De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Slachthuis Tielt Infoavond in functie van aanvraag Planologisch Attest 02/03/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Slachthuis Tielt Infoavond in functie van aanvraag Planologisch Attest 02/03/2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Slachthuis Tielt Infoavond in functie van aanvraag Planologisch Attest 02/03/2015

2 Publieke consultatie in het kader van plan-MER t.e.m. 09/03/2015 Openbaar onderzoek planologisch attest: 09/03/2015 t.e.m. 07/04/2015 2 Lopende procedures

3 3 Inhoud Historiek Reeds afgeleverde (gedeeltelijk) positief Planologisch Attest (PA) dd. 24/10/2013 Nieuw PA Verschillen tussen oud en nieuw PA Ontsluiting langs Wingensesteenweg en bijhorende bedrijfsreorganisatie Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) i.f.v. afgeleverd pos. PA Plan Milieueffectenrapport (plan-MER) i.f.v. PRUP Vervolgtraject verschillende procedures Mogelijkheid tot inspraak Vragen

4 Project-MER (mei 2010) zorgt voor noodzakelijke aanpassingen (i.f.v. geur, geluid en mobiliteit)  ruimtelijke ingrepen nodig  daarom aanvraag PA (juli 2012) Deputatie levert op 24/10/2013 een gedeeltelijk positief planologisch attest af voor het bedrijf Bedrijf start met aanvragen stedenbouwkundige vergunningen voor de elementen op korte termijn  in april 2014 bekomt het bedrijf een vergunning voor de aanbouw van een inpandige losplaats, een wasplaats voor veewagens en voor de uitbreiding van de slachthal (85m x 85m) In oktober 2014 werd milieuvergunning verkregen voor 20 jaar; Slachtcapaciteit van 1,5 milj. varkens/jaar Provincie start opmaak schetsontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan n.a.v. het afgeleverde planologisch attest Bedrijf start opmaak plan-MER noodzakelijk voor PRUP; kennisgeving plan-MER ingediend in januari 2015 4 Historiek

5  PROBLEEM: de ideale ontsluiting (Wingensesteenweg) kan op basis van het planologisch attest niet op korte termijn vergund worden.  Noodzaak PRUP om de ontsluiting te regelen,  Maar gelet op procedure plan-MER ten vroegste PRUP zomer 2016.  OPLOSSING: nieuwe aanvraag PA (februari 2015) door bedrijf met reeds afgetoetste ontsluiting op korte termijn richting Wingensesteenweg.  PA zomer 2015 5 Historiek

6 Korte termijn (vergunningen): Max. ca. 85x85m uitbreidingszone, parallel aan Hoogserleistraat: circulatiezone voor vrachtwagens, inpandige losplaats voor varkens, inpandige wasplaats voor veewagens, weegbrug en bandenontsmetting voor vrachtwagens, vrachtwagenparking. Koeltechnische uitbreidingen aansluitend op de bestaande bebouwing, maximaal zoals aangegeven op het plan. 6 Planologisch attest dd. 24/10/2013

7 7

8 Korte termijn (voorwaarden): Louter slachtactiviteiten zijn toegelaten, nieuwe vleesverwerkende en bijhorende activiteiten zijn niet mogelijk. De nieuwe alternatieve ontsluiting voor zwaar verkeer kan niet toegelaten worden op korte termijn.  Wegens horend bij LT  Onderzoek in kader van het PRUP 8

9 Planologisch attest dd. 24/10/2013 Lange termijn (voorwaarden): Toegelaten een bijkomend nabezinkingsbekken te realiseren. Toegelaten noodzakelijke bufferbekkens voor hemelwater te realiseren. Louter slachtactiviteiten zijn toegelaten, nieuwe vleesverwerkende en bijhorende activiteiten dienen beschouwd te worden als nader te onderzoeken bedrijfsopties in kader van een PRUP. Onderzoek naar en het voorzien van een nieuw toegangstraject tussen de bedrijfssite en de Wingensesteenweg. De overige gevraagde onderdelen van het planologisch attest op lange termijn werden niet toegelaten. 9

10 10

11 Voornaamste doel: de ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg op korte termijn vergund te krijgen; reorganisatie van het bedrijf teneinde de hinder naar de buurt te beperken. Openbaar onderzoek (9 maart – 7 april 2015) PROCORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en technische opmerkingen, en brengt een gemotiveerd advies uit bij de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen. Advies PROCORO (mei 2015) Beslissing provincieraad (juni 2015) Nieuwe aanvraag planologisch attest 11

