De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zin en onzin over bits en bytes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zin en onzin over bits en bytes"— Transcript van de presentatie:

1 Zin en onzin over bits en bytes
Hoeveel weegt een Kilo nu eigenlijk……… En een beetje uitleg over talstelsels en bit formaten.

2 Waar begint het In welk talstelsel zijn we aan het werken
Decimaal of tien talig stelsel. Hier telt de macht van 10 Dit stelsel kent voor ons geen geheimen, want daar is iedereen mee opgegroeid. Elke eenheid kan 10 verschillende waarden aannemen Hexadecimaal stelsel of 16 talig stelsel. Hier telt de macht van 16 A .. B .. C .. D .. E .. F Als buitenbeentje hebben we ook nog het Octaal of 8 talig stelsel, met de macht 8. Dit werd vroeger soms gebruikt, maar is tegenwoordig niet veel meer in gebruik

3 Hier gaat het natuurlijk over
Het Binaire stelsel of 2 talig stelsel met de macht 2 als basis hebben we om te tellen (waarschijnlijk ontworpen voor degene die niet tot 10 kunnen tellen) Dit stelsel is het enige dat in de computerwereld kan gebruikt worden om op hardware niveau te werken. Op een harde schijf is een positie (bit) als 0 of als 1 gemagnetiseerd Op een CD of DVD is er een vlakke positie of een putje Op een herschrijfbare CD of DVD hebben we diffuus of gericht reflecterend licht In een geheugen cel is een capaciteit geladen of ontladen. Enz… Enz… dus altijd 0 of 1 true of false….

4 Welke bit formaties kennen we
De bit = 1 bit : kan positie 0 en 1 bevatten. De nibble = 4 bit : kan 0 ….. 15 bevatten (In decimale getallen) De Byte = 8 bit : kan 0 … bevatten. Word = 16 bit : kan 0 … bevatten. Dubbel Word = 32 bit : kan 0 … bevatten.

5 Waarom de bit en waarom de Byte
In de elektronica hebben we de behoefte om de aan/uit status elektrisch voor te stellen. Dus de 1/0 status. Dus de bit vervult de basis behoefte in alle hardware nodig voor computers. Aangezien we een mogelijkheid nodig hadden om al de tekens van ons alfabet te kunnen voorstellen + data stuurtekens + semi grafische tekens en deze pasten in een 8 bits combinatie, heeft deze zijn belang gekregen. of Voordien was er in het mechanische tijdperk (Telex machine) waar een beperkt alfabet werd gebruikt slechts 5 bit nodig. Dit noemde men de baudot code

6 Hoeveel is een K dan waard….
Dit is dus de hamvraag Als we decimaal tellen dan is een K (komt van kilo of 1000 tal of 10^3 ) waard (macht van 10… Enz) Als we binair tellen dan is een K (via de macht van 2^10) 1024 waard (Macht van 2… enz) We kunnen dus stellen dat de ene zijn K meer waard is dan de andere zijn K (waar komen we dat nog tegen)

7 Manier van voorstellen http://nl.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
Veelvouden van bytes SI-voorvoegsels Binaire voorvoegsels Symbool (naam) Waarde kB (kilobyte) 10001 = 103 KiB (kibibyte) 10241 =210 MB (megabyte) 10002 = 106 MiB (mebibyte) 10242 =220 GB (gigabyte) 10003 = 109 GiB (gibibyte) 10243 =230 TB (terabyte) 10004 = 1012 TiB (tebibyte) 10244 =240 PB (petabyte) 10005 = 1015 PiB (pebibyte) 10245 =250 EB (exabyte) 10006 = 1018 EiB (exbibyte) 10246 =260 ZB (zettabyte) 10007 = 1021 ZiB (zebibyte) 10247 =270 YB (yottabyte) 10008 = 1024 YiB (yobibyte) 10248 =280

8 Het gebruik van kleine en hoofdletters
Als we een hoeveelheid data in bit willen voorstellen, dan gebruiken we de kleine “b” Als we de data in Byte willen voorstellen dan gebruiken we de “B” We zien hier dus al dat er in deze 2 voorstellingen een factor 8 verschil zit Dus (Telenet Wopp) 60Mbps (bit) is dus 7,5 MBps (Byte) snelheid De ps staat hier voor “per seconde”, dus max 60Mb elke seconde (en dus niet voor parti socialiste)

9 Wie gebruikt wat waar en hoe
In de data communicatie wordt meestal het decimaal stelsel gebruikt en wordt er gebruik gemaakt van de bit (10^n). In computer geheugen wordt meestal het binair stelsel gebruikt en de Byte (2^n) Harde schijven en flash memory gebruiken meestal het decimaal stelsel en de Byte (10^n) Om vlug om te rekenen Dus een harde schijf van 2 Terra Byte (decimaal) heeft 1,81 Terra Byte (binair) Of 3 Terra Byte (decimaal) is 2,72 Terra Byte (binair)

10 Voorbeeld calculator speedguide.net/conversion.php
1e Vb Snelheid Telenet Whop is 60Mb ps dus invullen in vak 1 (is dus decimaal) 2e Vb Opslag harde schijf is 3TB dus invullen in vak 3 (is dus ook decimaal)

11 3e Vb Geheugen in de PC is 4GB dus invullen in vak 2 (is dus binair)


Download ppt "Zin en onzin over bits en bytes"

Verwante presentaties


Ads door Google