –Lawton MP, Brody EM. "Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living". Gerontologist Autumn;9(3):179-86 (1969)

21 MMSE ADAS-COG b-ADL I-ADL NPI GDS

22 Neuropsychiatric Inventory (NPI) -tijdsduur -10 tot 30 minuten -benodigdheden -de vragenlijst -het scoreblad -wie wordt ondervraagd? -de verzorger die de patiënt het beste kent

23 NPI -Wat wordt onderzocht? -geen diagnostische test -spoort mogelijke gedragsstoornissen of - veranderingen op -meet niet enkel de aanwezigheid van gedragsstoornissen, maar ook de veranderingen in het gedrag van de patiënt sinds het begin/de diagnose van Alzheimer dementie

24 NPI 1) Wanen7) Apathie/onverschilligheid 2) Hallucinaties8) Ontremming 3) Agitatie/Agressie9) Prikkelbaarheid/labiliteit 4) Depressie/dysforie10) Bewegingsonrust 5) Angst11) Slaaponrust ‘s nachts 6) Euforie/uitgelatenheid 12) Eetlust/eetstoornissen

25 NPI -uitleg -rustige omgeving -ondervraag de verzorger in afwezigheid van de patiënt -iedere vraag moet letterlijk worden voorgelezen en beantwoord worden met Ja of Neen -er zijn screeningsvragen(ScrV) en subvragen(SubV) -de SubV worden enkel gesteld als de ScrV positief wordt beantwoord -als de SubV de ScrV bevestigen  ernst, frequentie en emotionele belasting voor de verzorger bepalen voor ieder gedrag

26 NPI -score -score per gedragsevaluatie = de frequentie maal de ernst -totaalscore = som van de scores van de eerste 10 gedragsevaluaties -0 tot 120 -0 = geen gedragsstoornissen / 120 = ernstige gedragsstoornissen -referentie -Cummings JL, Mega M, Gray K, et al.The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology, Dec;44(12):2308-14 (1994)

27 MMSE ADAS-COG b-ADL I-ADL NPI GDS

28 Global deterioration scale (GDS) op basis van de anamnese en de verschillende testen vormt de arts een globale indruk van de ernst van de Alzheimer dementie GDS is een schaal die het mogelijk maakt de ziektetoestand van de patiënt onder te brengen in 1 van de 7 verschillende ziektestadia. referentie –Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. "The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia." American Journal of Psychiatry, Sep;139(9): 1136-9 (1982).

29 overzicht A ADL en I ADL B Behaviour - NPI C Cognition- MMSE - ADAS - COG


Download ppt "Terugbetaling Psychometrische en functionele testen."

Verwante presentaties


Ads door Google