De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op jou!. London Reis 2014 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op jou!. London Reis 2014 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten."— Transcript van de presentatie:

1 Focus op jou!

2 London Reis 2014 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten

3 Docenten Mw. T. KonozDocent Engels Mw. F. BakermansDocent Tekenen Dhr. R. Van EsDocent Gym Dhr. V. VorstermansDocent Economie Mw. A. Van BommelDocent Wiskunde

4 Meenemen! Geldig paspoort of (geldige) identiteitskaart Medicijnen. Neem een Engelstalige verklaring mee. Verkrijgbaar bij de apotheek) Zakgeld (Engelse pond) en / of pinpas Goede schoenen Regenkleding Kleding voor verschillende weersomstandigheden (het Britse klimaat is berucht!) Nachtkleding Fototoestel (denk aan reservebatterijen en genoeg geheugen op je kaartje) GSM en oplader (denk aan Engelse stopcontacten) Wat te lezen voor in de bus Toiletspullen. Handdoeken! (In het gastgezin krijg je geen handdoeken!) Lunchpakket voor maandag Het informatieboekje

5 Attentie! Het gebruik van een smartphone in het buitenland is duur. Schakel dus zeker het internet op de telefoon uit! Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen meegenomen spullen! Er is door school een reisverzekering voor alle leerlingen afgesloten.

6 Dag 1 3 november 06:00Vertrek Aloysius/De Roosten 12:00Overtocht shuttle Calais- Folkestone 11:30 (E.T.) Aankomst Folkestone 14:00Aankomst London (Victoria Station) 14:00Wandeling Westminster (Buckingham Palace. St. James Park, Trafalgar Square, Whitehall, Houses of Parliament, London Eye, Embenkment) 17:00Vertrek richting Bromley (Meeting Point) 19:00Kennismaking, eten en verblijf gastgezinnen

7 Dag 2 4 november 07:30Breakfast 08:15Vertrek vanaf meeting point 09:30Greenwich- wandeling 12:00Tower of London 14:00Lunch 15:00Museumbezoek 19:00Verblijf en eten in gastgezinnen

8 Dag 3 5 november 07:30Breakfast 08:30Vertrek vanaf meeting point 10:30London Bridge Experience 12:00Riverside walk langs de Thames Lunch 13:30London Eye 14:30Wandelen naar Leicester Square 17:45Groupdinner Planet Hollywood 19:30Aanvang musical Thriller 23:30Aankomst gastgezin

9 Dag 4 6 november 07:30Breakfast 08:30Vertrek vanaf meeting point 11:00Stadium Tour Arsenal 13:00Lunch 14:00Camden Lock Market (free time tot 16:30) 19:00Dinner + avond in gastgezinnen

10 Dag 5 7 november 07:30Breakfast 09:00Vertrek vanaf meeting point 10:30Canterbury 13:00Lunch 14:00Overtocht shuttle Folkestone- Calais 15:30Aankomst Calais 21:30Aankomst school

11 Contact en informatie Contact: Femke Bakermans Telefoon: +316 132 64 680 Informatie: Brief met lijst mee te nemen spullen Informatieboekje: voor herfstvakantie Website: deze presentatie

12 Questions? Thank you!

13 ExcursieDen Haag 15 december 2014 Verplicht excursie Doelstelling: kennismaken met de politieke wereld in Den Haag. D.m.v.: Bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer, maar ook door interactieve opdrachten. Bezoek aan Museum ‘De Gevangenenpoort’ Dit museum is gebouwd in de stadspoorten van Den Haag en geeft een (tastbare) blik op de rechtsspraak in Nederland tijdens de Gouden Eeuw. Geen kosten. Brief met exact programma volgt.

14 Programma Deel 1 Algemeen Inleiding Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Loopbaanoriëntatie / Vervolgopleiding Deel 2 Met de mentor Kennismaking met de mentoren Mogelijkheid tot het stellen van vragen

15 Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van: Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht

16 Uiteindelijk

17 Ouderbetrokkenheid Samen met ouders 1 team 1 gezamenlijk doel met elk eigen taken en verantwoordelijkheden. Ouders Team Het lesgeven en de begeleiding van de leerlingen op school. School- ondersteuning -Positieve houding -Gezamenlijke afspraken -In contact -Stimuleren Schoolsucces van het kind.

