De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMGEVINGSVERGUNNING VERENIGT BOUW- EN MILIEUVERGUNNING INTEGRATIE MER VERSNELLING VAN INVESTERINGSPROJECTEN Philippe Muyters – Vlaams minister van Ruimtelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMGEVINGSVERGUNNING VERENIGT BOUW- EN MILIEUVERGUNNING INTEGRATIE MER VERSNELLING VAN INVESTERINGSPROJECTEN Philippe Muyters – Vlaams minister van Ruimtelijke."— Transcript van de presentatie:

1 OMGEVINGSVERGUNNING VERENIGT BOUW- EN MILIEUVERGUNNING INTEGRATIE MER VERSNELLING VAN INVESTERINGSPROJECTEN Philippe Muyters – Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege – Vlaams minister van Leefmilieu

2 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu 1. Omgevingsvergunning als unieke vergunning 2  Al lang op de politieke agenda  UNIZO “UNIZO wil dat Vlaanderen stapsgewijs verder gaat met de daadwerkelijke integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in één volledig geïntegreerde, ééngemaakte vergunning” (Investeringsprojecten van ondernemers. Snel en efficiënt vergunnen. 3 maart 2011)  Voka “Creatie van een unieke vergunning” (Agenda voor morgen, 10 actiepunten. 30 juni 2011)

3 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu Eén omgevingsvergunning 3  Eén loket  Eén openbaar onderzoek  Eén adviesronde  Eén vergunning door één bevoegd niveau

4 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu Omgevingsvergunningscommissie 4  Samenwerking en oplossingsgerichte overheid  Bevoegde administraties samen  Syntheseadvies zonder tegenstrijdigheden

5 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu Bevoegdheidsverdeling 5  Principe: afhankelijk van omvang, mogelijke effecten, aard en ligging  Gemeenten: gros van de aanvragen  Grote milieu-impact (SEVESO, MER, IPPZ)  Provincies  Ontvoogde gemeenten  Strategische projecten: Vlaams Gewest

6 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu 2. Integratie MER 6  Vandaag:  Mer en milieuvergunningprocedure: sequentiële  Eerst het mer volledig doorlopen dan pas vergunningsaanvraag indienen  Dit wordt:  Integratie Merprocedure in vergunningsprocedure  Adviezen en openbaar onderzoek kunnen samen verlopen : grote tijdswinst  Maatwerk: initiatiefnemer kan zelf bepalen  Met deze procedure op maat kan dus vooral voor de industriële projecten de meeste tijdswinst geboekt worden

7 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu 3. Versnelling investeringsprojecten 7  Projectteam heeft voorbereidend werk afgerond  Drie fasen - startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit - zijn uitgetekend  Ontwerpdecreet om drietrapsraket te lanceren wordt nu uitgeschreven tegen einde september  Verdere implementatie quick wins  Afschaffing bindende adviezen

8 Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu 8  Philippe Muyters Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening  Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu


Download ppt "OMGEVINGSVERGUNNING VERENIGT BOUW- EN MILIEUVERGUNNING INTEGRATIE MER VERSNELLING VAN INVESTERINGSPROJECTEN Philippe Muyters – Vlaams minister van Ruimtelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google