De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook

2 BRICKS Biology Speciaal geschreven voor het tweetalig onderwijs in Nederland Geschreven door tto-docenten uit de praktijk Volledige aansluiting op het Nederlandse curriculum

3 BRICKS Biology Authentiek Engels Geïntegreerde aandacht voor de Engelse taal, gericht op Nederlandstalige leerlingen, volgens de CLIL richtlijnen Tekstboek en werkboek met talrijke talige opdrachten

4 Extension Boxes Verdieping over het onderwerp dat in de paragraaf aan de orde komt

5 Language Boxes Aandacht voor de Engelse taal

6 Post-Its Kleine weetjes die de leerlingen prikkelen

7 Content Language Integrated Learning ( CLIL) “Good CLIL teaching interweaves content and language”

8 Uitgebreide woordenschat alleen is niet voldoende Juist gebruik van de woordenschat in uitdrukkingen en in de context Content Language Integrated Learning (CLIL)

9 CLIL Werkboek Opdrachten Gebruik maken van de nieuwe woordenschat op drie niveau’s: Visueel Concept-gelinkt Zinsbouw

10 CLIL Werkboek Opdrachten Grote variatie in CLIL opdrachten Concept maps en word maps Contextuele zinnen maken Oefeningen verwijzen naar een specifieke context “Cloze” invul-oefeningen Duidelijke en eenvoudig te begrijpen afbeeldingen Opdrachten ondersteund door een Source

11 Concept maps en word maps Om verbindingen te maken en het geleerde te integreren. Geven een visuele weergave van de belangrijke biologische begrippen in samenhang tot elkaar. CLIL Werkboek Opdrachten

12 Example 1: Complete the following concept map about seed plants. Use the following words: fir tree, dicot, gymnosperm, corn, monocot, angiosperm, bean

13 Example 2: Complete the following concept map about seed dispersal. Use the following words: fruit (2x), pepper pot, hooks, wing, fur or clothes, ejected, drop directly into, parachute, buried, after wind dispersal, excreted CLIL Werkboek Opdrachten

14 Contextuele zinnen maken Om te oefenen wanneer en hoe je de juiste terminologie gebruikt. CLIL Werkboek Opdrachten

15 Example 3: Match the following cell parts with their correct description. CLIL Werkboek Opdrachten

16 Verwijzen naar een specifieke context Tegelijkertijd is er ruimte voor het oefenen met taalgebruik en zinsconstructie CLIL Werkboek Opdrachten

17 Example 4: Below you see several features of vessels in a vascular bundle. Do these features belong to phloem or xylem? Copy the features into the correct boxes. companion cells, pits, transport in one direction, transport in two directions, living tissue, dead tissue, vessel elements, sieve-tube members CLIL Werkboek Opdrachten

18 “Cloze” invul-oefeningen Trainen het toepassen van de nieuwe woordenschat in zinnen Versterken het begrip van nieuwe woorden binnen de grotere context CLIL Werkboek Opdrachten

19 Example 5: Use the words below to fill in the spaces:

20 CLIL Werkboek Opdrachten Example 6: Read the following text and fill in the blanks. Choose from the words listed below.

21 CLIL Werkboek Opdrachten Duidelijke en eenvoudig te begrijpen afbeeldingen Om belangrijke biologische begrippen sneller en beter te begrijpen en te leren

22 CLIL Werkboek Opdrachten Example 7: Fill in the missing words in the figure of a microscope below.

23 CLIL Werkboek Opdrachten Example 8: Below you see four different drawings of a stem with a ring- shaped wound. Write down whether or not the tree is able to survive and explain your answer.

24 CLIL Werkboek Opdrachten Opdrachten ondersteund door een Source Versterkt het taalbegrip en plaatst kennis in een context.

25 CLIL Werkboek Opdrachten Example 9: Read the following article and answer the questions. a.Paula Radcliffe suffered a tendon injury behind her left knee. When do you think Paula suffers the most pain? While bending her left leg or stretching it? Explain your answer. b.Why do you think a tendon injury takes a long time to heal?

26 Uitdagende en aanvullende praktijkopdrachten Groepsopdrachten Internetopdrachten Samenvattende opdrachten CLIL Werkboek Opdrachten Gebruik van duidelijke pictogrammen

27 CLIL Werkboek Opdrachten Een variatie aan woord puzzels Aan het einde van ieder hoofdstuk Om de woordkennis te versterken In plaats van platte woordenlijsten Samenvattend

28 Ondersteuning via methodesite Toetsen (digitaal) Antwoordenboek (digitaal) Extra opdrachten en practica Wachtwoord-beveiligd docentendeel Openbaar leerlingendeel www.ovdbricks.nl

29 Pilot met BRICKS Eerste ervaringen met BRICKS Biology Leerlingen beoordelen BRICKS Biology met een 8,5

30 Prijzen en beschikbaarheid Bricks Biology vanaf eind maart 2010 reeds beschikbaar Maatwerkmogelijkheden Prijs is laag: profiteer daarvan Tip: rechtstreeks bij OVD bestellen!


Download ppt "Werken met BRICKS Biology Deborah Wüst Onno Rook."

Verwante presentaties


Ads door Google