De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 Oriëntatie bodem en ondergrond Overzicht modulen: 1. integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 civiele techniek 3.2 grondmechanica 4.1 archeologie 4.2 landschap en bewoning (geologie, geomorfologie) 5.1 leefomgevingvraagstukken 5.2 integrale gebiedsontwikkeling

3 Module 4.1 archeologie

4 1988 Herziene Monumentenwet 1992 Verdrag van Valetta (Malta) 1993 Ratificatie Parlement 2001 KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) 2007 WAMZ (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) 2007 BAMZ (Besluit Archeologische Monumentenzorg) Waarom archeologisch onderzoek?

5 Behoud in situ (ofwel in de bodem laten zitten) Alleen als het echt niet anders kan Behoud ex situ (ofwel opgraven) Doel archeologisch onderzoek?

6 Uitgangspunt: inhoudelijke kwaliteit moet worden gewaarborgd Dus: Huidige toestand stabiliseren Geen toetreding (extra) zuurstof Geen voorbelasting Geen afdekking Etc. Is behoud in situ altijd mogelijk?

7 IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) CHW (Cultuurhistorische Waarden Kaart) Beleidsadvieskaart Bureauonderzoek IVO Verkennend IVO Karterend IVO Waarderend JA of NEE, X/Y/Z, WEL of NIET BEHOUDENSWAARDIG Behoud/Opgraven of Begeleiden Zit er archeologie in mijn project?

8 Opdrachtgever (verstoorder betaalt) Overheid (bevoegd gezag, gemeente, provincie of rijk) Belanghebbenden?

9 Archeologie en gebiedsontwikkeling Archeologisch proces is helder Hoe past dit in het proces van de duurzame gebiedsontwikkeling?

10 Voorverkenning

11 OF vraag Kunnen (kansen en dilemma’s) Raadpleeg: IKAW Beleidsadvieskaarten m.b.t. archeologie en monumentenzorg (gemeente + provincie) Voorverkenning

12 Wie, wat en strategie Haalbaar (beleid, effecten, acceptatie) Betaalbaar (kosten incidenteel en structureel) Duurzaam (ruimte, econ., soc. cultureel) Voorkeursstrategie (volksvertegenwoordigers) Verkenning

13 Hoe vraag Publiek en Private partijen voor gezamenlijk uitvoering en beheer Procedures (wet- en regelgeving) Financieringsarrangementen (publieke/private) Uitvoeringsorganisatie (incl. voor beheer) Politieke besluitvorming (plan fin. uitv. org.) Plan(studie) fase

14 Grondverwerving Financiering Vergunningverlening Aanbesteden en contracteren Voorontwerp en Ontwerp Bouwrijp maken Woonrijp maken Bouw Verkoop Oplevering Archeologische opgraving Realisatie

15 RAAP-inventarisatie in kader MER Casus Leidsche Rijn

16 Inventarisatie op basis van AHN na afronding van het onderzoek Casus Leidsche Rijn

17

18

19 Zwammerdam Meinerswijk Casus Leidsche Rijn

20 Zwammerdam Valkenburg Casus Leidsche Rijn

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Archeologische risicoinventarisatie zo vroeg mogelijk in proces Verkenning archeologische beleidskaders in verkennende fase Afstemming over archeologisch onderzoek in planfase Archeologische waardering gereed voor ontwerp Archeologische opgravingen voor en tijdens bouwrijp maken Beheer archeologische monumenten komende 100 (?) jaar Samenvattend


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google