De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. G. Zomer Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: br. G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor de diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal

4 Agenda 4 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Onwijs rijk, schets 6 Inl: Betty Voogt 6 maart 18:30 Apenkooi 2015 BeInaktie - de Paersacker 8 maart 16:30 speciale zendingskerkdienst met aansluitend maaltijd in de kerk

5 Deze week zijn jarig: 4 maart:Sander Borst br Remko Rop er ligt een kaart klaar achterin de kerk Mezeker Semere 5 maart:zr Barbera van Leur-Burgers 6 maart:Maartje Schot zr Nicole Schot-de Ruijter zr Eva Stigterer ligt een kaart klaar achterin de kerk 7 maart:Peter Beere

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

10 Psalm 25: 1, 7 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op, Gij zijt mijn God. Red mij van wie mij benauwen, nu de vijand mij bespot. Nooit maakt Gij beschaamd, o HEER, wie gelovig U verwachten, maar beschaamd staan keer op keer die U trouweloos verachten.

11 Psalm 25: 1, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

14 Psalm 123: 1 1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij ons weer genadig zij.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

18 Gezang 151: 1-4 1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, dan weet ik: Heer, Gij hoor-de één stem: uw eigen kind. Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

19 Gezang 151: 1-4 2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, dan roep ik mij te binnen uw stem, 0 Christus - Gij, Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

20 Gezang 151: 1-4 3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft, maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

21 Gezang 151: 1-4 4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg; dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg, dat zal mij blijven dragen - mij maakt geen stilte bang; slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

24 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

25 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

29 LvdK 95: 1, 2, 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

30 LvdK 95: 1, 2, 3 2 Dan zullen wij met alle heilgen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

31 LvdK 95: 1, 2, 3 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95: Gezang182D:Amen

33 Gezang 182D

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

35 13 maart 2015 om 20.00 Lidwinakerk - Best Feestconcert om de nieuwbouw te vieren! Kaartverkoop (9,- p.p.) is gestart. Meer info: www.truetickets.nl.

36 Evoluon Diner Geniet van een drie gangen diner bereid door topkoks, en laat je bedienen door de jongeren die mee gaan naar Inaktelke. Zaterdag 28 maart 2015 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

37 Extra concert opening aanbouw Lidwinakerk Eindhovense Oratorium Vereniging Zaterdag 28 februari 19.30-20.30 uur

38 Jongerendienst 22 februari 2014 Welkom! 16.30 uur in de Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best “Help, is daar iemand?”


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm25:1, 7 Psalm123:1 2 Kronieken20:1 - 13 Matteüs5:5 - 15 Gezang151: H.C. Zondag45: Gezang179a: LvdK95:"

Verwante presentaties


Ads door Google