De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5 – Goed doen 2.0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5 – Goed doen 2.0."— Transcript van de presentatie:

1 Les 5 – Goed doen 2.0

2 De uitdaging Bedenk een goede doelen actie waarbij je veel, handig en veilig gebruik maakt van: Introduceer het project.

3 Het stappenplan Stap 1 Team samenstellen
Stap 2 Goede doelen organisatie kiezen Stap 3 Brainstormen over mogelijke acties Stap 4 Actie-idee kiezen Stap 5 Plan van aanpak maken Stap 6 Presentatie voorbereiden Stap 7 Idee presenteren Loop de stappen kort langs, zonder te vertellen wat er precies gedaan wordt in die stap. Vertel dat iedere leerling een werkblad krijgt. Daarin staan opdrachten waarmee stapje voor stapje naar de actie wordt toegewerkt. Benadruk wel dat het gebruik van sociale media bij de actie het belangrijkste onderdeel is van dit project. Alle mediawijsheidcompetenties worden nagenoeg geoefend. Doorlooptijd: Dit project kan in een vijftal opeenvolgende lesuren of in een projectdag georganiseerd worden. Stap 1 Introductie en teams samenstellen 20 minuten (lesuur 1) Stap 2 Goede doelen organisatie kiezen 30 minuten (lesuur 1) Stap 3 Brainstormen over mogelijke acties 20 minuten (lesuur 2) Stap 4 Actie-idee kiezen Stap 5 Plan van aanpak maken 40 minuten (lesuur 3) Stap 6 Presentatie voorbereiden 40 minuten (lesuur 4) Stap 7 Idee presenteren 50 minuten (lesuur 5)

4 Stap 1 – Het team Een goed team: Werkt goed samen
Benut elkaars talenten en kwaliteiten Heeft een voorzitter (gespreksleider) Heeft een secretaris (planning, tijdbewaker) Stap 1 – ca. 20 minuten Deel de werkbladen uit. Deel de klas op in groepjes van ongeveer vijf leerlingen. Suggestie: wijs een aantal formateurs aan die een team samenstellen, daarbij rekening houdend met de kwaliteiten en talenten die ze binnen hun team willen hebben. Ieder team benoemt een voorzitter en secretaris die de taken verdelen, de gesprekken leiden en letten op de tijd.

5 Stap 2 – Het goede doel kiezen
Werk in tweetallen. Kies er samen één goed doel: Dance for Life | KWF kankerfonds | een ander doel Gebruik een computer. Ga naar of als je een ander doel wil kiezen: Stap 2 – ca. 30 minuten De leerlingen kiezen in subgroepjes een goede doelen organisatie waarvoor ze een actie zouden willen bedenken. Houd aan het eind van dit lesuur een korte tussenevaluatie: Wat zorgde er voor dat jullie voor dit speciale doel kozen? Als ze een eigen goede doel hebben gekozen: hoe ging het kiezen van de organisatie aan de hand van de lijsten op internet? (dat is een behoorlijke brei van namen die soms niet veel zeggen – hoe hebben de leerlingen dit gestructureerd? Hoe hebben ze het aangepakt als ze een organisatie wilden zoeken die niet op de lijst voorkomt?)

6 Stap 3 – Brainstormen Brainstormregels: 1 Elk idee is een goed idee. 2 Iedereen heeft recht op spreektijd. 3 Kom met wilde, spannende ideeën. 4 Probeer zoveel mogelijk te verzinnen. 5 Beter goed gejat dan slecht bedacht. Stap 3 – ca. 20 minuten Materiaal: ‘geeltjes’ of andere/meerder kleuren post-it briefjes. In deze stap brainstormen de teams over mogelijke ideeën voor een goede doelen actie. Leid de opdracht kort in aan de hand van de introductietekst over de drie soorten acties en het stappenplan voor het brainstormen. De leerlingen schrijven elk idee op een apart geeltje. Wat leerlingen echt op gang zou helpen zijn voorbeelden ter inspiratie hoe anderen sociale media hebben ingezet voor een goed doel. Laat een paar video's te laten zien die bij het vorige project Sociaal met Media gemaakt zijn (zie of kijk samen op de website van 1% club (https://onepercentclub.com/nl/) Of dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=kY_sH3Hh3ow.