18 Vakken leerjaar 4 (1) Examen in zes vakken Soms in zeven Examen in zes vakken Soms in zeven 1. Gemeenschappelijk deel 2. Sectordeel 3. Vrije deel

19 Vakken leerjaar 4 (2) 1. Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding Examen in zes vakken Soms in zeven Examen in zes vakken Soms in zeven

20 Vakken leerjaar 4 (3) 2. Het sectordeel Techniekwiskunde en nask1 Economieeconomie en keuze uit Duits of wiskunde Zorg en welzijn biologie en een keuze uit geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde Landbouwwiskunde en een keuze uit nask1 of biologie Examen in zes vakken Soms in zeven Examen in zes vakken Soms in zeven

21 Vakken leerjaar 4 (4) 3. Het vrije deel Twee vakken die nog niet in het sectordeel gekozen zijn: Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, muziek, tekenen Examen in zes vakken Soms in zeven Examen in zes vakken Soms in zeven

22 PTA Informatie over - PTA P rogramma van T oetsing en A fsluiting leerjaar 4 - Examenreglement Deze week: boekje voor leerlingen en op de website

23 Voorbeeld uit het PTA Nederlands leerjaar 4 Periode / Datum Inhoud - StofomschrijvingExameneenheidToetsvorm Werktijd in min. Herkansing Gewicht In % PTA cijfers leerjaar 3 20 Periode 1 Taalschat Alle hoofdstukken Kerndoel 3 en 5 Schriftelijk45 minJa 7 Grammatica Alle hoofdstukken Kerndoel 2 Schriftelijk45 minJa7 ToetsweekTentamen Kijk- en LuistervaardigheidKerndoel 4 Schriftelijk135 minNee10 Periode 2 Presentatie. Over een mythe te kiezen uit een lijst met onderwerpen Kerndoel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 Mondeling± 7 min.Nee 8 Toets fictie. Over de inhoud van de mythen die bij de presentaties aan bod zijn gekomen, aantekeningen uit de les Kerndoel 4, 5, 8 en 9 Schriftelijk45 minJa7 Toetsweek Tentamen schrijfvaardigheid. Schrijven van een brief of artikel. Kerndoel 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Schriftelijk45 minJa10 Periode 3 Toets Spelling. Kerndoel 1 en 2 Schriftelijk45 minJa8 Toets Samenvatting. geleide samenvatting schrijven Kerndoel 1, 2, 4, 5, 9 en 10 Schriftelijk45 minJa8 Toetsweek Toets Leesvaardigheid.Kerndoel 1, 3, 4, 5, 9 en 10 Schriftelijk90 minJa15 Examen Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Spelling Kerndoel 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 Schriftelijk120 min

24 Tentamen weken leerjaar 4 Toetsweek 1: 27 tot en met 31 oktober Toetsweek 2: 12 tot en met 16 januari Toetsweek 3: 30 maart tot en met 3 april Alleen toetsen, geen lessen

25 Belangrijk om te weten! Regels m.b.t. het inhalen van (PTA) werken Regels m.b.t. herkansen van (PTA) werken Tijdlijn van herkansingen Examendossier: alle PTA toetsen, sectorwerkstuk, CSE Slaag- en zakregeling Belangrijke data

26 Inhalen van PTA werken De docent en de leerling zijn samen verantwoordelijk voor het inhalen van een gemist werk De leerling en docent maken afspraak en vullen een inhaalbriefje in. Met opgaaf reden afwezigheid Het gemiste werk dient in dezelfde periode te worden ingehaald als het oorspronkelijke werk is opgegeven Indien het werk zonder duidelijke opgaaf van reden niet wordt ingehaald binnen de samen afgesproken tijd wordt contact opgenomen met de ouders

27 Eindcijfer Schoolexamen (SE) 50% Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 50%

28 Herkansing van PTA werken Per periode is het mogelijk om maximaal één PTA- toets te herkansen. Er is een centraal moment per periode. Herkansingformulier (website) invullen m.b.t. gewenste toets en inleveren in brievenbus bij mw. Mariën. Tijdlijn herkansingen: PeriodeInleveren herkansingsformulierAfnamedatum herkansingen 1 Tot en met maandag 17 november tot uiterlijk 12.00 uur Maandag 24 november om 14.00 uur 2Tot en met maandag 2 februari tot uiterlijk 12.00 uurMaandag 9 februari om 14.00 uur 3Tot en met woensdag 8 april tot uiterlijk 12.00 uurMaandag 13 april om 13.00 uur PeriodeInleveren herkansingsformulier MAATSCHAPPIJLEERAfnamedatum herkansingen 3Tot en met woensdag 8 april tot uiterlijk 12.00 uurMaandag 13 april

29 Praktische opdrachten Sectorwerkstuk inleveren voor kerstvakantie (19 december). Leerling krijgt aanwijzigingen voor verbetering. Tweede inleverdatum is 2 februari 2015. Als sectorwerkstuk niet voldoende is kan leerling niet deelnemen aan centraal examen. Technische mankementen (defecte printers) of afwezigheid door ziekte op de dag dat werk ingeleverd moet worden, gelden niet als excuus voor het te laat inleveren. Daarnaast bewaren leerlingen zelf ‘ontwerpen’ en een kopie van werkstukken.

