De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amsterdam Sil Vrielink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amsterdam Sil Vrielink"— Transcript van de presentatie:

1 Amsterdam Sil Vrielink
Terug Met Dat Tekort Amsterdam Sil Vrielink

2 Inleiding Aanpak Knelpuntregio’s VO: “Terug Met Dat Tekort”
Drie projecten in Amsterdam: Leraar worden, leraar blijven (stagebegeleiding en begeleiding startende docenten) Opleiden voor de regio (informatiepunt, zij-instromers) De leraar van de toekomst (onderwijsvernieuwing met minder leraarshanden voor de klas) Presentatie: “Hoe groot is het lerarentekort” Arbeidsmarktraming voor Amsterdam Bevoegdheid docenten VO Ontwikkeling studentenaantallen (DUO)

3 Arbeidsmarktraming* Werkgelegenheid Amsterdam/Zuidelijk Noord-Holland, (index 2013=100)
* Centerdata (2015) Arbeidsmarktraming Tilburg

4 Arbeidsmarktraming Amsterdam Uitbreidings- en vervangingsvraag, 2013-2024

5 Benodigde instroom, 2013-2024 Totale benodigde instroom
Amsterdam: benodigde instroom uit opleiding

6

7 Raming vacaturegraad, 2013-2024
Kwalitatieve mismatch: Tekortvakken: Wis-, natuur- & scheikunde Duits, Frans, klassieke talen Overschotvakken: Geschiedenis, LO, Kunst vakken Op termijn: NL, Eng., Bio, Economie

8 Bevoegdheid docenten vo
NOA en Sectorakkoord: In 2017: alle docenten bevoegd alle docenten geregistreerd (lerarenregister) Schoolbesturen stellen onbevoegde docenten in staat om bevoegdheid te halen Scholing vmbo-docenten in beroepsgerichte vakken IPTO-gegevens (2009, 2001) Bevoegd Benoembaar Onbevoegd Benoembaar: in opleiding, onderbevoegd, bevoegd voor ander vak

9 Bevoegdheid, naar graadsector*
Bron: IPTO 2011, bewerking MOOZ

10 Bevoegdheid docenten, naar vakgebied Amsterdam (2011)

11 Bevoegdheid docenten, naar schooltype Amsterdam (2011): tweedegraads gebied

12 Onbevoegde docenten, naar vakgebied & schooltype Amsterdam (2011): tweedegraads gebied

13 Ontwikkeling aantal studenten in Amsterdam Eerste en tweedegraads lerarenopleidingen
Bron: DUO (2014) Basisgegevens Bekostigd Onderwijs, bewerking MOOZ

14 Regiofunctie van Amsterdamse lerarenopleiding Woonplaats van studenten (2013)

15 Conclusies Amsterdam heeft een “dubbel lerarenprobleem”: een kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Kwantitatief tekort: m.n. bij exacte vakken én talen. Kwalitatief tekort: o.m. bij exacte vakken én vmbo. Wat betekent dit voor de drie programma’s? Meer opleiden voor de regio; Op- en bijscholen onbevoegde docenten Spanning tussen kwantiteit en kwaliteit


Download ppt "Amsterdam Sil Vrielink"

Verwante presentaties


Ads door Google