De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe zorg Het nieuwe werken Het nieuwe leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe zorg Het nieuwe werken Het nieuwe leren."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe zorg Het nieuwe werken Het nieuwe leren

2  Calibris Advies  Wettelijke taken naar SBB  Sabine Terheggen  s.terheggen@calibris.nl WIE ZIJN WIJ

3 WAT DOEN WE VANDAAG  Ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een ander zorgaanbod.  Ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere manier van denken en werken.  Een andere manier van denken en werken vraagt om een andere manier van opleiden.

4 De nieuwe Zorg

5 ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG  Decentralisatie van de overheid: van AWBZ naar WMO. Eigen kracht van burger gevraagd. Netwerken.  Zorgvrager verandert: mondigheid, technologie diversiteit, multi-morbiditeit en complexiteit  Van intramuraal naar LieverLangerThuis.  Integrale zorgvraag: zorg, welzijn, preventie,  Bezuinigingen om stijgende zorgkosten tegen te gaan

6

7 CALIBRIS CHALLENGES: OPLOSSINGEN  Ander zorgaanbod: samenwerking, zorgen dat  Andere competenties: realiseren nieuwe zorg  Andere manier van opleiden: het nieuwe leren  Innovatief klimaat bevorderen: nieuwe werken

8 ANDERE VORMEN VAN ZORG  Samen wonen, werken en leren: coöperaties  De burgers is aan zet: zorg mogelijk maken: samenwerken in netwerken  Kleinschalig wonen: diverse doelgroepen  Buurtgericht werken: generatiehuis  Inzet van technologie: zelfstandig thuis  Wat kan en wil de zorgvrager: centraal zetten van mens

9 OPDRACHT Wat is uw oplossing? Welke competenties zijn nodig om de transitie in de zorg mogelijk te maken? Noteer op een geeltje

10 Het nieuwe Werken

11

12 HET NIEUWE WERKEN Meer dan anywhere, anytime, anyplace, 24/7 Continue proces van verbetering en leren Verandering is vast onderdeel van werken Leren van en met en van elkaar

13 Vernieuwend Vakmanschap Regie geven aan de cliënt Regie nemen als medewerker - Ondersteunen bij zelfredzaamheid door vroegtijdig signaleren en handelen - Ondersteunen bij zelfredzaamheid: samen met het netwerk - Ondersteunen bij zelfredzaamheid: met de inzet van technologie - Ondernemend werken in een team: zelfsturing, teamrollen, resultaat- gericht werken, feedback. - Teamgericht werken, wat is je rol: omgaan met veranderingen, verantwoordelijkheid nemen, eigen taakverantwoordelijkheid.

14 OPDRACHT Zou u nu veranderingen aanbrengen in de competenties die u opgeschreven heeft?

15 Het nieuwe Leren

16 LANDSCHAP VAN HET LEREN THEORIE  Perspectief van het vraagstuk: start, welk doel, welke visie, welke processen sluiten aan, welke interventies?  Perspectief van de context: welke voorkeuren voor wijze van leren. Leervoorkeuren geven mogelijkheid voor gepaste interventies.  Perspectief van de cognitie: welke denkstappen neemt het individu de organisatie

17 OPDRACHT Ontwerp uw ideale leertraject Met tweetallen op een flap

18 OPDRACHT VAN VISIE TOT ONTWERP  Waar staat uw organisatie? USP? Doel?  Op welke manier voert u veranderingen in?  Wat is uw visie m.b.t. leren/opleiden in relatie tot de organisatie?  Wat zijn effectieve manieren om op te leiden? Hoe?  Gebruik uw geeltjes m.b.t het wat?

19 CHALLENGES OVER OPLEIDEN  Aantrekkelijk  Flexibel  Gericht op innovatie  Maatwerk  Gebruik van E-Learning

20

21 VISIE CALIBRIS ADVIES WERKT BETER IN DE PRAKTIJK  De leer-, werkplek biedt de lerende bij uitstek de mogelijkheid om optimaal rendement te halen  Maximaal leereffect door inzet digitale leer-, en begeleiding met face-to-face onderwijs  Flexibel en toekomstgericht

22 MISSIE CALIBRIS ADVIES We willen meer mensen opleiden voor de zorg van morgen

23 EEN EIGEN KIJK OP OPLEIDEN Volgens A| B| C| methode  Adaptive program  Blended Learning  Coaching on the job

24 Leervormen Trainingen en workshops (E) coaching en begeleiding Opdrachten Praktijkervaringen Learning community Programma’s Sterk Leerklimaat Vernieuwend Vakmanschap Talent Centraal Flying Domotica’s Gildeleren Competent Zorg pakket Regie geven aan cliënten Regie nemen door werknemers Zorg & Technologie E-learning platform 400 cursussen voor medewerkers Taalprogramma’s, computer vaardigheden, management vaardigheden, BHV etc. Calibris Academie 4 bouwstenen voor leren in de praktijk ❶ ❷ ❸ ❹

25 WAT WETEN WE OVER LEREN Waar we leren 1.Formeel: 6% (ik weet, ik kan) 2.Informeel: 94 % ( ik pas toe en adopteer) Hoe graag we leren 1.Doen (90%) 2.Coach/mentor (76%) 3.Werkervaring (68%) 4.Samen oplossen (68%) Hoe we onthouden 1.Samenwerking (70%) 2.Praktijk (80%) 3.Anderen leren (90%) 4.Herhalen (75%) Toekomst van leren 1.Dichter op de werkplek 2.Van klassikaal naar werkplek met inzet van technologie 3.Meer nadruk of effectiviteit

26 “Als elke medewerker een kleine stap neemt, neemt de organisatie een grote.”

27

28 OPDRACHT Wat kan je met de scan leerstijlen doen?

29 STILSTAAN EN VERDERGAAN Wat spreekt aan? Wat neem je mee? Waar wil je meer over weten?

30 CALIBRIS ACADEMIE werkt beter in de praktijk


Download ppt "De nieuwe zorg Het nieuwe werken Het nieuwe leren."

Verwante presentaties


Ads door Google