30 Rekentoets Gemaakt in leerjaar 3 In leerjaar 4 MOET leerling herkansen bij onvoldoende. Leerling mag herkansen voor puntverbetering (herk: mrt 2015). Dit schooljaar deelnameplicht, resultaat geen invloed op zakken of slagen. Volgend schooljaar moet leerling minimaal een vijf halen voor de rekentoets. Cijfer van lln. die gezakt is vorig jaar geldt niet meer In oktober geeft mw. van Bommel uitleg over methode Got it.

31 Centraal Examen In de gymzaal en OLC. Leerlingen krijgen een vaste plaats. 13 – 17 april examentraining. Kwartier voor tijd aanwezig zijn. Meer dan een half uur te laat, dan mag leerling niet meer deelnemen. Leerling mag één vak herkansen in tweede tijdvak.

32 Centraal Examen Centraal Examen eerste tijdvak 11 mei t/m 26 mei 2015 11 juni 2015 Uitslag CE eerste tijdvak Centraal Examen tweede tijdvak 16 en 17 juni 2015 Muziek 19 juni extern 30 juni 2015 Uitslag CE tweede tijdvak

33 Eindcijfer Schoolexamen (SE) 50%, Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 50% Voorbeeld Nederlands: PTA leerjaar 3: 6,5 4,8 7,2 gemiddeld Schoolexamen: 6,8 PTA leerjaar 4: 7,1 6,4 7,3 6,5 ……… CentraaI Schriftelijk Examen in mei 2015 : 6,4 Eindcijfer: (6,8 + 6,4): 2 = 6,6 wordt 7

34 Slaag-zakregeling 2014-2015 (1) Gemiddeld cijfer voor CSE moet 5,5 zijn EN Eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 EN Voldoende voor CKV, LO, de handelingsopdrachten van LOB, de maatschappelijke stage en het sectorwerkstuk EN Rekentoets gemaakt (ongeacht resultaat) EN Voor de eindcijfers geldt:

35 Slaag-zakregeling 2014-2015 (2) Voor de eindcijfers geldt: Als 1x cijfer 5: dan alle overige cijfers 6 of hoger Als 1x cijfer 4: dan alle overige cijfers 6 of hoger, waarbij tenminste een keer het cijfer 7 moet voorkomen Als 2x cijfer 5: dan alle overige cijfers 6 of hoger, waarbij tenminste een keer het cijfer 7 moet voorkomen Probeer voor maatschappijleer (alleen schoolexamen) een 7 te halen! Iedereen krijgt in periode 3 de mogelijkheid voor herexamen maatschappijleer (buiten de andere herkansing in periode 3).

36 Belangrijke data Donderdag 4 juni 2015 Galabal voor alle eindexamenkandidaten met introducee Woensdag 1 of vrijdag 3 juli Diploma-uitreiking voor geslaagden en genodigden

37 Loopbaanoriëntatie leerjaar 4

38 Programma LOB in leerjaar 4 (1) Onderwijsbeurs (26 en 27 september) D.D.D. (Digitaal Doorstroom Dossier) (Intergrip) Open dagenlijstboekje (verwacht na de herfstvakantie). Bezoek open dagen vervolgopleiding (2014/2015) Eerste keuze vervolgopleidingen (eind oktober 2014)

39 Programma LOB in leerjaar 4 (2) November: keuze bespreking vervolgopleiding (met het team) 24 november ouderavond Definitieve keuze vervolgopleiding (D.D.D. ingevuld half maart 2015)

40 Loopbaanoriëntatie Wie: Leerling: zelfverantwoordelijk, zelfstandig en actief, keuzes maken Ouder(s) / verzorger(s): betrokken, actief, stimuleren Mentor: begeleiden, D.D.D. Decaan: begeleiden en ondersteunen mentoren en leerlingen, specialist

41 DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN HBO MBO niveau 4 Havo MBO Niveau 3 Mavo/vmboT

42 Voor aanvullende informatie over het traject loopbaanoriëntatie *Op de website: www.aloysiusderoosten.info *In de schoolgids *Bij de mentor *Bij de decaan: Dhr. R. Spinnewijn *Bij de vervolgopleidingen

43 Mentoren klas 4 4ADhr. F. Vrijsen 4BDhr. van Es 4CMw. S. Groeneveld en Mw. T. Konoz

44


Download ppt "Focus op jou!. London Reis 2014 3 november t/m 7 november Klas 4 Aloysius / De Roosten."

Verwante presentaties


Ads door Google