De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een visie …. Een doel….. Een plan…. Migranten (ouderen) Wonen Zorg en Welzijn NRC Next 31 maart 2014 “Terwijl we ons blind staren op hoofdoekjes en etterbakjes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een visie …. Een doel….. Een plan…. Migranten (ouderen) Wonen Zorg en Welzijn NRC Next 31 maart 2014 “Terwijl we ons blind staren op hoofdoekjes en etterbakjes,"— Transcript van de presentatie:

1 Een visie …. Een doel….. Een plan…. Migranten (ouderen) Wonen Zorg en Welzijn NRC Next 31 maart 2014 “Terwijl we ons blind staren op hoofdoekjes en etterbakjes, zagen we niet dat we aan de vooravond staan van een grote tragedie; migrantenmoeders – en vaders die binnen nu en tien jaar massaal zullen rammelen aan de poorten van de zorg. En niemand die gastvrij open kan doen. “ Mohammed Benzakour Schrijver en imker Winnaar van de E.Du Perronprijs ll. donderdag. Boek: YEMMA Kwaliteit van leven verbindt Apeldoorn

2

3 Hoofddoelstelling Organisaties in Apeldoorn richten zich cultuursensitief in en bevorderen daarmee de integratie en kwaliteit van leven van de samenleving. ’s Heeren Loo en De Goede Zorg bekleden hierin een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie en zijn verbonden op visie, werkwijze en beleid. Deeldoelstellingen 2014-2016: Samen met de doelgroep worden vraaggericht, cultuursen sitieve zorgvormen met als randvoorwaarden taal, cultuur en religie, duurzaam ontwikkeld en gerealiseerd. Het Stakeholdermodel Zorg is geïmplementeerd. 2014-2018: Het leergoed wordt doorlopend gedocumenteerd op grond van proces en resultaat en wordt gedeeld op provinciaal- landelijk niveau.

4 Wat niet …....een zorgcentrum wat wordt afgebroken………

5 Wat ook niet…… …een zorgcentrum dat niet betaald kan worden.

6 Geen valse beloften en verwachtingen ! Bomen groeien niet tot aan de Hemel

7 Wat dan wél …??? Dit…..

8 Of dit….

9 ..en dit……

10 …en dit…..

11 Kwaliteit van Leven..verbindt Apeldoorn Voor iedereen….

12 KLEURRIJKE KLANKBORDGROEP

13 STAKEHOLDERMODEL ZORG (‘Blue Ocean’)

14 Doelgroepen Opdrachtgever/mede aanvragers én stakeholders: de Goede Zorg en ’s Heerenloo; Professionals werkzaam bij de Goede Zorg en ’s Heerenloo; Doelgroepen van beide organisaties; De sociale omgeving van de doelgroepen.

15 Stakeholders Wisselwerk ANBO Zelforganisaties van etnische groepen Forum Gemeente Apeldoorn ….

16 Projectactiviteiten – Projectbeschrijving/-aanvragen; – Nulmeting: quick scan, onderzoek; – Benaderen en betrekken: draagvlak; – Coachen: begeleiden/ondersteunen; – Ondersteuningsprogramma “(Trans) Culturele Diversiteit” – Eventueel andere trainingen of andere (groeps)activiteiten. – Projectorganisatie: projectleiding, sturing, bewaking en evaluatie; – Procesbeschrijving/methodiekontwikkeling.

17 Projectorganisatie Voorstel Opdrachtgever Stuurgroep Klankbordgroep Projectteam Projectleider

18 1e Fase: Ondersteuningsprogramma (Trans) Culturele Diversiteit Funtionarissen van en Voor en door…. Plenaire modulen: waarnemer Migranten ouderen en jongeren

19 De essentie van het programma 1e Fase Om te komen tot een duurzame verbinding met de etnisch diverse samenleving: Gelijk taal en denkkader: “hebben wij het over hetzelfde?” …binnen mijn organisatie? … met andere organisaties? …met de burger, de zorgvrager, de migrant ? …met de Gemeente ?

20 De essentie van het programma 1e Fase De vier transculturele interventies: Ont-moeten, verbinden, leren en borgen Met :Jezelf De ander / collega Jouw organisatie De samenleving Om te komen tot een duurzame verbinding met de etnisch diverse samenleving: RESULTAAT: Vernieuwende en innovatieve zorg die de Kwaliteit van Leven borgt.

21 Om te komen tot een duurzame verbinding met de etnisch diverse samenleving: De essentie van het programma 1e Fase Wordt er sámen met de migranten burgers gewerkt aan: Vernieuwende ont-moetingen Vernieuwende verbindingen Wederzijds leergoed Gezamenlijke borging vastgelegd in een leer-werkdocument.

22 Interventie Module: Data en tijd: 1: Ont-moeting Gezamenlijk met afgevaardigden / FORUM 2: Verbinding Gezamenlijk met afgevaardigden / FORUM 3: Wederzijds Leren Gezamenlijk met afgevaardigden / FORUM 4: Borging Gezamenlijk met afgevaardigden / FORUM JULI / SEPTEMBER Presentatie proces-leerdocument aan Apeldoornse samenleving / Gemeente / Provincie

23 Dhr. Radj Ramcharan


Download ppt "Een visie …. Een doel….. Een plan…. Migranten (ouderen) Wonen Zorg en Welzijn NRC Next 31 maart 2014 “Terwijl we ons blind staren op hoofdoekjes en etterbakjes,"

Verwante presentaties


Ads door Google