De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A van Vugt te Eindhoven Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt te Eindhoven In deze dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. De reguliere collecte is bestemd voor het Evangelisatiewerk in Gent, België.

4 Agenda 20 december verhuizing 24 december 21 00 kerstnachtdienst

5 Deze week zijn jarig: 14 december:zr Jolanda Meijer 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting br Frans Sollie 18 december:br Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema

6 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

10 Gezang 108, Gz41 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

11 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

12 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

14 4 Dan wordt aan Jozef in de nacht de blijde boodschap ook gebracht. Hij neemt Maria tot zijn vrouw. En samen roemen zij Gods trouw. God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. Uit zonden redt Hij Israel. Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! Gezang 77: 4, 5

15 5 Want Jozef, die uit Juda kwam, was ook uit Davids huis en stam. Zo wordt de Heiland Davids Zoon. Voor eeuwig zit hij op de troon. God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. Uit zonden redt Hij Israel. Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! Gezang 77: 4, 5

16 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

17

18 What’s in a name?

19 De mens geeft namen Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Genesis 2,19

20 Nieuwe namen Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Numeri 13,16 De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf( …) Marcus 3,16

21 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Matteüs 1,16

22 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Matteüs 1,19

23 De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Matteüs 1,20

24 Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Matteüs 1,21

25 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Matteüs 1,23

26 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

27 Opwekking 379 Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus. Heerlijk is uw naam.

28 Opwekking 379 Heilig Lam van God, heilig Lam van God, dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God. Jezus, Jezus. Heilig Lam van God.

29 Opwekking 379 Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, alle macht en heerlijkheid. Alle lof en eer. Jezus, Jezus. Waardig bent U, Heer.

30 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

31 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

32 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

33 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

34 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

35 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

36 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

37 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

38 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

39 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen

40 Gezang 182E 4-stemmig

41 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven Collecte: evangelisatiewerk Gent Gezang108: Matteus1: Gezang77:4, 5 Opwekking379: Opwekking161: Opwekking430: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google