12 12

13 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Inpandige losplaats voor varkens en wasplaats voor veewagens (in uitvoering); Circulatieruimte bij inpandige losplaats (in uitvoering); Bouw van frigo; Groenbuffer; Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 13

14 14

15 15 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

16 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Aanleg ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg; Voorbouw langs Hoogserleistraat i.f.v. beperken geluidshinder; Aanpassingen slachthal, slachtlijn en stallen (intern); Uitbreiding snijzaal (voordien lange termijn); Bouw van nieuwe frigo i.f.v. versneden vlees (voordien lange termijn); Circulatieruimte bij nieuwe frigo's (voordien lange termijn); Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 16

17 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Aanleg ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg; Voorbouw langs Hoogserleistraat i.f.v. beperken geluidshinder; Aanpassingen slachthal, slachtlijn en stallen (intern); Uitbreiding snijzaal (voordien lange termijn); Bouw van nieuwe frigo i.f.v. versneden vlees (voordien lange termijn); Circulatieruimte bij nieuwe frigo's (voordien lange termijn); Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 17

18 18

19 19

20 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Aanleg ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg; Voorbouw langs Hoogserleistraat i.f.v. beperken geluidshinder; Aanpassingen slachthal, slachtlijn en stallen (intern); Uitbreiding snijzaal (voordien lange termijn); Bouw van nieuwe frigo i.f.v. versneden vlees (voordien lange termijn); Circulatieruimte bij nieuwe frigo's (voordien lange termijn); Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 20

21 21

22 22 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

23 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Aanleg ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg; Voorbouw langs Hoogserleistraat i.f.v. beperken geluidshinder; Aanpassingen slachthal, slachtlijn en stallen (intern); Uitbreiding snijzaal (voordien lange termijn); Bouw van nieuwe frigo i.f.v. versneden vlees (voordien lange termijn); Circulatieruimte bij nieuwe frigo's (voordien lange termijn); Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 23

24 24

25 25 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

26 Korte termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Aanleg ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg; Voorbouw langs Hoogserleistraat i.f.v. beperken geluidshinder; Aanpassingen slachthal, slachtlijn en stallen (intern); Uitbreiding snijzaal (voordien lange termijn); Bouw van nieuwe frigo i.f.v. versneden vlees (voordien lange termijn); Circulatieruimte bij nieuwe frigo's (voordien lange termijn); Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 26

27 27

28 28 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

29 29 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

30 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest 30 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

31 31

32 32 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

33 33 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

34 34

35 35 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

36 36 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

37 37

38 38 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

39 39 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

40 40

41 41 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

42 42 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

43 43

44 44 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

45 45 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

46 46

47 47 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

48 48 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

49 49

50 50 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

51 51 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn grotendeels identiek: Uitbreiding afdeling stockage/verpakking en expeditie; Bijkomende diepvries; Nieuwe expeditie voor diepvries; Uitbreiding vleesverwerking (onderzoek nodig); Nieuwe afvalverwerkingseenheid (gaat om splitsen van afval en opslag); Nieuw gebouw i.f.v. voor- en nazuivering van water; Aanleg nabezinkingsbekken; Burelen op verdieping; Verhuis technisch atelier en bouw nieuw technisch atelier; Aanleg parking voor personenwagens, wachtplaats voor vrachtwagens en circulatieruimte; Groenbuffer;

52 52

53 53 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

54 54 Lange termijn, oude en nieuwe aanvraag zijn verschillend: Uitbreiding parking en circumlatieruimte en aanleg brandweg; Bijkomend bufferbekken;

55 55

56 56 Vergelijking oud en nieuw planologisch attest

57 57 Ontsluiting langs Wingensesteenweg en bijhorende bedrijfsreorganisatie Zone 1: huidige BPA Zone 2: Contour Korte termijn PA (oktober 2013)

58 58 Ontsluiting langs Wingensesteenweg en bijhorende bedrijfsreorganisatie Zone 3: aanvraag nieuw PA korte termijn Zone 4: aanvraag nieuw PA lange termijn

59 59 Fase 1: Na aanleg ontsluitingsweg en de uitbreiding stallen (incl. wasplaats, inpandige losplaats en isolatiemuur) kan transport van levend vee volledig ontsloten worden via Wingensesteenweg.

60 60 Fase 2a: Na de bouw van de frigo kan geslacht vlees deels worden afgevoerd via de ontsluitingsweg naar de Wingensesteenweg.

