De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Platform Windkracht 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Platform Windkracht 3"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Platform Windkracht 3
15 januari 2015

2 Platform Windkracht 3 Rob Rietveld Reinder Hoekstra
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) Reinder Hoekstra Natuur- en Milieufederatie Drenthe Ondersteunende rol: Gemeente Emmen Platform Windkracht 3

3 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

4 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces door Rob Rietveld en Reinder Hoekstra Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

5 Regieplan Windenergie Emmen
Platform Windkracht 3: Gebiedsproces Gemeente: Structuurvisie Collegebesluit ontwerpstructuur- visie (april 2015) Start fase 3 richting vergunning Inleiding Regieplan Windenergie Emmen: Gemeente Emmen staat voor de opgave om 95,5 MW aan windenergie mogelijk te maken Twee processen: Gemeentelijk proces: Structuurvisie & Plan M.E.R. Gebiedsproces: Inpassing windparken Gedragscode Fase 3

6 Gebiedsproces: Regieplan (december 2014)
Platform Windkracht 3 gestart (december 2014) Startbijeenkomst 15 januari 2015 Gemeentebreed ontwerpatelier & excursies windmolenpark (30 en 31 januari) Ontwerpateliers 1e ronde (februari, week 7 – 9 feb) Ontwerpateliers 2e ronde (maart, week 10 – 2 mrt) Oplevering bevindingen Platform Windkracht 3 aan de gemeente (maart) Inspreekmoment Platform Windkracht 3 in besluitvormingsfase Structuurvisie College van B & W Besluitvorming College van B&W inzake Structuurvisie

7 Gebiedsproces: Terugkoppeling
Dank voor de vele reacties, suggesties en aanmeldingen.

8 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen door Rob Rietveld Uitgangspunten Ontwerpateliers door Rob Rietveld en Rik Olde Loohuis, ROM3D Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

9 Gedragscode Doel gedragscode: Vastleggen van afspraken met ontwikkelaars voor windparken in de gemeente Emmen ten aanzien van: Minimalisering overlast Compensatie schade Omgangsafspraken ontwikkelaar en omwonenden “Mee-profiteren”

10 Minimalisering overlast
Gedragscode Minimalisering overlast Maatregelen (bijv. geluidsreducerend) Compensatie schade Planschade Inkomensschade Vermindering woon- leef genot Schadeafhandeling Bijdrage gebiedsfonds Omgangs- afspraken Informatie & communicatie Klachtenafhandeling Geschillen-beslechting “Mee-profiteren” Omwonenden-regeling Dorps- of windcoöperatie Gebiedsfonds Financiële participatie (aandeelhouders/ obligatiehouder windpark, Dorpsmolen) Denk mee of stel uw vragen tijdens de Tafelronde

11 Uitgangspunten ontwerpateliers:
Beleidskader regieplan gemeente en provincie: Opgave gemeente Emmen totaal minimaal 95,5 MW Vermogen windmolen is minimaal 3 MW Minimaal cluster van 5 windmolens Afstand ca meter van woongebieden Insluiting woongebieden voorkomen Bekende en nog onbekende belemmeringen (laagvliegroute, Lofar) Belemmeringenkaart Uw inbreng Minimalisering overlast (slagschaduw, afstand, visualisatie)

12 Toelichting belemmeringenkaart (1)
Restricties vanwege (provinciaal) beleid Restricties vanuit PlanMER De circa 1100 meter-buffer woongebieden

13 Toelichting belemmeringenkaart (2)
Restricties vanuit provinciaal beleid Laagvliegroute Lofar Natura2000 en EHS

14 Toelichting belemmeringenkaart (3) Bufferzones vanuit planMER
Externe Veiligheid Hoogspanning Wegen Spoor Buisleidingen Geluid (500 m) woonbebouwing

15 Toelichting belemmeringenkaart (4)
Afstand tot woongebieden Circa 1100 meter rond kernen en linten

16 Toelichting belemmeringenkaart (5)
Resultaat 8 nader te onderzoeken kansrijke locaties

17 Toelichting belemmeringenkaart (6) Resultaat
8 nader te onderzoeken, VOORBEELD

18 Opzet ontwerpateliers:
Aanpak ontwerpateliers In groepen inzoomen op locaties Schetsen aan opstellingen Ideeën delen direct in 3D Opstellingsvorm Slagschaduw Etc. Invulling Gedragscode Resultaat: Opstellingsvarianten Randvoorwaarden Elementen gedragscode

19 Ontwerppunten: Opstellingsvorm Hoogte Afstanden Aantal molens
Plaats in landschap Denk mee of stel uw vragen tijdens de Tafelronde

20 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces door Bernd Derksen, gemeente Emmen Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

21 Het gemeentelijk proces
Fase 1 Regieplan 1 december 2014 Fase 2 Structuurvisie (o.b.v. M.E.R. en gedragscode) 1 juli 2015 Fase 3 Vergunningverlening Vanaf 1 juli 2015

22

23 Structuurvisie Windenergie
Welke locaties wijst de raad rond 1 juli 2015 definitief aan voor de inplaatsing van windmolens binnen de gemeente Emmen - met in totaal 95,5 MW aan opgesteld vermogen?

24 Milieu effect rapportage (m.e.r.) behorend bij de Structuurvisie
Windmolens hebben effect op het milieu. Daarom laten we onderzoeken wat de milieueffecten precies zijn. Dit is ook wettelijk verplicht. Dit onderzoek naar milieueffecten heet de milieu effect rapportage (m.e.r.). Het rapport dat daarbij wordt opgesteld heet het MilieuEffectRapport (PlanMER).

