De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden De consistorie is vanaf vandaag in de aanbouw, 1e verdieping Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In de middagdienst vieren we het Heilig Avondmaal. U wordt nog herinnerd aan de gemeente avond op woensdag aanstaande. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 14 Januari 19 30 gemeenteavond

6 Deze week zijn jarig: 11 januari:br Johan Lukkien Harmen Spakman 12 januari:br Peter van Leur 13 januari:br Erik Schot zr Jolien Treurniet-Boxman 16 januari:br Tjerk Blom br Lucas Herfst br Ingmar Kramer 17 januari:Gertjan Spakman zr Karin Vonk-Nieuwlaat

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

11 Gezang 171: 1, 2 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

12 Gezang 171: 1, 2 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Spreuken 10:8 Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

16 Psalm 119: 8, 9 8 Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd om U te dienen op de rechte wijze. Maar wie zich overmoedig van U keert, wie weigert om uw grote naam te prijzen, die wordt door U, zoals uw woord ons leert, met vloek bedreigd. Gij zult hem van U wijzen.

17 Psalm 119: 8, 9 9 Neem van mij weg de schande en de smaad, want ik bewaar steeds uw getuigenissen; al smeden vorsten met elkander kwaad tegen uw knecht, ik wil uw wet niet missen. Zij is mijn lust, ik luister naar uw raad, zij ondersteunt mij in het ongewisse.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

21 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

22 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

23 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

24 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij ELKAAR AANVAARDEN: DAT WIL TOCH IEDEREEN? De eerbied voor God als enige Bron Minachting? Ontferming!

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

29 LvdK 91: 1 - 4 1 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, of sterft zichzelf, wij zijn met Christus een. Wanneer wij leven leven wij voor Hem, wanneer wij sterven horen wij zijn stem. In leven en in sterven weten wij: wij zijn geborgen in zijn heerschappij.

30 LvdK 91: 1 - 4 2 Immers daarom is Hij ons voorgegaan, is Hij gestorven, is Hij opgestaan. Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft opdat Hij ons met Hem het leven geeft. En levenden en doden allebei zijn onderworpen aan zijn heerschappij.

31 LvdK 91: 1 - 4 3 Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? Waarom veracht gij hem? Van man tot man, van mens tot mens is hij uw lotgenoot. Wij worden allen eens voorbij de dood gesteld voor Christus rechterstoel en Hij stelt ons in 't oordeel van zijn heerschappij.

32 LvdK 91: 1 - 4 4 Zoals geschreven is zo zal het zijn: Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. En alle knie op aarde buigt zich neer, en alle mond belijdt mij als de Heer. Wij loven U o God, Gij zijt nabij met de genade van uw heerschappij.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

36 Psalm 147: 4, 5 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

37 Psalm 147: 4, 5 5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

39 Gezang 182D

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1 - 4 Psalm147:4, 5 Gezang182D:Amen

41 Samen werken aan gemeente zijn! 14 januari 2015 Op deze gemeente avond in blok 2 gaan we met elkaar in gesprek over ons geloof en onze drijfveren. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!! Meer informatie vind je in het kruispunt van 21 december 2014 Voorbereidingsmateriaal zat in het postvak en is deze week ook nog per mail verspreid.

42 Samen sterk! Jongerendienst Zondag 18 januari 2015 09.15 uur koffie 09.30 uur begint de dienst

43


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Gezang171:1, 2 Spreuken10:8 Psalm119:8, 9 Romeinen14:1 - 12 Opwekking705: LvdK91:1."

Verwante presentaties


Ads door Google