De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op jou! Welkom 22 september 2014 leerjaar 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op jou! Welkom 22 september 2014 leerjaar 4."— Transcript van de presentatie:

1 Focus op jou! Welkom 22 september 2014 leerjaar 4

2 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten
London Reis 2014 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten

3 Docenten Mw. T. Konoz Docent Engels Mw. F. Bakermans Docent Tekenen Dhr. R. Van Es Docent Gym Dhr. V. Vorstermans Docent Economie Mw. A. Van Bommel Docent Wiskunde

4 Meenemen! Geldig paspoort of (geldige) identiteitskaart
Medicijnen. Neem een Engelstalige verklaring mee. Verkrijgbaar bij de apotheek) Zakgeld (Engelse pond) en / of pinpas Goede schoenen Regenkleding Kleding voor verschillende weersomstandigheden (het Britse klimaat is berucht!) Nachtkleding Fototoestel (denk aan reservebatterijen en genoeg geheugen op je kaartje) GSM en oplader (denk aan Engelse stopcontacten) Wat te lezen voor in de bus Toiletspullen. Handdoeken! (In het gastgezin krijg je geen handdoeken!) Lunchpakket voor maandag Het informatieboekje

5 Attentie! Het gebruik van een smartphone in het buitenland is duur. Schakel dus zeker het internet op de telefoon uit! Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen meegenomen spullen! Er is door school een reisverzekering voor alle leerlingen afgesloten.

6 Dag november 06:00 Vertrek Aloysius/De Roosten 12:00 Overtocht shuttle Calais- Folkestone 11:30 (E.T.) Aankomst Folkestone 14:00 Aankomst London (Victoria Station) 14:00 Wandeling Westminster (Buckingham Palace. St. James Park, Trafalgar Square, Whitehall, Houses of Parliament, London Eye, Embenkment) 17:00 Vertrek richting Bromley (Meeting Point) 19:00 Kennismaking, eten en verblijf gastgezinnen

7 Dag 2 4 november 07:30 Breakfast 08:15 Vertrek vanaf meeting point 09:30 Greenwich- wandeling 12:00 Tower of London 14:00 Lunch 15:00 Museumbezoek 19:00 Verblijf en eten in gastgezinnen

8 Dag november 07:30 Breakfast 08:30 Vertrek vanaf meeting point 10:30 London Bridge Experience 12:00 Riverside walk langs de Thames Lunch 13:30 London Eye 14:30 Wandelen naar Leicester Square 17:45 Groupdinner Planet Hollywood 19:30 Aanvang musical Thriller 23:30 Aankomst gastgezin

9 Dag 4 6 november 07:30 Breakfast 08:30 Vertrek vanaf meeting point 11:00 Stadium Tour Arsenal 13:00 Lunch 14:00 Camden Lock Market (free time tot 16:30) 19:00 Dinner + avond in gastgezinnen

10 Dag 5 7 november 07:30 Breakfast 09:00 Vertrek vanaf meeting point 10:30 Canterbury 13:00 Lunch 14:00 Overtocht shuttle Folkestone- Calais 15:30 Aankomst Calais 21:30 Aankomst school

11 Contact en informatie Contact: Femke Bakermans Telefoon: Informatie: Brief met lijst mee te nemen spullen Informatieboekje: voor herfstvakantie Website: deze presentatie

12 Questions? Thank you!

13 Excursie Den Haag 15 december 2014 Verplicht excursie
Doelstelling: kennismaken met de politieke wereld in Den Haag. D.m.v.: Bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer, maar ook door interactieve opdrachten. Bezoek aan Museum ‘De Gevangenenpoort’ Dit museum is gebouwd in de stadspoorten van Den Haag en geeft een (tastbare) blik op de rechtsspraak in Nederland tijdens de Gouden Eeuw. Geen kosten. Brief met exact programma volgt.

14 Programma Kennismaking met de mentoren Deel 1 Algemeen Inleiding
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Loopbaanoriëntatie / Vervolgopleiding Deel 2 Met de mentor Kennismaking met de mentoren Mogelijkheid tot het stellen van vragen

15 Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma
Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van: Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht

16 Uiteindelijk Zelfverantwoordelijk Zelfstandig Zelf keuzes maken

17 Ouderbetrokkenheid Samen met ouders 1 team
Schoolsucces van het kind. Ouders Team School-ondersteuning -Positieve houding -Gezamenlijke afspraken -In contact -Stimuleren Het lesgeven en de begeleiding van de leerlingen op school. 1 gezamenlijk doel met elk eigen taken en verantwoordelijkheden.

