De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ Webinar E-learning Made Easy ©2014. + Welkom 1.Huishoudelijke mededelingen 2.Vragen en thema’s ter bespreking 3.Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ Webinar E-learning Made Easy ©2014. + Welkom 1.Huishoudelijke mededelingen 2.Vragen en thema’s ter bespreking 3.Programma."— Transcript van de presentatie:

1 + Webinar E-learning Made Easy ©2014

2 + Welkom 1.Huishoudelijke mededelingen 2.Vragen en thema’s ter bespreking 3.Programma

3 + Veranderingen in wetgeving

4 + Positieve gezondheid

5 + Eigen regie

6 + Zorgleefplan

7 + Vragen ter ondersteuning Om te onderzoeken of er in de levensdomeinen wensen en behoeften zijn, kun je de volgende vragen stellen: -Hoe gaat het met……? -Zijn er nog bijzondere of plotselinge veranderingen in …..? -Welke ondersteuning heeft u nodig? -Wilt u hierbij ondersteuning krijgen?

8 + Verpleegkundig proces

9 + Verpleegkundige diagnose Stap 2: diagnose In de tweede fase stel je de diagnose op basis van de informatie die je hebt verzameld in de anamnesefase. Dit is de definitie van verpleegkundige diagnose “een verpleegkundige diagnose beschrijft actuele of potentiële gezondheidsproblemen, waarvoor de verpleegkundige hulp en bijstand kan en mag verlenen”

10 + PES structuur In de diagnosefase wordt de informatie geordend en leg je verbanden tussen de gegevens. Dit leg je vast in het zorgplan. Deze ordening en de relatie tussen de informatie wordt weergegeven in de PES-structuur. De PES-structuur is de basis van de verpleegkundige diagnose. PES-structuur: 1.Probleem: Waar heeft de cliënt het meeste last van, wat ervaart hij als het grootste probleem? 2.Etiologie: Wat is hiervan de oorzaak, of wat zijnbeïnvloedende factoren? 3. Signalen en symptomen: Wat is het gevolg ofwel, wat zijn kenmerken of verschijnselen, waaraan kun je het zien, merken, horen, ruiken, voelen?

11 + Situatie Meneer Gerrits heeft ernstige COPD en is kortademig en heeft last van benauwdheid. Meneer is zeer vermoeid. Meneer gebruikt pufmedicatie. Meneer wil hulp bij de lichamelijke verzorging want alles is voor hem te veel.

12 + 1.Wat is de P? 2.Wat is de E? 1.Wat is de S?

13 + 1.P: de heer vraagt om hulp bij lichamelijke verzorging 1.E: Ernstige COPD 1.S: -Benauwdheid en kortademigheid -Zeer vermoeid -Gebruikt pufmedicatie

14 + 1.Wat zou de doelstelling kunnen zijn?

15 + Hr is verzorgd, krijgt begeleiding bij de pufmedicatie waardoor hij minder vermoeid is?

16 + 1.Wat zijn de mogelijke interventies

17 +  Wat is de indicatie?  Frequentie en duur?

18 + Wie wil een praktijksituatie bespreken?

19 + Evaluatie WAT? Je evalueert de inhoud van de zorg en de manier waarop deze wordt geboden, het proces en legt je bevindingen vast in het zorgleefplan. is het gewenste doel behaald? zijn de juiste interventies ingezet? zijn deze op de juiste wijze uitgevoerd? En ook is de cliënt tevreden over de zorg? is de cliënt tevreden over de samenwerking?

20 + Gedeelde besluitvorming 3 tips zoek naar wat de cliënt echt wil; wat zijn voor hem pijnpunten? Wat zijn voorkeuren? geef informatie en bespreek voor- en nadelen en de consequenties ervan wees alert dat je de cliënt niet overhaalt naar jouw oplossing

21 + Gedeelde besluitvorming - methodiek Deze methodiek kan je in de praktijk ondersteunen bij gedeelde besluitvorming Stap 1 Wat is uw grootste probleem? Waar heeft u het meeste last van? Stap 2 Welke oplossing ziet u voor ogen? Wat zou u kunnen helpen? Stap 3 Wie of wat zou voor u hierin iets kunnen betekenen? Stap 4 Vindt u het goed als ik mijn visie op de situatie geeft?

22 + Gedeelde besluitvorming - methodiek Stap 5 Geef aan wat jij denkt dat als eerste moet worden behandeld, verzorgd, opgelost, of aangepakt. Wat is volgens jou het grootste probleem? Stap 6 Geef de cliënt informatie over de mogelijkheden, de voor- en nadelen, de consequenties van de verschillende keuzes Stap 7 Kom in overeenstemming met elkaar. De indicatie blijft voor jou het uitgangspunt. Meer zorg kun je niet bieden. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Indien hij meer verwacht, kan hij dit zelf organiseren.

23 + Effectieve communicatie De communicatiepatronen voor specifieke rollen kun je ook vertalen naar een grovere indeling: -ouderrol -kindrol -volwassenenrol Het verschil in deze rollen zie je aan het non-verbale gedrag en de toon van de gesproken worden. ‘Het is de toon die de muziek maakt’

24 + Effectieve communicatie 1.ouderrol De ouderrol staat voor autoritair en in meer of mindere mate voor agressief gedrag. Non-verbaal zie je vaak het vingertje dat dreigend omhoog gaat of tikt op de tafel. Een gezicht dat strak, boos, geïrriteerd en dwingend kijkt. Toondwingend, eisend en autoritair. De ouderrol wordt in de samenwerking als onprettig ervaren en roept weerstand of ondergeschikt gedrag op. ‘En nu is het afgelopen’ Herken je deze manier van communiceren?

25 + Effectieve communicatie 2. kindrol De kindrol staat voor ondergeschikt, tegensputterend slachtoffergedrag. Non-verbaalin elkaar gedoken zitten, niet aankijken, naar beneden kijken. Toontimide, treurig, mopperend. De ouderrol kan een kindrol oproepen. Maar zowel voor de ouder- als de kindrol geldt, dat sommige mensen een voorkeur voor dit gedrag hebben. Bewust of onbewust nemen zij deze rol snel aan en dat kan lastig zijn in de samenwerking. Kindgedrag roept oudergedrag op en andersom. Herken je deze manier van communiceren?

26 + Effectieve communicatie 3.volwassenenrol De volwassenenrol staat voor evenwichtig en weloverwogen gedrag, waarbij de ander zich gerespecteerd en serieus genomen voelt, ook al heeft deze persoon een heel andere mening en ziet hij of zij zaken vanuit een geheel ander perspectief. Je streeft naar de dialoog in plaats van discussie. Geen gehakketak maar ‘hoe kijk jij er tegen aan?’ Op dit niveau lopen de emoties nooit hoog op en is eerder een bepaalde zakelijkheid waarneembaar.


Download ppt "+ Webinar E-learning Made Easy ©2014. + Welkom 1.Huishoudelijke mededelingen 2.Vragen en thema’s ter bespreking 3.Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google