De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook

2 BRICKS Biology Speciaal geschreven voor het tweetalig onderwijs in Nederland Geschreven door tto-docenten uit de praktijk Volledige aansluiting op het Nederlandse curriculum

3 BRICKS Biology Authentiek Engels
Geïntegreerde aandacht voor de Engelse taal, gericht op Nederlandstalige leerlingen, volgens de CLIL richtlijnen Tekstboek en werkboek met talrijke talige opdrachten

4 Extension Boxes Verdieping over het onderwerp dat in de paragraaf aan de orde komt

5 Language Boxes Aandacht voor de Engelse taal

6 Post-Its Kleine weetjes die de leerlingen prikkelen

7 Content Language Integrated Learning (CLIL)
“Good CLIL teaching interweaves content and language”

8 Content Language Integrated Learning (CLIL)
Uitgebreide woordenschat alleen is niet voldoende Juist gebruik van de woordenschat in uitdrukkingen en in de context

9 CLIL Werkboek Opdrachten
Gebruik maken van de nieuwe woordenschat op drie niveau’s: Visueel Concept-gelinkt Zinsbouw

10 CLIL Werkboek Opdrachten
Grote variatie in CLIL opdrachten Concept maps en word maps Contextuele zinnen maken Oefeningen verwijzen naar een specifieke context “Cloze” invul-oefeningen Duidelijke en eenvoudig te begrijpen afbeeldingen Opdrachten ondersteund door een Source

11 CLIL Werkboek Opdrachten
Concept maps en word maps Om verbindingen te maken en het geleerde te integreren. Geven een visuele weergave van de belangrijke biologische begrippen in samenhang tot elkaar.

12 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 1: Complete the following concept map about seed plants. Use the following words: fir tree, dicot, gymnosperm, corn, monocot, angiosperm, bean

13 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 2: Complete the following concept map about seed dispersal. Use the following words: fruit (2x), pepper pot, hooks, wing, fur or clothes, ejected, drop directly into, parachute, buried, after wind dispersal, excreted

14 CLIL Werkboek Opdrachten
Contextuele zinnen maken Om te oefenen wanneer en hoe je de juiste terminologie gebruikt.

15 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 3: Match the following cell parts with their correct description.

16 CLIL Werkboek Opdrachten
Verwijzen naar een specifieke context Tegelijkertijd is er ruimte voor het oefenen met taalgebruik en zinsconstructie

17 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 4: Below you see several features of vessels in a vascular bundle. Do these features belong to phloem or xylem? Copy the features into the correct boxes. companion cells, pits, transport in one direction, transport in two directions, living tissue, dead tissue, vessel elements, sieve-tube members

18 CLIL Werkboek Opdrachten
“Cloze” invul-oefeningen Trainen het toepassen van de nieuwe woordenschat in zinnen Versterken het begrip van nieuwe woorden binnen de grotere context

19 Example 5: Use the words below to fill in the spaces:
CLIL Werkboek Opdrachten Example 5: Use the words below to fill in the spaces:

20 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 6: Read the following text and fill in the blanks. Choose from the words listed below.

21 CLIL Werkboek Opdrachten
Duidelijke en eenvoudig te begrijpen afbeeldingen Om belangrijke biologische begrippen sneller en beter te begrijpen en te leren

22 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 7: Fill in the missing words in the figure of a microscope below.

23 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 8: Below you see four different drawings of a stem with a ring-shaped wound. Write down whether or not the tree is able to survive and explain your answer.

24 CLIL Werkboek Opdrachten
Opdrachten ondersteund door een Source Versterkt het taalbegrip en plaatst kennis in een context.

25 CLIL Werkboek Opdrachten
Example 9: Read the following article and answer the questions. Paula Radcliffe suffered a tendon injury behind her left knee. When do you think Paula suffers the most pain? While bending her left leg or stretching it? Explain your answer. Why do you think a tendon injury takes a long time to heal?

26 CLIL Werkboek Opdrachten Gebruik van duidelijke pictogrammen
Uitdagende en aanvullende praktijkopdrachten Internetopdrachten Samenvattende opdrachten Groepsopdrachten

27 CLIL Werkboek Opdrachten
Een variatie aan woord puzzels Aan het einde van ieder hoofdstuk Om de woordkennis te versterken In plaats van platte woordenlijsten Samenvattend

28 Ondersteuning via methodesite
Toetsen (digitaal) Antwoordenboek (digitaal) Extra opdrachten en practica Wachtwoord-beveiligd docentendeel Openbaar leerlingendeel

29 Pilot met BRICKS Eerste ervaringen met BRICKS Biology
Leerlingen beoordelen BRICKS Biology met een 8,5

30 Prijzen en beschikbaarheid
Bricks Biology vanaf eind maart 2010 reeds beschikbaar Maatwerkmogelijkheden Prijs is laag: profiteer daarvan Tip: rechtstreeks bij OVD bestellen!


Download ppt "Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook"

Verwante presentaties


Ads door Google