25 Commissie voor de m.e.r. (= milieueffectrapportage)
Dit is een onafhankelijke landelijke commissie Die Commissie kijkt mee en beoordeelt of de milieueffecten goed zijn onderzocht. Ook u en andere belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen op de milieueffectrapportage. De rapporten en adviezen vindt u op

26 Uw invloed op de Structuurvisie Windenergie
U kunt invloed uitoefenen op de Structuurvisie: Nu via het Gebiedsproces Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het ontwerp-structuurplan

27 Uw invloed op de Structuurvisie Windenergie
U kunt invloed uitoefenen op de Structuurvisie: Nu via het Gebiedsproces Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het ontwerp-structuurplan U kunt ook invloed uitoefenen op de bijbehorende m.e.r. Nu op de vragen die in de m.e.r. nader onderzocht moeten worden en tot in welk detail. U kunt nu onderzoeksvragen inbrengen. Straks rond mei door het indienen van een zienswijze op het ontwerp-PlanMER. U reageert dan op de uitkomsten van het onderzoek

28

29 Iedereen kan nu een reactie indienen.
Dit is vooral van belang als u het idee hebt dat niet alle milieueffecten voldoende onderzocht gaan worden: Kijk op voor meer informatie. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Indien behoefte, helpen we u graag bij het indienen van uw reactie.

30 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

31 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio door Reinder Hoekstra en Martijn Messing Tafelronde: Meedenken en meer informatie

32 Mogelijkheden voor de regio
Windmolens realiseren opbrengsten. Hoe houden wij deze in het gebied en zorgen we voor een goede verdeling van lusten en lasten. Bijvoorbeeld: Steun aan duurzaamheidsinitiatieven in de regio Elektriciteit verkopen aan de regio Korting op elektriciteit voor omwonenden Gebiedsfonds Via beleggingsfonds, aandeelhouderschap of obligatiehouderschap voor omwonenden Oprichting energie coöperatie

33 Initiatieven in de regio:

34 Inspiratie en ervaring:
Martijn Messing Inwoner / burger van Dongen, Noord-Brabant Oprichter Verenigde Energie Coöperaties Noord Brabant  

35 Windmolens & Energie coöperaties Hoe doe je dat? Emmen 15 januari 2015
Start Dia

36 WEBSITE Korte intro waarom ik hier sta 95,5 MW -> +/- 30 Windmolens -> 191K MW/h-> Huishoudens stroom

37 Wij willen Betaalbare Eigen Duurzame Energie in Dongen U ook?
Oprichting Energie Dongen En nog 200 anderen Energie Dongen

38 Geintje maar ook bedoeld om al iets met de weerstand te doen
Energie Dongen

39 Samenwerking tussen de verschillende initiatieven met name om ook Sociaal Levende Wind te realiseren

40 Achtergronden Bestaat uit 10 pijlers Pijler 2 6000 MW wind op land
Waarom? De achtergrond Gefinancierd met ODE -> SDE+ Participatie samenleving?

41 3 voorwaarden om een coöperatie te doen slagen
1: Het weloverwogen eigenbelang moet duidelijk zijn (wat levert het me op?) 2: Zijn mijn partners te vertrouwen? 3: Levert het me iets op wat ik alleen niet voor elkaar krijg? Wanneer slaagt een coop

42 7 ICA Principes (vertrouwen)
Open en vrijwillig lidmaatschap Democratische controle door de leden Economische participatie van de leden Autonomie en onafhankelijkheid Onderwijs, vorming en informatieverstrekking Samenwerking tussen coöperaties Engagement voor de gemeenschap Voorwaarde 2: vertrouwen in partners is te realiseren als de volgende principes worden ingevuld. Van belang Ik noem bij voorwaarde 6 – 7 ook de wens om dicht bij de eigen gemeenschap (kern) te blijven. 1 grote coop is moeilijker op vertrouwen te sturen

43 Weloverwogen eigen belang
Niet alleen de lasten maar ook de lusten lokaal Meedoen als collectief in plaats van alleen staan als individu Financiële participatie Meer opbrengst/winst/coöperatief dividend aan te wenden in de gemeenschap Sociale cohesie, samenwerking in de eigen gemeenschap. Invloed op beleid Hier ga ik kort in op de financiele parameters van windmolens. €4 - €4,5mio investering per molen. € 120miljoen totaal in Emmen, hoe meer inwoners meedoen, hoe meer geld dat we in Emmen houden!

44 DeltaWind Mooi Voorbeeld

45 Aan de tafel vertel ik u graag meer
Meer weten? Aan de tafel vertel ik u graag meer Dank voor uw aandacht Martijn Messing

46 Programma: Inleiding en toelichting gebiedsproces
Uitgangspunten Gedragscode Windenergie Emmen Uitgangspunten Ontwerpateliers Gemeentelijk proces Pauze Mogelijkheden voor de regio Tafelronde: Meedenken en meer informatie

47 Contact, vragen en/of suggesties?

48 Tafelronde: Meedenken en meer informatie
Voor verdere vragen of het geven van uw input gaat u naar de vijf tafels: Tafel Gebiedsproces, o.a. aanmelding voor de ontwerpateliers en excursies naar een windmolenpark Tafel Ontwerpen van de locaties en meer informatie over de belemmeringenkaart Tafel Gedragscode Tafel Energie coöperaties Tafel Gemeente: Plan M.E.R., structuurvisie. en het indienen van zienswijzen


Download ppt "Startbijeenkomst Platform Windkracht 3"

Verwante presentaties


Ads door Google