De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drugs, medicijnen en werk En de relatie met productiviteit en veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drugs, medicijnen en werk En de relatie met productiviteit en veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Drugs, medicijnen en werk En de relatie met productiviteit en veiligheid

2 Wat valt er onder drugs? Indeling naar wetgeving Indeling naar werking

3 Indeling drugs naar wet Opiumwet: Harddrugs Softdrugs

4 Harddrugs Onaanvaardbare risico’s Verslavend Verboden Voorbeelden zijn heroïne, cocaïne, LSD en XTC Zogenaamde lijst I middelen van de Opiumwet

5 Softdrugs Bezit van kleine hoeveelheden wordt getolereerd Voorbeelden zijn hasj en weed Zogenaamde lijst II middelen van de Opiumwet

6 uitzonderingen Slaapmiddelen (lijst II – softdrugs) Alcohol (niet op lijst) Tabak (niet op lijst)

7 Indeling drugs naar werking Stimulerend Verdovend Bewustzijnsveranderend

8 Drugsgebruik in Nederland 8,7 % cannabisgebruikers 0,9 % cocaïne 0,6 % heeft ervaring met opiaten, zoals heroïne. 1,6 % XTC 0,5 % amfetamines (Bron: Nationale Drugsmonitor, Jaarbericht 2007 cijfers 2005. Het betreft actueel en recent gebruik)

9 Drugs: Waar ligt onze verantwoordelijkheid? Wetgeving: – Arbowet – Opiumwet – Bijzondere wetgeving Maatschappelijke verantwoordelijkheid

10 Arbowet Veilige en gezonde werkomstandigheden Drugsgebruik houdt risico in voor veiligheid van gebruiker en collega’s

11 Opiumwet Drugs als gevaarlijke stof in het werk zelf, zoals bij douane Betreft veiligheid en gezondheid van werknemer Opiumwet, artikel 7.2. Werk veilig – van toepassing

12 Bijzondere wetgeving In verband met besturen van voertuigen: Wegenverkeerswet Luchtvaartwet Scheepsvaartverkeerswet

13 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Voorkómen van verslavingsproblemen Financieel belang voor werkgever Loonbeslag En: werknemer is ook lid van de samenleving

14 Medicijnen Stofnaam Merknaam Gele sticker medicijnen Circa 11.000 verschillende medicijnen beschikbaar Meest voorgeschreven: maagzuurremmers, antidepressiva, pijnstellers en slaapmiddelen

15 Medicijn gebruik 1/3 van de Nederlanders gebruikt voorgeschreven medicijnen 1/3 gebruikt niet-voorgeschreven medicijnen indruk: circa 650.000 chronische gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen

16 Drugs-, medicijnengebruik en werk Effect op reactievermogen Effect op concentratie

17 Bijwerkingen gele sticker medicijnen Duizeligheid Dubbelzien Wazig zien Onhandigheid Langzamer reageren dan anders Sufheid, slaperigheid Minder controle over arm- en beenspieren Onverschilligheid Afgenomen alertheid Afname reactievermogen

18 Indeling naar 5 groepen en hun effect 1.Slaapmiddelen, kalmerende middelen en middelen tegen psychische stoornissen 2.Pijnstillers 3.Spierverslappende middelen 4.Allergie medicijnen 5.Hoestmiddelen

19 versuffen, wazig zien, onhandigheid 1.Slaapmiddelen, kalmerende middelen en middelen tegen psychische stoornissen

20 Afname beoordelingsvermogen, sufheid 2. Pijnstillers

21 Afname controle armen en benen, slaperigheid, duizeligheid 3. Spierverslappende middelen

22 Sufheid en slaperigheid 4. Allergie medicijnen

23 Sufheid en slaperigheid 4. Hoestmiddelen

24 Combinatie gebruik Meer medicijnen tegelijk Drugs en medicijnengebruik Alcohol en medicijnen

25 Meer medicijnen Werking van het ene medicijn kan de werking van het andere medicijn vergroten of juist afzwakken Kans op bijwerkingen

26 Drugs en medicijnen Bestanddelen drugs en medicijnen hebben vergelijkbare werking via effect op de hersenen Beïnvloeding van elkaars werking: – Drugs kan effect van medicijn afzwakken – Drugs kan werking medicijn juist versterken – gezondheidsrisico

27 Geneesmiddelen en alcohol Medicijnen vertragen de afbraak van alcohol via de lever Alcohol als giftige stof langer in het lichaam Gevolgen: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid maar ook daling van bloeddruk en hartkloppingen

28 Alcohol en werking medicijn Alcohol vertraagt de werking van medicijnen – Medicijn blijft langer in lichaam – Effect is vergelijkbaar met overdosering van medicijn Alcohol versterkt de werking van medicijnen en kan daardoor de werking beïnvloeden Effect bijvoorbeeld sterk bij pijnstillers en middelen tegen allergie

29 Informatie op medicijnen zelf: Gele sticker Waarschuwing medicijnen en gebruik met alcohol Bijsluiter

30 Effect op uitvoering van het werk Bij drugs: – Bewustzijnsverandering – Vaker verzuim – Grotere betrokkenheid bij ongevallen – Effect op werksfeer – Effect op imago Bij medicijnen: – Afname concentratie- en coördinatievermogen – Verminderd gezichtsvermogen Extra risico’s van combinatiegebruik

31 Pijlers ADM beleid: Alcohol, drugs en medicijnen Voorlichting en scholing Begeleiding en hulp Regels Toezicht en sancties

32 Uitgangspunten beleid Gericht op functioneren Disfunctioneren is de invalshoek Aanpak vergelijkbaar met elk ander gezondheids- of functioneringsprobleem Beleid van sociale partners samen Beleid geldt voor werknemers én management

33 Vervolg uitgangspunten Bij voorkeur geïntegreerd in ander (gezondheids)beleid Vertrouwelijke omgang met informatie Testen gebeurt alleen onder strikte voorwaarden Beleid is gericht op het voorkómen van verslaving, op vroegsignalering en behandeling van problemen

34 Vervolg uitgangspunten Centraal staat behoud van werk Werknemers met verslavingsproblemen zelfde rechtspositie als ieder ander Werkgever heeft bevoegdheid tot sancties; voorkeur gaat uit naar begeleiding en behandeling Inschakelen van deskundigheid Grondige analyse van de situatie

35 Uitwerking ADM beleid: algemeen Opname in algemeen beleid Opname in Arbobeleid

36 Uitwerking ADM beleid: management Bewustwording Inhoudelijke ondersteuning: – Hoe om te gaan met middelengebruik – Goed omschreven beleid met regels – Controle op naleving regels – Opvangmogelijkheden voor medewerkers

37 Uitwerking ADM beleid: medewerkers Ondersteunen in plaats van ‘beboeten’ Voorkómen van drugsverslaving Voorkomen verkeerd / overmatig medicijngebruik Voorlichting Tijdelijke vrijstelling van werkzaamheden Sancties bij disfunctioneren / niet nakomen werkafspraken

38 Testgebruik Gebonden aan regels Veiligheid van de gebruiker en de omgeving Functiegebonden

39 Geneesmiddelen als onderdeel van het werk zelf Cytostatica en verpleegkundigen Apotheekbranche


Download ppt "Drugs, medicijnen en werk En de relatie met productiviteit en veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google