De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt Colland 2014 Presentatie Colland 3 maart 2015 Peter Donker van Heel 3 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt Colland 2014 Presentatie Colland 3 maart 2015 Peter Donker van Heel 3 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt Colland 2014 Presentatie Colland 3 maart 2015 Peter Donker van Heel 3 maart 2015

2 Doel presentatie Samenvatting Opmerkelijke resultaten Peter Donker van Heel3 maart 2015

3 Doel onderzoek: analyse arbeidsmarkt 1. Bedrijven 2. Werkzame personen 3. Instroom nieuw personeel 4. Uitstroom van personeel 5. Doorstroom van personeel 6. Arbeidsmarktknelpunten 7. Toekomst arbeidsmarkt 8. Dwarsdoorsnede Peter Donker van Heel3 maart 2015

4 Opzet Representatief 20 deelsectoren Online en telefonische vragenlijst bedrijven (21%) Peter Donker van Heel3 maart 2015

5 20 deelsectoren 1.Loonwerk: Agrarisch loonwerk Cultuurtechnische werken 2. Bos en natuurbeheer 3. Bedrijfsverzorging 4. Hoveniers: Hoveniers Groenvoorzieners 5. Varkensverbetering 6. Paddenstoelenteelt 7. Dierhouderij: Melkveehouderij Varkenshouderij Pluimveehouderij Graasdieren 8. Glastuinbouw: Glasgroenten Glasplanten en – bloemen 9.Open teelten landbouw 10.Open teelten tuinbouw:Open teelten fruitteelt Open teelten tuinbouw overig 11.Open teelten bloembollen 12.Open teelten boomkwekerij 13.Groothandel in bloembollen Peter Donker van Heel3 maart 2015

6 Eindproducten: Rapport Sectorfiches (2 A4) Sectorinformatie www Colland Arbeidsmarkt Databestanden Peter Donker van Heel3 maart 2015

7 Resultaten Peter Donker van Heel3 maart 2015

8 Bedrijven Afname aantal bedrijven (15.361) Veel kleinbedrijf Peter Donker van Heel3 maart 2015

9 Bedrijven Index 2006= Loonwerk (agrarisch loonwerk en cultuurtechnische werken) Bos- en natuurbeheer Bedrijfsverzorging Hoveniers (hoveniers en groenvoorzieners) Varkensverbetering Paddenstoelenteelt Dierhouderij (melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, graasdieren) Glastuinbouw (glasgroenten, glasplanten- en bloemen) Open teelten landbouw Open teelten tuinbouw (open teelten fruitteelt, open teelten tuinbouw overig) Open teelten bloembollen Open teelten boomkwekerij Groothandel in bloembollen Totaal Peter Donker van Heel3 maart 2015

10 Werkzame personen Afname eigen werknemers ( ) extern personeel (38%) − Grotendeels uitzendkrachten Twee derde heeft vast contract (67%). Een kwart is vrouw (23%). 13% is ouder dan 55 jaar. Peter Donker van Heel3 maart 2015

11 Werknemers Index 2006= Loonwerk (agrarisch loonwerk en cultuurtechnische werken) Bos- en natuurbeheer Bedrijfsverzorging Hoveniers (hoveniers en groenvoorzieners) Varkensverbetering Paddenstoelenteelt Dierhouderij (melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, graasdieren) Glastuinbouw (glasgroenten, glasplanten- en bloemen) Open teelten landbouw Open teelten tuinbouw (open teelten fruitteelt, open teelten tuinbouw overig) Open teelten bloembollen Open teelten boomkwekerij Groothandel in bloembollen Totaal Peter Donker van Heel3 maart 2015

12 Nieuwe instroom nieuwe werknemers afgelopen jaar (16%): − 25% van onderwijs − 38% van agrarische of groene sector − 12% van andere sectoren − 24% werkloos of herintreder Peter Donker van Heel3 maart 2015

13 Uitstroom werknemers in afgelopen jaar vertrokken (18%): − 35% naar opleiding − 29% naar agrarische of groene sector − 13% naar andere sector − 3% voor zichzelf begonnen − 10% werkloos − 3% arbeidsongeschikt − 6% pensioen Peter Donker van Heel3 maart 2015

14 Doorstroom Saldo instroom en uitstroom is min (1,8%) Peter Donker van Heel3 maart 2015

15 Conclusies Arbeidsmarktknelpunten (1) 7% bedrijven heeft openstaande vacatures. Daarvan 60% moeilijk vervulbare vacatures. Er zijn openstaande vacatures. Daarvan is 36% moeilijk vervulbaar. Hoger percentage open teelten bloembollen, pluimveehouderij en varkensverbetering. Peter Donker van Heel3 maart 2015

16 Arbeidsmarktknelpunten (2) Vacaturegraad is 1,6% (aandeel vacatures t.o.v. aantal werknemers) Hoger bij bedrijfsverzorging en open teelten tuinbouw Lager bij paddenstoelenteelt Peter Donker van Heel3 maart 2015

17 Arbeidsmarktknelpunten (3) De helft (46%) van de openstaande vacatures is geschikt voor schoolverlaters met een groene opleiding (circa 1.250) Peter Donker van Heel3 maart 2015

18 Toekomst arbeidsmarkt Een vijfde bedrijven (22%) verwacht het komende jaar personeel aan te nemen. Vooral groothandel in bloembollen, bedrijfsverzorging en varkensverbetering. Aandeel nieuw aan te nemen werknemers in komende jaar t.o.v. zittende werknemers is 13%. Vooral open teelten fruitteelt en open teelten bloembollen. Peter Donker van Heel3 maart 2015

19 Dwarsdoorsnede (1) Daling aantal werknemers minder groot dan daling aantal bedrijven: schaalvergroting. Jaarlijkse daling aantal werknemers vanaf 2008 zet zich in 2014 en 2015 vermoedelijk door. Bedrijven en werknemers per deelsector sterk geografisch geconcentreerd: sectorbeleid al snel regiobeleid en vice versa. Peter Donker van Heel3 maart 2015

20 Dwarsdoorsnede (2) Aandeel jongeren is hoger dan landelijke beroepsbevolking (12% tegen 5%). Aandeel ouderen is lager dan landelijke beroepsbevolking (13% tegen 19%). Vervangingsvraag als gevolg van pensionering is lager dan in rest Nederland. Afnemende uitbreidingsvraag. Wel grote verschillen tussen deelsectoren. Peter Donker van Heel3 maart 2015

21 Dwarsdoorsnede (3) Aandeel werknemers met mbo-opleiding vanaf niveau 2 is hoger dan werkende beroepsbevolking Nederland (47% tegen 23%). Aandeel hbo is lager dan werkende beroepsbevolking Nederland (13% tegen 24%). Peter Donker van Heel3 maart 2015

22 Dwarsdoorsnede (4) Enerzijds overcompleet en anderzijds krapte, m.n. groene beroepsopleiding (hoveniers), chauffeurs, machinisten, onderhoudsmedewerkers en monteurs. Mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit. Helft vacatures geschikt voor gediplomeerde schoolverlaters en een kwart van de instroom is schoolverlater: tekort aan schoolverlaters? Peter Donker van Heel3 maart 2015


Download ppt "Arbeidsmarkt Colland 2014 Presentatie Colland 3 maart 2015 Peter Donker van Heel 3 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google