De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Starten in het Secundair onderwijs Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Starten in het Secundair onderwijs Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Starten in het Secundair onderwijs

3 Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof, studiegedrag, studiehouding  De schoolloopbaan:  Helpen bij studiekeuze en info over onderwijsaanbod  Preventieve gezondheidszorg:  in het 1 ste en 3 de leerjaar zijn er medische onderzoeken  Psychisch en sociaal functioneren:  gedrags- of opvoedingsproblemen, faalangst, welbevinden…

4

5 Secundair onderwijs – drie graden 6° leerjaar 5° leerjaar 4° leerjaar 3° leerjaar 2° leerjaar 1° leerjaar

6 Structuur secundair onderwijs DRIE GRADEN + VIER ONDERWIJSVORMEN EERSTE GRAAD: TWEEDE GRAAD: DERDE GRAAD:

7 7 6 de leerjaar basisschool 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B Het eerste jaar: 2 mogelijkheden

8 Het eerste leerjaar A  Voor wie ? 1A = A van algemene brede basisvorming - Leerlingen MET getuigschrift lager onderwijs. - Voorbereiding op ASO, TSO, KSO

9 9 Eerste leerjaar A: een vast gedeelte Techniek

10 10 Eerste leerjaar A: een keuzegedeelte  Latijn / Grieks  Extra algemene vakken: Ned, Frans, Wisk of economie (‘moderne’)  Wetenschappelijk werk of sport  Technologische vakken  Kunstvakken Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte = 32 lesuren per week in totaal

11 Keuzegedeelte Latijn  Troeven: Vormende waarde: geheugen,analytisch denken, andere talen. Vraagt behoorlijke studie-inzet: stimulans om te leren werken Alle mogelijkheden blijven nog open Doorgaans gemotiveerde groepen  Beperkingen: Vorming kan ook via andere vakken Latijn is geen ‘must’ voor hoger onderwijs. Op http://www.digiclb.be/slb/latijn/ staat er kennismakingslesje Latijn

12 Keuzegedeelte algemene vakken ( wisk, talen, wetenschappen, LO, MO)  Troeven: Heterogene groep: gericht op de brede middengroep van leerlingen Gericht op het verwerven van een uitgebreide basisvorming: opbouw van een goede basis voor Ned, Fra, wisk. Kennismaking met belangrijke domeinen zoals natuurwetenschappen, economie. Extra uren LO - PO- MO: maken het pakket boeiender en evenwichtiger

13 Keuzegedeelte Technische vakken of Kunstvakken  Troeven: Voor leerlingen met specifieke interesse Leerlingen die graag praktisch bezig zijn Handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken

14 14 6 de leerjaar basisschool 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B Het eerste jaar: 2 mogelijkheden

15 Het eerste leerjaar B  Voor wie ? - leerlingen (6de lj) zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen (6de lj) met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof. - 5 de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan kunnen op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B  Is een voorbereiding op BSO Wie slaagt in 1B, krijgt zijn getuigschrift basisonderwijs.

16 Het eerste leerjaar B  Wat?  Brug tussen het lager en secundair onderwijs Leerachterstand bijwerken  Aangepast leerstofpakket voor taal en rekenen Aangepast tempo Kleine klasgroepen  Eerste stap naar 2 e jaar B Via ervaring beroepen leren kennen vb. kantoor-verkoop

17 17

18 Keuzegedeelte 1b  In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen volgende vakken worden aangeboden: Een aanvangscursus Frans Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde Aanvulling van technologische opvoeding Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken Sport, handvaardigheid, … Het eerste leerjaar B wordt niet in elke school ingericht

19 Secundair onderwijs: de eerste graad 5° leerjaar

20 Wat NA het tweede leerjaar ? VVanaf het 3 de leerjaar kan je een keuze maken tussen: ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroeps secundair onderwijs) KSO (kunst secundair onderwijs) TSO (technisch secundair onderwijs) Vanaf dit leerjaar kies je wat je later graag zou willen worden

21 Aso: algemeen secundair onderwijs  Doel:  voorbereiden op verder studeren  Inhoud:  Algemeen vormende vakken  Theorie, geen praktijk  Voorbeelden:  Latijn, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, economie, wetenschappen, …  Doorstroming:  Hogere studies (of job)

22 Bso: beroeps secundair onderwijs  Doel:  Voorbereiden op specifiek beroep  Inhoud:  Nadruk op praktijk en stage  Weinig theorie  Voorbeelden:  Bakkerij, slagerij, bouw, haarzorg, kantoor, verkoop, houtbewerking, …  Doorstroming :  7 de jaar: diploma secundair onderwijs  4 de graad BSO: 7 e en 8 e jaar  Job  Hogere studies

23 Kso: kunst secundair onderwijs  Doel:  Voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren  Inhoud:  Algemeen vormende vakken  Praktijk  Voorbeelden:  Woordkunst, muziek, dans, schilderen, fotografie, …  Doorstroming:  Hogere studies  Job

