De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maar aan Nero, terwijl hij de berichten van de geslaagde misdaad afwachtte, wordt gemeld dat zij, verwond met een lichte verwonding, is ontsnapt en na.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maar aan Nero, terwijl hij de berichten van de geslaagde misdaad afwachtte, wordt gemeld dat zij, verwond met een lichte verwonding, is ontsnapt en na."— Transcript van de presentatie:

1 Maar aan Nero, terwijl hij de berichten van de geslaagde misdaad afwachtte, wordt gemeld dat zij, verwond met een lichte verwonding, is ontsnapt en na ver genoeg in gevaar verkeerd te hebben dat er over de opdrachtgever niet getwijfeld werd. At Neroni nuntios patrati facinoris opperienti adfertur evasisse [Agrippinam] ictu levi sauciam et hactenus /adito discrimine/, ne auctor dubitaretur.

2 Toen was hij door paniek buiten zinnen en uitroepend dat zij ieder moment aanwezig zou zijn, op wraak belust, hetzij zij de slaven bewapende, of de soldaten ophitste, hetzij ze doordrong tot de senaat en het volk, terwijl ze hem de schipbreuk en haar verwonding en haar vermoorde vrienden verweet: welke steun zou er daarentegen voor hem zijn? Tum pavore exanimis [erat] et iam iamque adfore obtestans vindictae properam, sive servitia armaret vel militem accenderet, sive ad senatum et populum pervaderet, naufragium et vulnus et interfectos amicos obiciendo sibi: quod contra subsidium sibi [fore]? vindictae: geef de naamval en de functie genitivus objectivus Op welke fronten verwacht Nero een tegenactie van zijn moeder? Privé, via de slaven, bij het leger, en in de politiek. Wie zijn de vermoorde vrienden?Crepereius en Acerronia

3 Behalve wat Burrus en Seneca (aan steun gaven). Terwijl hij dezen liet wekken had hij ze onmiddellijk laten komen, terwijl ze wellicht ook van te voren op de hoogte waren. Nisi quid [subsidii afferrent] Burrus et Seneca. Quos expergens statim acciverat, incertum an et ante gnaros. Quos: relatieve aansluiting. Hoe denkt Tacitus over Burrus’ en Seneca’s invloed op Nero? Blijkbaar konden ze, ook al wisten ze van de plannen, deze niet meer verhinderen, zo weinig greep hadden ze inmiddels op Nero.

4 Dus was er van beiden een langdurige stilte, uit vrees dat ze vergeefs het zouden afraden, of ze geloofden dat het zover was gekomen dat, tenzij Agrippina de pas werd afgesneden, Nero moest sterven. Igitur longum utriusque silentium [erat], ne inriti dissuaderent, an eo descensum [esse] credebant ut, nisi praeveniretur Agrippina, pereundum Neroni esset. utriusque: gen. ev. van uterque, elk van beiden Waarom zwijgen de beide heren zo lang? Geef twee argumenten. 1.Ze willen een goed plan bedenken om Nero van de moord af te houden (ze wilden niet dat het tevergeefs was). 2.Ze realiseren zich dat de zaak al te ver uit de hand is gelopen en alleen maar kan eindigen door de dood van Agrippina of Nero.

5 Daarna handelde Seneca in zoverre sneller, dat hij Burrus aankeek en informeerde of aan de soldaten de moord moest worden bevolen. Post Seneca hactenus promptius [egit], ut respiceret Burrum ac sciscitaretur, an militi imperanda caedes esset. promptius: comparativus van een bijwoord Verklaar de coniunctivus van esset. afhankelijke vraag Tot welk plan heeft Seneca nu blijkbaar besloten? De dood van Agrippina

6 Deze antwoordde dat de soldaten van de Praetoriaanse garde verknocht waren aan het hele huis van de keizers en nog denkend aan Germanicus niets gruwelijks tegen zijn dochter zouden durven: Anicetus moest zijn beloftes uitvoeren. Ille praetorianos toti Caesarum domui obstrictos [esse] memoresque Germanici nihil adversus progeniem eius atrox ausuros [esse] respondit: perpetraret Anicetus promissa. ausuros esse: infinitivus futurum actief Waarom denkt Burrus dat de Praetoriaanse Garde Agrippina niet wil vermoorden? Twee redenen. 1.zij zijn gehecht aan het Julisch Claudische huis 2.Germanicus, de vader van Agrippina, was een populaire veldheer uit deze familie, en dus ook zeer geliefd bij de Praetorianen

7 Deze eiste zonder enige aarzeling de leiding van de misdaad. Bij deze uitspraak verklaart Nero dat op deze dag hem de macht werd gegeven en dat de schenker van een zo groot geschenk een vrijgelatene was: hij moest snel gaan en mensen meenemen die het snelst bevelen uitvoerden. Qui nihil cunctatus poscit summam sceleris. Ad eam vocem Nero illo sibi die dari imperium auctoremque tanti muneris libertum [esse] profitetur: iret propere duceretque promptissimos ad iussa. Qui: relatieve aansluiting. Over wie gaat dit?Anicetus illo sibi die dari imperium: wat blijkt (psychologisch) uit deze woorden van Nero? Dat hij zich onder de plak voelde zitten van zijn moeder: hij zag haar als keizerin. Waarom noemt Nero hem hier nadrukkelijk libertus? het is een vrijgelatene die hem eindelijk de macht bezorgt en niet Burrus of Seneca.

8 Hijzelf, toen hij gehoord had dat, gestuurd door Agrippina, Agerinus als bode was gekomen, voert spontaan een toneelstukje van een misdaad op en gooit, terwijl hij zijn berichten overbrengt, een zwaard tussen zijn voeten, en beveelt hem toen, alsof hij op heterdaad is betrapt, in de boeien te slaan, om de schijn te wekken dat zijn moeder de moord op de keizer beraamd had en uit schaamte over de ontdekte misdaad uit eigen beweging zelfmoord had gepleegd. Ipse audito venisse missu Agrippinae nuntium Agerinum, scaenam ultro criminis parat gladiumque, dum mandata perfert, abicit inter pedes eius, tum quasi deprehenso [ei] vincla inici iubet, exitium principis molitam [esse] matrem et pudore deprehensi sceleris sponte mortem sumpsisse confingeret.

9 Hijzelf, toen hij gehoord had dat, gestuurd door Agrippina, Agerinus als bode was gekomen, voert spontaan een toneelstukje van een misdaad op en gooit, terwijl hij zijn berichten overbrengt, een zwaard tussen zijn voeten, en beveelt hem toen, alsof hij op heterdaad is betrapt, in de boeien te slaan, om de schijn te wekken dat zijn moeder de moord op de keizer beraamd had en uit schaamte over de ontdekte misdaad uit eigen beweging zelfmoord had gepleegd. Ipse audito venisse missu Agrippinae nuntium Agerinum, scaenam ultro criminis parat gladiumque, dum mandata perfert, abicit inter pedes eius, tum quasi deprehenso [ei] vincla inici iubet, exitium principis molitam [esse] matrem et pudore deprehensi sceleris sponte mortem sumpsisse confingeret. Hoe speelt Nero razendsnel in op de komst van Agerinus? Door hem een moordaanslag op zichzelf in de schoenen te schuiven. pudore deprehensi sceleris: welke scelus wordt bedoeld? De zogenaamd door Agrippina bevolen moord op Nero


Download ppt "Maar aan Nero, terwijl hij de berichten van de geslaagde misdaad afwachtte, wordt gemeld dat zij, verwond met een lichte verwonding, is ontsnapt en na."

Verwante presentaties


Ads door Google