18 Vakken leerjaar 4 (1) 1. Gemeenschappelijk deel 2. Sectordeel
Examen in zes vakken Soms in zeven 1. Gemeenschappelijk deel 2. Sectordeel 3. Vrije deel

19 Vakken leerjaar 4 (2) 1. Het gemeenschappelijk deel
Examen in zes vakken Soms in zeven 1. Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding

20 Vakken leerjaar 4 (3) 2. Het sectordeel Examen in zes vakken
Soms in zeven 2. Het sectordeel Techniek wiskunde en nask1 Economie economie en keuze uit Duits of wiskunde Zorg en welzijn biologie en een keuze uit geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde Landbouw wiskunde en een keuze uit nask1 of biologie

21 Vakken leerjaar 4 (4) 3. Het vrije deel Examen in zes vakken
Soms in zeven 3. Het vrije deel Twee vakken die nog niet in het sectordeel gekozen zijn: Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, muziek, tekenen

22 PTA - PTA Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 4
Informatie over - PTA Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 4 - Examenreglement Deze week: boekje voor leerlingen en op de website

23 Voorbeeld uit het PTA Nederlands leerjaar 4
Periode / Datum Inhoud - Stofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Werktijd in min. Herkansing Gewicht In % PTA cijfers leerjaar 3 20 Periode 1 Taalschat Alle hoofdstukken Kerndoel 3 en 5 Schriftelijk 45 min Ja 7 Grammatica Alle hoofdstukken Kerndoel 2 Toetsweek Tentamen Kijk- en Luistervaardigheid Kerndoel 4 135 min Nee 10 Periode 2 Presentatie. Over een mythe te kiezen uit een lijst met onderwerpen Kerndoel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 Mondeling ± 7 min. 8 Toets fictie. Over de inhoud van de mythen die bij de presentaties aan bod zijn gekomen, aantekeningen uit de les Kerndoel 4, 5, 8 en 9 Tentamen schrijfvaardigheid. Schrijven van een brief of artikel. 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Periode 3 Toets Spelling. Kerndoel 1 en 2 Toets Samenvatting. geleide samenvatting schrijven Kerndoel 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Toets Leesvaardigheid. 1, 3, 4, 5, 9 en 10 90 min 15 Examen Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spelling 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 120 min

24 Tentamenweken leerjaar 4
Toetsweek 1: 27 tot en met 31 oktober Toetsweek 2: 12 tot en met 16 januari Toetsweek 3: 30 maart tot en met 3 april Alleen toetsen, geen lessen

25 Belangrijk om te weten! Regels m.b.t. het inhalen van (PTA) werken Regels m.b.t. herkansen van (PTA) werken Tijdlijn van herkansingen Examendossier: alle PTA toetsen, sectorwerkstuk, CSE Slaag- en zakregeling Belangrijke data

26 Inhalen van PTA werken De docent en de leerling zijn samen verantwoordelijk voor het inhalen van een gemist werk De leerling en docent maken afspraak en vullen een inhaalbriefje in. Met opgaaf reden afwezigheid Het gemiste werk dient in dezelfde periode te worden ingehaald als het oorspronkelijke werk is opgegeven Indien het werk zonder duidelijke opgaaf van reden niet wordt ingehaald binnen de samen afgesproken tijd wordt contact opgenomen met de ouders

27 Eindcijfer Eindcijfer Schoolexamen (SE) 50%
Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 50%

28 Herkansing van PTA werken
Per periode is het mogelijk om maximaal één PTA-toets te herkansen. Er is een centraal moment per periode. Herkansingformulier (website) invullen m.b.t. gewenste toets en inleveren in brievenbus bij mw. Mariën. Tijdlijn herkansingen: Periode Inleveren herkansingsformulier Afnamedatum herkansingen 1 Tot en met maandag 17 november tot uiterlijk uur Maandag 24 november om uur 2 Tot en met maandag 2 februari tot uiterlijk uur Maandag 9 februari om uur 3 Tot en met woensdag 8 april tot uiterlijk uur Maandag 13 april om uur Periode Inleveren herkansingsformulier MAATSCHAPPIJLEER Afnamedatum herkansingen 3 Tot en met woensdag 8 april tot uiterlijk uur Maandag 13 april

29 Praktische opdrachten
Sectorwerkstuk inleveren voor kerstvakantie (19 december). Leerling krijgt aanwijzigingen voor verbetering. Tweede inleverdatum is 2 februari 2015. Als sectorwerkstuk niet voldoende is kan leerling niet deelnemen aan centraal examen. Technische mankementen (defecte printers) of afwezigheid door ziekte op de dag dat werk ingeleverd moet worden, gelden niet als excuus voor het te laat inleveren. Daarnaast bewaren leerlingen zelf ‘ontwerpen’ en een kopie van werkstukken.