24 Tso: technisch secundair onderwijs  Doel:  voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren  Inhoud:  Algemeen vormende vakken  Praktijk  Doorstroming:  Hogere studies  Job

25 TSO: Technisch secundair onderwijs  Onderscheid tussen:  Theoretisch technische richtingen: b.v. industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen, techniek-wetenschappen, sociaal-technische wetenschappen, …  Praktische technische richtingen: b.v. auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken …

26 26 Vier onderwijsvormen 2° leerjaar 1 A ASOTSOKSOBSO kunsttechnischberoepsalgemeen 1 B BVL AV PV KV AVPV TV AV PV TV

27 27 huidig leerjaar Hoger leerjaar Ja, maar.. Neen Ja A-attestB-attest C-attest

28 28 2. Hoe kiezen ?

29 ASO TSO BSO Vermijd het watervalsysteem Ik word wat ik wil

30 30 Gevolgen watervalsysteem = hoofdzakelijk NEGATIEF  Afhaken en slechte rapporten  Een slecht gevoel bij leerling en ouders  Gevoel van niet mee te kunnen  faalangst / twijfelen aan zichzelf  Studievertraging (zittenblijven)  Schoolmoeheid  …

31 31 De afstemming tussen: 1.Kenmerken studierichting 2.Kenmerken school 3.Kenmerken uw kind Ik word wat ik wil

32 32 2.2 Kenmerken school Op zoek naar een “goede” school

33 33 de school die past bij mijn kind Studieaanbod Bereikbaarheid de “goede” school Grootte Begeleiding Dienstverlening Net Sfeer Vertrouwen Bekendheid Kosten

34 34 2.3 Kenmerken van uw kind INTERESSE TALENTEN STUDIEHOUDING - INZET PERSOONLIJKHEID GEZONDHEID

35 Inschrijven in een secundaire school Vanaf wanneer ? Scholen beslissen zelf wanneer ze starten met inschrijvingen (ten vroegste op 1 sept van het voorafgaande schooljaar). Voorrangsperiode ? - Scholen zijn verplicht voorrang te geven aan broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in de school, alsook aan kinderen van personeelsleden van de school. - Scholen kunnen voorrang verlenen aan kansarme leerlingen. Opm: Secundaire scholen vragen om niet in verschillende scholen tegelijk in te schrijven, want zo worden sommige leerlingen onnodig geweigerd.

36 Inschrijven in een secundaire school  Recht op inschrijving in de gekozen school mits ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement.  Weigering mogelijk indien: Het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden. Overschrijding van de maximumcapaciteit van de school, het leerjaar of de studierichting. Leerling definitief werd uitgesloten. Leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (mits onvoldoende draagkracht). (Weigering moet binnen de 4 kalenderdagen schriftelijk worden meegedeeld en gemotiveerd aan ouders en LOP.)

37 Inschrijven in een secundaire school Aanbevelingen:  Bij weigering omwille van overschrijding van de maximumcapaciteit: Vraag op de hoeveelste plaats op het inschrijvingsregister u staat en hoe de school u zal contacteren als er nog plaatsen vrijkomen.  Scholen moeten alle inschrijvingen chronologisch noteren in een register: Vraag een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer ! (ook bij een niet-gerealiseerde inschrijving).

38 38 Brochures Opendeurdagen Info-avonden Internet 4. Waar vind ik informatie? Mond tot mond Leerkracht - CLBCLB - S.O.

39 39 Bedankt voor uw aanwezigheid!!

40 Hervorming secundair onderwijs  4 juni 2013 goedkeuring hervorming secundair onderwijs

41 Waarom hervormen?  1 op 8 jongeren behaalt geen diploma SO  Schotten tussen ASO-TSO-BSO weghalen  Prestaties van jongeren dalen  Te weinig nadruk op de talenten van de jongeren bij bepalen van de studierichting  Schoolmoe – weinig motivatie  Te veel studierichtingen  Te bruuske overgang van basis naar secundair onderwijs  Samenleving verandert

42 Hoe hervormen?  Een brede eerste graad: een aanbod voor zowel sterke als minder sterke leerlingen  niet meteen kiezen  Extra leerstof als uitdaging of als extra ondersteuning op maat  Geen diploma lager onderwijs  schakeltraject van 2 – 3 jaar

43 Nieuwe structuur vanaf 2e graad Doorstroom (verder studeren) Dubbel doel (werken of studeren) Arbeidsmarkt gericht (gaan werken) Wetenschap en techniek Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Kunst en creatie Economie en organisatie

44 Wanneer hervormen?  Looptijd tot 2025  Scholen hebben zelf de keuze hoe en wanneer ze veranderen.  Informatie geven over hervorming is dus op dit moment moeilijk te geven en gaat gepaard met veel vraagtekens.  Meer info: www.hervormingsecundair.be


Download ppt "1. Starten in het Secundair onderwijs Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,"

Verwante presentaties


Ads door Google