61 61 Fase 2b: Na de bouw van de frigo kan alle transport i.f.v. geslacht vlees langs Wingensesteenweg gebeuren. Enkel voor diepvriesvlees kan dan nog interne brandweg gebruikt worden: max. 2à3 vrachtwagens per dag.

62 62 Ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van PA Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgestart als gevolg van afgeleverd (gedeeltelijk) positief planologisch attest In het kader van de opmaak van dit plan is het definitieve tracé van de ontsluitingsweg overeengekomen, rekening houdend met argumentatie inzake voedselveiligheid, verkeersveiligheid, geluidsoverlast…  hieraan is een bedrijfsreorganisatie gekoppeld Daarom is er geopteerd om nieuw PA aan te vragen teneinde de goedkeuring van het PRUP niet te moeten afwachten.

63 63 Ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van PA Maatregelen die in het PRUP zullen worden ingeschreven: Geen zwaar verkeer langs Hoogserleistraat, en dus ook niet langs Hondstraat; Geen afvalverwerking (kookproces) mogelijk; enkel splitsen darmpakket en stockage. Onderzoek nodig inzake vleesverwerkende activiteiten; welke activiteiten al dan niet zullen toegelaten worden zal in het PRUP worden geregeld.

64 Opmaak plan-MER in functie van PRUP Plan-MER verplicht: Installaties voor het slachten van dieren met een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton levend gewicht per jaar of meer. (bijlage II Mer besluit) In 2013 reeds meer dan 130.000 ton geslacht gewicht. Goedgekeurd plan-MER nodig om PRUP-procedure te laten opstarten. Kennisgeving is volledig verklaard Terinzagelegging loopt nog tot en met 9 maart 2015 64 Plan-MER in functie van Ruimtelijk uitvoeringsplan

65 Planologisch attest Openbaar onderzoek tot 07/04/2015 Behandeling PROCORO (mei 2015) Beslissing provincieraad (juni 2015) Vervolg procedure plan-MER Terinzagelegging tot 09/03/2015 Dienst Mer bundelt alle opmerkingen uit terinzagelegging Richtlijnenvergadering (maart 2015) Op basis van richtlijnenvergadering worden door de dienst MER richtlijnen opgesteld (april 2015) Ontwerptekst naar dienst MER (juni 2015) Ontwerptekstbespreking (juli 2015) Definitief plan MER (augustus 2015) Goedkeuring plan MER (september 2015) Openbaar onderzoek na goedgekeurd plan MER PRUP Slachthuis Plenaire vergadering (oktober 2015) Voorlopige vaststelling (december 2015) Openbaar onderzoek (medio januari – medio maart 2016) Definitieve vaststelling provincieraad (juni 2016) 65 Vervolgtraject verschillende procedures

66 Naar aanleiding van een afgeleverd positief PA kan het slachthuis een vergunningsaanvraag indienen voor de zaken die op korte termijn zijn aangevraagd (ontsluitingsweg!). Ook bij deze vergunningsaanvraag zal er inspraak worden voorzien door middel van een Openbaar Onderzoek. De positief geëvalueerde zaken op lange termijn zullen in het kader van het PRUP worden onderzocht. Eventuele milderende maatregelen kunnen worden ingeschreven naar aanleiding van het plan-MER.  KT (o.a. ontsluiting) kan een feit zijn begin 2016  LT investeringen kunnen ten vroegste worden aangevraagd in de zomer van 2016 Vervolg procedure en info 66

67 Planologisch attest: Het volledige dossier ligt ter inzage tijdens de kantooruren in: het Stadhuis van Tielt, Markt 13 8700 Tielt provinciehuis Boeverbos, lokaal 3.01, Koning Leopold-III-laan 41, 8200 Sint- Andries. http://www.west- vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/Paginas/slachthuistielt. aspx Bezwaren dienen uiterlijk op 7/04/2015 bezorgd te worden aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, provinciehuis Boeverbos, lokaal 3.01, Koning Leopold-III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Dit kan via een aangetekend schrijven (poststempel dient als bewijs) of door af te geven tegen ontvangstbewijs. 67 Inspraak

68 Plan-MER: Dossier te raadplegen op websites LNE, stad Tielt, Provincie: http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen- milieueffectrapportages/dossierdatabank/mer-databank Opmerkingen dienen uiterlijk op 09/03/2015 bezorgd te worden aan de dienst LNE http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken 68 Inspraak

69 Vragen… 69


Download ppt "1 Slachthuis Tielt Infoavond in functie van aanvraag Planologisch Attest 02/03/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google