30 Rekentoets Cijfer van lln. die gezakt is vorig jaar geldt niet meer
Gemaakt in leerjaar 3 In leerjaar 4 MOET leerling herkansen bij onvoldoende. Leerling mag herkansen voor puntverbetering (herk: mrt 2015). Dit schooljaar deelnameplicht, resultaat geen invloed op zakken of slagen. Volgend schooljaar moet leerling minimaal een vijf halen voor de rekentoets. Cijfer van lln. die gezakt is vorig jaar geldt niet meer In oktober geeft mw. van Bommel uitleg over methode Got it.

31 Centraal Examen In de gymzaal en OLC. Leerlingen krijgen een vaste plaats. 13 – 17 april examentraining. Kwartier voor tijd aanwezig zijn. Meer dan een half uur te laat, dan mag leerling niet meer deelnemen. Leerling mag één vak herkansen in tweede tijdvak.

32 Centraal Examen Centraal Examen eerste tijdvak 11 mei t/m 26 mei juni Uitslag CE eerste tijdvak Centraal Examen tweede tijdvak 16 en 17 juni 2015 Muziek 19 juni extern 30 juni Uitslag CE tweede tijdvak

33 Eindcijfer Eindcijfer Schoolexamen (SE) 50%,
Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 50% Voorbeeld Nederlands: PTA leerjaar 3: 6,5 4,8 7,2 gemiddeld Schoolexamen: 6,8 PTA leerjaar 4: 7,1 6,4 7,3 6,5 ……… CentraaI Schriftelijk Examen in mei 2015 : 6,4 Eindcijfer: (6,8 + 6,4): 2 = 6,6 wordt 7

34 Slaag-zakregeling 2014-2015 (1)
Gemiddeld cijfer voor CSE moet 5,5 zijn EN Eindcijfer voor Nederlands minimaal EN Voldoende voor CKV, LO, de handelingsopdrachten van LOB, de maatschappelijke stage en het sectorwerkstuk EN Rekentoets gemaakt (ongeacht resultaat) EN Voor de eindcijfers geldt:

35 Slaag-zakregeling 2014-2015 (2)
Voor de eindcijfers geldt: Als 1x cijfer 5: dan alle overige cijfers 6 of hoger Als 1x cijfer 4: dan alle overige cijfers 6 of hoger, waarbij tenminste een keer het cijfer 7 moet voorkomen Als 2x cijfer 5: dan alle overige cijfers 6 of hoger, waarbij tenminste een keer het cijfer 7 moet voorkomen Probeer voor maatschappijleer (alleen schoolexamen) een 7 te halen! Iedereen krijgt in periode 3 de mogelijkheid voor herexamen maatschappijleer (buiten de andere herkansing in periode 3).

36 Belangrijke data Donderdag 4 juni 2015 Galabal voor alle eindexamenkandidaten met introducee Woensdag 1 of vrijdag 3 juli Diploma-uitreiking voor geslaagden en genodigden

37 Loopbaanoriëntatie leerjaar 4

38 Programma LOB in leerjaar 4 (1)
Onderwijsbeurs (26 en 27 september) D.D.D. (Digitaal Doorstroom Dossier) (Intergrip) Open dagenlijstboekje (verwacht na de herfstvakantie). Bezoek open dagen vervolgopleiding (2014/2015) Eerste keuze vervolgopleidingen (eind oktober 2014)

39 Programma LOB in leerjaar 4 (2)
November: keuze bespreking vervolgopleiding (met het team) 24 november ouderavond Definitieve keuze vervolgopleiding (D.D.D. ingevuld half maart 2015)

40 Loopbaanoriëntatie Wie:
Leerling: zelfverantwoordelijk, zelfstandig en actief, keuzes maken Ouder(s) / verzorger(s): betrokken, actief, stimuleren Mentor: begeleiden, D.D.D. Decaan: begeleiden en ondersteunen mentoren en leerlingen, specialist

41 DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN
HBO MBO niveau 4 Havo MBO Niveau 3 Mavo/vmboT

42 Voor aanvullende informatie over het traject loopbaanoriëntatie
* Op de website: * In de schoolgids * Bij de mentor * Bij de decaan: Dhr. R. Spinnewijn * Bij de vervolgopleidingen

43 Mentoren klas 4 4A Dhr. F. Vrijsen 4B Dhr. van Es 4C Mw. S. Groeneveld en Mw. T. Konoz

44 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Focus op jou! Welkom 22 september 2014 leerjaar 4."

Verwante presentaties


Ads door Google