De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profiel Techniek profielvak MVI Regiobijeenkomsten januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profiel Techniek profielvak MVI Regiobijeenkomsten januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profiel Techniek profielvak MVI Regiobijeenkomsten januari 2015

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELvak KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvE Handreiking SLO algemene vaardigheden Professionele LOB

4 Kernprogramma Profiel Techniek A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden Oriëntatie op de techniek Voorbereiden Ontwerpen en maken Controleren en nazorg plegen C. LOB  handreiking beschikbaar www.vernieuwingvmbo.nl

5 Vertaling naar onderwijsprogramma's De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma Centraal examen Schoolexamen 1 Profielvak bestaande uit vier modulen 4 Keuzevakken ca. 400 uur

6 D&P te zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend Kernprogramma = hart van de sector gr

7 Doelstelling Media, Vormgeving en ICT

8 Het beroepsgerichte profielvak Media, Vormgeving en ICT met 4 modules 1. Audiovisuele vormgeving en productie (voor BB, KB) 2. 2D en 3D vormgeving en productie (voor BB en KB) 3. ICT voor BB, KB en GL (voor BB, KB en GL) 4. Interactieve vormgeving en productie (voor BB, KB en GL) In de syllabus wordt nog gesproken van profiel en profieldelen > dit wordt beroepsgericht profielvak en modules

9 De modules Audiovisuele vormgeving en productie Een AV productie maken van script tot film (2-3 min) Een AV animatie maken van script tot eindproduct (20 sec) Een fotoreeks maken binnen een thema (2-3 min)

10 2D en 3D vormgeving en productie Een tweedimensionaal mediaproduct vormgeven en maken, passend bij de doelgroep (folder, flyer, poster, kaart, dvd hoes) Een driedimensionaal mediaproduct vormgeven en maken, passend bij de doelgroep (verpakking, display, maquette)

11 ICT Hardware assembleren, vervangen en onderhouden Software installeren en problemen oplossen ICT-infrastructuur (netwerk) installeren in een gebouw Informeren en adviseren over ICT-producten en gebruik

12 Interactieve vormgeving en productie Website ontwerpen en maken App ontwerpen en maken Interactief document ontwerpen en maken

13 Keuzevakken MVI 1.3D vormgeving en realisatie 2.Idee ontwikkeling 3.Netwerkbeheer 4.Printmedia productie 5.Tekenen, schilderen en illustreren 6.Game – design 7.Fotografie 8.Licht, geluid en decor 9.Applicatieontwikkeling 10.Digitale beveiliging 11.Sign 12.Vormgeven en typografie 13.Audiovisuele vormgeving en productie (alleen voor GL) 14.2D en 3D vormgeving en productie (alleen voor GL)

14 Onderwijsprogramma CE: profielvakken : BB & KB > 4 GL > 2 SE : keuzevakken : BB & KB > 4 GL > 2 Richtlijn: 100 lesuren (50 min) per deel Voor bovenbouw: ± 12 uur praktijk per week voor BB en KB 6 uur praktijk per week voor GL

15 Keuzevakken Leerling doet schoolexamen in keuzevakken Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden : In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD) Door derden ontwikkeld In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1 'vrij-keuzevak' worden opgenomen dat meeweegt in de slaag-zak beslissing.

16 Tot nu toe Vier Pilotscholen; pilotexamen in 2016  Juni 2014: kennismaken  3 bijeenkomsten: sept, nov, jan  Uitwisselen ervaringen  Bespreken examenprogramma  Bespreken syllabus

17 Eerste ervaringen  Mooie kansen  Spagaat tussen creatief en technisch  (te) vol examenprogramma  Toekomstbestendig?

18 Algemene opmerkingen van pilotscholen MVI op de syllabus  Ambitieus programma - te veel? - te hoog niveau?  Losse onderdelen > meer integratie is wenselijk  App bouwen - Concreter maken - niveau  Toekomstbestendig?

19 Implementatie (zie ook routekaart)  Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling.  Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een grafimedia programma aanbieden mogen het nieuwe profiel MVI aanbieden  Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een ICT programma aanbieden mogen het nieuwe profiel MVI aanbieden  Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij).  Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

20 Uit de routekaart:

21 Implementatie nieuwe programma’s 1. Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?

22 Implementatie - vervolg 2. Hoe ziet de organisatie eruit? Onder andere: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

23 Implementatie - vervolg 3. Wat betekent dit voor de docenten? Onder andere: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

24 Tijdlijn 1. Mei 2013: concept examenprogramma 2. Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3. Augustus 2014: start pilot cohort 2 4. Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5. Augustus 2015:start pilot cohort 3 6. Mei 2016: examens cohort 2 7. Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8. Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

25 Vragen? FAQ: www.vernieuwingvmbo.nl


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profiel Techniek profielvak MVI Regiobijeenkomsten januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google