De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

2 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010
Agenda Opening en toelichting op workshop Opleidingen voor trainers/coaches In vogelvlucht: de Academie voor Sportkader De sterke leervereniging? Praktijkbegeleiders binnen verenigingen --- samenwerken met onderwijs Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

3 Opleidingen voor trainers/coaches/instructeurs
Via bondsopleidingen Kwalificatiestructuur Sport (KSS); niveaus 1 t/m 5 Via onderwijs MBO (Sport en & Bewegen) HBO (ALO’s) Via commerciële instellingen bijvorobeeld: fitnesscentra zeilscholen Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

4 Academie voor sportkader Ambitie
Ambities van de georganiseerde sport op het terrein van sportkader: Iedere sporter een competente trainer / coach & Iedere wedstrijd een competente scheidsrechter* * Scheidsrechter kan afhankelijk van de tak van sport vervangen worden door jurylid of official Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

5 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010
Doelstelling De Academie voor Sportkader draagt zorg voor meer en beter sportkader middels het ondersteunen van sportbonden door het bundelen van innovatie, ontwikkeling van opleidingen, verzorgen van (bij-)scholingen en (internationale) kennisuitwisseling. Kracht: door, voor en met bonden! Samen staat centraal! Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

6 Aandachtsgebieden VI VII (kwaliteits)borging en Vastleggen gegevens
Beroepspraktijkvorming D O C E N T P V B ‘s I N T A K E / V C Aansturende content Ondersteunende content Samenwerking met onderwijs en Andere instellingen VII Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

7 Enkele resultaten en lopende trajecten (1)
Gezamenlijke Proeven van bekwaamheid (examens) voor alle bonden Opleiding voor praktijkbegeleider (= werkzaam bij vereniging) Inmiddels ruim 2000 praktijkbegeleiders geschoold Herijking Kwalificatiestructuur sport (=lopend) Periodieke auditing/keurmerk voor de sport (=lopend) Generieke leertrajecten (lopend) EVC/EVK trajecten (lopend) Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

8 Enkele resultaten en lopende trajecten (2)
Opzetten structurele samenwerking tussen Sportbonden en Onderwijs (ROC’s en HBO’s) Kwaliteit van (leer)verenigingen: Deelnemende partijen: Bonden, ROC’s en Verenigingen Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

9 De sterke leervereniging
Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

10 De sterke leervereniging
Opdracht 1 Wat is een sterke leervereniging? (3 minuten) Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

11 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010
Introductie ???? CU4 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

12 De sterke leervereniging (2)
Een definitie Vereniging waar alle gestelde randvoorwaarden aanwezig zijn om cursisten uit de sport, dus zowel vanuit de vereniging zelf alsook uit het onderwijs, optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling in het trainersschap. Opdracht 2 Wat zijn deze randvoorwaarden? Heb je voorbeelden? (3 minuten) Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

13 Voorbeelden van randvoorwaarden
Er is in de vereniging een visie op opleiden (bewuste keuze die breed in de vereniging gedragen wordt) Deze visie (opleidingsstructuur) is vastgelegd in de verenigingsstructuur Er is sprake van continuïteit bijv. jaarlijks aanbod van BPV/stage-plekken voor de diverse opleidingen bijv. een periodiek terugkerend opleidingsaanbod Bijv. beloningsstructuur aanwezig (hoeft niet perse geld te zijn) In de vereniging zijn voldoende competente praktijkbegeleiders aanwezig voorbeeld: jaarlijks enkele praktijkbegeleiders (laten) opleiden. Er zijn voldoende facilitaire mogelijkheden Bijvoorbeeld werkplek en/of ruimte voor gesprekken Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

14 Hoe word ik een sterke leervereniging
Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

15 Hoe word ik een sterke leervereniging
Vooronderstelling: je hebt bewust gekozen om een sterke leervereniging te willen worden Opdracht 3 Welke concrete ondersteuning zou je als vereniging dan willen hebben om dit te realiseren? Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

16 Ondersteuning in ontwikkeling
Ondersteuning via de sportbonden; provinciale en regionale sportraden; sportservicedesks enz. Meekijken met/bezoeken van sterke leerverenigingen Toolkit/documentatie Filmpje (bewustwording/teaser) Quickscan “handboek” in … stappen een leervereniging uitgewerkte voorbeelden/good practices Presentatie (bedoeld voor verenigingondersteuners) Format begeleiding voor bonden/onderwijs/verenigingen Hoe word ik een erkend leerbedrijf van Calibris Gereed per 1 februari 2011 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

17 De praktijkbegeleider
Begeleidt de cursist tijdens de praktijkstage Zorg dat de cursist zich op zijn gemak voelt binnen de vereniging Begeleidt en ondersteunt cursist bij het geven van trainingen/instructie Bespreekt opdrachten Advies/feedback/reflectie Laat de cursist zelf leren van zijn “fouten” Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

18 Wie is/wordt praktijkbegeleider
De trainer is ook PB-er (is erg moeilijk!!) Taken opsplitsen PB-er niet meer inzetten als trainer PB-er bij meerder verenigingen Trainingscoördinator “krijgt” die taak Samenwerking met onderwijs Ondersteuning Gratis training PB-er in de sport (via bond en/of ASK) Evt. handleiding via de bond Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010

19 Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010
Meer informatie? Papendal, NOC*NSF/ASK Informatie over opleiding tot praktijkbegeleiders en sterke leervereniging Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010


Download ppt "Sportcongres Zuid-Holland 3 november 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google