7 Stap 4 – Kies één idee Kies uit alle geeltjes één idee.
Let daarbij op: Is er slim gebruik gemaakt van sociale media? Hoe origineel en verrassend is de actie? Wat is het effect? Wat is de haalbaarheid? Stap 4 – ca. 20 minuten + bespreking De leerlingen sorteren hun geeltjes met mogelijke ideeën en kiezen er één uit. Benadruk dat het belangrijkste criterium moet zijn dat er slim gebruik gemaakt wordt van sociale media. Behandel kort de begrippen ‘effect’ (impact) en haalbaarheid. Dit zijn belangrijke criteria waarop de leerlingen hun definitieve voorstel moeten kiezen. Laat ze bij haalbaarheid echter niet te voorzichtig zijn. Niet meteen “ja maar” roepen, maar er van uitgaan dat problemen opgelost kunnen worden.

8 Stap 5 – Plan van aanpak Werk jullie actie-idee kort uit.
Maak gebruik van de 5W’s+H: WIE voor welk goede doel komen jullie in actie? WAT wat is het doel wat jullie willen bereiken? WAAR waar wil je de actie houden? WANNEER wanneer willen jullie de actie houden? WAAROM waarom is deze actie nodig? HOE hoe willen jullie de actie organiseren? Stap 5 – ca. 40 minuten + introductie De leerlingen werken het gekozen actie idee uit. Daarbij moeten ze gebruik maken van de 5W’s+H: • WIE voor welk goede doel komen jullie in actie? • WAT wat is het doel wat jullie willen bereiken? • WAAR waar wil je de actie houden? • WANNEER wanneer willen jullie de actie houden? • WAAROM waarom is deze actie nodig? • HOE hoe willen jullie de actie organiseren? Loop tijdens het werken voortdurend rond om de W’s te verduidelijken en te zorgen dat de leerlingen de juiste dingen bij de W’s uitwerken.

9 Stap 6 – Elevator pitch voorbereiden
Wat is een elevator pitch? Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xM_fANHve30 Lees ook “Hoe scoor je met de elevator pitch?” Oefen de elevator pitch. Stap 6 – 40 minuten + introductie Begin deze les met de uitleg van het begrip ‘elevator pitch’. Vertel dat alle groepjes zo’n pitch moeten doen over hun voorstel voor een goede doelen actie. Bekijk het filmpje over de elevator pitch eventueel klassikaal. Wijs de leerlingen er op dat ze eerst het informatieblad “Hoe scoor je met de elevator pitch” moeten doorlezen (en niet alleen lezen, maar ook samen over praten). Waak er voor dat leerlingen hele verhalen op gaan schrijven en op willen lezen. Laat ze vrij vertellen aan de hand van een aantal kernwoorden die ze op het werkblad hebben opgeschreven. Het is belangrijk dat de pitch geoefend wordt. Laat binnen de teams meerdere leerlingen de pitch proberen, waarna de leerlingen onderling kunnen uitmaken wie ze als definitiever pitcher aanwijzen.

10 Stap 7 – De presentaties Presenteer je idee voor een actie voor het goede doel (max 2 minuten per presentatie). Beoordeel elkaar aan de hand van de kijkwijzer. Criteria voor de beoordeling: Het idee is haalbaar. Het idee is effectief Er is slim gebruik gemaakt van sociale media. Het idee is orgineel. Stap 7 – 50 minuten In deze laatste stap presenteert iedere groep hun idee voor een goede doelen actie. De andere groepen beoordelen de ideeën en geven punten aan de hand van de kijkwijzer. Neem de criteria van tevoren even door: Het idee is haalbaar Het idee is effectief Handig gebruik sociale media Originaliteit Bij elk onderdeel kan op een schaal van 1 tot 10 punten gegeven worden. Het vierde punt is een over-all beoordeling. Zorg voor een stopwatch (op het digibord bijvoorbeeld) en houd de presentatoren van de elevator pitches strak aan hun tijd. Laat aan het eind van de presentaties briefjes inleveren en de punten tellen. Maak de top drie bekend en bespreek nogmaals de sterke punten waardoor deze actie-ideeën zo hoog eindigden.

11 Afsluiting Welk team heeft de uitdaging gewonnen?
Introduceer het project.


Download ppt "Les 5 – Goed doen 2.0."

Verwante presentaties


Ads door Google