De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond HAVO 4 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond HAVO 4 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond HAVO 4 Welkom

2 Programma informatieavond
Voorstellen / de rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de vierde klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken

3 Andrea Greven Profielcoördinator NG en NT Havo 4 & Havo 5 Docente scheikunde (a.u.b. niet meer bellen na uur)

4 Doelen Mijn doelen Transparante begeleiding Monitoren van cijfers
Doelen van de leerlingen Overgang behalen naar 5 havo Behalen van diploma Goede keuze vervolg- (HBO)opleiding Groei in ontwikkeling Ontdekken van kwaliteiten en ontwikkelpunten Actief en zelfverantwoordelijk leren

5 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele en kunstzinnige vorming Levensbeschouwing (schoolkeuze)

6 Vakken in het profieldeel N&G, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte
Scheikunde (CE) Biologie (CE) Wiskunde A of B(CE) Natuurkunde(CE) of Aardrijkskunde (CE) of NLT (SE) Eén keuzevak uit de overige vakken

7 Vakken in het profieldeel N&T, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte
Scheikunde (CE) Natuurkunde (CE) Wiskunde B (CE) Biologie (CE) of informatica(SE) of wiskunde D(SE), Eén keuzevak uit de overige vakken

8 Belangrijke data dit schooljaar
25 aug – 23 nov 1e lesperiode (12 lesweken) 18 okt – 26 okt herfstvakantie 17 nov – 21 nov 1e proefwerkweek 24 nov – 16 maart 2e lesperiode (13 lesweken) 20 dec – 4 jan kerstvakantie 17 dec algemene ouderavond 6 jan ouderavond PC 14 februari– 22 februari carnavalsvakantie 9 maart – 13 maart 2e proefwerkweek

9 Belangrijke data dit schooljaar
23 maart – 29 juni 3e lesperiode (12 lesweken) 23 maart – 29 maart reisweek 13 april themamiddag 14 april ouderavond PC 25 april – 10 mei meivakantie 29 juni – 7 juli 3e proefwerkweek 17 juli rapportuitreiking

10 Onderwerpen Studiewijzers / PTA Schoolexamens en centrale examens
Combinatiecijfer: LV, MA en PWS Herkansingsregeling

11 Rekentoets Vanaf het schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. Vanaf telt de toets mee voor de examenuitslag. Een kandidaat is dan pas geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én rekenen.

12 Overgangsnormen Een leerling wordt bevorderd wanneer hij of zij:
Niet meer dan 3,0 verliespunten heeft voor alle cijfers en Deze maximaal verspreid zijn over drie vakken en Niet meer dan twee vakken onvoldoende heeft en Niet meer dan 1,5 verliespunt heeft in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en Het gemiddelde der cijfers niet lager is dan 6,0 Een leerling mag niet twee keer een opeenvolgend jaar doubleren (ongeacht het schooltype)

13 Overgangsnormen Onder de 6.0 wordt geteld als verliespunt
Onder de 5.5 is een onvoldoende VOORBEELD Stel leerling heeft 4 vakken een 5.6 dan bespreking. Maar bij één vak 5.0 en één vak 5.8 is de leerling bevorderd.

14 Overgangsnormen Een leerling is niet bevorderd wanneer hij of zij:
4,5 of meer verliespunten heeft, of Voor de reeds afgesloten vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer een eindcijfer lager dan 4 behaald heeft. Buiten deze bepalingen beslist de vergadering

15 Slaag – zak - regeling 1e eis: - geen onvoldoende eindcijfer of
- één 5 of - één 4 of twee 5en: 2 comp. punten of - één 4 en één 5: 3 comp. punten 2e eis: - maximaal één 5 bij Ne, En, Wi en de rekentoets 3e eis: - gemiddeld 5,5 voor CE-cijfers !!! 4e eis: - LO, CKV en LBO voldoende handelingsdelen

16 Ouderavond 17 december 2014 (algemeen)
6 januari 2015 (profielcoördinator) 14 april 2015 (profielcoördinator) Uitnodiging krijgt u via mail Bij voorkeur zoon of dochter aanwezig bij het gesprek

17 Digitale snelweg Via scholica heeft u toegang tot o.a. cijfers en aanwezigheid. (brief in uw bezit?) Elo.bernardinuscollege.nl Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden, dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen school.

18 Onderwerpen 1. Profielwerkstuk 2. Absentieregeling
3. Ziekmelding bij SE 4. Doorstroom mogelijkheden Atheneum 5.Rapportages

19 Onderwerpen 6. Faciliteiten binnen de school
7. Inlevertijden (deadline) 8. Doubleren en vrijstellingen 9. Buitenlandse reizen

20 Loopbaanoriëntatie Eerste begeleiding door PC
Tijdens mentorbijeenkomsten plan van aanpak opstellen Dhr. A. Erven, decaan havo en vwo, docent Maatschappijwetenschappen

21 Oh ja; dit nog even…… Meeloopdagen
Bijbaantjes, alles wat school in de weg kan staan

22 Goede begeleiding Samen verantwoordelijk!


Download ppt "Informatieavond HAVO 4 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google